De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZEK passend onderwijs? Presentatie zelfevaluatiekader Cor Hoffmans www.henh.org.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZEK passend onderwijs? Presentatie zelfevaluatiekader Cor Hoffmans www.henh.org."— Transcript van de presentatie:

1 ZEK passend onderwijs? Presentatie zelfevaluatiekader Cor Hoffmans www.henh.org

2 Programma 1Wederzijdse kennismaking 2Passend onderwijs, inkadering 3Kwaliteitstandaarden passend onderwijs 4Werkwijze voor een startmeting 5Instrumentatie 6PAUZE 7Reflectie op de kwaliteitstandaarden 8Terugkoppeling en afsluiting

3

4 Kader passend onderwijs

5 Zorgplicht passend onderwijs Elk schoolbestuur heeft de taak een passend onderwijszorgarrangement te realiseren voor de leerlingen die zich bij één van de scholen van het bestuur aanmelden.

6 Drie soorten activiteiten Draagvlak Onderzoek & kwaliteit Draagkracht

7 Kwaliteitstandaarden

8 Leren en verbeteren Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed, hoe weten we dat? Wat vinden anderen daarvan? Wat doen we met die kennis? ZEK

9 Uitgangspunten afgestemd op het inspectietoezicht op maat samenhang de leerling centraal procesgericht

10 Samenhang nu ZEK leerlingenzorg po ZEK swv wsns ZEK swv vo ZEK leerlingenzorg vo ZEK rec ZEK (v)so www.zek-onderwijs.nl ZEK passend onderwijs

11 Werkmodel Speciale voorzieningen Zorg in de school Zorg om de school Netwerk

12 IJkpunten Veilige omgeving Planmatig begeleiden in de groep Afstemming instructie Afstemming verwerking Handelingsplanning Ouders als partners Handelingsbekwame leraren Continue begeleiding Zorgoverleg Zorgcoordinatie Zorgbeleid Zorg in de school

13 Kengetallen Zorgcapaciteit  Tussenvoorzieningen  Ervaringen en deskundigheden Zorgbehoefte  Tussenvoorzieningen IDU en verwijzingspatronen

14 Startgesprek 10-9 afstemmen verwachtingen zicht op uitgangssituatie duidelijkheid fasering rol kwaliteitscoördinator communicatie

15 Voorbereiding 24-9 keuze instrumenten op maat maken uitzetten dossieronderzoek opmaken mailinglijst

16 Uitvoering Hulpstructuur kwaliteitscoördinator systeembegeleider helpdesk hou de tijd compact

17 Analyse en inscholing 5-11 Analyses per school/bestuur Inscholing consentgesprek Inscholing rapportage

18 Consentgesprek

19 Afsluiting Rapportage Ontwikkelagenda Evaluatie

20 Materialen Vragenlijst via internet in te vullen Memo 1:directies en IB’ers Memo2: deelnemers Memo 3: consentgesprek en verslag Memo 4: planningslijst


Download ppt "ZEK passend onderwijs? Presentatie zelfevaluatiekader Cor Hoffmans www.henh.org."

Verwante presentaties


Ads door Google