De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie zelfevaluatiekader Cor Hoffmans

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie zelfevaluatiekader Cor Hoffmans"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie zelfevaluatiekader Cor Hoffmans www.henh.org
ZEK passend onderwijs? Presentatie zelfevaluatiekader Cor Hoffmans

2 Programma 1 Wederzijdse kennismaking 2 Passend onderwijs, inkadering
3 Kwaliteitstandaarden passend onderwijs 4 Werkwijze voor een startmeting 5 Instrumentatie 6 PAUZE 7 Reflectie op de kwaliteitstandaarden 8 Terugkoppeling en afsluiting

3

4 Kader passend onderwijs

5 Zorgplicht passend onderwijs
Elk schoolbestuur heeft de taak een passend onderwijszorgarrangement te realiseren voor de leerlingen die zich bij één van de scholen van het bestuur aanmelden.

6 Drie soorten activiteiten
Draagvlak Onderzoek & kwaliteit Draagkracht

7 Kwaliteitstandaarden

8 Wat doen we met die kennis?
Leren en verbeteren Wat doen we met die kennis? Doen we de goede dingen? ZEK Doen Doen we de dingen goed, hoe weten we dat? Wat vinden anderen daarvan?

9 Uitgangspunten afgestemd op het inspectietoezicht op maat samenhang
de leerling centraal procesgericht

10 Samenhang nu www.zek-onderwijs.nl ZEK swv wsns ZEK leerlingenzorg po
ZEK swv vo ZEK leerlingenzorg vo ZEK passend onderwijs ZEK rec ZEK (v)so

11 Speciale voorzieningen
Werkmodel Netwerk Speciale voorzieningen Zorg om de school Zorg in de school

12 IJkpunten Veilige omgeving Planmatig begeleiden in de groep
Zorg in de school IJkpunten Veilige omgeving Planmatig begeleiden in de groep Afstemming instructie Afstemming verwerking Handelingsplanning Ouders als partners Handelingsbekwame leraren Continue begeleiding Zorgoverleg Zorgcoordinatie Zorgbeleid

13 Kengetallen Zorgcapaciteit Tussenvoorzieningen
Ervaringen en deskundigheden Zorgbehoefte IDU en verwijzingspatronen

14 Startgesprek 10-9 afstemmen verwachtingen zicht op uitgangssituatie
duidelijkheid fasering rol kwaliteitscoördinator communicatie

15 Voorbereiding 24-9 keuze instrumenten op maat maken
uitzetten dossieronderzoek opmaken mailinglijst

16 Uitvoering Hulpstructuur kwaliteitscoördinator systeembegeleider
helpdesk hou de tijd compact

17 Analyse en inscholing 5-11
Analyses per school/bestuur Inscholing consentgesprek Inscholing rapportage

18 Consentgesprek

19 Afsluiting Rapportage Ontwikkelagenda Evaluatie

20 Materialen Vragenlijst via internet in te vullen
Memo 1:directies en IB’ers Memo2: deelnemers Memo 3: consentgesprek en verslag Memo 4: planningslijst


Download ppt "Presentatie zelfevaluatiekader Cor Hoffmans"

Verwante presentaties


Ads door Google