De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe vruchtbaar is jouw hart?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe vruchtbaar is jouw hart?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe vruchtbaar is jouw hart?
Ds. J. Oosterhuis Hoe vruchtbaar is jouw hart? Voorganger Thema Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

2 De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje
Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

3 Wij stellen ons voor God:
Votum, groet Wij stellen ons voor God: “Onze hulp …” Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen :

4 Zingen Psalm 92: 1 en 2 Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

5 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd.
Zingen Ps. 92: [1] 2 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

6 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit.
Zingen Ps. 92: 1, [2] Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren.

7 luisteren naar Gods wet
We worden gerechtvaardigd door geloof alleen, maar geloof dat rechtvaardigt staat nooit alleen. Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

8 Zingen Liedboek 460: 1 en 3 Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

9 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
Zingen LB. 460: [1] 3 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

10 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Zingen LB. 460: 1 [3] Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

11 Gebed Gebed Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

12 Lezen Doop - Wester Bodewes Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

13 Dooponderwijs Doopvragen Liedboek 335: 1, 2 en 3 Doop
Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

14 Dooponderwijs Doopvragen Liedboek 335: 1, 2 en 3 Doop
Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

15 Gij hebt het woord genomen en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,
Zingen LB. 335: [1] 2 3 Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, want hunner is het koninkrijk.

16 het moet U dankend worden weergegeven want alles komt uit uwe hand.
Zingen LB. 335: 1 [2] 3 Hier zijn wij dan: van U is 't jonge leven, het moet U dankend worden weergegeven want alles komt uit uwe hand.

17 en komt ons vriendlijk tegen,
Zingen LB. 335: 1 2 [3] Reeds staat Gij klaar en komt ons vriendlijk tegen, uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, eer wij U zoeken zijt Gij daar.

18 Dooponderwijs Doopvragen Liedboek 335: 1, 2 en 3 Doop
Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

19 Dooponderwijs Doopvragen Liedboek 335: 1, 2 en 3 Doop
Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

20 Gij wilt zijn Heiland wezen, het is gedoopt, begraven en herrezen
Zingen LB. 335: [6] 9 Uw teken spreekt Gij wilt zijn Heiland wezen, het is gedoopt, begraven en herrezen in Vader, Zoon en Heilge Geest

21 Wij allen zijn verbonden,
Zingen LB. 335: 6 [9] Er is gedoopt! Wij allen zijn verbonden, het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, de ganse kerk in één geloof.

22 Doopgebed Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

23 Lezen: Matteus 13: Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

24 Psalm 119: 5 en 13 Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

25 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
Zingen Ps. 119: [5] 13 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. Leid mij in 't licht van uw verordeningen. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort het hoge recht van uw verbond bezingen.

26 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
Zingen Ps. 119: 5 [13] Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

27 Preek I Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

28 Preek I

29

30

31

32

33

34

35

36 zingen: Lees je bijbel bid elke dag
Lees je bijbel, bid elke dag (3*) Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag (3*) Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Read your bible, pray every day (3*) Read your bible, pray every day if you want to grow (3*) Read your bible, pray every day, if you want to grow

37 Preek II wat was de aanleiding voor de gelijkenis van de zaaier?
waarom begon Jezus in gelijkenissen te spreken? enkele losse opmerkingen bij de gelijkenis

38 De aanleiding voor de gelijkenis van de zaaier (Matt. 13)
Er wordt heel divers op Jezus en zijn woord gereageerd (Matt. 11 en 12) vertwijfeld (Johannes de Doper) onverschillig (verschillende steden) vijandig (farizeeën) positief In de gelijkenis van de zaaier maakt Jezus de balans op Hoe zou hij onder ons de balans opmaken?

39 Waarom gelijkenissen? Als de Here Jezus merkt dat velen Hem innerlijk op afstand houden gaat Hij zelf ook bewust een zekere afstand creëren. Want gelijkenissen, daar moest je over doordenken, je moest erover doorpraten, er over doorvragen … Hoe is dat met jou en met mij? Hoeveel moeite doe je voor Gods Woord?

40 Enkele losse opmerkingen
probeer jezelf of een ander niet in één van de vier ‘groepen’ te plaatsen, je bent vatbaar voor alle vier niet begrijpen = niet tot je door laten dringen, je hart er voor sluiten oppervlakkig geloof is snel opgewarmd, diepgang duurt langer er is verschil in vruchtdragen

41 Psalm 119: 40 en 49 Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

42 Uw woord is als een lamp, een helder licht,
Zingen Ps. 119: [40] 49 Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.

43 Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Zingen Ps. 119: 40 [49] Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. Wanneer uw heilig woord geopend is zal 't als een licht het duister op doen klaren. Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, uw kennis maakt onkundigen ervaren.

44 Bidden Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

45 Collecte: 1e: Kerk 2e: Zending
Zingen Collecte: 1e: Kerk 2e: Zending Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

46 Zingen Liedboek 78: 1, 2 en 4 Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4

47 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
Zingen LB. 78 : [1] 2 4 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

48 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer!
Zingen LB. 78: 1 [2] 4 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

49 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
Zingen LB. 78: 1 2 [4] Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de winds'len sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

50 Zegen Zegen Ps. 92 1, 2 | LB. 460: 1, 3 | LB. 335: 1, 2, 3 | LB. 335: 6, 9 | Matt. 13: 1 – 23 Ps. 119: 5, 13 | Lees je bijbel bid elke dag | Ps. 119: 40, 49 | LB. 78: 1, 2, 4


Download ppt "Hoe vruchtbaar is jouw hart?"

Verwante presentaties


Ads door Google