De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oog voor slimme kinderen?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oog voor slimme kinderen?!"— Transcript van de presentatie:

1

2 Oog voor slimme kinderen?!
Onderwijs op VPCO De Viermaster: Ook voor slimme kinderen!

3 Oog voor slimme kinderen?!
• Voorjaar 2009: behoefte VPCO De Viermaster aan passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. • Oktober 2009: besluit werving bovenschools IB • December 2009: start bovenschools IB start projectgroep

4 Oog voor slimme kinderen?!
Leden projectgroep Jos van Barneveld Jolanda Boonzaaijer Netty Jonker De projectgroep vergadert 5 keer per jaar Taak projectgroep: Opzet en ontwikkeling van het beleidsplan

5 Oog voor slimme kinderen?!
Hoofdpunten beleidsplan: Opzet en implementatie beleidsplan m.b.v. subsidie uit de experimentenpot WSNS Veenendaal e.o.

6 Oog voor slimme kinderen?!
• Binnenhalen van kennis en vaardigheden van de projectgroep d.m.v. • Bezoek aan scholen waar reeds beleid is gemaakt en uitgevoerd • Het volgen van een Master SEN opleiding specialist hoogbegaafdheid bij Fontys in Utrecht door bovenschools IB

7 Oog voor slimme kinderen?!
• Binnenhalen van kennis en vaardigheden van de IB groep en leerkrachten d.m.v. een powerpoint presentatie aan alle teams informatiemap literatuur

8 Oog voor slimme kinderen?!
Definitie meerbegaafdheid Intelligentie > 115, Cito A 13,5 % van de leerlingen In staat meer leerstof te verwerken Definitie hoogbegaafdheid Intelligentie > 130 2 á 3 % van de leerlingen Motivatie Creativiteit Omgeving (gezin, school, peers)

9 Oog voor slimme kinderen?!
Kenmerken van hoogbegaafdheid IQ > 130 Creatief denken Snel van begrip Voorkeur voor complexe taken Goede concentratie Goed geheugen Goede motivatie en doorzettings vermogen Brede oriëntatie Snel en zelfstandig Groot analytisch vermogen

10 Oog voor slimme kinderen?!
Valkuilen Aanpassen Perfectionisme Faalangst Onderpresteren Rechtvaardigheids- gevoel Hypergevoelig Kritische instelling

11 Oog voor slimme kinderen?!
• Aanschaf DHH: Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (van Gerven, E. & Drent, S., 2007) door alle scholen. • 19 april 2010: Studiemiddag voor directies en intern begeleiders over gebruik DHH door Eleonoor van Gerven.

12 Oog voor slimme kinderen?!
Tweemaandelijks bezoek aan IB groep door bovenschools IB: Uitleg gebruik DHH Gesprek over signaleren, diagnosticeren, compacten, verrijken en versnellen binnen de eigen schoolpraktijk

13 Oog voor slimme kinderen?!
Studiedag op 23 maart 2011 voor alle personeelsleden van VPCO De Viermaster door Slim! Educatief o.l.v. Eleonoor van Gerven Meer- en hoogbegaafdheid: ons een zorg?!! Lezing door Eleonoor: Van Zorgleerling naar Kanskind: EHBO

14 Oog voor slimme kinderen?!
7 workshops Educatief partnerschap Verrijken met kleuters Verrijken in groep 3 t/m 8 Hoogbegaafd en het syndroom van Asperger Begaafde onderpresteerders Leerplein Handige werk- en leerstrategieën

15 Oog voor slimme kinderen?!
Bereikte doelen: Projectgroep ontwikkeling beleidsplan Urgentiebesef voor de verandering beleid is aanwezig in organisatie Vaststelling beleidsplan Aanschaf DHH en verrijkingsmaterialen Kennis en vaardigheden bij IB groep Meerjarendoelen vastgelegd in beleidsplannen (SBP en schoolplan) Besluit opzet plusgroep

16 Oog voor slimme kinderen?!
Doelen komende jaren: Implementatie beleid Schooljaar 2011 – 2012: Verdieping kennis en vaardigheden IB groep en leerkrachten Voorbereiding plusgroep Organisatie plusgroep Schooljaar 2012 – 2013: Start plusgroep op bovenschools niveau

17 Oog voor slimme kinderen?!
Een eigen talentvolle weg: ook voor slimme kinderen binnen VPCO De Viermaster!!!


Download ppt "Oog voor slimme kinderen?!"

Verwante presentaties


Ads door Google