De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marijke Gerritsen leerkracht groep 9

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marijke Gerritsen leerkracht groep 9"— Transcript van de presentatie:

1 Marijke Gerritsen leerkracht groep 9

2 Werken met hoogbegaafde kinderen.
Dat is zeker wel makkelijk: kinderen weten veel en zijn gemotiveerd? Die kinderen hebben toch geen leerproblemen? Krijgen we weer een apart groepje. Het zijn vooral de ouders die dat willen. De leerkracht kan ze toch wel extra werk geven!

3 Het programma Waarom hoogbegaafde kinderen toch begeleid moeten worden. Hoe dit gedaan zou kunnen worden. Hoe we dit in groep 9 aanpakken. Wat er van school (u) wordt verwacht. Wat de komende periode op het programma staat.

4 Wetenschappelijke inzichten (lezing prof.dr. T. Kieboom)
Alfred Binet (1870)  eerste intelligentietest Stanford-Binet-test (+/- 1900) 1920 Lewis Terman  longitudinale studie 1975 Joseph Renzulli  Drie ring model

5 Mönks Multifactorenmodel (1985)

6 Multifactorenmodel Heller (2000)

7 Normaalverdeling van intelligentie

8 Gedifferentieerd onderwijs?

9 Enkele persoonskenmerken
Perfectionisme Rechtvaardigheidsgevoel Hypergevoeligheid Kritisch

10 “die redt zich wel” Is toch een heel groot misverstand

11 Verveling is voor veel begaafde kinderen hun dagelijkse didactische dieet.
Gevolg:

12 1) Dat deze kinderen een beperkte voldoening ervaren en het plezier in het werk op school verliezen.
Uitdagend leerstofaanbod is daarom nodig.

13 2) Dat deze kinderen een scheef zelfbeeld ontwikkelen:
“goed”is voor hen de norm  geen faal-ervaring. Overschatting  gemakzucht, buiten de groep komen. Onderschatting  nieuwe onbekende onderwerpen niet aandurven en daarom niet naar vragen.

14 3) Dat voor deze kinderen leren hetzelfde is als iets al kunnen, maar het toevallig nog niet gedaan hebben. kind leert niet omgaan met tegenslagen: Ontwikkelen van faalangst Niet leren leren. Niet leren zich ergens voor in te zetten

15 4) Dat bij deze kinderen een goede werkhouding en goede werk- en leer-strategieën uitblijven.
Dit komt o.a. doordat: De reguliere leerstof niet voldoende is en teveel van hetzelfde. Ze nooit hebben geleerd zich ergens voor in te zetten. Er te weinig goede verrijkingstaken worden ingezet.

16 . Eén van de vele taken van het basisonderwijs is:
Het stimuleren en bevorderen van de brede ontwikkeling van het kind (alle). ontwikkeling van een realistisch zelfbeeld, ontwikkeling van een goede werkhouding, ontwikkeling van goede werk- en leerstrategieën.

17 Hoe kunnen we dit bij het hoogbegaafde kind realiseren?
Er moet in de reguliere leerstof worden geschrapt.  er komt dus tijd vrij. Verrijking hoort tot de gewone weektaak. ( goed verrijkingsaanbod komt in de plaats van een deel van de reguliere leerstof).

18 Differentiatie naar boven
Moet Mag Basis- leerstof Ander werk Extra werk Voor alle leerlingen - Materiaal compacten. Uitdagend werk als verplicht zien. belangrijk vinden en dus nakijken en beoordelen.

19 In alle gevallen is het belangrijk:
Dat er eisen worden gesteld. Dat er regelmatig overleg plaatsvindt. Dat er een beoordeling/evaluatie plaatsvindt. Dat er een coachende rol van een leerkracht aanwezig is.

20 leerplein055 Aanbod in de klas : Aanbod buiten de klas : Compacten
Verrijken Aanbod buiten de klas : Plusklas binnen de school Groep 9 (klas buiten de school)

21 Doel van groep 9 Een klimaat scheppen voor het leren leren.
Leerling gaat grenzen verleggen m.b.t. kennis en vaardigheden. Leerling leert omgaan met frustratie  fouten maken mag, niet alleen gericht op prestatie. (proces is belangrijk) Uitleg/brainstorming vooraf, begeleiding gedurende de rit, evaluatie achteraf. (TASC-wheel).

22 Doel van groep 9 Ontmoeting met ontwikkelingsgelijken.
Het leerstofaanbod zal niet veel van dat van de rest van de groep afwijken zodat een leerling minder snel een uitzonderingspositie inneemt. Hierdoor ontwikkelt de leer- ling zich eerder tot lerende en oefent zich in sociaal handig gedrag. Alle kinderen in groep 9 krijgen dezelfde stof (er wordt onderscheid gemaakt hoe een kind om gaat met het proces). Van een kind uit groep 7 mag je meer verwachten dan een kind uit groep 5, maar uiteindelijk moeten ze alle maal het proces leren. Omdat ze elkaars gelijken zijn zullen ze eerder leren zich sociaal handig te gedragen.

23 Doel van groep 9 Het scheppen van een klimaat waar je verantwoordelijkheid leert dragen. Het kind zelf mee laten denken over verschillende oplossingen en ze laten ondervinden dat er meerdere wegen zijn om een doel te bereiken. Het kind leren dat er ruimte is voor elkaar om te zijn wie we zijn. Het kind leren dat eigengedrag vaak tot reactie leidt.  geen slachtoffer rol moet innemen. Eerste punt  Eigen onderwerp kiezen met zelf bekijken hoe het doel wordt gehaald. Tweede punt  David is wie hij is en dat wordt geaccepteerd. Laatste punt  bv. van Nemo. Gedraagt zich als paljas en daar spreek je hem op aan.

24 Doelstelling groep 9 Een klimaat scheppen waarin onderlinge relaties worden opgebouwd. Vertrouwen in elkaar Respect voor elkaar Luisteren naar elkaar Samenwerken met elkaar

25

26 TASC-wheel (Thinking Actively in a Social Context)

27 TASC-Wheel Wat weten we er al van: Samen inventariseer je met de kinderen wat ze al weten  mindmap. Geeft goed beeld geeft van de beginsituatie. Wat willen we bereiken: Uitleg van de taak en mogelijke problemen bespreken. Welke manier: Hoe kun je het aanpakken  mindmap. Meer wegen die naar een oplossing leiden. Welk idee het beste: Een keuze maken voor werkwijze. Aan de slag: aan het werk en regelmatig overleggen. Hoe is het gegaan: evaluatie van het werk en manier van werken en wat zou je anders hebben gedaan. Overbrengen: Hoe ga je het presenteren. Wat heb je geleerd: het onderwerp, manier van werken etc.

28 Wat wordt van school verwacht
Bovenstaande is alleen te realiseren als de kinderen regelmatig kunnen oefenen. De kinderen de gelegenheid geven ook op eigen school aan hun opdrachten van groep 9 te werken. Werk van groep 9 in overleg met de kinderen in hun weektaak inplannen. Belangstelling tonen: Een keer meekijken op de site/naar hun werk. Ze mogen vertellen/spreekbeurt mogen houden over wat ze hebben geleerd.

29 Huidige project Individuele opdracht  eigen onderwerp.
TASC-wheel Presentatie en evaluatie Groeps opdracht  het maken van een spel. Voorzitter Notulist Vraagbaak

30

31

32

33

34 Bronvermelding Voorkomen is beter dan genezen Eleonoor van Graven. Ze doen gewone dingen, maar dan “anders”! Annemarie van der Werf. Verrijken, hoe doe ik dat? Alja de Bruin-de Boer & Elenoor van Gerven. Hoe vrijblijvend is verrijkingsonderwijs? Sylvia Drent. Werken volgens het TASC-model. Eleonor van Gerven. TASC in de klas. Elenord van Gerven. Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Sylvia Drent ▪ Co-auteur: Gerven, E. van ▪ ISBN-13: Hoogbegaafd, nou en? Wendy Lammers van Toorenburg ▪ Illustrator: Ringelberg, E. ▪ ISBN-13: Congres KPC-groep ‘s-Hertogenbosch Verstand van leren, Gevoel voor mensen


Download ppt "Marijke Gerritsen leerkracht groep 9"

Verwante presentaties


Ads door Google