De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011

2 Colofon Deze presentatie is gebaseerd op de inhoud van een brochure die zal verschijnen in de reeks Instrumentarium Passend Onderwijs. Zodra wettelijke en beleids-kaders zijn vastgesteld, zal de brochure verschijnen. In deze voorpublicatie wordt de inhoud op hoofdlijnen alvast gepubliceerd.

3 Schoolondersteuningsprofiel (waarschijnlijk) wettelijk verplicht Onderdeel van het ondersteuningsplan Bevat de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een school biedt.

4 Beschrijving basisondersteuning 1.Preventieve en lichte curatieve interventies (bv. aanpak dyslexie of sociale veiligheid) 2. Ondersteuningsstructuur 3.Planmatig werken (zoals in toezichtskader inspectie) 4.Basiskwaliteit (zoals blijkt uit toezichtskader inspectie, leerprestaties en opbrengsten)

5 Beschrijving extra ondersteuning Welke arrangementen biedt de school? Deskundigheid Voorzieningen (oa. materialen en methodieken) Aandacht en tijd (oa. handen in de klas) Gebouw Samenwerking met partners

6 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Algemene gegevens – Contactgegevens – Onderwijsvisie / schoolconcept – Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren 3.Basisondersteuning – Preventieve en lichte curatieve interventies – Standaarden kwaliteit van het onderwijs en onderwijszorgstructuur – Standaarden handelingsgericht werken 4.Extra ondersteuning: Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – Deskundigheid – Voorzieningen – Aandacht en tijd – Gebouw – Samenwerking met partners 5.Grenzen aan het onderwijs 6.Conclusie en ambities

7 Kenmerken Gebaseerd op gegevens van scholen die onderling vergelijkbaar zijn en stapelbaar zijn. Gebaseerd op gegevens die relevant zijn voor een nieuwe handelingsgerichte systematiek. Opgesteld in handelingsgerichte terminologie.

8 Functies Document voor: Schoolontwikkeling Professionalisering leerkrachten en docenten Overleg met ouders Besturen en samenwerkingsverband: Ondersteuning systematiek ondersteunings- toewijzing - Hoe past het aanbod van een school bij de onderwijsbehoefte van een leerling; welke aanvullende ondersteuning is nodig? - Valt de inspanning van een school onder extra ondersteuning en komt die in aanmerking voor middelen uit het ondersteuningsbudget?

9 Ontwikkeling: Ron Benjamins


Download ppt "SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google