De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie vormen het SWV VO West-Friesland? Hand-out t.b.v. informatief overleg voortgezet onderwijs West-Friesland d.d. 29.03.11 Versie: 24.03.11 SWV\VO\Passend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie vormen het SWV VO West-Friesland? Hand-out t.b.v. informatief overleg voortgezet onderwijs West-Friesland d.d. 29.03.11 Versie: 24.03.11 SWV\VO\Passend."— Transcript van de presentatie:

1 Wie vormen het SWV VO West-Friesland? Hand-out t.b.v. informatief overleg voortgezet onderwijs West-Friesland d.d. 29.03.11 Versie: 24.03.11 SWV\VO\Passend Onderwijs

2 Wie vormen het SWV VO West-Friesland? Samenwerkingsverband VO West-Friesland Centrale Dienst SWV VO West-Friesland Deze stichtingen worden sinds 2000 gevormd door: Atlas College met locaties De Dijk, Titaan, Copernicus en OSG Clusius College met locaties Hoorn en Grootebroek Martinuscollege met vmbo- en avo-afdelingen RSG Enkhuizen met vmbo-t, havo, vwo SG Tabor met locaties d’Ampte, Oscar Romero en Werenfridus

3 MARTINUS RSG ENKHUIZEN TABORCLUSIUSATLAS Algemeen Directeur SWV VO AlgemeenDirecteur Centrale Dienst Stichting SWV VO AB (toezicht)/ DB (bestuur) Stichting Centrale Dienst AB (toezicht) / DB (bestuur) Praktijkschool Stede Broec Coördinator OPDC Voorzitters ZATDyslexiecoord.Regionale PCL SWV VO VO West-Friesland per 1 december 2010 Managementraad Praktijkschool Hoorn

4 Wie vormen het SWV VO West-Friesland? Bestuur: 5 schoolleiders/bestuurders van de 5 betrokken schoolbesturen DB- en AB-functie in een bestuur Managementraad: zorgverantwoordelijken van alle locaties: vmbo + avo + opdc + praktijkscholen + zmok + swv-directeur en swv-coördinator

5 Wie vormen het SWV VO West-Friesland? Regionale PCL: zorgcoördinatoren vanuit vmbo + opdc + praktijkscholen + rec en swv-directeur + swv-coördinator ZAT-voorzitters: ZAT-voorzitters + jeugdhulpverlening + leerplicht +mbo Dyslexiecoördinatoren VO: alle coördinatoren dyslexie van alle vmbo + avo + opdc + pro en swv-coördinator

6 Wie vormen het SWV VO West-Friesland? Taken samenwerkingsverband: Bieden van overlegstructuur: Managementraad Regionale PCL Overleg voorzitters Zorgadviesteams Overleg dyslexiecoördinatoren VO Platform PO-VO met samenwerkingsverbanden PO Bieden van leerling-opvang: OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) West-Friesland Reboundvoorziening Praktijkscholen Westfriesland in Hoorn en Stede Broec Plaatsen Op de Rails en Herstart Centraal Loket VO Bieden van expertise Aanbod expertise OPDC w.o. schoolvideo-interactie Aanbod cursussen w.o. REC-expertise aanbod (ADHD, Autisme etc.) Aanbod scholing w.o. Master SEN Fontys Aanbod ambulante begeleiding OPDC Aanbod psychologen OPDC+

7 Wie vormen het SWV VO West-Friesland? Vervolg taken samenwerkingsverband: Bieden van ondersteuning: Schoolkeuzeprocedure po -> vo Afgifte dyslexieverklaringen po -> vo Professionalisering Zorgadviesteams Zorgondersteuning in scholen Invoering Centra voor Jeugd en Gezin en Verwijsindex Regievoering Passend Onderwijs Invoering Zorgprofielen Indiceren, verwijzen en toelaten van leerlingen Aanmelden nieuwkomers/anderstaligen Bieden van informatie Website www.swvwestfriesland.nlwww.swvwestfriesland.nl Zorgplan Voorlichtingsactiviteiten (schoolkeuze, vakantierooster)

8 Wie vormen het SWV VO West-Friesland? Leden Managementraad: Atlas College Titaan: Marion Winkelhuis m.winkelhuis@atlascollege.nl 0229 – 55 20 10m.winkelhuis@atlascollege.nl OSG West-Friesland : Angeline Thomas a.thomas@atlascollege.nl 0229 – 24 62 64a.thomas@atlascollege.nl Copernicus: Jeanette Wolffers j.wolffers@atlascollege.nl 0229 – 23 63 44j.wolffers@atlascollege.nl De Dijk: Lars Beenen l.beenen@atlascollege.nl 0227 – 54 21 36l.beenen@atlascollege.nl SG Tabor Werenfridus: Erica van Langen gwm.van.langen@tabor.nl 0229 – 28 58 28gwm.van.langen@tabor.nl Oscar Romero: Arnoud Landsdaal aham.lansdaal@tabor.nl 0229 – 28 56 85aham.lansdaal@tabor.nl d’Ampte: Els Huitema em.huitema@tabor.nl 0229 – 28 41 51em.huitema@tabor.nl Clusius College Hoorn: Jochem Scheerman j.scheerman@clusius.nl 0229 – 25 94 84j.scheerman@clusius.nl Grootebroek: Cor de Vries c.devries@clusius.nl 0228 – 51 16 80c.devries@clusius.nl Martinus College VMBO/AVO: Victor Berkhout vberkhout@martinuscollege.nl 0228 – 51 03 00vberkhout@martinuscollege.nl RSG Enkhuizen AVO/VMBO-t : Marlies Neefjes m.neefjes@rsg-enkhuizen.nl 0228 – 35 08 00m.neefjes@rsg-enkhuizen.nl Praktijkschool WF: Hoorn Corrie van Breenen c.vanbreenen@praktijkschoolwf.nl 0229 – 21 94 87c.vanbreenen@praktijkschoolwf.nl Stede Broec Piet Hartog p.hartog@praktijkschoolwf.nl 0228 – 51 03 50p.hartog@praktijkschoolwf.nl OPDC West-Friesland: Klaas de Graaf, kdegraaf@opdcwest-friesland.nl 0229 – 21 65 54kdegraaf@opdcwest-friesland.nl ZMOK De Spinaker: Petra van der Veldt p.vanderveldt@rec4nh.nlp.vanderveldt@rec4nh.nl SWV VO W-F: Ton van Waardenburg t.vanwaardenburg@praktijkschoolwf.nl 0229 – 23 12 76t.vanwaardenburg@praktijkschoolwf.nl SWV VO W-F: Kine de Weerd k.deweerd@praktijkschoolwf.nl 0229 – 21 06 66k.deweerd@praktijkschoolwf.nl


Download ppt "Wie vormen het SWV VO West-Friesland? Hand-out t.b.v. informatief overleg voortgezet onderwijs West-Friesland d.d. 29.03.11 Versie: 24.03.11 SWV\VO\Passend."

Verwante presentaties


Ads door Google