De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV. Programma Modernisering Ziektewet Prikkels voor vangnetters Meer re-integratieverplichtingen en Eerdere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV. Programma Modernisering Ziektewet Prikkels voor vangnetters Meer re-integratieverplichtingen en Eerdere."— Transcript van de presentatie:

1 welkom Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

2 Programma Modernisering Ziektewet Prikkels voor vangnetters Meer re-integratieverplichtingen en Eerdere uitstroom door herbeoordeling Prikkels voor werkgevers Aanpassing premiestelsel en betaling Uitbreiding risico WIA beoordeling

3 ‘Modernisering Ziektewet’ Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

4 1998Wet PEMBA 1996Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte 2004Wet verlenging loondoorbetalingplicht bij ziekte 2002Wet verbetering poortwachter eind 2005Wet WIA Terugdringen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

5 Werkingsgebied Wet BeZaVa Zieke werknemers van wie hun dienstverband wordt beëindigd tijdens ziekte (ziek uit dienst) Fictieve dienstverbanden Nawerking

6 Prikkels voor vangnetters

7 Uitbreiding re-integratieverplichting Re-integratieverplichtingen conform WGA Inspanningen van de vangnetter moeten gericht zijn op herstel en werkhervatting Werknemer moet er alles aan doen om weer aan het werk te kunnen gaan Aanscherping handhavingsbeleid Mogelijkheid om werkgever te betrekken in re-integratie

8 Herbeoordeling Eerstejaars Ziektewetbeoordeling Medische en arbeidskundige beoordeling UWV nodigt uit Informatie uitvraag indien werkgever ERD ZW is Toetsing Verbetering Belastbaarheid 2e ziektejaar

9 1/4 ziek 1/7 ziek uit dienst 52 wkn ziek WW/WWB loon ZW ZW > 35 <35 WIA WW of WWB WGA flex >35 104 wkn ziek zw beoordeling <35 ZW Wia beoordeling 1/1 in dienst Ziek uit dienst

10 1/1 in dienst 1/4 ziek 1/7 ziek uit dienst 52 wkn ziek loon ZW ZW 35-100WGA flex 104 wkn ziek NVT WvP/WG Publiek: UWV ERD ZW: WG Publiek: UWV ERD ZW: WG Publiek: UWV ERD WGA Flex va 1-1- 2016: WG Wie is verantwoordelijk voor reintegratie?

11 1/1 in dienst 1/4 ziek 1/7 ziek uit dienst 52 wkn ziek loon ZW ZW 35-100WGA flex 104 wkn ziek 100% Conform CAO 70% van dagloon Laatste werkgever 70% Inkomen van de (ex)werknemer?

12 Prikkels voor werkgevers

13

14 2014 UWV maakt premies en parameters Werkhervattingskas jaarlijks op 1 september bekend voor het komende jaar Invoering premiedifferentiatie ZW-flex & WGA-flex Naar 3 werkgeversklassen Parameters  gemiddelde premieplichtige loon € 30.700  grens kleine/middelgrote werkgever€ 307.000  grens middelgrote/grote werkgever€ 3.070.000

15

16 Nu: keuze ZW…. PRIVAATPUBLIEK eigenrisicodragen ZWSectorpremie / Ufo-premie

17 Invoering premiedifferentiatie: ZW-flex Naar 3 werkgeversklassen 2014 ZW

18 2014: keuzes ZW… ZWPRIVAATPUBLIEK grote werkgever > 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD ZWgedifferentieerde premie middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x ERD ZW gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever ≤ 10 x ERD ZWsectorale premie

19

20 Premiejaar 2013 WGA-vast… WGA-VASTPRIVAATPUBLIEK werkgevers met vast personeel minimale en maximale premie afhankelijk van bedrijfsgrootte ERD WGAgedifferentieerde premie

21 Invoering premiedifferentiatie WGA-flex Naast WGA-vast ook voor WGA-flex max. 10 jaar uitkeringslast gedifferentieerde premie WGA-flex in 2014 & 2015 alleen publiek te verzekeren Van 2 naar 3 werkgeversklassen 2014 stap 1 WGA

22 2014 en 2015: keuzes WGA-vast en –flex WGA-VAST PRIVAAT WGA-VAST PUBLIEK WGA-FLEX PUBLIEK grote werkgever > 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA gedifferentieerde premie gedifferentieerde premie middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x ERD WGA gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever ≤ 10 x ERD WGA sectorale premie

23 2016 stap 2 Samenvoeging WGA-vast & WGA-flex in één hybride stelsel Twee gedifferentieerde premies één premie voor combi WGA-vast & WGA-flex één premie voor ZW Eén garantstelling ERD WGA voor WGA-vast & flex uitbreiding huidige garantstelling met flex-risico voor 02-10-2015

24 2016: keuze WGA totaal (vast en flex)… WGA TOTAALPRIVAATPUBLIEK grote werkgever > 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA TOTAAL gedifferentieerde premie middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x ERD WGA TOTAAL gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever ≤10 x ERD WGA TOTAALsectorale premie

25

26 Wat geven wij u mee? Snelle re- integratie Beperking instroom WGA en ZW Kosten besparing

27


Download ppt "Welkom Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV. Programma Modernisering Ziektewet Prikkels voor vangnetters Meer re-integratieverplichtingen en Eerdere."

Verwante presentaties


Ads door Google