De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Modernisering Ziektewet Prikkels voor vangnetters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Modernisering Ziektewet Prikkels voor vangnetters"— Transcript van de presentatie:

0 welkom Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

1 Programma Modernisering Ziektewet Prikkels voor vangnetters
Meer re-integratieverplichtingen en Eerdere uitstroom door herbeoordeling Prikkels voor werkgevers Aanpassing premiestelsel en betaling Uitbreiding risico WIA beoordeling

2 ‘Modernisering Ziektewet’
Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

3 Terugdringen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
1998 Wet PEMBA 2002 Wet verbetering poortwachter 2004 Wet verlenging loondoorbetalingplicht bij ziekte eind 2005 Wet WIA 1996 Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte

4 Werkingsgebied Wet BeZaVa
Zieke werknemers van wie hun dienstverband wordt beëindigd tijdens ziekte (ziek uit dienst) Fictieve dienstverbanden Nawerking

5 Prikkels voor vangnetters

6 Uitbreiding re-integratieverplichting
Re-integratieverplichtingen conform WGA Inspanningen van de vangnetter moeten gericht zijn op herstel en werkhervatting Werknemer moet er alles aan doen om weer aan het werk te kunnen gaan Aanscherping handhavingsbeleid Mogelijkheid om werkgever te betrekken in re-integratie

7 Herbeoordeling Eerstejaars Ziektewetbeoordeling
Medische en arbeidskundige beoordeling UWV nodigt uit Informatie uitvraag indien werkgever ERD ZW is Toetsing Verbetering Belastbaarheid 2e ziektejaar

8 Ziek uit dienst 1/1 in dienst 104 wkn ziek 1/4 ziek
loon 52 wkn ziek loon ZW ZW > 35 WGA flex >35 zw beoordeling Wia beoordeling <35 ZW <35 WIA WW/WWB WW of WWB

9 Wie is verantwoordelijk voor reintegratie?
1/1 in dienst 1/7 ziek uit dienst 52 wkn ziek 104 wkn ziek 1/4 ziek loon loon ZW ZW WGA flex NVT WvP/WG Publiek: UWV ERD ZW: WG Publiek: UWV ERD ZW: WG Publiek: UWV ERD WGA Flex va : WG

10 Inkomen van de (ex)werknemer?
1/1 in dienst 1/7 ziek uit dienst 52 wkn ziek 104 wkn ziek 1/4 ziek loon loon ZW ZW WGA flex 100% Conform CAO 70% van dagloon Laatste werkgever 70%

11 Prikkels voor werkgevers

12

13 2014 UWV maakt premies en parameters Werkhervattingskas jaarlijks op 1 september bekend voor het komende jaar Invoering premiedifferentiatie ZW-flex & WGA-flex Naar 3 werkgeversklassen Parameters gemiddelde premieplichtige loon € grens kleine/middelgrote werkgever € grens middelgrote/grote werkgever €

14 ZW

15 Sectorpremie / Ufo-premie
Nu: keuze ZW…. PRIVAAT PUBLIEK eigenrisicodragen ZW Sectorpremie / Ufo-premie

16 2014 ZW Invoering premiedifferentiatie: ZW-flex
Naar 3 werkgeversklassen

17 2014: keuzes ZW… ZW PRIVAAT PUBLIEK grote werkgever
> 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD ZW gedifferentieerde premie middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever ≤ 10 x sectorale premie

18 WGA

19 Premiejaar 2013 WGA-vast… WGA-VAST PRIVAAT PUBLIEK
werkgevers met vast personeel minimale en maximale premie afhankelijk van bedrijfsgrootte ERD WGA gedifferentieerde premie

20 2014 stap 1 WGA Invoering premiedifferentiatie WGA-flex
Naast WGA-vast ook voor WGA-flex max. 10 jaar uitkeringslast gedifferentieerde premie WGA-flex in 2014 & 2015 alleen publiek te verzekeren Van 2 naar 3 werkgeversklassen

21 2014 en 2015: keuzes WGA-vast en –flex
PRIVAAT PUBLIEK WGA-FLEX grote werkgever > 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA gedifferentieerde premie gedifferentieerde premie middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie gewogen gemiddelde kleine werkgever ≤ 10 x sectorale premie

22 2016 stap 2 Samenvoeging WGA-vast & WGA-flex in één hybride stelsel
Twee gedifferentieerde premies één premie voor combi WGA-vast & WGA-flex één premie voor ZW Eén garantstelling ERD WGA voor WGA-vast & flex uitbreiding huidige garantstelling met flex-risico voor

23 2016: keuze WGA totaal (vast en flex)…
PRIVAAT PUBLIEK grote werkgever > 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA TOTAAL gedifferentieerde premie middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever ≤10 x sectorale premie

24

25 Beperking instroom WGA en ZW
Wat geven wij u mee? Snelle re-integratie Beperking instroom WGA en ZW besparing Kosten

26


Download ppt "Programma Modernisering Ziektewet Prikkels voor vangnetters"

Verwante presentaties


Ads door Google