De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Frank Romijn, directeur Ziektekosten en AOV ASR Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Frank Romijn, directeur Ziektekosten en AOV ASR Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Frank Romijn, directeur Ziektekosten en AOV ASR Nederland

2 Agenda Premievolume verzekeringen Inkomens-/Schade-/Levens- en Ziektekostenverzekeringen Marktgroei Inkomensverzekeringen Hoe is de verdeling naar product? Concurrenten in de AOV markt Welke ontwikkelingen raken de AOV markt? Marktontwikkelingen Verzuim-/WGA-verzekeringen Marktkansen AOV Individueel: de ZZP’er en het SER advies

3 Premievolume Inkomensverzekeringen (verdiende premie x € mrd) Bron: Verzekerd van Cijfers 2010

4 Ontwikkeling premievolume Inkomensverzekeringen 2000-2009 (verdiende premie X € mln)

5 Hoe is de verdeling naar inkomensproducten? (verdiende premie x € mrd) Bron: CVS x € mrd

6 De AOV – markt zal per jaar met gemiddeld 2% groeien 200720082013 AOV- Ind. * AOV-Coll. Incl Ongevallen 3,78 3,74 3,52 % = CAGR +5.3% 2015 +2,0% 2009 4,09 4,26 +1.0% * * * * *

7 Concurrenten in de AOV markt

8 Ontwikkelingen grofmazig Toenemende concurrentie Afnemend consumentvertrouwen Tegenvallend economisch herstel Wet- en regelgeving Druk op verdienmodel intermediair Internetmarkt?

9 Marktontwikkelingen Verzuimverzekeringen Verzuimverzekeringsmarkt is verzadigd Verdringingsmarkt Verzuimpakket (Verzuim met arbodienstverlening) alles-in-één is een belangrijk verkoopargument Effectiviteit van dienstverlening krijgt nog onvoldoende aandacht Premiebodem bereikt Be good and tell it Bron: zorg- & inkomensverzekeringsmonitor 2010

10 Marktontwikkelingen WIA-verzekeringen Weinig verschuivingen in 2010 WGA hiaat lijkt te leiden aan desinteresse Geldt ook voor WIA-excedent en 35-min-markt Ingewikkelde, moeilijk verkoopbare producten Lage premies WGA ER: gestage groei Kansen voor verzekeraars en arbodiensten Bron: zorg- & inkomensverzekeringsmonitor 2010

11 Verdere privatisering van de WGA (Gedeeltelijke) privatisering van de WW Pensioenleeftijd naar 67 Verzekeringsgraad ZZP’er Welke marktkansen komen er nog aan?

12 Zelfstandig ondernemende activiteiten uitvoeren Geen personeel in dienst Geen medeondernemer Minimaal 15 uur per week Geen ondersteuning van familieleden Arbeid als voornaamste product Ondernemer voor de inkomstenbelasting Wie is ZZP’er? De criteria

13 Wie is ZZP’er? Enkele kengetallen 675.000 ZZP’ers 9 % van de totale werkzame beroepsbevolking 20 % werkt tussen 15-25 uur per week 30 % tussen 25-40 uur en 50 % werkt > 40 uur per week 38 % tussen 45 en 55 jaar 42 % is inkomensafhankelijk van de onderneming 36 % heeft een inkomensverzekering 20 % heeft een ziekteverzekering Bron: EIM, 09-2010

14 SER advies: ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP Opkomst van de ZZP’er Beleidsaanpassingen op het gebied van: Arbeidsomstandigheden Arbeidsongeschiktheid Scholing en Pensioenen Met als doel een toekomstbestendig stelsel van: Arbeidsverhoudingen Fiscaliteit en Sociale zekerheid Eenduidige definitie van een ZZP’er Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

15 ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP de uitgangspunten Uitgangspunten arbeidsongeschiktheid: Kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid Betaalbaarheid Toegankelijk voor iedereen Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

16 ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP de conclusies Conclusies: Toegang tot een breed assortiment Zowel publiek (WIA) als privaat (AOV) Privaat aantrekkelijke voorwaarden tegen een betere prijs dan WIA Vrijwilligheid al dan niet sluiten van een verzekering Lastig te verzekeren zijn: Zelfstandigen met een gezondheidsprobleem En zelfstandigen met een risicovol beroep Oudere zelfstandigen Vrijwillige WIA-verzekering of Vangnet AOV Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

17 ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP de aanbevelingen en het advies (1/2) Aanbevelingen: 1. Intensiveren voorlichting en versterken van bewustwording 2. Vergroten toegankelijkheid en betaalbaarheid alternatieve regelingen: Tot één jaar na start toegang tot publieke regeling Verlengd met twee jaar indien afwijzing privaat of nog geen vrijwillige voortzetting Vrijwillige verzekering ook openstellen voor niet ex-werknemers Aanmeldtermijn private Vangnetregeling verlengen met twaalf maanden Private Vangnetregeling gedurende drie maanden opnieuw opstellen voor bestaande ondernemers Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

18 ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP de aanbevelingen en het advies (2/2) 3. Aanpassen publieke vangnet: Aanpassen van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) Toetsregels IOAZ aanpassen aan de IOAW 4. Verbond van Verzekeraars: Aanpassen private vangnet Advies uitbreiding toegang tot vangnetregeling van de SER Overgenomen en geadviseerd aan haar leden per circulaire d.d. 27-10-2010. Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

19 Geen verzekeringsplicht Vangnetregeling vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid Als alternatief naast de publieke regelingen Meer dan één alternatief zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP verplichte verzekering?


Download ppt "Ontwikkelingen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Frank Romijn, directeur Ziektekosten en AOV ASR Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google