De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpgericht onderzoek naar leren tussen generaties in organisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpgericht onderzoek naar leren tussen generaties in organisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpgericht onderzoek naar leren tussen generaties in organisaties
Daan Andriessen Lector Intellectual Capital Hogeschool Inholland

2 KENNISSTROOM PRAKTIJKSTROOM 1.THEORIE 2.ONDERZOEKS-AGENDA
Theoretisch kader 2.ONDERZOEKS-AGENDA Kennis-probleem 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 10.KENNIS ONTWIKKELING Ontwerpkennis 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing PRAKTIJKSTROOM Casus n Casus 2 Casus 1 Agenda van de opdrachtgever 4.DIAGNOSE Praktijk-probleem Gevolgen hiervan zijn groot: Specifieke aanpak van HBO onderzoek: altijd een praktijkstroom en een kennisstroom (ook nog een competentiestroom) Kennisstroom start met een onderzoeksagenda en een kennisvraag (hoe vraag) op basis van reeds beschikbare theorie (b.v.Hoe kunnen CoP’s succesvol levend worden gehouden?) . Vanwege het primaat van het ontwikkelen van nieuwe praktijkkennis geldt dus niet: u vraagt wij draaien. Het lectoraat bepaalt welke praktijkkennis ontwikkeld gaat worden en zoekt daar casussen bij. In kennisstroom wordt generieke oplossing ontwikkeld. (b.v. methode voor succesvol inzetten van Community of Practice als middel tot kennisdelen en professionalisering) Selectie van praktijkproblemen Daarna wordt een casus gezocht waar een probleem speelt waarvoor de oplossing een oplossing kan zijn (b.v. een grote bank). Maar diagnose is belangrijk! Daarvoor is helaas altijd een bepaalde bril nodig en die komt uit de theorie (hoe goed wordt bij deze bank kennis gedeeld) De generieke oplossing wordt specifiek gemaakt (b.v. deelnemers blijken minder tijd te hebben, ICT biedt andere functionaliteit) Specifieke oplossing wordt geïmplementeerd en geëvalueerd en geleerde lessen worden expliciet gemaakt. Mogelijkerwijs was de diagnose verkeerd en moet je opnieuw beginnen Kennis mobiliseren en ontwikkelen Bij het maken van het ontwerp ga je uit van wat we al weten (zowel verklarende als praktijktheorie). Zoveel mogelijk gebruik maken van al bekende ‘genererende mechanismen’) (b.v. techniek van de dialoog in CoP) Na de casus stel je vast wat geleerd is over: Wat werkt wel en wat niet Wanneer werkt het wel en niet> Waarom werkt het wel en niet (genererende mechanismen = verklaringen verbeteren) Bijdrage aan verklarende theorievorming! 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 6.IMPLEMEN-TATIE Vastgelegde ervaringen 7.EVALUATIE Effecten van acties

3 Verschillen tussen generaties
Babyboom generatie 1946 – 1954 Idealen Waardering Eenheid en draagvlak Structuur Goed uitleggen Mono-tasking 60% wil nuttig en actief blijven Generatie X Individualistisch, realistisch, flexibel en gericht op zelfredzaamheid Samen doen Realisme Zelfontplooiing Gezonde balans Pragmatische generatie Zakelijk Hardwerkend Zelfsturend Processen versnellen Interactief werken Leren in het werk Generatie Einstein Vanaf 1985 Multi-tasking Authentiek zijn Plezier en directe voldoening ‘Just in time’ leren en kennis vergaren Verzetten zich tegen sturing Springen van onderwerp naar onderwerp Babyboom: Idealen: herverdeling van welvaart, afzweren prestatiemoraal Waardering: Waardering voor wat ze zijn en wat ze deden, status Eenheid en draagvlak creëren: goede sfeer en harmonie Structuur: duidelijke structuur en taakverdeling, duidelijke hiërarchie, één duidelijke leider Goed uitleggen: zendtijd voor eigen ideeën, goede theorieën, goede discussies 60% wil nuttig en actief blijven: ervaringskennis overdragen, specialiseren, parttime werken, kop leeg maken Generatie X: Einde permissieve maatschappij, economische crisis Individualistisch, realistisch, flexibel en gericht op zelfredzaamheid Samen doen: samen bewust zijn wat er moet gebeuren, verschillen constructief benutten, dialoog, delen van waarheid, goed luisteren, gedeelde verantwoordelijkheid, verbinden en bruggen bouwen Mark Rutte, Alexander Pechtold, Obama Pragmatische generatie: Zelfsturend: frstratie vanwege ongewild aangepast aan oudere werkwijze, zelf regelen Processen versnellen: vlotte resultaten in de echte praktijk Interactief werken: kennis netwerken, kennis doelgericht benutten, met juiste mensen samenwerken, spontaan en informeel samenwerken, krachten bundelen, persoonlijk contact Leren in het werk: Generatie Einstein (Screenagers) Multi-tasking: gebruik media, hanteren multi identiteiten Authentiek zijn: waardering voor wie ze zijn, echt Plezier en directe voldoening, voldoening in het werk, leuk werk, veel samenwerken, passend en uitdagend werk, persoonlijke open sfeer, zelfontplooing Verzetten zich tegen sturing: begeleiding direct beschikbaar Bron: Becker, Bontekoning

4 Mogelijke belemmeringen: verkeerde beelden
Ouderen Gebrekkige gezondheid Lagere prestaties Intelligentieverlies Meer rigide Jongeren Weinig commitment Weinig doorzettings-vermogen Minder kennis Minder grondigheid


Download ppt "Ontwerpgericht onderzoek naar leren tussen generaties in organisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google