De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management, finance en recht 13 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management, finance en recht 13 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON."— Transcript van de presentatie:

1 Management, finance en recht 13 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON Conferentie ‘Kwalitatief onderzoek in het hoger onderwijs: lessen leren van elkaar’

2 Formele definitie van onderzoek ‘Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan’ (Verschuren, 1994). 2

3 Onderzoek op HBO bachelor niveau? Nieuwe kennis= nieuw voor de wereld met bredere geldigheid dan het individuele geval of Nieuwe kennis= nieuw voor de opdrachtgever en relevant voor het individuele geval 3 HBO Bachelor Master & PhD

4 Oké, maar dat doen we toch al jaren? Wat is het verschil met bv. projectmanagement? 4

5 DIAGNOSEONTWERP IMPLEMENTA- TIE EVALUATIE De handelingscyclus bij praktijkgerichte vraagstukken VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN Gebaseerd op:Strien, P.J. van (1986) Praktijk als wetenschap. Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk handelen. Assen: Van Gorcum, 1986

6 De onderzoekscyclus Doelstelling Probleemstelling Deelvragen 1 e deel literatuur- studie Onderzoeksplan: Strategie Methodologie Tijdsplanning Data verzameling (waaronder nadere literatuurstudie) Data analyse Conclusies & Aanbevelingen Rapportage & Presentatie = Plan van Aanpak

7 DIAGNOSEONTWERP IMPLEMENTA- TIE EVALUATIE Onderzoek in HBO = handelingscyclus plus onderzoekscyclus (Leen, 2011) VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Leen, Jan (2011) Mondelinge communicatie De HBO student als probleemoplosser die zijn handelen onderbouwt

8 DIAGNOSEONTWERP Veel voorkomende combinaties (1) VOORSTEL VOOR 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Hoe kan … verbeterd worden? (functie: ontwerpen) OP BASIS VAN

9 EVALUATIE Veel voorkomende combinaties (2) OP BASIS VAN 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Wat is het effect van … (functie: evalueren) IMPLEMENTA- TIE

10 ONTWERP IMPLEMENTA- TIE EVALUATIE Veel voorkomende combinaties (3) OP BASIS VAN 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Hoe goed is plan …? (functie: evalueren)

11 DIAGNOSEONTWERPEVALUATIE Veel voorkomende combinaties (4) VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Hoe kan … verbeterd worden en wat zijn daarvan de effecten? (functie: ontwerpen & evalueren) IMPLEMENTA- TIE OP BASIS VAN

12 Verheldering van mijn begrippen (1) Tijmstra & Boeije (2011): Fundamenteel onderzoek:  Oplossing van kennisproblemen  Empirische cyclus Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek:  Onderzoek naar de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van oplossingen voor praktijkproblemen  Besluitvormingscyclus en empirische cyclus

13 Van veldprobleem naar onderzoeksvraag Veldprobleem = het probleem in de praktijk (vaak gegeven door opdrachtgever) Veldprobleem oplossen vereist:  Mensen & Middelen  Tijd & Gelegenheid  Kennis Onderzoek richt zich alleen op het aanleveren van (een deel van) de kennis Kennisprobleem = het gat tussen de bestaande en de benodigde kennis om het probleem (deels) op te lossen Veldprobleem Kennis- probleem Onderzoeks- vraag

14 Verheldering van mijn begrippen (2) Andriessen (2011) Fundamenteel onderzoek:  Richt zich op vragen die voortkomen uit gaten in de theorie  Empirische cyclus Praktijkgericht onderzoek:  Richt zich op kennisproblemen die voortkomen uit veldproblemen  Onderzoekscyclus die regulatieve cyclus ondersteunt

15  Gebaseerd op het werk van Van Aken (1994,1996, 2004, 2005)  Actieve community van (ex) promovendi sinds 2006  Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek (Van Aken & Andriessen red., 2011)  www.dsrg.nl www.dsrg.nl Ontwerpgericht onderzoek als benadering 15

16 Ontwerp kennis  Het ene heeft als doel het andere te veroorzaken (finaal)  Vanwege “mechanismen” (die niet altijd optreden)  Omstandigheden waaronder dit waar is zijn de kern van het onderzoek  Onafhankelijke variabele is een handeling Verklarende kennis  Het een wordt mogelijk veroorzaakt door het ander (causaal)  Doorvoor is een statistische waarschijnlijkheid  Omstandigheden waaronder dit waar is worden zelden onderzocht  Onafhankelijke variabele is vaak niet direct beïnvloedbaar Ontwerpkennis als aanvulling op beperkingen verklarende kennis

17 17/18 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM Casus PROBLEMEN OPLOSSEN KENNIS MOBILISERENLERENKENNIS ONTWIKKELEN

18 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM Casus 1 Praktijksituatie 18

19 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 19 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

20 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 20 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

21 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing 7.EVALUATIE Effecten van acties 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 21 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

22 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing 10.KENNIS ONTWIKKELING Ontwerpkennis Casus n Casus 2 Casus 1 Agenda van de opdrachtgever 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing 7.EVALUATIE Effecten van acties 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 22

23 Verklarend en ontwerpend onderzoek vullen elkaar aan 23 Verklaringen voor het probleem Verklaringen voor de oplossing Toepassings- domein van theorie Ontbrekende variabelen Te verklaren oplossingen Concepten probleem- definitie Meetinstru- menten voor effectmeting Oplossings- richtingen

24 Ontwerponderzoek levert ontwerpstellingen “Als je O wilt bereiken in situatie C doe dan zoiets als I want dat zet M in gang” CIMO logica (Denyer et al., 2008): Context Interventie Mechanisme Outcome

25 www.dsrg.nl

26


Download ppt "Management, finance en recht 13 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON."

Verwante presentaties


Ads door Google