De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Twee heren dienen; praktijk en wetenschap Marjan Vermeulen 28-1-10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Twee heren dienen; praktijk en wetenschap Marjan Vermeulen 28-1-10."— Transcript van de presentatie:

1 Twee heren dienen; praktijk en wetenschap Marjan Vermeulen 28-1-10

2 Probleemstelling: Twee heren.. te combineren? Praktijk Wetenschap Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen

3 Opzet presentatie Even kennismaken: Zitten en staan Wat is onderzoek welke kenmerken en consequenties Twee heren, wie wil dat en waarom een kloof Wie wil er twee heren? Twee praktijk voorbeelden Oplossingen -Is dat water bij de wijn of levert dat een inspirerende toekomst? -Een gesprek met de buren: Wat is er nodig voor een inspirerende toekomst? Wat is daar nodig? Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen

4 Achtergrond probleemstelling Kloof praktijk en wetenschap (zie bijv Onderwijs Raad en AWT 2002) -Weinig kennis en gebruik van wetenschappelijke inzichten in de praktijk -Weinig kennis bij wetenschap van de complexiteit van de praktijk Politiek: roep om meer bewijsvoering bij vernieuwingen (o.a. Dijsselbloem) -Evidence based of informed; -Datadriven besluitvorming Eigen interesse: contract- en toegepast onderzoek, lector en huidige banen bij RdMC en KPC-groep Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen

5 Wat is onderzoek? Wikipedia (22-1-10) Onderzoek is de zorgvuldige, systematische en geduldige studie van een bepaald kennisgebied, uitgevoerd om bepaalde feiten of principes te ontdekken of te grondvesten. Of meer in spreektaal: Het op systematische en transparante wijze ontwikkelen van een antwoord op een van te voren gestelde vraag. Lessen uit onderzoek 28-1-10 Marjan Vermeulen

6 Soorten van onderzoek: andere opvattingen en andere kenmerken Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen praktijk --- RenD--- toegepast --- beleid --- wetenschap

7 Theorie over onderzoek:empirie en praktijk evaluatie observatie inductiedeductietoetsing Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen evaluatie Probleem keuze diagnose planingreep Empirische cyclus De Groot 1968 Regulatieve cyclus Van Strien 1986

8 Verschillende kenmerken doel relevantie type kennis (Wierdsma 1999) kenmerk handelen voor een gegeven situatie maatregel kennis praktijk waarheid werkelijk- heid liefst altijd en overal regelmaat kennis weten schap Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen

9 Enkele consequenties voor uitvoering onderzoek een school met een praktijkprobleem versus een steekproef van scholen onderzoeksgroep hoge betrokkenheid, eigen ervaren probleem versus afstandelijkheid meehelpen aan ‘iets’ van een ander betrokkenheid van onderzoeksgroep mede verantwoordelijk als (mede) probleemoplosser, implementator of begeleider versus afstandelijke observator rol onderzoeker vele vormen mogelijk:altijd uitmondend in handelen versus rapport en/of presentatie, altijd uitmondend in een verantwoording van proces en uitkomsten resultaten Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen

10 Waarom combineren? Diverse wensen; behoefte aan meer bewijsvoering is wens van de overheid behoefte aan relevantie is wens van de praktijk De kloof ontstaat zowel door de opdrachtgever (in mijn voorbeelden de overheid), die het primaat op de uitkomsten heeft en dus zijn wensen neerlegt. door de praktijk die het belang van praktijkonderzoek nog onvoldoende ervaart en ondersteunt (en misschien onvoldoende middelen heeft om opdrachtgever van dat onderzoek te zijn). Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen

11 de kloof: tussen context en universele wetmatigheid Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen hoe combineer je context specifiek met altijd en overal Een of enkele scholen (een steekproef van) alle scholen ?

12 Twee mogelijkheden uit de praktijk Onderzoek vanuit de schoolsituatie aanvullen met meer generalistisch onderzoek -Nadeel; de school doet mee aan een deel van het onderzoek waar ze ‘niks’ in zien Onderzoek in vele praktijken op dezelfde wijze maakt meer generalisatie mogelijk -Nadelen; het wordt moeilijker vanuit de schoolsituatie het onderzoek vorm te geven (ivm de vergelijkbaarheid) Estafette: wetenschappelijke inzichten vertalen naar wat voor de praktijk relevant is (implementatie of interventie)….? -Nadelen; niet alle problemen zijn vanuit een wetenschappelijke kennis op te lossen en niet alle wetenschappelijke kennis is contextspecifiek te vertalen. Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen

13 Cyclus van een onderzoek bij RdMC Gezamenlijke probleemformulering Voor welk ‘probleem’ gaan we een oplossing ontwikkelen? Planning van activiteiten in onderzoeksplan Hoe gaan we een oplossing vinden? Uitvoering Evaluatie van opzet en uitvoering. Wat hebben we geleerd? Waar hebben andere scholen wat aan? Rapportage van alle voorgaande stappen: 1. Probleem en vraagstelling 2. Aanpak 3. Uitvoering 4. Evaluatie Maatwerk per school Onderzoeksvraag RdMC Gestandaardiseerde dataverzameling Rapportage over meerdere projecten heen Algemene conclusies (kennisontwikkeling over professionalisering van docenten)) Dus: twee soorten opbrengsten: schoolspecifiek en algemene gedecontextualiseerde opbrengsten

14 R en D uitgevoerd door de LPC Doel:onderzoek, ontwikkeling en instrumentontwikkeling in en voor de praktijk Kenmerk projecten: regulatieve cyclus op een school (of enkele scholen) Positie diverse actoren: -die start bij de scholen zelf en bij de problemen en vragen waar deze scholen mee bezig zijn. -Betrekt wetenschappers, juist om kennis te combineren -en die aanwijzingen oplevert voor beleid -programmering wordt samen met OCW en in de toekomst meer en meer met de sectorraden vormgegeven Dus wederom dubbel doel: situatie specifiek en algemener voor beleid (beleid is immers voor alle scholen) Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen

15 Oplossingen en tegenwerpingen Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen OplossingNadeel of probleem Naast het praktijkprobleem ook een wetenschappelijk onderzoek laten meelopen kost extra tijd en niet in belang van de betrokken praktijk Programmalijnen die opbrengsten opleveren die in wetenschappelijk onderzoek verder gevalideerd kunnen worden niet in belang direct betrokken praktijk, wie geeft daar opdracht voor? Binnen programmalijnen meerdere casestudies uitvoeren opdat een beetje meer gegeneraliseerd kan worden (vraagt vormen van standaardisatie methoden) Goed beschrijven (ws criteria) van het praktijk onderzoek opdat andere er weer op voort kunnen borduren is meestal niet in het directe belang van de praktijk Estafette: wetenschappelijke opbrengsten naar de praktijk vertalen Niet alle praktische problemen hebben een wetenschappelijke kant, en omgekeerd

16 Praktijkonderzoek en wetenschap Water bij de wijn? Verstandshuwlijk?

17 Inspirerende toekomst? Met ongekende mogelijkheden en opbrengsten?

18 Inspirerende toekomst; wat is daar voor nodig? Verwachtingen management: -Combineren betekent ook aansluiten bij elkaars wensen Methodiek en kwaliteit praktijkonderzoek ontwikkelen: -Ontwikkelen en verspreiden van criteria en methodieken voor praktijk onderzoek Goede voorbeelden om van te leren: -Creatieve combinaties -Elkaars wereld leren kennen en leren van elkaar -Ontwikkelen en verspreiden van voorbeelden die recht doen aan wetenschappelijke criteria en aan praktijkrelevantie Opleiden van praktijkonderzoekers in praktijk (leraren schoolleiders) en wetenschap ??... Kortom een praktijk onderzoeksaanpak (R en D) voor het combineren van praktijkonderzoek

19 Een gesprek met de buren Draai je om en bespreek met je achterbuurman/vrouw of met je voorbuurman vrouw welke mogelijkheden je nog meer ziet. We houden het kort 3 minuten Rij 1 met 2 Rij 3 met 4 Rij 5 met 6 enz Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen

20 En zij leefden nog lang en gelukkig Lessen uit onderzoek Marjan Vermeulen


Download ppt "Twee heren dienen; praktijk en wetenschap Marjan Vermeulen 28-1-10."

Verwante presentaties


Ads door Google