De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management, finance en recht Politieacademie 19 maart 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht onderzoek als onderzoeksstrategie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management, finance en recht Politieacademie 19 maart 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht onderzoek als onderzoeksstrategie."— Transcript van de presentatie:

1 Management, finance en recht Politieacademie 19 maart 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht onderzoek als onderzoeksstrategie

2  1990 Bestuurskunde VU  2003 Promotie “De waarde van kennis” Nyenrode  2003 - heden lector “Intellectual capital” hogeschool Inholland  2006 – heden Moderator Community of Practice “Design Science Research Group”  2009 – 2011 Lid presidium Forum voor praktijkgericht onderzoek  2010 voorzitter Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het HBO Mijn biografie 2

3 Zes onderzoeksfuncties van een probleemstelling Definiëren Beschrijven Vergelijken Evalueren Verklaren Ontwerpen Bron: Oost & Markenhof, 2002

4 Verklarende kennis is beperkt Academy of Management Journal 2006, Vol. 49, No. 2, 305–325.

5 Ontwerp kennis  Het ene heeft als doel het andere te veroorzaken (finaal)  Vanwege “mechanismen” (die niet altijd optreden)  Omstandigheden waaronder dit waar is zijn de kern van het onderzoek  Onafhankelijke variabele is een handeling Verklarende kennis  Het een wordt mogelijk veroorzaakt door het ander (causaal)  Doorvoor is een statistische waarschijnlijkheid  Omstandigheden waaronder dit waar is worden zelden onderzocht  Onafhankelijke variabele is vaak niet direct beïnvloedbaar Ontwerpkennis als aanvulling op beperkingen verklarende kennis

6 Ontwerponderzoek levert ontwerpstellingen “Als je O wilt bereiken in situatie C doe dan zoiets als I want dat zet M in gang” CIMO logica (Denyer et al., 2008): Context Interventie Mechanisme Outcome In een bewustwordingsworkshop over generatieleren Geef directe feedback op gedrag vanuit de kenmerken van hun generatie Zelfreflectie Inzicht bij deelnemers dat zij ook kenmerken vertonen van hun generatie

7 7/18 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM Casus PROBLEMEN OPLOSSEN KENNIS MOBILISERENLERENKENNIS ONTWIKKELEN

8 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM Casus 1 Praktijksituatie 8

9  Joost Kampen ontdekt als extern adviseur bij GVB dat geen enkele veranderstrategie werkt.  Er is sprake van non- responsiviteit: “Iedereen werkt gewoon door alsof er niets gebeurd is”  Sociale netwerken zijn gericht op emoties, sentimenten en overleven  Geen bereidheid tot leren  Grenzeloos gedrag (Kampen, 2011) Praktijksituatie 1996: GVB ‘out of control’

10 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 10 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

11

12 Oorzaken Effecten Symptomen

13 Symptomen: 1.Gevoelens van boosheid, miskenning en onveiligheid 2.Cynisme 3.Mopperen uit onvermogen 4.Laag commitment aan organisatie 5.Terugtrekken in het werk en solisme 6.‘Wij’ vs. ‘Zij’ denken 7.Ja zeggen nee doen 8.Eigen interpretatie aan taakinvulling die afwijkt van organisatiedoelen 9.Ontwijken van verantwoordelijkheid 10.Sabotage en wraak

14 Effecten: 1.Geen enkele verandering werkt 2.Huishoudelijke processen ‘rammelen’ en zijn niet op orde te krijgen (roosterfouten, boekhouding). 3.Plannen ‘sterven op de drempel’: iedereen weet dat en vertrouwt daar ook op. 4.Wantrouwen 5.Moedeloze sfeer 6.Onvermogen om de volgende uitdaging aan te kunnen 7.Laag leervermogen 8.Lage kwaliteit van product 9.Slecht imago en negatieve pers 10.Dalende instroom

15 Oorzaken: 1.Onverwerkte fusies 2.Veel veranderingen achter elkaar 3.Reorganisaties die niet zijn afgemaakt of die zijn mislukt 4.‘Organisational injustice’ 5.‘Management by fear’ 6.Schaalvergroting en verlies contact bestuur met werkvloer 7.Sturen op extrinsieke motivatie 8.Narcistisch leiderschap 9.Managers die hun plek niet innemen of emotioneel niet beschikbaar zijn 10.Verwaarlozing

16 Herkenning: gedrag (1) selectie uit onderzoeksliteratuur Gedrag uit onvermogen en achterstand Korte concentratie Gering vermogen tot oordelen, geen zelfreflectie Directe reactie op prikkels Volgen van impulsen Geringe frustratietolerantie Ontladen van emoties Starheid van afweer Redelijkheid zoek Wantrouwen Ervaringen beklijven niet (Kampen, 2011)

17 Herkenning gedrag (2) selectie uit onderzoeksliteratuur Overontwikkeld ‘slim’ gedrag Uitspelen van volwassenen Volwassenen kunnen ‘peilen’ Geringe betrouwbaarheid Liegen Berekenende of schijn-aanpassing Onder schuld uitkomen, ermee weg komen Uitlokken rotzooi Bondgenoten vinden Absurde veeleisendheid (Kampen, 2011)

18 Leidinggeven is net als opvoeden (Gebaseerd op opvoedingsstijlen Slot e.a.) Veel controle en toezicht Weinig controle en toezicht Veel geborgenheid en ondersteuning weinig geborgenheid en ondersteuning afwezigpermissief autoritiefautoritair

19 Oorzaken van verwaarlozing Veel controle en toezicht Weinig controle en toezicht Veel geborgenheid en ondersteuning weinig geborgenheid en ondersteuning afwezigpermissief autoritiefautoritair

20 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 20 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

21 Ontwerp voor een herstelstrategie Onthullen gedrag, patronen, verschillende lagen Confronteren met wat normaal is Aansluiten hier en nu, zoals het is Anders doen in functionele rollen, nabij, directief (Kampen, 2011)

22 Leidinggevenden in positie brengen Veel controle en toezicht Weinig controle en toezicht Veel geborgenheid en ondersteuning weinig geborgenheid en ondersteuning afwezigpermissief autoritiefautoritair Risico van verwennende verwaarlozing Herstelstijl: risico van schijnaanpassing Genezende stijl mits gedifferentieerd toegepast Inherent verwaarlozend

23 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing 7.EVALUATIE Effecten van acties 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 23 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

24 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing 10.KENNIS ONTWIKKELING Ontwerpkennis Casus n Casus 2 Casus 1 Agenda van de opdrachtgever 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing 7.EVALUATIE Effecten van acties 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 24

25 Verklarend en ontwerpend onderzoek vullen elkaar aan 25 Verklaringen voor het probleem Verklaringen voor de oplossing Toepassings- domein van theorie Ontbrekende variabelen Te verklaren oplossingen Concepten probleem- definitie Meetinstru- menten voor effectmeting Oplossings- richtingen

26 Varianten in ontwerpgericht onderzoek Ontwikkelende serie-gevalsstudie of parallelle serie-gevalsstudie Ontwerpen met de betrokkenen uit de praktijk Ontwerpen op basis van het goede dat er al is (appreciative inquiry) Geen nieuwe oplossing ontwerpen maar bestaande, werkende oplossingen analyseren

27 Bewijs- kracht OmschrijvingSoorten onderzoekKwalificatie niveau Causaal Als 1 tot en met 3, maar nu is er evidentie dat positieve uitkomsten veroorzaakt worden door de interventie Experimenteel onderzoek Herhaalde cases studies (N=1) ------------------- Quasi-experimenteel onderzoek Veranderingstheoretisc h onderzoek Normgerelateerd onderzoek ------------------- Veranderings- onderzoek Doelrealisatie- onderzoek Cliënttevredenheids- onderzoek 4.Werkzaam Indicatief Als 1 en 2, maar nu kan empirisch worden aangetoond dat de gestelde doelen zijn bereikt 3.Doeltreffend Theoretisch Als 1, maar nu is er ook een geloofwaardige interventie-theorie Meta-analyse Literatuurstudie Kennisontlokkend onderzoek 2.Theoretisch goed onderbouwd (veelbelovend) Descriptief De kernelementen van een interventie zijn duidelijk en begrijpelijk beschreven. Descriptief onderzoek Observationeel onderzoek Documentanalyse Interviews 1.Potentieel Van Yperen et al. (in druk)

28 Impact Interventie Belangrijk element bij de verklaring: redeneerketens

29 Studie- rendement Studiekeuze- gesprekken Black box

30 Impact Interventie Een complex aan factoren bepaalt impact Andere factoren

31 Studie- rendement Studiekeuze- gesprekken Motivatie Competenties Studentkenmerken Binding Begeleiding & beoordeling Kwaliteit / studeerbaarheid van de studie

32 Impact Interventie Causale keten is lang Andere factoren

33 Hoger studie- rende- ment Studiekeuze- gesprekken Beter inzicht in studie Betere match met compe- tenties Andere factoren Betere studie- keuze Hogere motivatie Betere match met interesses

34 Mechanismen OutcomeInterventie Oplossingsrichting: de redeneerketen (CIMO) Context Denyer, D., Tranfield, D., & Van Aken, J. E. (2008). Developing Design Propositions through Research Synthesis. Organization Studies, 29, 393-413

35 M O/II Oplossingsrichting: korte redeneerketens C M O/I C M C M O C

36 1.Inschrijven kost meer tijd en inspanning waardoor niet serieuze aanmelders afhaken 2.De opdracht geeft de kandidaat informatie over opleiding en beroep 3.De opdracht levert de opleiding vooraf informatie op over beroepsbeeld en motivatie van de kandidaat Hogeschool X 1.Meer serieuze kandidaten tussen de inschrijvers 2.Hogere kwaliteit studiekeuze 3.Meer informatie over de kandidaat die straks kan worden gebruikt in het studiekeuze- gesprek Een opdracht toevoegen bij de online inschrijving als nieuwe student

37 Waarom werken camera’s bij parkeerplaatsen? MECHANISMEN: “Caught-in-the-act” -> present offenders “You-have-been-framed” -> potential offenders “Nosy parker” -> natural surveilance “Effective deployment” -> security staff “Publicity (general)” -> potential offenders “Publicity (specific)” -> potential offenders “Time for crime” -> present offenders “memory jogging” -> parkers “Appeal to the cautious” -> parkers Pawson, R. & Tilley, N. (1994). What works in evaluation research? British Journal of Management, 34, 291-306

38 www.dsrg.nl

39


Download ppt "Management, finance en recht Politieacademie 19 maart 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht onderzoek als onderzoeksstrategie."

Verwante presentaties


Ads door Google