De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWALITATIEVE ONDERZOEKSDESIGNS 1. Kwalitatieve onderzoeksdesigns 1.Ontwerpgericht onderzoek 2.Werken met redeneerketens 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWALITATIEVE ONDERZOEKSDESIGNS 1. Kwalitatieve onderzoeksdesigns 1.Ontwerpgericht onderzoek 2.Werken met redeneerketens 2."— Transcript van de presentatie:

1 KWALITATIEVE ONDERZOEKSDESIGNS 1

2 Kwalitatieve onderzoeksdesigns 1.Ontwerpgericht onderzoek 2.Werken met redeneerketens 2

3 Ontwerp kennis  Het ene heeft als doel het andere te veroorzaken (finaal)  Vanwege “mechanismen” (die niet altijd optreden)  Omstandigheden waaronder dit waar is zijn de kern van het onderzoek  Onafhankelijke variabele is een handeling Verklarende kennis  Het een wordt mogelijk veroorzaakt door het ander (causaal)  Doorvoor is een statistische waarschijnlijkheid  Omstandigheden waaronder dit waar is worden zelden onderzocht  Onafhankelijke variabele is vaak niet direct beïnvloedbaar Ontwerpkennis als aanvulling op beperkingen verklarende kennis

4 Ontwerponderzoek levert ontwerpstellingen “Als je O wilt bereiken in situatie C doe dan zoiets als I want dat zet M in gang” CIMO logica (Denyer et al., 2008): Context Interventie Mechanisme Outcome In een bewustwordingsworkshop over generatieleren Geef directe feedback op gedrag vanuit de kenmerken van hun generatie Zelfreflectie Inzicht bij deelnemers dat zij ook kenmerken vertonen van hun generatie

5 5/18 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM Casus PROBLEMEN OPLOSSEN KENNIS MOBILISERENLERENKENNIS ONTWIKKELEN

6 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM Casus 1 Praktijksituatie 6

7  Joost Kampen ontdekt als extern adviseur bij GVB dat geen enkele veranderstrategie werkt.  Er is sprake van non- responsiviteit: “Iedereen werkt gewoon door alsof er niets gebeurd is”  Sociale netwerken zijn gericht op emoties, sentimenten en overleven  Geen bereidheid tot leren  Grenzeloos gedrag (Kampen, 2011) Praktijksituatie 1996: GVB ‘out of control’

8 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 8 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

9

10 Oorzaken Effecten Symptomen

11 Symptomen: 1.Gevoelens van boosheid, miskenning en onveiligheid 2.Cynisme 3.Mopperen uit onvermogen 4.Laag commitment aan organisatie 5.Terugtrekken in het werk en solisme 6.‘Wij’ vs. ‘Zij’ denken 7.Ja zeggen nee doen 8.Eigen interpretatie aan taakinvulling die afwijkt van organisatiedoelen 9.Ontwijken van verantwoordelijkheid 10.Sabotage en wraak

12 Effecten: 1.Geen enkele verandering werkt 2.Huishoudelijke processen ‘rammelen’ en zijn niet op orde te krijgen (roosterfouten, boekhouding). 3.Plannen ‘sterven op de drempel’: iedereen weet dat en vertrouwt daar ook op. 4.Wantrouwen 5.Moedeloze sfeer 6.Onvermogen om de volgende uitdaging aan te kunnen 7.Laag leervermogen 8.Lage kwaliteit van product 9.Slecht imago en negatieve pers 10.Dalende instroom

13 Oorzaken: 1.Onverwerkte fusies 2.Veel veranderingen achter elkaar 3.Reorganisaties die niet zijn afgemaakt of die zijn mislukt 4.‘Organisational injustice’ 5.‘Management by fear’ 6.Schaalvergroting en verlies contact bestuur met werkvloer 7.Sturen op extrinsieke motivatie 8.Narcistisch leiderschap 9.Managers die hun plek niet innemen of emotioneel niet beschikbaar zijn 10.Verwaarlozing

14 Herkenning: gedrag (1) selectie uit onderzoeksliteratuur Gedrag uit onvermogen en achterstand Korte concentratie Gering vermogen tot oordelen, geen zelfreflectie Directe reactie op prikkels Volgen van impulsen Geringe frustratietolerantie Ontladen van emoties Starheid van afweer Redelijkheid zoek Wantrouwen Ervaringen beklijven niet (Kampen, 2011)

15 Herkenning gedrag (2) selectie uit onderzoeksliteratuur Overontwikkeld ‘slim’ gedrag Uitspelen van volwassenen Volwassenen kunnen ‘peilen’ Geringe betrouwbaarheid Liegen Berekenende of schijn-aanpassing Onder schuld uitkomen, ermee weg komen Uitlokken rotzooi Bondgenoten vinden Absurde veeleisendheid (Kampen, 2011)

16 Leidinggeven is net als opvoeden (Gebaseerd op opvoedingsstijlen Slot e.a.) Veel controle en toezicht Weinig controle en toezicht Veel geborgenheid en ondersteuning weinig geborgenheid en ondersteuning afwezigpermissief autoritiefautoritair

17 Oorzaken van verwaarlozing Veel controle en toezicht Weinig controle en toezicht Veel geborgenheid en ondersteuning weinig geborgenheid en ondersteuning afwezigpermissief autoritiefautoritair

18 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 18 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

19 Ontwerp voor een herstelstrategie Onthullen gedrag, patronen, verschillende lagen Confronteren met wat normaal is Aansluiten hier en nu, zoals het is Anders doen in functionele rollen, nabij, directief (Kampen, 2011)

20 Leidinggevenden in positie brengen Veel controle en toezicht Weinig controle en toezicht Veel geborgenheid en ondersteuning weinig geborgenheid en ondersteuning afwezigpermissief autoritiefautoritair Risico van verwennende verwaarlozing Herstelstijl: risico van schijnaanpassing Genezende stijl mits gedifferentieerd toegepast Inherent verwaarlozend

21 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing 7.EVALUATIE Effecten van acties 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 21 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

22 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing 10.KENNIS ONTWIKKELING Ontwerpkennis Casus n Casus 2 Casus 1 Agenda van de opdrachtgever 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing 7.EVALUATIE Effecten van acties 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 22

23 Verklarend en ontwerpend onderzoek vullen elkaar aan 23 Verklaringen voor het probleem Verklaringen voor de oplossing Toepassings- domein van theorie Ontbrekende variabelen Te verklaren oplossingen Concepten probleem- definitie Meetinstru- menten voor effectmeting Oplossings- richtingen

24 Varianten in ontwerpgericht onderzoek Ontwikkelende serie-gevalsstudie of parallelle serie-gevalsstudie Ontwerpen met de betrokkenen uit de praktijk (“actie-onderzoek”) Ontwerpen op basis van het goede dat er al is (appreciative inquiry) Geen nieuwe oplossing ontwerpen maar bestaande, werkende oplossingen analyseren (OPERA methode of modelleren)

25 www.dsrg.nl

26 Voor meer informatie: Daan.Andriessen@inholland.nl


Download ppt "KWALITATIEVE ONDERZOEKSDESIGNS 1. Kwalitatieve onderzoeksdesigns 1.Ontwerpgericht onderzoek 2.Werken met redeneerketens 2."

Verwante presentaties


Ads door Google