De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPVOLGENDE GENERATIES CREËREN SOCIALE EVOLUTIE ► NIEUWE GENERATIES SCANNEN HET NIET-VITALE IN EEN SOCIAAL SYSTEEM ► REAGEREN MET VERNIEUWINGSIMPULSEN ►

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPVOLGENDE GENERATIES CREËREN SOCIALE EVOLUTIE ► NIEUWE GENERATIES SCANNEN HET NIET-VITALE IN EEN SOCIAAL SYSTEEM ► REAGEREN MET VERNIEUWINGSIMPULSEN ►"— Transcript van de presentatie:

1 OPVOLGENDE GENERATIES CREËREN SOCIALE EVOLUTIE ► NIEUWE GENERATIES SCANNEN HET NIET-VITALE IN EEN SOCIAAL SYSTEEM ► REAGEREN MET VERNIEUWINGSIMPULSEN ► ONTWIKKELEN ZICH VIA OPVOEDING, SCHOLING EN PEER-INTERACTIE ► DE DIFFERENTIATIE MET DE VORIGE GENERATIE = BRON SOCIALE EVOLUTIE = VORM VAN SOCIALE INNOVATIE VOOR DOWNLOADEN GENERATIE ARTIKELEN EN PROEFSCHRIFT: WWW.AARTBONTEKONING.COM

2 NIEUWE GENERATIES ALS EVOLUTIONAIRE KRACHTEN LEVENSFASEN GENERATIES Senior Leider Medior Junior PROTESTGENERATIE (1940-1955) IN 2009: 54 – 69 JAAR GENERATIE X (1955-1970) IN 2009: 39 – 54 JAAR PRAGMATISCHE GENERATIE (1970-1985) IN 2009: 24 – 39 JAAR SCREENAGERS/ Y / EINSTEIN (1985-2000) IN 2009: 09 – 24 JAAR 60 45 30 15 2009 EVOLUTIE - Authentiek, echt zijn - Multi tasken, multi mediaal - Multi etnisch, - identiteiten - Grenzeloos werken - Lerende organisatie bouwen - Processen versnellen - Kennisnetwerken bouwen - Open, direct, persoonlijk - Diversiteit constructief benutten - Bewust maken van wat werkt - Tussen mensen en samen doen - Procesgericht, balans zoekend - Superspecialisatie - Hoofd leegmaken - Expertise overdragen - Actief met passie, naast het werk FOCUS ENERGIE TRANSFORMATIE WERKNEMER 2.0

3 PROTESTXPRAGMATISCHSCREENAGERS/Y/EINSTEIN MACHO SOLEREN WERKEN HIER, LEREN DAAR (HER)STRUCTUREREN BLANK/MAN FORMEEL/AFSTANDELIJK BEDRIJF NR 1 GESLOTEN KENNISSYSTEEM INDIRECT FOUTEN ZIEN HIERARCHIE; EENR. VERKEER DRAAGVLAK VOOR 1 IDEE MONO ……… ERVARING TELT FEMINIEN MULTI DISCIPLINAIR SAMENWERKEN LEREN EN WERKEN INTEGREREN (LEER)PROCESSEN VERBETEREN MEER VROUWEN EN ETNICITEITEN INFORMEEL/VRIENDEN/SPEELS AUTHENTIEKE PROFESSIONAL NR 1 OPEN KENNISSYSTEEM, KENNIS DELEN DIRECT KRACHTEN ZIEN INTERACTIEF/ SAMEN DENKEN BESTE UIT VERSCHILLENDE IDEËEN MULTI MEDIA,- IDENTITEIT,- TASKING EIGEN ZIN EN HET ECHTE TELT TOENAME IQ EN EQ EN SQ EVOLUTIE = CULTUURVERNIEUWING

4 VIER REDENEN OM GENERATIES TE ONDERSTEUNEN IN HUN ONTWIKKELING ► SOCIALE INNOVATIE BEVORDERT (3/4) VAN DE INNOVATIES ► VITALITEIT, STEMMING EN WERKENERGIE STIJGEN TEGELIJK ► DUURZAME MANIER VAN CULTUURVERNIEUWEN ► BEVORDERT EIGENTIJDSE BEDRIJFSCULTUUR ► BEVORDERT COLLECTIEVE ONTWIKKELING, KLIMAAT VOOR INDIVIDUELE GROEI VOOR DOWNLOADEN GENERATIE ARTIKELEN EN PROEFSCHRIFT: WWW.AARTBONTEKONING.COM

5 KAN JE ZIEN OF NIEUWE GENERATIES DE GOEDE KANT OPGAAN?! FOCUS OP HET PROCES ► CULTUUR-VERNIEUWENDE KRACHT VAN GENERATIES -ENERGIEKE LEIDERS AANWEZIG?! -GENERATIE MOET HET ZELF DOEN! -JONGSTE SLIMMER EN OUDSTE WIJZER,.. WAARIN?! ► BEWUST PROCES > DIRECTE INTERVENTIES - VITALE EN ENERGIEKE SIGNAAL EVOLUTIE -TEGENOVERGESTELDE SIGNAAL STILSTAND -APATHIE SIGNAAL DEVOLUTIE ► JONGSTE GENERATIE KWETSBAAR -‘WHEN THE CANARIES STOP SINGING’ …………. > ALARM!!!!!! -SIGNALEERT SNEL EN HAARSCHERP WAAR EVOLUTIE NODIG IS -DIE EVOLUTIE MOET ZE ZELF CREËREN, ….. MET STEUN!

6 BEANTWOORDEN IN GROEPEN VAN VIJF GENERATIEGENOTEN IN 15 MINUTEN (SHARP) VRAGEN PER GENERATIE OVER P&O: WAT WILLEN JULLIE ALS SENIOR ANDERS GAAN DOEN?! WAARIN ZIJN JULLIE WIJZER?! WAT ZIJN JULLIE (X’ERS) BELANGRIJKSTE TWEE AGENDAPUNTEN?! HOE ONDERSTEUNEN JULLIE DE ANDERE GENERATIES IN HUN STREVEN?! WAT WILLEN JULLIE (PRAGMATEN) VERNIEUWEN OP P&O GEBIED?! WELKE STEUN WILLEN JULLIE VAN DE ANDERE GENERATIES?! WAAR KRIJGEN JULLIE WEL/GEEN ENERGIE VAN ?! WAARIN ZIJN JULLIE (EINSTEINERS) SLIMMER?!

7 GOEDE THEORIEEN WERK MET STATUS FORMALITEITEN KENNEN WAARDERING VOOR WAT ZE ZIJN EN WAT ZE DEDEN STATUS DÉ WAARHEID JUISTE DIPLOMA’S ZELFONTPLOOIING ZEKERHEID VASTE BAAN BEWONDERING VOOR WAT ZE ZEGGEN RESPECT GOEDE DISCUSSIES DUIDELIJKE STRUCTUUR EN TAAKVERDELING DUIDELIJKE HIERARCHIE WETEN WAT ER MIS GAAT MONO TASKING ÉÉN DING TEGELIJK EENHEID EN DRAAGVLAK IDEALISME DRIVE VRIJE RUIMTE VOOR HET INDIVIDU GOED UITLEGGEN ZENDTIJD VOOR EIGEN IDEE DRUKKE BAAN ÉÉN DUIDELIJKE LEIDER GOEDE SFEER HARMONIE WETEN WIE SCHULDIG IS GOED IDEE Binnen deze generatie is transformatie gaande: Naar voorlopige schatting wil 60% nuttig actief blijven, bijvoorbeeld door: - ervaringskennis over te dragen en vragen zich af hoe? - zich te specialiseren op klein terrein, dat ze goed kennen en waarbij ze passie voelen - parttime werken, in ieder geval anders werken dan ze nu doen - ‘kop leeg te maken’, waardoor ze zich meer bewust zijn van hier en nu

8 SAMEN BEWUST ZIJN VAN WAT ER MOET GEBEUREN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID ELKAAR KENNEN GEWOON DOEN GOED LUISTEREN DELEN VAN WAARHEDEN ZELFONTPLOOIING PROFESSIONALISEREN BEWONDERING VOOR COLLECTIEVE PRESTATIES RESPECT GOEDE DIALOOG DUIDELIJK PROCES SAMEN DOEN TUSSEN MENSEN STAAN WETEN WAT GOED WERKT EVIDENCE BASED VERSCHILLEN CONSTRUCTIEF BENUTTEN VERBINDEN BRUGGEN BOUWEN REALISME RUIMTE EN RESPECT VOOR DIVERSITEIT BEWUST ZIJN VAN WAT ER SPEELT TEAMGEEST GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID GEZONDE BALANS WETEN WAT MENSEN GOED KUNNEN ENIGE ZELFREFLECTIE KWALITEITSVERBETERING Deze bescheiden generatie is tamelijk onzichtbaar gebleven voor de andere generaties. De leiders worden nu zichtbaar, met vallen en opstaan: Wouter Bos, Alexander Pechtold, Jan Peter Balkenende. Maar ook Mathijs van Nieuwkerk, Marco van Basten, Agnes Kant …………………….. Wellicht wordt Barack Obama het grote voorbeeld

9 INTERACTIEF WERKEN AAN CONCRETE RESULTATEN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID PERSOONLIJK CONTACT LEREN IN HET WERK GOED INTERAKTEREN ZELF REGELEN-DOEN ZELFONTPLOOIING GOED ANALYSEREN PLEZIER IN WERK RESPECT GOED DEBATTEREN EFFICIENT PROCES MET JUISTE MENSEN SAMENWERKEN WETEN WAAR JE GOED IN BENT KENNIS DOELGERICHT BENUTTEN KENNIS NETWERKEN REALISTISCHE ANALYSES PROCESSEN VERSNELLEN BEWUST ZIJN VAN WAT JE WILT TEAMCHEMIE SPONTAAN EN INFORMEEL SAMENWERKEN DIRECTE INVLOED KRACHTEN GOED BUNDELEN VLOTTE RESULATEN IN DE ECHTE PRAKTIJK ZELF- EN PROCESREFLECTIE STRUCTUUR ONDERSTEUNEND EXPERTISES BUNDELEN AMBACHTELIJK PRAKTIJK VERBETEREN VERSCHILLEN NAAST ELKAAR LATEN BESTAAN POSITIEVE FEEDBACK Deze generatie heeft zich in grotere organisaties massaal ongewild aangepast aan verouderde werkwijzen. Dat frustreert ze, komen waarschijnlijk nu (pas?!) echt in actie om lerende organisaties te bouwen. Sterke drive om zelfsturend te zijn, processen te versnellen en samen te werken met experts

10 LEUKE ORIGINELE BAAN DIRECTE VOLDOENING IN WERK VEEL SAMENWERKEN PASSEND UITDAGEND AFWISSELEND WERK PERSOONLIJKE OPEN SFEER WAARDERING VOOR WIE ZE ZIJN AUTHENTIEK ZIJN ECHT DE WAARHEID BESTAAT NIET KENNIS IS VERGANKELIJK MULTI KENNISBRONNEN ZELFONTPLOOIING VMBOVWO/HBO/WO ZEKERHEID VASTE BAAN LEUKE COLLEGA’S BEGELEIDING (DIRECT) BESCHIKBAAR DIRECTE BEGELEIDING PERSOONLIJK KEUZEMOGELIJKHEDEN STRUCTUUR AFGESTEMD OP RESULTAAT VEEL STRUCTUUR AFGESTEMD OP PERSOON IETS BETEKENEN VOOR SOCIALE OMGEVING MULTI TASKING, GEBRUIK - MEDIA, HANTEREN MULTI IDENTITEITEN BENUTTEN (STERK TOENEMENDE) DIVERSITEIT?!


Download ppt "OPVOLGENDE GENERATIES CREËREN SOCIALE EVOLUTIE ► NIEUWE GENERATIES SCANNEN HET NIET-VITALE IN EEN SOCIAAL SYSTEEM ► REAGEREN MET VERNIEUWINGSIMPULSEN ►"

Verwante presentaties


Ads door Google