De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOEKOMST VOOR HET BREIN

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOEKOMST VOOR HET BREIN"— Transcript van de presentatie:

1 TOEKOMST VOOR HET BREIN
NVP prof. dr. Rob H.W. Vinke 11/2/2009

2 2 VOOR 12 & 2.0 Waarom zovel interesse voor het brein?
Menselijke maat,talent en samenleving Competentie, motivatie, waarden, persoonlijkheid en uniciteit: meer dan ooit een eenheid in verscheidenheid 1. het brein en het brein 2. het brein en veranderen 3. het brein en leidinggeven 4. het brein en HRM © Rob Vinke Consultancy 2009

3 1. HET BREIN EN HET BREIN

4 S-o-R 1:5 LIMBISCH SYSTEEM NEOCORTEX s-O-r 1:27 HERSENSTAM S-R 1:1

5 HET BREIN Slechte verbindingen tussen de drie hersensystemen: oude, midden en nieuwe hersenen: verkeerd zoekparadigma? Limbisch systeem van groter belang dan gedacht als regiecentrum Er zijn vier keer zoveel negatieve als positieve emoties bekend: we houden van slecht nieuws en kunnen ook vrolijk leven in slechte tijden Van wie is het geheugen en de vrije wil? Bewust vs onbewust © Rob Vinke Consultancy 2009

6 HET BREIN EN … Biologie: leer van de levende wezens
Antropologie: verklaren van cultuur Psychologie: begrijpen van gedrag Sociologie: verklaren van de menselijke samenleving Economie: verdeling van schaarste Etc. © Rob Vinke Consultancy 2009

7 2. HET BREIN EN VERANDEREN

8 HET BREIN EN VERANDEREN
Te veel veranderingen mislukken Te veel cognitieve benaderingen en typeringen: de weg voorwaarts vs de opgeslagen ervaringen De opgeknipte mens: de mens wordt niet als een ondeelbaar geheel benaderd We zijn oude mensen in nieuwe tijden © Rob Vinke Consultancy 2009

9 GESCHIEDENIS VAN DE MENS
Breuklijnen jaar jaar jaar jaar jaar 8.000 jaar 3.000 jaar 300 jaar 30 jaar 3 jaar 0,3 jaar? Basis voor gedrag Genen Basis voor attitude Cultuur Supervertraging Supervertraging Superversnelling © Rob Vinke Consultancy 2009

10 NIEUWE TIJDEN: HET JAAR 2030 EN GENERATIES
Generatie W jaar: Babyboomers ( ) Generatie X jaar: Harde werkers ( ) Generatie Y jaar: Toepassers ( ) Generatie Z jaar: Einstein ‘Uitnutters’ ( ) Generatie A jaar: Verbinders ( ) Generatie B jaar: Vernieuwers ( ) © Rob Vinke Consultancy 2009

11 3. HET BREIN EN LEIDINGGEVEN MOTIVATIE

12 Menselijke Maat MENSELIJKE MAAT: LEIDERSCHAP Organisatieklimaat
Waardeklimaat Uniciteitklimaat Keuzeruimte Autonomie Verantwoordelijkheid Resultaatgedrevenheid Passie Plezier Aandacht Vertrouwen Sturing/coaching Noodzaak tot handelen Heldere verwachtingen Vertrouwen in afspraken Vertrouwen in opbrengsten Waardering opbrengsten Betekenis opbrengsten Menselijke Maat Leervermogen Verandervermogen Samenwerkingvermogen Vermogen tot waarde toevoeging Duidelijkheid uitdaging Veerkracht Internaliseren Terugkoppeling Begaafdheidklimaat Leerklimaat Leiderschapklimaat © Rob Vinke Consultancy 2009

13 Motiveren van buitenaf is manipuleren
Menselijke Maat: groepen tot n=140, Leidinggeven tot n= 15 Motiveren van buitenaf is manipuleren HRM/management/leidinggeven/communicatie gaan in elkaar op Nieuwe netwerken en meer professionals als ZZP-ers als ondernemer als gepamperde professional Individueel, in netwerken, als service bureau, als uitzendbureau © Rob Vinke Consultancy 2009

14 Prikkels Motivatie Opbrengsten
MOTIVATIEPRIKKELS Ruiken Horen Proeven Zintuiglijke prikkels Zien Tasten Extern Prikkels Motivatie Opbrengsten Intern Cognitie Ethiek Bewustzijn / geheugen Emotie Esthetiek Fysiek Mystiek © Rob Vinke Consultancy 2007

15 4. HET BREIN EN HRM


Download ppt "TOEKOMST VOOR HET BREIN"

Verwante presentaties


Ads door Google