De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 VOOR 12 & 2.0 •Waarom zovel interesse voor het brein? •Menselijke maat,talent en samenleving •Competentie, motivatie, waarden, persoonlijkheid en uniciteit:

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 VOOR 12 & 2.0 •Waarom zovel interesse voor het brein? •Menselijke maat,talent en samenleving •Competentie, motivatie, waarden, persoonlijkheid en uniciteit:"— Transcript van de presentatie:

1

2 2 VOOR 12 & 2.0 •Waarom zovel interesse voor het brein? •Menselijke maat,talent en samenleving •Competentie, motivatie, waarden, persoonlijkheid en uniciteit: meer dan ooit een eenheid in verscheidenheid 1. het brein en het brein 2. het brein en veranderen 3. het brein en leidinggeven 4. het brein en HRM © Rob Vinke Consultancy 2009

3 1. HET BREIN EN HET BREIN

4 NEOCORTEX HERSENSTAM LIMBISCHSYSTEEM 1:1 1:5 1:27 S-R S-o-R s-O-r

5 HET BREIN •Slechte verbindingen tussen de drie hersensystemen: oude, midden en nieuwe hersenen: verkeerd zoekparadigma? •Limbisch systeem van groter belang dan gedacht als regiecentrum •Er zijn vier keer zoveel negatieve als positieve emoties bekend: we houden van slecht nieuws en kunnen ook vrolijk leven in slechte tijden •Van wie is het geheugen en de vrije wil? •Bewust vs onbewust © Rob Vinke Consultancy 2009

6 HET BREIN EN … •Biologie: leer van de levende wezens •Antropologie: verklaren van cultuur •Psychologie: begrijpen van gedrag •Sociologie: verklaren van de menselijke samenleving •Economie: verdeling van schaarste •Etc. © Rob Vinke Consultancy 2009

7 2. HET BREIN EN VERANDEREN

8 HET BREIN EN VERANDEREN •Te veel veranderingen mislukken •Te veel cognitieve benaderingen en typeringen: de weg voorwaarts vs de opgeslagen ervaringen •De opgeknipte mens: de mens wordt niet als een ondeelbaar geheel benaderd •We zijn oude mensen in nieuwe tijden © Rob Vinke Consultancy 2009

9 Breuklijnen • 7.000.000 jaar • 200.000 jaar • 100.000 jaar • 60.000 jaar • 40.000 jaar • 8.000 jaar • 3.000 jaar • 300 jaar • 30 jaar • 3 jaar • 0,3 jaar? Basis voor gedrag Genen Basis voor attitude Cultuur © Rob Vinke Consultancy 2009 Superversnelling Supervertraging GESCHIEDENIS VAN DE MENS

10 NIEUWE TIJDEN: HET JAAR 2030 EN GENERATIES –Generatie W 75-90 jaar: Babyboomers (1940-1955) –Generatie X 60-75 jaar: Harde werkers (1955-1970) –Generatie Y 45-60 jaar: Toepassers (1970-1985) –Generatie Z 30-45 jaar: Einstein ‘Uitnutters’ (1985-2000) – –Generatie A 15-30 jaar: Verbinders (2000-2015) –Generatie B 00-15 jaar: Vernieuwers (2015-2030) © Rob Vinke Consultancy 2009

11 3. HET BREIN EN LEIDINGGEVEN MOTIVATIE

12 • Noodzaak tot handelen • Heldere verwachtingen • Vertrouwen in afspraken • Veerkracht • Internaliseren • Terugkoppeling • Aandacht • Vertrouwen • Sturing/coaching • Keuzeruimte • Autonomie • Verantwoordelijkheid • Vertrouwen in opbrengsten • Waardering opbrengsten • Betekenis opbrengsten • Leervermogen • Verandervermogen • Samenwerkingvermogen • Vermogen tot waarde toevoeging • Duidelijkheid uitdaging • Resultaatgedrevenheid • Passie • Plezier Menselijke Maat © Rob Vinke Consultancy 2009 MENSELIJKE MAAT: LEIDERSCHAP • Begaafdheidklimaat • Leerklimaat • Leiderschapklimaat • Organisatieklimaat • Waardeklimaat • Uniciteitklimaat

13 •Menselijke Maat: – groepen tot n=140, – Leidinggeven tot n= 15 – Motiveren van buitenaf is manipuleren •HRM/management/leidinggeven/communicatie gaan in elkaar op •Nieuwe netwerken en meer professionals als ZZP-ers –als ondernemer –als gepamperde professional •Individueel, in netwerken, als service bureau, als uitzendbureau © Rob Vinke Consultancy 2009

14 Motivatie Opbrengsten Zintuiglijke prikkels Zien Horen Ruiken Proeven Tasten Bewustzijn / geheugen Intern Cognitie Ethiek Emotie Esthetiek Mystiek Fysiek © Rob Vinke Consultancy 2007 MOTIVATIEPRIKKELS Prikkels Extern

15 4. HET BREIN EN HRM


Download ppt "2 VOOR 12 & 2.0 •Waarom zovel interesse voor het brein? •Menselijke maat,talent en samenleving •Competentie, motivatie, waarden, persoonlijkheid en uniciteit:"

Verwante presentaties


Ads door Google