De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vitalis WoonZorg Groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vitalis WoonZorg Groep"— Transcript van de presentatie:

1 Vitalis WoonZorg Groep
Jet Sporken Voorstellen Functie toelichten Achtergrond Reacties en vragen Demarcatielijst beheer en onderhoud, productieafspraken, Wet Normering Topinkomens, interim-controle. Begrippen die je niet verwacht bij een functie voor een regionale maatschappelijke organisatie. Een organisatie die zich 24 uur per dag inzet voor het leveren van woon- en zorgdiensten voor ouderen. Toch is dit de harde praktijk.  Het werkveld en het externe netwerk is breed en meer diepgaand dan sec alleen de ouderenzorg. Deze begrippen kom ik dagelijks tegen in mijn functie als bestuurssecretaris. In een organisatie waarin juridische, organisatorische, financiële en vastgoedvraagstukken aan de orde van de dag zijn, en waarbij je altijd gedreven wordt door je het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Dat is een ook functie in een gezondheidsorganisatie. Ik vind het een uitdaging om jullie kort kennis te laten maken met deze wereld op een interactieve en leuke manier. Durven jullie deze uitdaging aan? Nieuwsgierig geworden? Dan zie ik jullie bij deze workshop! Welkom en laat je inspireren!

2 Vitalis? Ouderen, wat……, …….zorg? Wie kent Vitalis?
Wie kent een ouderenzorgorganisatie? Wie kent een woningcorporatie? Wat is jouw beeld van de ouderenzorg?

3 Opzet presentatie Ouderenzorg: een algemene schets Organisatie Vitalis
Functie als bestuurssecretaris Ruimte voor vragen & reacties

4 1. Ouderenzorg: algemeen beeld

5 Ouderenzorg: anno 2013

6 Slam! FM, kleinzoom van dhr. Van Turenhout, met dj Martijn
Mevrouw Dietz oudste bewoonster van Brabant 107 Mevrouw Van de Wiel 96, baantjes trekken in het Ottenbad

7 Maar ook,…… ‘Pyjamadagen’ ‘Vaarwel bejaardenhuis’
Vestia, Laurentius, MeaVita ‘Ik maak mijn spaarpotje maar snel op’

8 Een schets van de gezondheidszorg en
een aantal algemene ontwikkelingen

9 Kenmerken gezondheidszorg in Nederland
Overheidsverantwoordelijkheid tot in de grondwet Private uitvoerders Publieke middelen Professionele autonomie Grondwet artikel 22 Overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid Private uitvoerders: veelal stichtingen, recent nieuw voorbeeld Buurtzorg, particuliere thuiszorg Publieke middelen: iedere cliënt heeft indicatie nodig, bijkopen kan altijd Professionele autonomie: de vrijheid van de verzorgende, arts om rekening houdend de wettelijke kaders en de professionele standaard, zonder inmenging van derden de hulp, de zorg te verlenen aan de cliënt.

10 Centrale thema’s gezondheidszorg
Demografie Participatie Betaalbaarheid (+ toegankelijkheid)

11 Demografische verschuiving
(prognose) x 1.000 2007 2010 2020 2030 Totale bevolking 16.354 16.433 16.748 16.976 65+ in aantallen 2.367 2.521 3.282 3.950 65+ in % 14,5 15,3 19,6 23,3 11

12 De markt in Noord - Brabant
(prognose*) x 1.000 2010 2020 2030 2040 Totale bevolking 2.444 2.498 2.558 2.565 Ouder dan 65+ 383 511 621 668 65+ in % 15,7 20,5 24,3 26,0 * CBS, kerncijfers 12

13 Demografische verdeling 65+ in Noord-Brabant
(prognose) x 1.000 2010 2020 2030 2040 Totale bevolking 2.444 2.498 2.558 2.565 Percentage 65-70 5,0 6,0 6,6 5,8 70-80 7,1 9,5 10,5 11,6 80+ 3,6 7,2 8,7 13

14 Demografie: dementie prognoses *)
2007 2010 2020 2030 Totaal dementerenden Dementerenden t.o.v. totale bevolking 1 op 84 1 op 56 1 op 48 1 op 38 *)Alzheimer Nederland 2007 14

15 Participatie: overheidsbeleid
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen Zo veel mogelijk ‘zelf’ alles regelen m.b.v. inzet mantelzorg en vrijwilligers Eigen geld inzetten > In relatie tot individualisering, eenzaamheid, andere familiestructuren, vastgoedcrisis

16 Financiële gegevens liberalisering van de woonzorgsector
Kosten gezondheidszorg 2010 Curatieve zorg € 51 miljard Langdurige zorg € 24 miljard Ontwikkelingen ouderenzorg 1998 € 7,7 miljard 2010 € miljard

17 Liberalisering woonzorgsector
1. Scheiden wonen en zorg Cliënt betaalt zelf de huur Afschaffing ZZP 1 en ZZP 2 in 2013 Afschaffing ZZP 3 in 2014 Afschaffing ZZP 4 in 2016 (haalbaar?) 2. Overheveling AWBZ (centraal indicatie kantoor) naar WMO (gemeente regie)

18 Liberalisering woonzorgsector
Eigen regie – hoge eigen bijdrage Inkomensafhankelijke HBH (budget gekort met 75%) Overheveling naar ZVW bijv. revalidatie Financiële gevolgen : zorg, welzijn, behandeling en wonen

19 Verschillende regiehouders en uitvoeringen
Gemeente, WMO: burger Zorgkantoor, productieafspraken intramurale - extramurale zorg : cliënt Zorgverzekeraar: patiënt Woningcorporatie, residentieel woningaanbod: huurder

20 2. Organisatie Vitalis

21 Wat is Vitalis? Woonzorgorganisatie voor ouderen
Eindhoven, Helmond, Heerlen, Breda VVT-organisatie Woningcorporatie Privaat vastgoed

22 Juridische structuur Vitalis

23 Organisatiestructuur

24 Complexiteit dienstverlening
Zorg Vitalisconcept Vastgoed AWBZ-WMO servicekosten/ huuropbrengsten/ ZVW extra huuropbrengst. servicekosten planbare en extra huismeester woongenot onplanbare horecavoorziening veiligheid zorg receptiefunctie extra management welzijn e.d.

25 Kengetallen Bewoners: ruim 4.300 Personeel: ruim 2.850 medewerkers
(1.630 fte) Vrijwilligers: 1.100 Omzet: € 130 miljoen

26 LOCATIES (voor Eindhoven-kenners)
Brunswijck, Vaandelhof (Woensel Noord) Wonen a/d Fakkellaan (Woensel Noord) Engelsbergen, Genderstate, Hagen (Gestel) Vonderhof (Centrum) Theresia (Strijp) Peppelrode (Woensel) Horst/Kronehoef (Woensel Zuid/Centrum) Petruspark (Woensel Zuid/Centrum) Berckelhof (Tongelre) Wilgenhof (Centrum) Wissehaege, Kortonjo, ‘t Lint (Zuid/Stratum) Den Elzent i.o. (Den Elzent/Centrum)

27 LOCATIES (voor Nederland-kenners)
Casatonda, Helmond Parc Imstenrade, Heerlen Landgoed De Klokkenberg i.o., Breda

28 Vitalis Andere ouderen: kritisch, wijs, zelfstandig
Anders oud worden: niet betuttelen, niet overnemen, eigen regie, ruimte om leven voort te zetten

29 Koers 2012-2015 Ruimte voor een eigen leven > ruimte, eigen, leven
OUD=IN Drie kernwaarden Ertoe doen, zelf doen, meedoen

30 Werk- en speelveld Maatschappelijke functie: afhankelijke positie, niet-commercieel, kwaliteit van leven Economie: begroting, jaarrekeningen, investeringen, offertes en aanbestedingen Juridisch: wetgeving OR, CCR, huurders, leveren van goede zorg, cliëntrechten Management: integraal management, veranderingsmanagement, good governance Organisatie: opleiden, creëren van draagvlak, communicatie, binden en boeien van cliënten, huurders, medewerkers, vrijwilligers

31 3. Functie als bestuurssecretaris
Achtergrond Inhoud: ondersteuning RvB (> organisatie) en RvT en in de functie van manager Bestuursstaf Invulling: adviseur, breed betrokken, signaleren en vertrouwen Vaardigheden Interessante en inspirerende omgeving: van advocaten, accountants, professoren, Inspectie, vakbonden, directeur Parktheater t/m marketingmanager Omroep Brabant

32 4. Afsluitende vragen en reacties,…..


Download ppt "Vitalis WoonZorg Groep"

Verwante presentaties


Ads door Google