De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jobstudent Praktische informatie: Studentencontract

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jobstudent Praktische informatie: Studentencontract"— Transcript van de presentatie:

1

2 Jobstudent Praktische informatie: Studentencontract
Einde arbeidsovereenkomst Fiscaliteit Uitzendarbeid Verboden werkzaamheden

3 1. Studentencontract

4 1.1 Voorwaarden Minimum 15 jaar oud en niet meer onderworpen aan voltijdse leerplicht of Onderwijs volgen met voltijds leerplan Deeltijdsonderwijs volgen Geen deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst, noch leerovereenkomst Geen overbruggingsuitkering Slechts tijdens de schoolvakantie

5 1.2 Uitgesloten studenten
Student die meer dan 6 maanden werkt Student die slechts avondonderwijs volgt of onderwijs met beperkt leerplan Student die als stage onbezoldigde arbeid verricht die deel uitmaakt van studieprogramma Stopzetting studies tijdens schooljaar

6 1.3 Vorm Schriftelijke overeenkomst
Ondertekend ten laatste bij indiensttreding Bepaalde duur 2 exemplaren (student – werkgever) Indien jonger dan 18 jaar, toestemming ouders vereist

7 1.3 Vorm Gegevens opgenomen in contract, o.a.:
Identiteit, geboortedatum, adressen (van de 2 partijen) Datum begin en einde contract Plaats van uitvoering contract Omschrijving functie Arbeidsduur per dag en per week Loon of wijze en basis berekening loon Beding van proeftijd Paritair comité

8 1.3 Vorm Beding van proeftijd Min. 7 dagen en max. 14 dagen
De werkgever kan de overeenkomst niet beëindigen gedurende de 7 eerste dagen, behalve in geval van dwingende reden Wordt de overeenkomst onderbroken tijdens de proeftijd (ziekte – ongeval), dan wordt deze verlengd met de prorata dagen (met een max. van 7 dagen) De overeenkomst kan stopgezet worden na de 7e dag van de proeftijd en ten laatste op het einde van de proeftijd

9 1.4 Arbeidsduur: voltijds
8u/dag – 38u/week Uitzondering: in de 5dagen-week kan 9 u/dag gewerkt worden 18 jaar en ouder, verplichte pauze van 15 min. na 6 uur arbeidstijd (vermeld in arbeidsreglement) - 18 jarige Verboden + 8u/dag te werken Overuren verboden Arbeidstijd > 4 u 30: 30 min. pauze Arbeidstijd > 6 u 00: 1u pauze

10 1.3 Arbeidsduur Deeltijds Minimum 3u/dag
Wekelijkse arbeidsduur niet lager dan 1/3 voltijdse Nachtarbeid Principe: verboden tussen 20u en 6u

11 1.5 Ziekte Onmiddellijk de werkgevers verwittigen
Uitzendkantoor Inlener (plaats tewerkstelling) Medisch getuigschrift binnen de 2 dagen Gewaarborgd loon: afhankelijk van anciënniteit

12 2. Einde arbeidsovereenkomst

13 Voortijdige beëindiging
Opzeg of verbrekingsvergoeding, uitgezonderd wanneer verbreking plaats vindt in proeftijd, door onderlinge overeenkomst of om dwingende reden Einde overeenkomst Duur van het contract Opzegging door werkgever Opzegging door student Tot 1 maand 3 dagen 1 dag Meer dan 1 maand 7 dagen

14 3. Loon - Fiscaliteit

15 3.1 Loon - RSZ In principe onderworpen aan RSZ (13,07%)
Uitzondering: solidariteitsbijdrage 2,5%: in juli, augustus en september + maximum dagen 4%: buiten juli, augustus en september + maximum 23 dagen

16 3.2 Jobstudent - belastingen
Loon in functie van leeftijd en soort werk Korte periode – geen belastingen Opgelet: lange periodes en overschrijden plafond Niet meer ten laste van de ouders Geen recht meer op kinderbijslag

17 3.3 Jobstudent - kinderbijslag
Recht op kinderbijslag blijft zelfs voor jobstudent: 3e trimester, zonder beperking 1e, 2e en 4e trimester: max. 240 werkuren/trimester

18 4. Uitzendarbeid

19 4.1 Voordelen Meer kans om een gepaste job te vinden Groter werkaanbod
Strikte naleving van wetgeving Zekerheid inzake arbeidsovereenkomst

20 4.2 Jobstudent-uitzendkracht
Twee werkgevers Uitzendbureau: contract, loon, gezondheidstoezicht, arbeidsongevallenverzekering Inlener of onderneming waar de opdracht door gaat: werkkledij, persoonlijke beschermingsmiddelen, instructies, toezicht, preventiemaatregelen, onthaal

21 4.3 Soorten jobs Administratief bediende Verkoper Horeca Secretariaat
Magazijnier

22 4.3 Goeie vragen stellen Zeg eerlijk: wat je kan en niet kan
Inschrijven in een uitzendkantoor: Zeg eerlijk: wat je kan en niet kan wat je graag zou doen, wat je verwachtingen zijn ben je een krak in talen, zeg het dan. Is het niet zo, schep er dan niet over op …

23 4.3 Goeie vragen stellen Wat moet ik de uitzendconsulent vragen?
Yes! Het uitzendkantoor heeft een keitoffe vakantiejob gevonden … Wat moet ik de uitzendconsulent vragen? Waaruit bestaat mijn opdracht precies? Waar ga ik werken? Mijn uurrooster? Zijn er risico’s? Zijn er machines, speciaal gereedschap? Moet ik PBM’s dragen?

24 4.3 Goeie vragen stellen Yes! Het uitzendkantoor heeft een keitoffe vakantiejob gevonden … Ik krijg een werkpostfiche en lees ze aandachtig: Taakomschrijving Eventuele risico’s van de job Gezondheidstoezicht Dragen van PBM IK onderteken de werkpostfiche

25 Voorkant WPF achterkant WPF

26 De consulent is er om me te helpen en uitleg te geven
4.5 Goeie vragen stellen De 1e werkdag … Wie ontmoeten? De werkgever of een persoon door hem aangeduid om het onthaal te verzorgen Mijn rechtstreekse verantwoordelijke Mijn peter Leer NEEN te zeggen Neen tegen gevaarlijke werkzaamheden Neen tegen gevaarlijke werkomstandigheden Neen tegen taken die niet op mijn werkpostfiche staan Volg de instructies Enkel doen wat wordt gevraagd Geen initiatief nemen zonder er eerst met de verantwoordelijke over te spreken! De consulent is er om me te helpen en uitleg te geven

27 5. Verboden werkzaamheden

28 5.1 Raad aan de jobstudenten
Niet elk werk moet je aanvaarden! Wees voorzichtig! Stel vragen aan je uitzendconsulent! Bepaalde werkzaamheden zijn verboden voor jobstudenten…

29 5.2 KB van 3 mei 1999 Inhoud KB jongeren van 3 mei 1999:
Algemene regels Niet limitatieve lijst: Agentia Procédés en werkzaamheden Werkplaatsen

30 5.3 Algemene regels Geen werk dat jongeren lichamelijk of psychisch niet aankunnen Geen werk waarvan men kan vermoeden dat jongeren onvoldoende inzicht in veiligheid hebben of onervaren of onvoldoende opgeleid zijn Geen ioniserende straling Geen giftige, carcinogene stoffen… Geen extreme koude of hitte, lawaai of trillingen

31 5.4 Lijst Agentia Bepaalde fysische, biologische en chemische agentia.
Procédés en werkzaamheden: 21 vermeldingen Van springstoffen tot arbeid met een door machines bepaald werktempo en met prestatiebeloning. Werkplaatsen Werkomgeving met risico tot ernstige branden of ontploffingen een paar specifieke werkplaatsen (zoals slachterijen en autopsielokalen)

32 5.5 Afwijkingen op de verbodsregel
Onder volgende strikte voorwaarden is het verboden werk toch toegelaten: Vanaf 18 jaar EN Hij/zij volgt een studierichting overeenkomstig met de job EN Advies wordt gevraagd aan de PA en het comité

33 5.5 Afwijkingen op de verbodsregel
Echter nooit mogen jongeren gemotoriseerde transportwerktuigen zoals een heftruck besturen

34 5.6 Toegelaten uitzondering op gemotoriseerd transportwerktuig
Platformtruck met meelopende bestuurder (elektrische transpallet) Vanaf 16 jaar: Max. 6 km/uur Betrouwbaar, opgeleid Werktuig: geringe hefhoogte bedieningsorgaan keert naar neutrale stand bij loslaten rem komt in werking

35 5.6 Toegelaten uitzondering op gemotoriseerd transportwerktuig
Platformtruck met meerijdende bestuurder Vanaf 18 jaar: Max. 16 km/uur Betrouwbaar, opgeleid Werktuig: geringe hefhoogte bedieningsorgaan keert naar neutrale stand bij loslaten rem komt in werking

36 Contact bij Preventie en Interim
Groene tel Samen voor veiligheid … 2011


Download ppt "Jobstudent Praktische informatie: Studentencontract"

Verwante presentaties


Ads door Google