De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jobstudent Praktische informatie: 1.Studentencontract 2.Einde arbeidsovereenkomst 3.Fiscaliteit 4.Uitzendarbeid 5.Verboden werkzaamheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jobstudent Praktische informatie: 1.Studentencontract 2.Einde arbeidsovereenkomst 3.Fiscaliteit 4.Uitzendarbeid 5.Verboden werkzaamheden."— Transcript van de presentatie:

1

2 Jobstudent Praktische informatie: 1.Studentencontract 2.Einde arbeidsovereenkomst 3.Fiscaliteit 4.Uitzendarbeid 5.Verboden werkzaamheden

3 1. Studentencontract

4 1.1Voorwaarden Minimum 15 jaar oud en niet meer onderworpen aan voltijdse leerplicht of Onderwijs volgen met voltijds leerplan of Deeltijdsonderwijs volgen Geen deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst, noch leerovereenkomst Geen overbruggingsuitkering Slechts tijdens de schoolvakantie

5 1.2Uitgesloten studenten Student die meer dan 6 maanden werkt Student die slechts avondonderwijs volgt of onderwijs met beperkt leerplan Student die als stage onbezoldigde arbeid verricht die deel uitmaakt van studieprogramma Stopzetting studies tijdens schooljaar

6 1.3Vorm Schriftelijke overeenkomst Ondertekend ten laatste bij indiensttreding Bepaalde duur 2 exemplaren (student – werkgever) Indien jonger dan 18 jaar, toestemming ouders vereist

7 1.3Vorm Gegevens opgenomen in contract, o.a.: Identiteit, geboortedatum, adressen (van de 2 partijen) Datum begin en einde contract Plaats van uitvoering contract Omschrijving functie Arbeidsduur per dag en per week Loon of wijze en basis berekening loon Beding van proeftijd Paritair comité

8 1.3Vorm Beding van proeftijd Min. 7 dagen en max. 14 dagen De werkgever kan de overeenkomst niet beëindigen gedurende de 7 eerste dagen, behalve in geval van dwingende reden Wordt de overeenkomst onderbroken tijdens de proeftijd (ziekte – ongeval), dan wordt deze verlengd met de prorata dagen (met een max. van 7 dagen) De overeenkomst kan stopgezet worden na de 7 e dag van de proeftijd en ten laatste op het einde van de proeftijd

9 1.4Arbeidsduur: voltijds 8u/dag – 38u/week Uitzondering: in de 5dagen-week kan 9 u/dag gewerkt worden 18 jaar en ouder, verplichte pauze van 15 min. na 6 uur arbeidstijd (vermeld in arbeidsreglement) - 18 jarige Verboden + 8u/dag te werken Overuren verboden Arbeidstijd > 4 u 30: 30 min. pauze Arbeidstijd > 6 u 00: 1u pauze

10 1.3Arbeidsduur Deeltijds Minimum 3u/dag Wekelijkse arbeidsduur niet lager dan 1/3 voltijdse Nachtarbeid Principe: verboden tussen 20u en 6u

11 1.5Ziekte Onmiddellijk de werkgevers verwittigen Uitzendkantoor Inlener (plaats tewerkstelling) Medisch getuigschrift binnen de 2 dagen Gewaarborgd loon: afhankelijk van anciënniteit

12 2. Einde arbeidsovereenkomst

13 Voortijdige beëindiging Opzeg of verbrekingsvergoeding, uitgezonderd wanneer verbreking plaats vindt in proeftijd, door onderlinge overeenkomst of om dwingende reden Einde overeenkomst Duur van het contractOpzegging door werkgever Opzegging door student Tot 1 maand3 dagen1 dag Meer dan 1 maand7 dagen3 dagen

14 3. Loon - Fiscaliteit

15 3.1Loon - RSZ In principe onderworpen aan RSZ (13,07%) Uitzondering: solidariteitsbijdrage 2,5%: in juli, augustus en september + maximum 23 dagen 4%: buiten juli, augustus en september + maximum 23 dagen

16 3.2 Jobstudent - belastingen Loon in functie van leeftijd en soort werk Korte periode – geen belastingen Opgelet: lange periodes en overschrijden plafond Niet meer ten laste van de ouders Geen recht meer op kinderbijslag

17 3.3Jobstudent - kinderbijslag Recht op kinderbijslag blijft zelfs voor jobstudent: 3 e trimester, zonder beperking 1 e, 2 e en 4 e trimester: max. 240 werkuren/trimester

18 4. Uitzendarbeid

19 4.1Voordelen Meer kans om een gepaste job te vinden Groter werkaanbod Strikte naleving van wetgeving Zekerheid inzake arbeidsovereenkomst

20 4.2Jobstudent-uitzendkracht Twee werkgevers Uitzendbureau: contract, loon, gezondheidstoezicht, arbeidsongevallenverzekering Inlener of onderneming waar de opdracht door gaat: werkkledij, persoonlijke beschermingsmiddelen, instructies, toezicht, preventiemaatregelen, onthaal

21 4.3 Soorten jobs Administratief bediende Verkoper Secretariaat Magazijnier Horeca

22 4.3 Goeie vragen stellen Inschrijven in een uitzendkantoor: Zeg eerlijk: wat je kan en niet kan wat je graag zou doen, wat je verwachtingen zijn ben je een krak in talen, zeg het dan. Is het niet zo, schep er dan niet over op …

23 4.3 Goeie vragen stellen Yes! Het uitzendkantoor heeft een keitoffe vakantiejob gevonden … Wat moet ik de uitzendconsulent vragen? Waaruit bestaat mijn opdracht precies? Waar ga ik werken? Mijn uurrooster? Zijn er risico’s? Zijn er machines, speciaal gereedschap? Moet ik PBM’s dragen?

24 4.3 Goeie vragen stellen Yes! Het uitzendkantoor heeft een keitoffe vakantiejob gevonden … Ik krijg een werkpostfiche en lees ze aandachtig: Taakomschrijving Eventuele risico’s van de job Gezondheidstoezicht Dragen van PBM IK onderteken de werkpostfiche

25 1 Werkpostfiche 2 3 4 In te nemen werkpost Vereiste beroepskwalificatie 1 Omschrijving van de taken Risico-evaluatie Te nemen preventiemaatregelen om risico’s te beperken 2 Risico’s van de werkpost Vereist gezondheidstoezicht: verplicht medisch onderzoek, verplichte inentingen… 3 Dragen van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen: lijst van wat moet gedragen worden en wanneer 4 Handtekening van inlener Handtekening jobstudent 5 5

26 4.5 Goeie vragen stellen De 1 e werkdag … Wie ontmoeten? De werkgever of een persoon door hem aangeduid om het onthaal te verzorgen Mijn rechtstreekse verantwoordelijke Mijn peter Leer NEEN te zeggen Neen tegen gevaarlijke werkzaamheden Neen tegen gevaarlijke werkomstandigheden Neen tegen taken die niet op mijn werkpostfiche staan Volg de instructies Enkel doen wat wordt gevraagd Geen initiatief nemen zonder er eerst met de verantwoordelijke over te spreken! De consulent is er om me te helpen en uitleg te geven

27 5. Verboden werkzaamheden

28 5.1 Verboden werkzaamheden Bepaalde activiteiten vragen een specifieke kennis en deskundigheid en zijn verboden voor jobstudenten, tenzij de jobstudent: 18 jaar of ouder is een technische of beroepsopleiding volgt bijzondere preventiemaatregelen zijn genomen Lijst van de verboden werkzaamheden beschikbaar op de cd-rom «jobstudenten»

29 Verboden werkzaamheid Heftruckchauffeur Lasser Medische zorgen Cirkelzaag Hefwerktuigen

30 5.2Verboden werkzaamheden – uitzondering: transpallet 16 jaar: Betrouwbaar, opgeleid Werktuig:  geringe hefhoogte  bedieningsorgaan keert naar neutrale stand bij loslaten  rem komt in werking Meelopende bestuurder Max. 6 km/u

31 5.3 Verboden werkzaamheden – uitzondering: transpallet 18 jaar: Betrouwbaar, opgeleid Werktuig:  geringe hefhoogte  bedieningsorgaan keert naar neutrale stand bij loslaten  rem komt in werking Meerijdende bestuurder Max. 16 km/u

32 Veilig werken voor een keitoffe vakantie


Download ppt "Jobstudent Praktische informatie: 1.Studentencontract 2.Einde arbeidsovereenkomst 3.Fiscaliteit 4.Uitzendarbeid 5.Verboden werkzaamheden."

Verwante presentaties


Ads door Google