De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding uitzendarbeid bouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding uitzendarbeid bouw"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding uitzendarbeid bouw
16 april 2002 7 mei 2002

2 Opleiding bouw uitzendarbeid
Overzicht Uitzendarbeid voor bouwvakkers : randvoorwaarden De veiligheid en de gezondheid van de uitzendkracht : wettelijke verplichtingen Hulpmiddelen : praktische aanpak Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

3 CAO bouw PC 124 - uitzendarbeid
Uitzendbureau : eigen juridische entiteit, erkenning, jaarverslag, werkingsprocedures aangepast Alle arbeiders – alle functies, geen bedienden Uitzendkrachten : opleidingsattest basisveiligheid Jobstudenten, onderhoud kantoren ???? Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

4 Toegelaten uitzendarbeid in bouw
Ter vervanging van arbeidsongeschikte arbeider of bij tijdelijke vermeerdering van werkvolume Maar : Geen dagcontracten Inlener vervult toegangsvoorwaarden tot spec. beroep (bvb. schrijnwerker, sanitair, … ) en is geregistreerde aannemer Uitzendkracht heeft basisopleiding veiligheid en is niet ontslagen binnen de 12 maanden Staking, lock-out, tijdelijke en economische werkloosheid : geen uitzendarbeid Niet voor verwijderen van asbest (spec. erkenning) Uitzendbureau heeft erkenning voor bouw en volgt de eigen procedures Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

5 Vervanging arbeidsongeschikte werknemer
Binnen de 12 maanden na aanvang ongeschiktheid Melden aan syndicale afvaardiging Maximaal de volledige duur van de ongeschiktheid Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

6 Tijdelijke vermeerdering werkvolume
Toestemming meerderheid syndicale afvaardiging of melding Sociaal Fonds uitzendkrachten Maximaal aantal dagprestaties ifv vorig kalenderjaar Maximaal 6 maanden in éénzelfde bedrijf Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

7 Opleiding bouw uitzendarbeid
Overzicht Uitzendarbeid voor bouwvakkers : randvoorwaarden De veiligheid en de gezondheid van de uitzendkracht : wettelijke verplichtingen Hulpmiddelen : praktische aanpak Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

8 Veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht : wetgeving
Basisopleiding veiligheid bouwvakker uitzendkracht Werkpostfiche Medisch toezicht Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Onthaal Ongevallen, EHBO, incidenten Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

9 Preventiebeleid - Principe
Selectie uitzendkracht ifv eisen inlener Inlener respecteert welzijnswetgeving Informatie en basisopleiding uitzendkracht door UZO Onthaal, instructies, begeleiding en toezicht van de uitzendkracht bij de inlener Opvolging arbeidsongevallen en bijsturing Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

10 Instrumenten preventiebeleid
Kennis inhoud functie bouwvakker : typefunctiebeschrijving Checklist evaluatie inlener Informatieuitwisseling : de werkpostfiche Opleiding uitzendkrachten Opleiding uitzendconsulenten Onthaalbrochure bouw met basisinstructies Opvolging arbeidsongevallen Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

11 Opleiding uitzendkrachten
Elke uitzendkracht bouwvakker Basisopleiding van minimum 16 uur afgerond met een attest NAVB en PI hebben specifiek programma samengesteld voor een opleiding « Basisveiligheid voor de uitzendarbeider bouw » Inhoud zie bijlage 3 Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

12 Opleidingsattest veiligheid
Of afgeleverd door erkende instelling (NAVB - PI) Of beroepsopleiding bouw (later) Of 5 jaar ervaring in laatste 15 jaar Of veiligheidsopleiding bouw Of VCA-attest basisveiligheid Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

13 Organisatie opleidingen
VDAB : overeenkomst met UPEDI en NCB voor 1500 gratis opleidingen in de VDAB centra Instellingen erkend door NAVB op basis van erkenningsdossier VCA-opleidingen Beroepsopleiding bouw (2003) Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

14 Opleiding bouw uitzendarbeid
Werkpostfiche : doel Inlener informeert uitzendonderneming, externe dienst voor preventie en bescherming en uitzendkracht over Vereiste kwalificaties, ervaring, … Risico’s, gevaren Preventiemaatregelen Medisch toezicht Persoonlijke beschermingsmiddelen Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002 Bouwopleiding van 07/05/2002

15 Werkpostfiche : werkwijze
Bij eerste contact : inventarisatie werkposten en opstellen WPF Contract : verwijst naar WPF en vermeldt de aanvullende voorwaarden Tewerkstelling : Verificatie medische geschiktheid en vereisten Informatie uitzendkracht aan de hand van de WPF Tijdens en na de tewerkstelling : verificatie van gemaakte afspraken en inhoud WPF Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

16 Medisch toezicht : doel
Medische geschiktheid (veiligheidsfunctie) Beperkingen (zware fysische arbeid), contra-indicatie (werken in de hoogte) Individuele preventiemaatregelen (allergie) Informatie over hygiëne en preventie Reïntegratie na ziekte of ongeval Opvolging effect op gezondheid (chemische stoffen) Bespreking arbeidsgebonden gezondheidsproblemen Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

17 Verplicht medisch onderzoek
Uitzendkantoor verantwoordelijk voor aanwervingsonderzoek Elke bouwvakker : jaarlijks Risico beroepsziekte : stof, cement, lawaai Risico rugletstel Veiligheidsfunctie : jaarlijks heftruckbestuurder, kraanmachinist, chauffeur bouwterreinmachines Eerste tewerkstelling : éénmalig indien jonger dan 21 jaar Chauffeur openbare weg : zie rijbewijs (om de 5 jaar) Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

18 Medisch onderzoek : procedure
Vergelijk werkpostfiche en individueel dossier Aanvraag medisch onderzoek : onmiddellijk Afspraak medisch onderzoek met UZK en MD Veiligheidsfunctie : attest beschikbaar vóór de tewerkstelling Andere : resultaat onderzoek binnen de 10 dagen Registratie resultaat onderzoek in individueel dossier Kopie geschiktheidsattest aan klant bezorgen Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

19 Medisch onderzoek : voorwaarden
Indien UZK zich niet meldt voor MO – geen tewerkstelling (geen geldige arbeidsovereenkomst) Niet medisch geschikt : aanpassing job Medisch onderzoek zonder kosten voor uitzendkracht Verplaatsingskosten Tijdens de werkuren (zie arbeidsovereenkomst) Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

20 Opleiding bouw uitzendarbeid
Werkkledij en PBM Ter beschikking stellen, onderhoud en herstelling : eindverantwoordelijkheid inlener, gedeeltelijk over te nemen door uitzendbureau Schriftelijke overeenkomst Volgens specificaties klant Verificatie van aanwezigheid, geschiktheid van de PBM en toezicht op het dragen steeds taak en verantwoordelijkheid inlener Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

21 Onthaal door uitzendkantoor
Basisopleiding veiligheid (éénmalig en bijsturing) Toelichting werkpostfiche risico’s, preventiemaatregelen, medisch onderzoek, PBM) Toelichting taak en opdrachtgever inhoud opdracht, opdrachtgever, bereikbaarheid, … Toelichting intern arbeidsreglement Melden arbeidsongevallen, evaluatie, procedure medisch toezicht, betaling, … Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

22 Opleiding bouw uitzendarbeid
Onthaal door inlener Aanduiding peter, chef, preventieadviseur, comité Informatie werkpost, taak Informatie over veiligheidsvoorschriften Interne afspraken en procedures ivm roken, melden ongevallen en incidenten, EHBO, noodprocedures, evacuatie, alarm, refter, sanitair Specifieke opleiding ivm veiligheid voor de bepaalde werkpost Intern arbeidsreglement Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

23 Arbeidsongevallen : verdeling verantwoordelijkheid
Uitzendonderneming Verzekering, aangifte, afhandeling vergoeding Evaluatie inlener en uitzendkracht Preventiemaatregelen (WPF, voorlichting, vorming, selectie klanten) Inlener EHBO Melding inspectie, arbeidsongevallensteekkaart Ongevalsanalyse en nemen van nodige preventiemaatregelen Opnemen in eigen ongevallenstatistieken Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

24 Arbeidsongevallen : afspraken
Afspraken met UZK over Aangifte verzekeraar, procedure, inhoud, vorm Afspraken met inlener EHBO, medische behandeling Opvolging analyse ongeval, steekkaart Melding incidenten, gevaarlijke situaties Melding inspectie Preventiemaatregelen, aanpassen WPF Opvolging ongevallen in bouwsector Afspraken met PI Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

25 Arbeidsongeval : procedure
Arbeidsongevallenaangifte op basis van schriftelijke verklaring uitzendkracht en inlener Kopie aangifte aan inspectie, klant, medische dienst en PI Klant vult aangifte aan tot steekkaart (preventie) Kopie ongevallensteekkaart naar uitzendagentschap (maatregelen, aanpassen WPF, weren klant) Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

26 Opleiding bouw uitzendarbeid
Taken inlener Werkpostfiche Onthaal op werf Verificatie geschiktheid en vereisten Begeleiding – peterschap PBM en werkkledij Preventiemaatregelen EHBO Medisch toezicht tijdens tewerkstelling (spontaan en specifiek onderzoek) Ongevalsanalyse Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

27 Taken uitzendonderneming
Selectie uitzendkracht ifv WPF Laat medisch onderzoek uitvoeren (aanwervingsonderzoek) Gaat vereisten en medische geschiktheid na Basisveiligheid Informeert uitzendkracht over inhoud WPF Arbeidsongevallenaangifte en opvolging herstel, vergoeding en reïntegratie Evaluatie inlener en UZK Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

28 Opleiding bouw uitzendarbeid
Overzicht Uitzendarbeid voor bouwvakkers : randvoorwaarden De veiligheid en de gezondheid van de uitzendkracht : wettelijke verplichtingen Hulpmiddelen : praktische aanpak Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

29 Checklist taakverdeling
Checklist voor de taken van de uitzendonderneming – bijlage 1 Checklist voor de taken van de inlener – bijlage 2 Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

30 Opleiding « basisveiligheid voor de uitzendarbeider bouw »
Zie bijlage 3 Basisveiligheid VCA Polyvalente bouwvakker Uitzendarbeid Cursusboek NAVB - PI Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

31 Opleiding bouw uitzendarbeid
Werkpostfiche Blanco formulier en handleiding opgesteld door PI (uitgebreide en beknopte) zie website rubriek « publicaties » Bijlage 5 voorbeelden Handlanger afbraak Installateur leidingen Hulp dakdekker Ijzervlechter Polyvalente metselaar Schilder gebouwen Schrijnwerker bouw Wegenwerker handlanger Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

32 Opleiding bouw uitzendarbeid
Typefuncties bouw Polyvalente bouwvakker (ruwbouw, bekister, ijzervlechter, metselaar, stukadoor, wegenwerker) Schilder en binnenafwerking Speciale technieken (chauffage, sanitair, air conditioning Dakwerker Schrijnwerker Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

33 Opleiding bouw uitzendarbeid
Wat ? Veel voorkomende functies Risico’s Medisch toezicht(*) Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

34 Opleiding bouw uitzendarbeid
Doelstelling Centraal dossier Beoordelen werkpostfiche Referentie voor overleg met inlener Documentatie Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

35

36 Opbouw steekkaart typefunctie bouw (bijlage 6)
Polyvalente bouwvakker Basisrisico’s Bijzondere arbeidspostgebonden risico’s Bijzondere risico’s Speciale technieken (loodgieter, sanitair, airco, … ) Schrijnwerker – timmerman Dakdekker Schilder van gebouwen Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

37 Opleiding bouw uitzendarbeid
Inhoud Voorbeelden van functies Omschrijving van taken Werkomgeving Vereiste kwalificatie Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

38 Opleiding bouw uitzendarbeid
Inhoud 5 kolommen Risico’s Aard van het gevaar Collectieve bescherming Persoonlijke bescherming Instructies Medisch onderzoek + inenting Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

39

40 Opleiding bouw uitzendarbeid
Inhoud Opmerking : meerdere typefuncties , bvb. veiligheidsfunctie, chauffeur, bouwterreinmachine Bijkomende documentatie Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

41 Opleiding bouw uitzendarbeid
Inhoud Aandachtspunten uitzendconsulenten : Afspraken ivm Onthaal PBM, werkledij Opleiding, peterschap, .. Bijzondere instructies Bijzondere risico’s Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

42 Evaluatie bouwwerf (zie bijlage 7)
Checklist bouwwerf algemeen Checklist ruwbouw Checklist afwerking Evaluatiebezoeken inspecteurs NAVB Opleiding bouw uitzendarbeid 07/05/2002

43 EINDE


Download ppt "Opleiding uitzendarbeid bouw"

Verwante presentaties


Ads door Google