De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dinsdag 8 oktober 2013.  Toelatingsvoorwaarden Lager Onderwijs  Nu ook geldig : bewijs van genoten Nederlandstalig onderwijs in de wereld.  Taalproef.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dinsdag 8 oktober 2013.  Toelatingsvoorwaarden Lager Onderwijs  Nu ook geldig : bewijs van genoten Nederlandstalig onderwijs in de wereld.  Taalproef."— Transcript van de presentatie:

1 Dinsdag 8 oktober 2013

2  Toelatingsvoorwaarden Lager Onderwijs  Nu ook geldig : bewijs van genoten Nederlandstalig onderwijs in de wereld.  Taalproef binnen de 30 kalenderdagen na effectieve instap gewoon LO  Schoolverandering  Nieuwe inschrijving = rechtsgeldig vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.

3  Niet-benoembare lestijden, punten en uren  Automatisch : komen niet in aanmerking voor vacantverklaring/benoeming/mutatie

4  Non- activiteit  Uitspraak Medex : toegelaten tijdelijk pensioen = toestand non-activiteit Dus : titularis van zijn betrekking; Wederindiensttreding : periode non-activiteit = dienstactiviteit

5  Afwezigheden  Elke afwezigheid tijdens de week onmiddellijk voor of na een schoolvakantie : medisch attest vereist ! (luxe-verzuim)  Afwezigheid om één van de opgesomde reden mits toestemming van de directeur wordt vervangen door afwezigheid wegens persoonlijke omstandigheden Ouders : aanvraag indienen op voorhand Directeur : verklaring akkoord

6  Adoptieverlof  Aanvang nemen binnen vier maand volgend op de datum waarop het kind daadwerkelijk in het gezin wordt opgenomen.  TBS/PA voorafgaand aan het rustpensioen  Periodes van volledige LBO voor ouderschapsverlof/medische bijstand/palliatieve zorgen = prestaties !

7 LOOPBAANONDERBREKINGEN  GLBO 55+ - 1/5 e  Mogen met toestemming van het schoolbestuur overgaan naar halftijdse LBO 55+ (of omgekeerd).  Kan beëindigd worden voor : Ouderschapsverlof Medische bijstand Palliatieve zorgen Nadien verderzetting GLBO 55+

8 LOOPBAANONDERBREKINGEN  LBO ouderschapsverlof 1/5 e  Voor 1 sept 12 opgenomen = mogelijkheid tot bijkomende ononderbroken periode LBO : Max 1 maand bij volledige LBO Max 2 maanden bij halftijdse LBO Max 14 maanden bij LBO 1/5 e  Gedurende 1 sj = Mogelijkheid om het daarop volgende schooljaar LBO 1/5 e voor ouderschapsverlof te nemen,

9 LOOPBAANONDERBREKINGEN  LBO bijstand of verzorging ziek kind  Tijdens of vlak na de hospitalisatie  Als gevolg van zware ziekte  Beroepsloopbaan volledig onderbreken voor één week, eventueel verlengbaar met één week  Palliatieve zorgen  Na overlijden van de persoon die deze zorgen genoot, kan het ambt opnieuw voortijdig opgenomen worden.

10  Koopkrachtverhoging door verhoging vast bedrag eindejaarstoelage met € 236,72  Iedereen meer eindejaarstoelage (december 2014)  Betaling salaris december in december  Geen gevolgen voor belastingen  Vermelding op belastingsfiches als achterstallig loon (december 2014)  Betaling van het vakantiegeld in mei (mei 2014)

11  Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen  Wegens langdurige medische ongeschiktheid  Niet meer in staat totale opdracht uit te voeren (uiterlijk 01-09-2014)  Re-integratie en “derde weg”  Extra verplaatsingsonkosten gemaakt door eigen personeel voor deelname aan lokale inspraakorganen worden vergoed als dienstverplaatsing (01-09-2013),

12  Personeelsleden aangesteld als kleuteronderwijzer op basis van “ander” bekwaamheidsbewijs  Van salarisschaal 151 naar 143  (01-01-2014)

13  Eerste ervaringen…

14  Wet op de overheidsopdrachten  Aftasten terrein nieuwe offerte  Bevindingen vergadering

15  Enkel in Sint-Niklaas  Oude systeem nog minstens dit jaar geldig  Geld ontvangen = schuld kwijtschelden  Ook in de boekhouding !!!  Pilootproject  1/3 e ouders  1/3 e school  1/3 e stad + OCMW Op basis van kansenpas. Veel minder administratie. Kansenpaspromotie

16


Download ppt "Dinsdag 8 oktober 2013.  Toelatingsvoorwaarden Lager Onderwijs  Nu ook geldig : bewijs van genoten Nederlandstalig onderwijs in de wereld.  Taalproef."

Verwante presentaties


Ads door Google