De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentebrede Handhaving Tilburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentebrede Handhaving Tilburg"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentebrede Handhaving Tilburg
Bernadette Elbers 28 mei 2009

2 Gemeentebrede handhaving
In 2005 gestart met nieuw beleid en nieuwe afdeling In 2008 geevalueerd

3 Gemeentebrede handhaving
Koerswijziging hield in: GemeenteBrede handhaving álle gemeentelijke handhavingstaken concentreren in één afdeling (uitzonderingen: bouwstoffenbesluit, parkeren, uitkeringsfraude). Handhaven is een vak, dat je voor willekeurig welk veld op eenzelfde manier moet uitoefenen. Prioriteiten Het bestuur stelt de prioriteiten vast waarop gehandhaafd wordt aan de hand van risico´s, kans op risico´s en het effect van risico´s Functiescheiding vergunningverlening en handhaving organisatorisch van elkaar scheiden.

4 Gemeentebrede handhaving
Brede scoop Om de capaciteit optimaal te benutten is het nodig de scoop van handhavers te verbreden, zodat capaciteit slimmer en flexibeler wordt ingezet. Slagkracht De slagkracht vergroten : vaste, duidelijke en procedures invoeren (niet meer de stad van “de zevende waarschuwing”) Naleefgedrag Het uiteindelijk doel is dat regels worden nageleefd. Het repertoire interventies uitbreiden adhv de T11 factoren (afschaffen van onmogelijke/overbodige regels, doelgroepanalyses, risicoanalyses, communicatie e.d.)

5 Bestuurlijke prioriteiten
HANDHAVENDE ACTIVITEIT PRIORITEIT Bouwcontrole (controle bouwvergunning constructieve-en brandveiligheid) Hoog Verblijfs- en logiesgebouwen, Overlastgevende panden Woninggebreken en –verontreiniging, Woonoverlast Gebruiksvergunningplichtige inrichtingen inclusief horeca (brandveiligheid) Handhaving milieuwetgeving: brandveiligheid (niet gebruiksvergunning) Handhaving milieuwetgeving: Gevaarlijke stoffen, Bodembescherming, Luchtverontreiniging, Risicovolle installaties Vervuiling openbaar gebied Evenementen Parkeertoezicht Fraudebestrijding sociale zaken Leerplicht Horeca: Drank- en horecavergunning/speelautomaten/sluitingstijden, Coffeeshops, Geluidsoverlast horeca, Terrassen Growshops Overlastgevende drugspanden Veiligheidsurgentiegebieden

6 Bestuurlijke prioriteiten
Tijdelijke bouwwerken Gemiddeld Monumenten Illegale bouw- en sloopactiviteiten Strijdig gebruik bestemmingsplan Bouwstoffenbesluit Bodemsaneringen Kinderopvang Gebruik openbare gemeentegrond Handhaving milieuwetgeving: Inrichtingen zonder adequate vergunning, Verwijdering afvalstoffen, Verruimde reikwijdte wet milieubeheer, Geluidsoverlast, Vervuiling bedrijven, Lozen op riolering Laag Handhaving flora en fauna Handhaving (illegale) kap van bomen Handhaving seksinrichtingen (prostitutie) Handhaving bijzondere wetten

7 Werkwijze Hoge prioriteit = programmatische aanpak
Gemiddelde prioriteit = projectmatige aanpak Lage prioriteit = toezicht en handhaving alleen nav meldingen

8 Evaluatie De nieuwe werkwijze hebben we laten evalueren door een commissie van drie externen (“vreemde ogen dwingen”)

9 Evaluatie Commissie bestond uit :
Lex Michiels, hoogleraar bestuursrecht aan de UvT Henk van Arkel, deskundig op gebied van processen en mn verantwoordingsprocessen Erik Tijssen, hoofd afdeling Vergunningverlening en handhaving gemeente Moerdijk

10 Oordeel van de commissie
De algemene indruk van de commissie is positief

11 De Tilburgse aanpak is er een waarbij:
duidelijke keuzes worden gemaakt, op basis van een breed proces van visie-ontwikkeling en totstandkoming van een programma, die consequent worden uitgevoerd (maar soms niet helemaal uitvoerbaar blijken);

12 De Tilburgse aanpak is er een waarbij:
‘met verstand’ wordt gehandhaafd, dat wil zeggen niet rigide, waarbij uitgangspunten niet als dogma’s gelden;

13 De Tilburgse aanpak is er een waarbij:
Diegenen die een handhavende taak hebben, deze in het algemeen met veel enthousiasme en zorgvuldig uitvoeren;

14 De Tilburgse aanpak is er een waarbij:
de concepten van integrale en projectmatige handhaving terrein winnen en nieuwe inzichten en mogelijkheden opleveren, maar dat daarbij ook de grenzen in beeld zijn gekomen;

15 De Tilburgse aanpak is er een waarbij:
samenwerking binnen en tussen afdelingen en met andere overheidsinstanties belangrijk wordt gevonden, maar in een aantal opzichten verbetering behoeft;

16 De Tilburgse aanpak is er een waarbij:
de verbetering van de bestaande ict-voorzieningen en een betere communicatie in de toekomst nog aanzienlijk meer kunnen bijdragen aan een doelmatige en doeltreffende handhaving.

17 Er is sprake van een goede ontwikkeling van de handhaving, maar nog niet van een in alle opzichten tevreden stellende eindfase.

18 Aanbevelingen De Commissie heeft een groot aantal aanbevelingen gedaan, die aansluiten bij onze eigen ervaringen

19 Vasthouden uitvoering met verstand (niet rigide vanuit dogma’s)
bestuurlijke prioriteiten enthousiasme van degenen die handhaving uitvoeren

20 Verder ontwikkelen ict ondersteuning
Verken de grenzen van integrale en projectmatige aanpak samenwerking tussen de afdelingen en met externe partners inzet van communicatie


Download ppt "Gemeentebrede Handhaving Tilburg"

Verwante presentaties


Ads door Google