De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan ?"— Transcript van de presentatie:

1 Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan ?
13, 14, 19 en 20 april 2010 Landelijke conferenties WEC-raad

2 Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan?
De aanleiding… Commissie van Eijck: grenzen aan de groei van het speciaal onderwijs Snel groeiende instroom in de WAJONG m.n. vanuit cl. 4 en PrO De kwaliteit van het [V]SO

3 Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan?
Ontwikkelingen in het land... Passend onderwijs, Vergroten van de opbrengstgerichtheid van het [V]SO, [Wetgeving Kwaliteit] Implementatie Leerlijnen in [V]SO [door KIT project), Referentieniveaus taal en rekenen => doorlopende lijnen rekenen en taal

4 Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan?
Kaders voor het VSO [1]... Uitstroomprofielen voor het VSO gericht op vervolgonderwijs; diplomering gericht op arbeidstoeleiding; al dan niet met certificaten / kwalificering, gericht op [arbeidsmatige] dagbesteding; Kerndoelen voor het VSO Lesmateriaal voor het VSO

5 Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan?
Kaders voor het VSO [2]... eindtermen VO mbo niveau 1 en 2 Vervolgonderwijs Uitstroomprofiel vervolgonderwijs Kerndoelen OB VO competenties werken, wonen, vrije tijd, burgerschap indien haalbaar: certificaten, kwalificatie mbo-1 Arbeid Uitstroomprofiel arbeid Kerndoelen [VSO] Uitstroomprofiel dagbesteding competenties wonen, werken, vrije tijd en burgerschapsvorming Dagbesteding [arbeidsmatig gevuld] onderbouw bovenbouw Instroomprofiel; globaal ontwikkelingsperspectief Doorstroomprofiel; maximale ambitie Uitstroomprofiel; ???

6 Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan?
Kaders voor het VSO [3] Aanvullend ... leergebiedoverstijgende kerndoelen in alle leerjaren leren leren leren uitvoeren van taken sociale competenties ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief doelen t.b.v. de voorbereiding op arbeid en dagbesteding overgangsdocument, ondersteuningsbehoefte in beeld brengen 6

7 Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan?
Passende kwalificaties… Wat is nodig om dit model te realiseren? Passende kwalificaties voor leerlingen in VSO Aangepaste wetgeving Positionering van het VSO

8 Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan?
Passende kwalificaties Vier thema’s De wettelijke taak van het VSO en de uitstroombestemmingen De inhoud van het VSO Ontwikkelingsperspectief, voortgangsrapportages & verantwoording Afsluiting, certificering & transitie

9 Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan?
Uitdagingen Vervolgonderwijs Arbeid Dagbesteding Wettelijke taak ontwikkelingsperspectief relatie met VO relatie met MBO relatie met HO werken aan kerndoelen stages verplicht diploma en overgangsdocument relatie met zorg- instellingen relatie met SWV Inhoud van het VSO programmering onderbouw bovenbouw LGO-doelen Nieuwe kerndoelen Ontwikkelings Perspectief, voortgang en verantwoording domeinen OPP transparantie navolgbaarheid Afsluiting, certificering en transitie examinering kwalificering overgangsdocument ondersteuning competenties in beeld brengen indien haalbaar: certificeren, kwalificeren


Download ppt "Uitstroomprofielen in het VSO ... en dan ?"

Verwante presentaties


Ads door Google