De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitstroomprofielen in het VSO... en dan ? 13, 14, 19 en 20 april 2010 Landelijke conferenties WEC-raad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitstroomprofielen in het VSO... en dan ? 13, 14, 19 en 20 april 2010 Landelijke conferenties WEC-raad."— Transcript van de presentatie:

1 Uitstroomprofielen in het VSO... en dan ? 13, 14, 19 en 20 april 2010 Landelijke conferenties WEC-raad

2 Uitstroomprofielen in het VSO... en dan? De aanleiding… Commissie van Eijck: grenzen aan de groei van het speciaal onderwijs Snel groeiende instroom in de WAJONG m.n. vanuit cl. 4 en PrO De kwaliteit van het [V]SO

3 Uitstroomprofielen in het VSO... en dan? Ontwikkelingen in het land... Passend onderwijs, Referentieniveaus taal en rekenen => doorlopende lijnen rekenen en taal Vergroten van de opbrengstgerichtheid van het [V]SO, [Wetgeving Kwaliteit] Implementatie Leerlijnen in [V]SO [door KIT project),

4 Uitstroomprofielen in het VSO... en dan? Kaders voor het VSO [1]... Kerndoelen voor het VSO gericht op vervolgonderwijs; diplomering gericht op arbeidstoeleiding; al dan niet met certificaten / kwalificering, gericht op [arbeidsmatige] dagbesteding; Lesmateriaal voor het VSO Uitstroomprofielen voor het VSO

5 Uitstroomprofielen in het VSO... en dan? Kaders voor het VSO [2]... onderbouwbovenbouw Vervolgonderwijs Arbeid Dagbesteding [arbeidsmatig gevuld] eindtermen VO mbo niveau 1 en 2 competenties werken, wonen, vrije tijd, burgerschap indien haalbaar: certificaten, kwalificatie mbo-1 competenties wonen, werken, vrije tijd en burgerschapsvorming Instroomprofiel; globaal ontwikkelingsperspectief Doorstroomprofiel; maximale ambitie Uitstroomprofiel; ??? Uitstroomprofiel vervolgonderwijs Uitstroomprofiel arbeid Uitstroomprofiel dagbesteding

6 Uitstroomprofielen in het VSO... en dan? leergebiedoverstijgende kerndoelen in alle leerjaren Aanvullend... Kaders voor het VSO [3] overgangsdocument, ondersteuningsbehoefte in beeld brengen leren leren leren uitvoeren van taken sociale competenties ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief doelen t.b.v. de voorbereiding op arbeid en dagbesteding

7 Uitstroomprofielen in het VSO... en dan? Passende kwalificaties… Wat is nodig om dit model te realiseren? Aangepaste wetgeving Passende kwalificaties voor leerlingen in VSO Positionering van het VSO

8 Uitstroomprofielen in het VSO... en dan? Passende kwalificaties Vier thema’s De wettelijke taak van het VSO en de uitstroombestemmingen De inhoud van het VSO Ontwikkelingsperspectief, voortgangsrapportages & verantwoording Afsluiting, certificering & transitie

9 Uitstroomprofielen in het VSO... en dan? Uitdagingen VervolgonderwijsArbeidDagbesteding Wettelijke taak ontwikkelingsperspectief relatie met VO relatie met MBO relatie met HO ontwikkelingsperspectief werken aan kerndoelen stages verplicht diploma en overgangsdocument ontwikkelingsperspectief relatie met zorg- instellingen relatie met SWV Inhoud van het VSO programmering onderbouw bovenbouw LGO-doelen Nieuwe kerndoelen programmering onderbouw bovenbouw LGO-doelen Nieuwe kerndoelen programmering onderbouw bovenbouw LGO-doelen Ontwikkelings Perspectief, voortgang en verantwoording domeinen OPP transparantie navolgbaarheid domeinen OPP transparantie navolgbaarheid domeinen OPP transparantie navolgbaarheid Afsluiting, certificering en transitie examinering kwalificering overgangsdocument ondersteuning competenties in beeld brengen indien haalbaar: certificeren, kwalificeren overgangsdocument ondersteuning competenties in beeld brengen overgangsdocument ondersteuning


Download ppt "Uitstroomprofielen in het VSO... en dan ? 13, 14, 19 en 20 april 2010 Landelijke conferenties WEC-raad."

Verwante presentaties


Ads door Google