De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst www.ggz-connect.nl zorgverkoop bekostiging en bedrijfsvoering www.ggz-connect.nl 27 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst www.ggz-connect.nl zorgverkoop bekostiging en bedrijfsvoering www.ggz-connect.nl 27 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst www.ggz-connect.nl zorgverkoop bekostiging en bedrijfsvoering www.ggz-connect.nl 27 januari 2014

2 Wat komt aan de orde? Meerjarenafspraak Forensische Zorg + filmpje Hervorming Langdurige Zorg Transitie jeugd-ggz Zorg ‘dichterbij’ (POH GGZ en Basis GGZ) Gespecialiseerde GGZ – Top GGZ Zorgverkoop – de actualiteit Aandachtspuntenverkoop 2015 2

3 Meerjarenafspraak FZ 2013-2017 De belangrijkste van de 15 afspraken: Aanbevelingen uit rapport ‘stoornis en delict’ uitwerken – keten! Stroomlijnen van de in- door- en uitstroom Ontkoppeling strafrechtelijke titel – bed Operationele capaciteit TBS plekken daalt Verkorten behandelduur TBS Impuls aan Evidence Based interventies, ROM, efficiency (KFZ) 3

4 FZ beleidslijnen Zorgbehoefte en beveiliging patiënt zijn leidend, niet alleen de strafrechtelijke titel/plek Capaciteit TBS verminderen met 257 plekken (van 1867 naar 1610 plekken) Verkorten behandelduur TBS (levert 271 plekken op, eind 2018: 1339 plekken over) Zelfde productstructuur als in de gGGZ 4

5 Impact op bedrijfsvoering FZ Impact groot, ondanks budgetvangnet (2013 en 2014: 95%, in 2015: 70%) Per 1-1-2014: zeven verblijfssoorten x 4 beveiligingsniveaus Verbetering voorschotregeling: loopt Regelgeving Nza: Ci/13/54c + in BR/FZ- 0009 (DBBC) en BR/FZ-0010 (ZZP) Nieuwe: AL/BR-0019: schuif FZ-ZVW 5

6 FZ zorgverkoop Zorgverkoop op schema / contractafspraken: deadline 15 februari Dforzo: ‘vaart scherp aan de wind’ / haalt maximale uit hun budget / niets op de plank / groei (bijna) niet gehonoreerd Discussies: verblijfsoorten /conversietabel, tarieven Nog geen uitsluitsel over bezwaar tariefbeschikking Nza (dd 27/1) 6

7 Hervorming Langdurige Zorg Samenhangende onderdelen (wetswijzigingen en Transitieplannen in ontwikkeling) Wmo Wet Langdurige Zorg (= nieuwe awbz) Zvw (relatie met BA ggz 2014-2017) Langer thuis (bij ggz in BA ggz 2014-2017) Invoeringsdatum: 2015? 7

8 HLZ beleidslijn Voor ggz van belang: Ambulante zorg: Decentralisatie naar Wmo van Begeleiding, Dagbesteding, Inloop ggz, Kortdurend Verblijf en Vervoer (relatie met o.a. participatiewet en jeugd) 8

9 HLZ beleidslijn Intramurale zorg: Overheveling intramurale lggz: motie in TK aangenomen (nog geen kabinetsbesluit). Definitieve besluitvorming VWS verwacht in maart. Voorstel uitwerking: B Zzp’s Zvw: chronische groep na 3 jaar in WLZ C Zzp’s Wmo: chronische groep in WLZ 9

10 Impact beleidslijn HLZ op bedrijfsvoering Grote impact afhankelijk van soort instelling en organisatie ervan. Van alle onderwerpen komen transitieplannen, handreikingen etc. Lees de lobbymail en ledennieuwsbrief. Aparte bijeenkomst verkoop ggz aan gemeenten volgt in maart 2014. 10

11 Transitie jeugd-ggz beleidslijn Jeugdwet moet nog door 1e kamer (verwachting medio februari) Impact is enorm Rol verzekeraars is nog onduidelijk Discussie over wel/niet in DBC’s/wie inkoopt loopt / afsluiten per 31/12/2014 etc. 11

12 Beleidslijn ‘Zorg dichtbij’ 12

13 POH GGZ beleidslijn + bedrijfsvoering Instroom in bGGZ en gGGZ verandert door de verruiming van POH GGZ uren per huisartsen-normpraktijk Eerst POH GGZ bij beginnende klachten Vormvrij, maar wel onder regie van de huisarts, ook de geïndiceerde preventie Zie regelgeving op www.nza.nlwww.nza.nl 13

14 Beleidslijn Basis GGZ Instroom na verwijzing van de huisarts Sprake van DSM benoemde stoornis 4 producten kort, middel, intensief en chronisch Benieuwd naar eerste bevindingen! 14

15 Basis GGZ impact op bedrijfsvoering Instroom en doorstroom? Verwijzing moet voorafgaand Registratie op hoofdlijn idem als gGGZ Aanleverspecificaties nog niet klaar bij DIS wel de MDS (‘kapstokhaakjes’) Declaratiestandaard is ontwikkeld, nu inbouwen en testen met ZA-ZV 15

16 Gespecialiseerde GGZ beleidslijn Instroom via verwijzer zoals door verzekeraar vastgelegd, in ieder geval de huisarts bij geplande zorg Eerste bevindingen instroom 2014? 16

17 Gespecialiseerde GGZ impact op bedrijfsvoering NZa regelgeving in Ci/13/54c + NR CU- 538 (GGGZ) en de NR/CU-539 (BGGZ) Stroomschema voor anders- of niet verzekerde zorg (zie FAQ zorgverkoop) Let op audit-trail eisen + de certificatie van de registratie, validatie- en declaratie software Voor jaarrekening en controle correcte declaraties 17

18 TOP GGZ beleidslijn TOP-ggz is voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de gGGZ Zie ook: http://www.topggz.nlhttp://www.topggz.nl Onderzoek Gezondheidsraad over TOP-ggz volgt waarschijnlijk in april. 18

19 Thema’s ZvW zorgverkoop 2014 Hoofdbehandelaarschap, ambulantisering, huisartsen, AO-IC en de afrekening daarvan, tarieven niet gecontracteerde zorg, prijs per patiënt als deelplafond, verblijfscategorieën van de bedden, deelplafonds van verzekeraars, tarieven door DForzo eenzijdig naar beneden bijgesteld; 19

20 Grote thema’s zorgverkoop 2015 -Liquiditeit; -Hoofdbehandelaarschap/betaalbaarheid; -Ambulantisering (tussen de stelsels en de gewone woonvoorraad in de regio); -Huisartsen: triage / verwijzing; -Frictie-/ombouwkosten/innovatiegelden voor de grote transities; -Marktaandelen van verzekeraars; -Pleiten voor één methodiek! 20

21 Meer informatie www.ggz-connect.nl www.invoeringwmo.nl www.invoorzorg.nl www.ggznederland.nl www.nza.nl www.forensischezorg.nl www.dbconderhoud.nl 21


Download ppt "Themabijeenkomst www.ggz-connect.nl zorgverkoop bekostiging en bedrijfsvoering www.ggz-connect.nl 27 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google