De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Disha-groep Duurzaam – Innovatief – Sociaal – Harmonisch – Antwerpen Coöperatieve vennootschappen: ook iets voor ondernemers in welzijn? Factorij – Schaarbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Disha-groep Duurzaam – Innovatief – Sociaal – Harmonisch – Antwerpen Coöperatieve vennootschappen: ook iets voor ondernemers in welzijn? Factorij – Schaarbeek."— Transcript van de presentatie:

1 Disha-groep Duurzaam – Innovatief – Sociaal – Harmonisch – Antwerpen Coöperatieve vennootschappen: ook iets voor ondernemers in welzijn? Factorij – Schaarbeek 07.06.2011

2 Wie zijn we? Vier moedige mannen die elkaar niet kennen, zullen aarzelen een leeuw aan te vallen. Vier minder moedige mannen echter die elkaar goed kennen en vertrouwen in elkaar hebben, zullen dat onverwijld doen. Uit: De gekookte kikker

3 Wie zijn we? 3 organisaties GHZ 1 organisatie GOB regio Antwerpen

4

5

6

7

8 Waar hebben we mekaar leren kennen? Organisaties komen elkaar tegen op diverse fora: regionale overlegstructuren werkgeverskoepel lokaal overleg

9 Waarom zijn we gaan samenwerken? Organisaties lopen een traject van veranderen vanuit gelijklopende beweegredenen: organisaties staan voor interne en externe veranderingsprocessen vanuit wijzigende maatschappelijke context –perspectief 2020 –wijzigend beleid sector tewerkstelling nieuwe financieringsmechanismen –PGB –Financiering tenders noodzaak tot meer professionalisering op niveau bestuur en directie

10 Vanuit welke visie hebben we elkaar gevonden? Directie en kader leden vinden elkaar op basis van een gedragen visie rond ondernemen: MVO - waardegedreven ondernemen zoeken naar gemeenschappelijke meerwaarden respecteren van verschillen en couleur locale persoonlijke waardekaders directies –vertrouwen in elkaar als personen – het moet klikken ! –open vizier – geen onderliggende belangenagenda

11 De eerste stappen in het proces

12 Samenwerking krijgt eerst vorm rond concrete operationele samenwerkingsprojecten Nadenken over structuur en proces lopen gelijktijdig  betekent vertrouwen kunnen geven aan het proces …

13 De eerste stappen in het proces Uittekenen van duidelijke missie en visie voor het netwerk Expliciet kiezen voor lerend en innovatief organisatiemodel voor het netwerk  niet willen betonneren op voorhand Investeren in open relatie met bestuursraden / netwerking

14 Wat vinden we belangrijk in het verdere proces? Investeren in communicatie en betrokkenheid tussen alle lijnen / niveaus in de organisatie Uitwerken en borgen van heldere werkprocessen en evaluatiesystemen

15 Succesverhalen

16 Wat zijn de ingrediënten om goed te kunnen en te blijven samenwerken? contacten en contracten verticale en horizontale betrokkenheid vergader (technische) elementen procesbegeleiding

17 Succesverhalen Wat hebben wij tot heden al gerealiseerd? projecten producten

18 Projecten Wat zit er in de pijplijn? administratieve en logistieke processen onderzoek en ontwikkeling diversiteitbeleid zorgstrategische commissie

19 Producten Enkele voorbeelden bedrijfsgeneeskundig onderzoek

20 Producten Enkele voorbeelden kopieerapparaten

21 Producten Enkele voorbeelden aangepast paardrijden

22 Producten Enkele voorbeelden creatie van leerwerkplaatsen

23 Operationalisering 5 fasen: pioniersfase rustfase doorstartfase uitbreidingsfase consolideringsfase

24 Consolidatie: uitgangspunten niet vrijblijvend open netwerk pariteit behoud eigen identiteit strategische en operationele doelstellingen

25 Aanpak verkennend mandaat RVB externe expertise voorstel rechtspersoon oprichting stuurgroep: uitwerking statuten en HH-reglement goedkeuring resp. R ’n VB implementatie (notariële akte, publicatie statuten, …

26 Juridische & fiscale aspecten rechtspersoonlijkheid BTW-implicaties beslissingsbevoegdheid financiële inbreng flexibiliteit in- en uittreding

27 Waarom kiezen wij CVBA-SO? geen feitelijke vereniging – hoofdelijke aansprakelijkheid – handtekeningbevoegdheid – fiscale transparantie – latere toetredingen

28 Waarom kiezen wij CVBA-SO? geen zuivere handelsvennootschap – BTW-implicaties – sluit niet aan bij doel van netwerk

29 Waarom kiezen wij CVBA-SO? geen VZW – activiteiten & diensten die aan de leden aangeboden zullen worden, zijn te beschouwen als commerciële activiteiten – gezamenlijk realiseren van ondersteunende diensten sluit niet aan bij maatschappelijk doel van de vereniging – financiële inbreng wordt niet vergoed

30 Waarom kiezen wij CVBA-SO? Dus: CVBA-SO … Makkelijk in- en uittreden van vennoten Gelijkheid tussen de partners te garanderen Mogelijkheid om de verschillende financiële inbreng door de leden te valoriseren Mogelijk regime van de rechtspersonenbelasting (indien geen dividend-uitkering!)

31 Wij luisteren graag … naar jullie vragen


Download ppt "Disha-groep Duurzaam – Innovatief – Sociaal – Harmonisch – Antwerpen Coöperatieve vennootschappen: ook iets voor ondernemers in welzijn? Factorij – Schaarbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google