De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMENWERKEN-NETWERKEN GROEP LITP. ONTSTAAN VAN GROEP LITP -BASISORGANISATIE OPGERICHT IN 1960 -Mede onder impuls vanuit LITP meerdere diensten opgericht:

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMENWERKEN-NETWERKEN GROEP LITP. ONTSTAAN VAN GROEP LITP -BASISORGANISATIE OPGERICHT IN 1960 -Mede onder impuls vanuit LITP meerdere diensten opgericht:"— Transcript van de presentatie:

1 SAMENWERKEN-NETWERKEN GROEP LITP

2 ONTSTAAN VAN GROEP LITP -BASISORGANISATIE OPGERICHT IN 1960 -Mede onder impuls vanuit LITP meerdere diensten opgericht: -Centra geestelijke gezondheidszorg -Limburgse dienst stem en taal therapie -Centra ambulante revalidatie -Psycho-sociale revalidatiecentra voor volwassenen -Dienst gespecialiseerde oriëntering Verschillende diensten ontwikkelden zich autonoom verder "Samen staan we sterker - 30.11.2011 - Jos Aben2

3 VERPLICHTE FUSIES CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG -In 1990 fusioneerden 6 centra GGZ tot één organisatie vzw CGG/litp -In benaming duiden de letters litp naar verbondenheid met vzw LITP -Fusie-organisatie ontwikkelt echter een eigen onafhankelijke koers -Fusie operatie CGG biedt mogelijkheden tot versteviging -Inhoudelijke werking -Organisatie zorgvoorwaardelijke diensten "Samen staan we sterker - 30.11.2011 - Jos Aben3

4 ZOEKEN NAAR WIN-WIN IN SAMENWERKING LITP - CGG/LITP Vanuit ervaring in vzw CGG/litp vraag naar nauwere samenwerking tussen vzw LITP en vzw CGG/litp -Toetsingsgesprekken tussen directie -Toetsingsgesprekken binnen raden van bestuur -Studiedag bestuurders -Startsein naar intensere samenwerking: -Missie en visie ontwikkeling -Zoeken naar win-win mogelijkheden in samenwerking "Samen staan we sterker - 30.11.2011 - Jos Aben4

5 HINDERNISSEN IN GROEIENDE SAMENWERKING -Directies met verschillende visie op samenwerking -Verschillende werking raden van bestuur -Engagementen te vrijblijvend -Geen formeel kader, geen samenwerkingsstructuur "Samen staan we sterker - 30.11.2011 - Jos Aben5

6 OP WEG NAAR “Groep LITP” -Vorming van personele unie binnen algemene vergadering en raden van bestuur -Oprichting directieoverleg, maar elke directeur einverantwoordelijke van zijn dienst -Aanzet tot samenwerking zorgvoorwaardelijke diensten -Toetreding van 2 nieuwe organisaties: -Beschut wonen -dagactivering "Samen staan we sterker - 30.11.2011 - Jos Aben6

7 -Vaststelling: -Visieverschillen directies niet weggewerkt -Geen duidelijke eindregisseur -Bevoegdheden onduidelijk -Groot spanningsveld "Samen staan we sterker - 30.11.2011 - Jos Aben7

8 OP WEG NAAR “Groep LITP” Evaluatie onder leiding van externe consult leidt tot ingrijpende wijzigingen: -Doelstellingen en uitgangspunten verdere vorming Groep LITP -Omschrijving opdracht en samenstelling raad van bestuur -Omschrijving opdracht directie: uitbouw organigram en beleidsopties -Aanstelling van 1 directeur ondersteunt door -Manager administratie en logistieke diensten -Beleidsadviseur "Samen staan we sterker - 30.11.2011 - Jos Aben8

9 UITGANGSPUNTEN Groep LITP cliënt / patiënt centraal Multidisciplinariteit Aandacht voor personeel Communicatie Betrokkenheid Duidelijkheid Transparantie Groepsgericht Regiogericht Doelgroepgericht "Samen staan we sterker - 30.11.2011 - Jos Aben 9

10 OP WEG NAAR “Groep LITP” Januari 2010 gestart in nieuw organigram Acties tot groepsvorming: -Dienstoverstijgende activiteiten vanuit kernactiviteit -Organisatie centrale administratieve en logistieke activiteiten Najaar 2011 -Evaluatie en bijsturing organigram "Samen staan we sterker - 30.11.2011 - Jos Aben10


Download ppt "SAMENWERKEN-NETWERKEN GROEP LITP. ONTSTAAN VAN GROEP LITP -BASISORGANISATIE OPGERICHT IN 1960 -Mede onder impuls vanuit LITP meerdere diensten opgericht:"

Verwante presentaties


Ads door Google