De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMENWERKEN-NETWERKEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMENWERKEN-NETWERKEN"— Transcript van de presentatie:

1 SAMENWERKEN-NETWERKEN
GROEP LITP

2 ONTSTAAN VAN GROEP LITP BASISORGANISATIE OPGERICHT IN 1960
Mede onder impuls vanuit LITP meerdere diensten opgericht: Centra geestelijke gezondheidszorg Limburgse dienst stem en taal therapie Centra ambulante revalidatie Psycho-sociale revalidatiecentra voor volwassenen Dienst gespecialiseerde oriëntering Verschillende diensten ontwikkelden zich autonoom verder "Samen staan we sterker Jos Aben

3 VERPLICHTE FUSIES CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
In 1990 fusioneerden 6 centra GGZ tot één organisatie vzw CGG/litp In benaming duiden de letters litp naar verbondenheid met vzw LITP Fusie-organisatie ontwikkelt echter een eigen onafhankelijke koers Fusie operatie CGG biedt mogelijkheden tot versteviging Inhoudelijke werking Organisatie zorgvoorwaardelijke diensten "Samen staan we sterker Jos Aben

4 ZOEKEN NAAR WIN-WIN IN SAMENWERKING LITP - CGG/LITP
Vanuit ervaring in vzw CGG/litp vraag naar nauwere samenwerking tussen vzw LITP en vzw CGG/litp Toetsingsgesprekken tussen directie Toetsingsgesprekken binnen raden van bestuur Studiedag bestuurders Startsein naar intensere samenwerking: Missie en visie ontwikkeling Zoeken naar win-win mogelijkheden in samenwerking "Samen staan we sterker Jos Aben

5 HINDERNISSEN IN GROEIENDE SAMENWERKING
Directies met verschillende visie op samenwerking Verschillende werking raden van bestuur Engagementen te vrijblijvend Geen formeel kader, geen samenwerkingsstructuur "Samen staan we sterker Jos Aben

6 OP WEG NAAR “Groep LITP”
Vorming van personele unie binnen algemene vergadering en raden van bestuur Oprichting directieoverleg, maar elke directeur einverantwoordelijke van zijn dienst Aanzet tot samenwerking zorgvoorwaardelijke diensten Toetreding van 2 nieuwe organisaties: Beschut wonen dagactivering "Samen staan we sterker Jos Aben

7 Visieverschillen directies niet weggewerkt
Vaststelling: Visieverschillen directies niet weggewerkt Geen duidelijke eindregisseur Bevoegdheden onduidelijk Groot spanningsveld "Samen staan we sterker Jos Aben

8 OP WEG NAAR “Groep LITP”
Evaluatie onder leiding van externe consult leidt tot ingrijpende wijzigingen: Doelstellingen en uitgangspunten verdere vorming Groep LITP Omschrijving opdracht en samenstelling raad van bestuur Omschrijving opdracht directie: uitbouw organigram en beleidsopties Aanstelling van 1 directeur ondersteunt door Manager administratie en logistieke diensten Beleidsadviseur "Samen staan we sterker Jos Aben

9 "Samen staan we sterker - 30.11.2011 - Jos Aben
UITGANGSPUNTEN Groep LITP cliënt / patiënt centraal Multidisciplinariteit Aandacht voor personeel Communicatie Betrokkenheid Duidelijkheid Transparantie Groepsgericht Regiogericht Doelgroepgericht "Samen staan we sterker Jos Aben

10 OP WEG NAAR “Groep LITP” Januari 2010 gestart in nieuw organigram
Acties tot groepsvorming: Dienstoverstijgende activiteiten vanuit kernactiviteit Organisatie centrale administratieve en logistieke activiteiten Najaar 2011 Evaluatie en bijsturing organigram "Samen staan we sterker Jos Aben


Download ppt "SAMENWERKEN-NETWERKEN"

Verwante presentaties


Ads door Google