De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veerle Opstaele Brecht De Schepper

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veerle Opstaele Brecht De Schepper"— Transcript van de presentatie:

1 Veerle Opstaele Brecht De Schepper
Professionalisering van netwerken Onderzoek naar rollen die actoren opnemen in netwerken Veerle Opstaele Brecht De Schepper

2 Agenda Voorstelling onderzoek Zelf aan de slag Terugkoppeling oefening
Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

3 Samenwerking in het kader van ‘ MOAZOART’
3 partners Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen CAW Waas Horizon Welzijnsschakel Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

4 Samenwerking in het kader van nieuwe diensten en uitbreiding van diensten in de thuiszorg
3 partners OCMW Wetteren OCMW Laarne OCMW Wichelen Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

5 Screening Zuid-West Vlaanderen
135 samenwerkingsverbanden evolutie 16 beleidsdomeinen Top: (sociale) tewerkstelling (23) Zorg en opvang (21) Natuur- en milieubeheer (14) Ondernemen (11) Eerste groei in de jaren ‘90 2010 : 4 x zoveel als in 2000 Veel nieuwe op stapel Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

6 In alle domeinen social profit
Integrale jeugdhulp Thuiszorg / psychiatrische thuiszorg Lokaal sociaal beleid Sociaal-culturele sector Sociale economie Onderwijs…………….. laatste jaren sterke groei Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

7 Grote diversiteit …. en onwennigheid
Van amateuristisch tot professioneel Verschillende motieven (omdat het moet, spontaan, …) …. Uit recente bevraging blijkt ook veel angst, schrik om eraan te beginnen, wat wordt verwacht? Keuze van sleutelfiguren? Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

8 Invalshoek onderzoek Professionalisering verhogen door focus op de actoren en de rollen die zij opnemen in netwerken , eens die rollen gekend kunnen ze vertaald worden naar competenties Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

9 Focus netwerk Expliciete samenwerking tussen minstens 3 organisaties
Rond een belangrijk aspect van de eigen werking, Meerwaarde door samenwerking Gemeenschappelijk doel Onderlinge afhankelijkheid Behouden eigen identiteit netwerk Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

10 Focus Actoren Lidactoren : maken effectief deel uit van het netwerk
Omkaderingsactoren: ondersteunen of begeleiden Actoren met beslissingsbevoegdheid in de deelnemende organisaties Actoren Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

11 Focus Types netwerk Provan en Kenis: Publiek – Privaat
Zelfregulerend netwerk Leiderorganisatienetwerk Netwerk administratieve organisatie Publiek – Privaat Spontaan – omdat het ‘moet’ Types netwerk Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

12 Focus Fasen Voorbereidingsfase Opstartfase Ontwikkelfase
Afrondingsfase of doorstart Fasen Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

13 Werkwijze : kwalitatief onderzoek
Fase 1: diepte- interviews met experts Fase 2: toetsing geanalyseerd materiaal en formulering eerste hypothese Fase 3: de hypotheses worden via de Delphi-methode voorgelegd aan deskundigen 1 of 2 schriftelijke ronden 1 groepsbijeenkomst Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

14 Praktijkrelevant materiaal
Onderzoeksrapport Studiedag Instrument om concreet aan de slag te gaan Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

15 Opdracht Per vier Op zoek naar rollen in types en fasen in netwerken
Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

16 Rollen Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

17 Terugkoppeling Bundeling resultaten van de groepen
Feedback gekoppeld aan de eerste bevindingen uit de interviews Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper

18 Vragen? Bemerkingen? Suggesties?
Veerle Opstaele /11/ Brecht De Schepper


Download ppt "Veerle Opstaele Brecht De Schepper"

Verwante presentaties


Ads door Google