De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijk economisch beleid Stefan Thomas VVSG Dinsdag 9 februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijk economisch beleid Stefan Thomas VVSG Dinsdag 9 februari."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijk economisch beleid Stefan Thomas VVSG Dinsdag 9 februari

2 Wat voorafging –2003: Enquête Bedrijfsvriendelijke gemeente –2005- 2007 Actieplan Ondernemingsvriendelijke gemeente (OVG): Samen met UNIZO en VOKA 10 projecten oa minder hinder, handleiding, Meer info: http://www.vvsg.be/ECONOMIE_EN_WERK/ECO NOMIE/ONDERNEMINGSVRIENDELIJKE_GE MEENTE/Pages/default.aspx http://www.vvsg.be/ECONOMIE_EN_WERK/ECO NOMIE/ONDERNEMINGSVRIENDELIJKE_GE MEENTE/Pages/default.aspx

3 Huidige VVSG-werking 2 EFRO-projecten: –Begeleiding van 19 steden en gemeenten –Goede voorbeelden, modeldocumenten en – reglementen, werkgroepen, … 2 OVG-projecten –Buurtwinkelbeleid –EDRL en de lokale besturen

4 Huidige VVSG-werking Enkele recente voorbeelden Wet op de handelsvestigingen (IKEA-wet), ruimtelijk afwegingskader Alcoholverkoop via automatenshops Omzetting van de Europese Dienstenrichtlijn Kansspelinrichtingen Nachtwinkels Centrummanagement, detailhandelsbeleid …

5 Werkgroepen/overlegstructuren Intern: –Overlegtafel economie –Werkgroep (WG) horeca –WG stedelijke distributie –WG markten en kermissen –WG handelsvestigingen

6 Werkgroepen/overlegstructuren Extern: –Netwerken economie (VOKA): Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen –Wisselleernetwerken (Agentschap Ondernemen) –Provinciale lokale marktplatforms –Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC) –…..

7 Gemeentelijk economisch beleid: 3 pijlers Beleidsplan/visie Schepen economie/middenstand Ambtenaar/dienst economie

8 Kenmerken gemeentelijk economisch beleid Groeiend ondernemersbewustzijn bij gemeenten Horizontaal beleidsdomein: “alleen” lukt het niet. Raakvlakken: mobiliteit, milieu, toerisme, openbare werken, fiscaliteit, … Veel actoren/organisaties actief Heterogene invulling (afhankelijk van lokale situatie)

9 Doelgroep Distributie: –Kleinschalige detailhandel –Grootschalige detailhandel Productiebedrijven en dienstverleners Investeerders en bouwpromotoren

10 Rollen Regisseursrol (vb. overleg organiseren) Facilitator (vb. subsidies, loketfunctie) Initiator (vb. bedrijvencentrum) Sturende rol (RUP, vergunningen)

11 Takenpakket ambtenaar economie Beleidsvoorbereidend werk Aanspreekpunt voor ondernemers Organisatie van overleg en communicatie met economische actoren/organisaties in de gemeente

12 Beleidsvoorbereidend werk Beleidsplannen Reglementen Voorbereiden van gemeenteraads- en collegebeslissingen

13 Aanspreekpunt voor ondernemers Front-office/back-office. Niet “in de plaats treden van” Belang om gekend en zichtbaar te zijn: goede communicatie nodig (intern en extern) Groeperen van dienstoverschrijdende informatie (filteren) Nieuw in kader van uniek loket EDRL

14 Uniek loket en EDRL

15 Overleg en communicatie met ondernemers Veel actoren in economisch beleid: –VOKA –UNIZO –Intercommunales voor streekontwikkeling –Vlaamse en federale overheid –Provincies –RESOC

16 Profiel ambtenaar economie Assertief Communicatief sterk Onderhandelingsvaardigheden Empathisch en luisterbereidheid Koorddanser

17 Communicatiekanalen VVSG Website VVSG: http://www.vvsg.be/economie_en_werk/Pag es/default.aspx http://www.vvsg.be/economie_en_werk/Pag es/default.aspx E-zine: “Werk en economie in het kort” Handboek “Gemeentelijk economische beleid”http://ecom.politeia.be/scripts/foxisa pi.dll/MercatorIshop.MercatorIshop.showite m?s_id=LOKALE032Chttp://ecom.politeia.be/scripts/foxisa pi.dll/MercatorIshop.MercatorIshop.showite m?s_id=LOKALE032C


Download ppt "Gemeentelijk economisch beleid Stefan Thomas VVSG Dinsdag 9 februari."

Verwante presentaties


Ads door Google