De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geïntegreerd economisch beleid Cel Economie Stad Kortrijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geïntegreerd economisch beleid Cel Economie Stad Kortrijk."— Transcript van de presentatie:

1 Geïntegreerd economisch beleid Cel Economie Stad Kortrijk

2 2001: opmaak Actieplan Actieplan: “Lokale economie blijft de basis voor een goede stedelijke ontwikkeling” = 10 Strategische doelstellingen

3 Strategische doelstellingen 1.Invoeren economische barometer 2.Oprichting gepaste overlegstructuren 3.Ontwikkelen van een bedrijfsvriendelijke stedelijke dienstverlening 4.Uitbouw van een attractieve handelsstad 5.Ontwikkeling historisch Kortrijk

4 Strategische doelstellingen 6.Verdichting onderwijs 7.Ondersteunen starters en stimuleren bedrijfsinnovatie 8.Versterken van Kortrijk als Xpo en congresstad 9.Permanente imago-ondersteuning en promotie 10.De mercado van Kortrijk

5 Realisaties eind 2009 1.Invoeren economische barometer Stadsmonitor heeft intussen licht gezien Eigen gegevensverzameling (o.m. leegstand) 2.Oprichting gepaste overlegstructuren Permanent: marktcomité, handelsoverleg, foorcomité, landbouwoverleg Tijdelijk: andere (zoals Stad van de Smaak,..)

6 Realisaties eind 2009 3.Ontwikkeling bedrijfsvriendelijke stedelijke dienstverlening Bestond o.m. uit oprichting ‘eerste loket’ Dienstoverschrijdend intern netwerk Bemiddelingsrol Gerealiseerd januari 2009 met Loket voor Ondernemers (uniek loket)

7 Realisaties eind 2009 4.Uitbouw attractieve handelsstad Oprichting Bussines Improvement District (BID) of handelsdistrict naar Engels model Realisatie handelscomplex K in centrum van de stad (opening maart 2010)

8 Realisaties eind 2009 5.Ontwikkeling historisch Kortrijk Zachte aanpak met restauraties (Artillerietoren) Heraanleg Begijnhofpark Oprichting Streekbezoekerscentrum Oprichting Kortrijk 1302

9 Realisaties eind 2009 6.Verdichting onderwijs Samenwerking over de 3 onderwijsinstellingen heen (Howest, Katho & Kulak) Ontwikkeling nieuwe studierichtingen: maatschappelijke veiligheid, industrieel ontwerpen, digital arts & entertainment Accent vooral op economische richtingen

10 Realisaties eind 2009 7.Ondersteunen starters & stimuleren bedrijfsinnovatie Door de jaren heen een aantal steunmaatregelen ontwikkeld: starterspremie, leegstandsbestrijding, hinder openbare werken, innovatiepremie Oprichting stedelijk Ondernemerscentrum Kortrijk Ontwikkeling ondersteuningsproducten (al dan niet in samenwerking): innovation awards met de Westvlaamse hogescholen, commerciële innovatie, LED (laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentra), creatieve starters, creatieve commerciële clusters …

11 Realisaties eind 2009 8.Versterken van Kortrijk als Xpo en congresstad Aanzienlijke uitbreiding van € 11 mln. Werd gerealiseerd en in september 2009 in gebruik genomen Realisatie met steun van Europa, Vlaanderen, de provincie, stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal Oprichting organisatie die de immateriële ontwikkeling moet garanderen

12 Realisaties eind 2009 9.Permanente imago-ondersteuning en promotie –Gebeurt op verschillende manieren zoals ondermeer het in huis halen van titels als: ‘meest ondernemende gemeente’, ‘stad van de smaak’, ‘thuis in de stad’-prijs

13 Realisaties eind 2009 10.De mercado Uitsmijter Behoort nog steeds tot de toekomstperspectieven

14 Het Proces Start in 2001 met één full-time werknemer economie –Ontwikkeling beleidsplan (ankerpunten zoeken bij bestuursakkoord) –Partners (extern) zoeken: POM, Syntra, Xpo, Voka, Unizo, handelscomités, hogescholen … –Partners (intern) zoeken: economische dimensie als hefboom (leefmilieu, stedenbouw, stadsplanning, strategische cel, gebiedswerking …)

15 Het Proces –Verzorging communicatie met stad zowel op politiek als op ambtelijk niveau –Middelen zoeken gerelateerd aan concrete doelstellingen (intern/extern) –Realisatie van eerste doelstellingen (zichtbaarheid ! Bvb. Markten- en pleinenbeleid) –Geleidelijk strategische doelstellingen omzetten in afzonderlijke actieplannen (bvb. Oprichting Ondernemerscentrum Kortrijk) –Gedurende proces bijsturen waar nodig –Organisatorische structuur aan noden aanpassen (= niet alle opdrachten binnen de stadsstructuur houden)

16 Structuur november 2009 Cel economie –groeps- en territoriale benadering Ondernemerscentrum Kortrijk –Doorgangskantoren –Seminarieruimtes –Productontwikkeling ter ondersteuning van starters en gevestigde ondernemers Loket voor Ondernemers –Voor individuele ondernemers

17 Loket voor Ondernemers: doelstellingen 1.Het creëren van een uniek aanspreekpunt (front office) 2.Het stroomlijnen van processen binnen de interne organisatie (backoffice) 3.Het ontwikkelen van een knooppunt van gespecialiseerde netwerken met publieke en private partners 4.Het uitbouwen van de economische rol van de centrumstad ten dienste van de streek 5.Het dissemineren en rapporteren van de verkregen expertise

18 Loket voor Ondernemers: steunmaatregelen Stedelijke maatregelen: reglement ter bevordering van de economische activiteit –Leegstandspremie –Starterspremie –Toegankelijkheidspremie –Beveiligingspremie –Commerciële innovatie –Hinder Openbare Werken

19 Loket voor Ondernemers: steunmaatregelen Info en advies over premies andere overheden / organisaties –Aanmoedigingsmaatregelen REG (Eandis) –Waarborgregeling –Crisispremie –Hinder Openbare werken Inkomenscompensatievergoeding Rentetoelage …

20 Loket voor Ondernemers: vergunningen ‘eigen’ vergunningen –Drankvergunning –Uitbatingvergunning voor nachtwinkel, private bureaus voor telecommunivatie Vlotter verloop en goede doorverwijzing voor andere vergunningen –Milieuvergunningen –Stedenbouwkundige vergunningen –Nachtvergunning –Handelsvergunningen –…

21 Loket voor Ondernemers: bedrijfshuisvesting Databank beschikbare bedrijfspanden –In samenwerking met lokale immokantoren Bedrijventerreinen & industrieterreinen –In samenwerking met de Intercommunale Leiedal (BISK) Info rond bestemmingen van panden –In samenwerking met stedenbouw

22 Loket voor Ondernemers: advies & verwijzing Uitgebreid netwerk Deskundig advies Correcte doorverwijzing Info allerhande omtrent ondernemen …

23 Eerste vaststellingen Momenteel reeds een 300-tal dossiers behandeld of in behandeling Jaarlijks officieel ongeveer 330 starters in Kortrijk Neutraliteit overheid wordt geapprecieerd = laagdrempelig

24 Eerste vaststellingen Wetgeving is complex, soms overlappend en bevindt zich op verschillende niveaus –bvb. hindermaatregelen Inkomenscompensatie en crisispremie: federaal Waarborgregeling en rentetoelage: Vlaams K.I.-regeling: in dit geval stedelijk Procentueel zijn allochtone ondernemers oververtegenwoordigd

25 Eerste vaststellingen Hinder bij openbare werken was/is een belangrijk item. Slechts beperkt instrumentarium ter beschikking. Afhankelijkheid van expertise van andere diensten –Voordeel: beperkte bestaffing nodig van Loket en geen dubbel werk. –Nadeel: ritmes kunnen verschillen.

26 Eerste vaststellingen Verwarring met Ondernemingsloketten, vandaar benaming Loket voor Ondernemers Vragen zijn soms zeer specifiek bijvoorbeeld in verband met de bouwsector, vervoer …


Download ppt "Geïntegreerd economisch beleid Cel Economie Stad Kortrijk."

Verwante presentaties


Ads door Google