De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

2 Diensten 9:30voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen 16:30 voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de Stichting Evangelie & Moslims. Deze christelijke stichting heeft tot doel de plaatselijke gemeenten te ondersteunen bij en toe te rusten tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland. Diensten 9:30voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen 16:30 voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de Stichting Evangelie & Moslims. Deze christelijke stichting heeft tot doel de plaatselijke gemeenten te ondersteunen bij en toe te rusten tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland. Mededelingen kerkenraad

3 Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. G.J.W. Braakman en G.J.A. Ypma en tot diaken, br. A.T. Sytsma. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 22 juni in de morgendienst. Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. G.J.W. Braakman en G.J.A. Ypma en tot diaken, br. A.T. Sytsma. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 22 juni in de morgendienst. Mededelingen kerkenraad

4 Kerkvisitatie vindt plaats op dinsdag 3 juni om 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad

5 Agenda 22 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 33 22 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 33

6 18 mei:Jurian Ypma 19 mei:br Jaap Blom Annemijn Sytsma 20 mei:Jenna van Dijken Jesse van Middelkoop br J.B. Vreman 21 mei:zr H. Visscher-de Lange 23 mei:zr Hettie Beere-Oosterveld zr Sandra Pielman-de Raad 24 mei:br Auke Joosse br Richard de Kruijff 18 mei:Jurian Ypma 19 mei:br Jaap Blom Annemijn Sytsma 20 mei:Jenna van Dijken Jesse van Middelkoop br J.B. Vreman 21 mei:zr H. Visscher-de Lange 23 mei:zr Hettie Beere-Oosterveld zr Sandra Pielman-de Raad 24 mei:br Auke Joosse br Richard de Kruijff Deze week zijn jarig:

7 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

8 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

9 175 C

10 ● Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

11 Psalm 149: 1, 2 1 Halleluja! Gij, volk des HEREN, zing een nieuw lied om Hem te eren. Zing voor de HEER met alle vromen die juichend samenkomen. Israël, geef uw Maker eer. Sion, zing: Koning is de HEER. Dans op uw lied met blij refrein bij luit en tamboerijn.

12 Psalm 149: 1, 2 2 De HEER heeft in zijn volk behagen, Hij kroont met heil wie naar Hem vragen. Dat vromen juichen, zich verblijden, ook ’s nachts zijn naam belijden. In de HEER zijn zij dan verheugd, ’t loflied klinkt tot Hem op met vreugd. Hun sterke hand voert onvervaard een scherp tweesnijdend zwaard.

13 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

14 Psalm149:1, 2 ● Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

15 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 ● Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

16 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 ● Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

17 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 ● Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

18 Psalm 110: 3, 4 3 Uw volk is zeer gewillig om te strijden. Zij treden aan in heilig feestgewaad. Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden als frisse dauw in vroege dageraad. 4 De HERE heeft u deze eed gezworen - en het berouwt Hem niet in eeuwigheid: Zó als Ik Melchisedek had verkoren, wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

19 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 ● H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

20 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 ● H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

21 HC Zondag 13, 14 EEN LEVENDE RELATIE MET JEZUS – hoe dan? kijk naar hem – en vind troost luister naar hem – en vind wijsheid bid in zijn naam – en vind God

22 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 ● Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

23 Gezang 62, NG36: 1, 2, 3, 4 1 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader, de echte jakobsladder, de enige weg omhoog. 2 Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde. Wie Jezus ziet op aarde heeft werkelijk God gezien.

24 Gezang 62, NG36: 1, 2, 3, 4 3 Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen is God te leren kennen, een andere weg loopt dood. 4 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven. Heer Jezus wil ons geven die enige weg te gaan.

25 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

26 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: ● Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

27 Psalm 149: 3 3 Zo zal Gods volk zich recht verschaffen, het zal zich wreken, volken straffen, hun koningen en vorsten vinden, met sterke boeien binden. Dan wordt toch, naar ’t beschreven recht, tegen hen het geding beslecht. De luister van Gods volk keert weer, geprezen zij de HEER.

28 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

29 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

30 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 ● Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

31 Gezang 81: 3 - 6 3 O Gij ons heil, ons hoogste goed, Gij werd een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U zijn wij Gods eigen kind'ren nu. 4 Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt.

32 Gezang 81: 3 - 6 5 U, die voor ons geboren zijt, U zij ons hart, ons lied gewijd. Wij voegen juichend onze stem bij 't englenheir van Bethlehem. 6 Geloofd die komt in 's Heren naam! Wij christ'nen zeeg'nen U te zaam, U, vredevorst, der vaadren wens, U zaligmaker, God en mens!

33 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 ● Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims

34 182 E 4-stemmig

35 Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Evangelie en Moslims


Download ppt "Psalm149:1, 2 Hebreeën2:10- 18 Hebreeën4:14- 17 Hebreeën5:7- 10 Psalm110:3, 4 H.C.Zondag: 13, 14 Gezang62: Psalm149:3 Gezang81:3- 6 Gezang 182E:Amen Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google