De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

2 Diensten 9:30voorganger:. br. J. van den Dool, preeklezen 16:30 voorganger: ds. H. v.d. Berg uit Berkel en Rodenrijs De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Diensten 9:30voorganger:. br. J. van den Dool, preeklezen 16:30 voorganger: ds. H. v.d. Berg uit Berkel en Rodenrijs De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Mededelingen kerkenraad

3 Met attestatie vertrokken naar de kerk van Utrecht Noord-West; Klaas-Jan Lukkien Met blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Richard de Boer, Dennis Borst, Luuk de Graaf, Dian Postema, Mart Sonneveld, Samuel van de Tempel, Cor van der Velden. Als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zullen zij dit zo de HERE wil doen op zondag 2 juni in de morgendienst. Met attestatie vertrokken naar de kerk van Utrecht Noord-West; Klaas-Jan Lukkien Met blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Richard de Boer, Dennis Borst, Luuk de Graaf, Dian Postema, Mart Sonneveld, Samuel van de Tempel, Cor van der Velden. Als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zullen zij dit zo de HERE wil doen op zondag 2 juni in de morgendienst. Mededelingen kerkenraad

4 Op 15 mei aanstaande vindt, zo de HERE wil, de jaarlijkse kerkvisitatie plaats. Als u zaken onder de aandacht van de visitatoren wilt brengen, dan kunt u deze, per brief of mail, tot uiterlijk 12 mei a.s., indienen bij de secretaris. Mededelingen kerkenraad

5 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

6 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

7 175 C

8 ● Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

9 Psalm 91: 1 1 Hij die op Gods bescherming wacht, vindt bij de hoogste Koning een schuilplaats waar hij overnacht, beschaduwd door Gods woning. Ik noem de HEER, op wie ik bouw, mijn toevlucht en mijn sterkte, mijn God, op wie ik vast vertrouw, Hij die mijn heil bewerkte.

10 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

11 Psalm91:1 ● L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

12 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 ● Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

13 Gezang 36, Gz5: 1, 10 1 O allerhoogste Majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de heemlen hebt tot uwen troon, wij roepen U, in uwen Zoon, die voor ons heeft genoeggedaan, als onzen Vader needrig aan.

14 Gezang 36, Gz5: 1, 10 10 Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in ’t naadren niet; het zegt, daar G’ op ons bidden let, gelovig ‘amen’ op ’t gebed.

15 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 ● H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

16 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 ● H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

17 H.C. Zondag 46 Christus leert ons het kindergebed tot Vader in de hemel. Dit is: 1. een gebed als geschenk 2. een gebed in vertrouwen 3. een gebed vol ontzag

18 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 ● Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

19 Psalm 31: 8, 9 8 Ik hoor hoe velen samenspannen. Zij sluiten zich aaneen, staan dreigend om mij heen. Mijn dood is 't oogmerk van hun plannen. Maar ik blijf op u bouwen, op U, mijn God vertrouwen.

20 Psalm 31: 8, 9 9 ’k Weet in uw vaderhand mijn tijden. Red mij uit ’s vijands hand en breek zijn tegenstand. Laat uw gelaat mij weer verblijden. Wil mij verlossing geven. Uw trouw doet mij herleven.

21 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

22 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 ● Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

23 Gezang 134: 6 6 O Vader, dat uw liefd' ons blijk', o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uwen troost ons neer. Drieënig God, U zij al d' eer.

24 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

25 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

26 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 ● LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

27 LvdK 403: 1, 2, 4 1 Wat mijn God wil, geschied' altijd, zijn wil is steeds de beste. Hij is altijd tot hulp bereid, Hij blijft mijn sterke veste. Hij helpt uit nood, de trouwe God, Hij troost mij bovenmate. Wie God vertrouwt, vast op Hem bouwt, die zal Hij nooit verlaten.

28 LvdK 403: 1, 2, 4 2 God is mijn troost en toeverlaat, Hij is mijn hoop, mijn leven. Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, ik zal het niet weerstreven. Die mij altijd vertroost en leidt die elke haar geteld heeft. Die van nabij zolang reeds mij in liefde vergezeld heeft.

29 LvdK 403: 1, 2, 4 4 Nog een ding wil ik vragen Heer, ik vraag het vol vertrouwen: wanneer de boze gaat te keer, laat mij uw hulp aanschouwen, dat ik niet val maar leven zal. Gij zult mij niet beschamen. Dat is uw eer o trouwe Heer. Dus zeg ik vrolijk: Amen.

30 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 ● Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion

31 182 E 4-stemmig

32 Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en Rodenrijs Collecte: Stichting het Passion


Download ppt "Psalm91:1 L. Lukas11:1- 13 Gezang36: 1,10 H.C.Zondag:46 Psalm31:8, 9 Gezang134:6 LvdK403:1, 2, 4 Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van den Berg Berkel en."

Verwante presentaties


Ads door Google