De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over: Johannes 1: 1 – 18 Het Woord werd Mens Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 19: 3, 5 Voorganger:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over: Johannes 1: 1 – 18 Het Woord werd Mens Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 19: 3, 5 Voorganger:"— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over: Johannes 1: 1 – 18 Het Woord werd Mens Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 19: 3, 5 Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Gretine Post

2 Oliebollen voor de Oekraïne We hebben voor u weer oliebollen Bestel voor Dinsdag!! U helpt ons om te helpen en geniet op oudejaarsdag van een lekker oliebol. Zie voor info de flyer in uw postvak.

3 De preek gaat over: Johannes 1: 1 – 18 Het Woord werd Mens Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 19: 3, 5 Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Gretine Post

4 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 19: 3, 5....

5 Psalm 19: 3a, 5a

6 Psalm 19: 3b, 5a

7 Psalm 19: 3a, 5a

8 Psalm 19: 3a, 5b

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 3, 5 Gebed Lezen: Johannes 1: 1 – 18 Zingen:LvdK 150: 1, 3, 5 Preek over Johannes 1: 1 – 18 Zingen:LvdK 1

10 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 3, 5 Gebed Lezen: Johannes 1: 1 – 18 Zingen:LvdK 150: 1, 3, 5 Preek over Johannes 1: 1 – 18 Zingen:LvdK 1

11 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 3, 5 Gebed Lezen: Johannes 1: 1 – 18 Zingen:LvdK 150: 1, 3, 5 Preek over Johannes 1: 1 – 18 Zingen:LvdK 1

12 ... LvdK 150: 1, 3, 5

13 ...

14 ...

15 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 3, 5 Gebed Lezen: Johannes 1: 1 – 18 Zingen:LvdK 150: 1, 3, 5 Preek over Johannes 1: 1 – 18 Zingen:LvdK 1

16 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18 Belangrijk bijbelgedeelte! Exodus 3 Psalm 23 Matteüs 5 Johannes 1 Johannes 3:16 1 Korinte 13 ………….

17 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18 1. In het begin ….

18 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18 → Het begin van het evangelie van Jezus Christus, zoon van God. Toen Johannes de Doper naar de woestijn ging … (Marcus) → Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. (Matteüs) → Jezus begon zijn verkondiging toen hij 30 jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, de zoon van (…………), de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. (Lucas) → In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Alles is door het Woord ontstaan. (…) Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. (Johannes)

19 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18 2. Het mysterie van het Woord

20 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18 -In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. -In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. -Johannes kwam als getuige, om van het licht te getuigen. -Het Woord was in de wereld, en toch kende de wereld hem niet. -Wie in zijn naam geloven, worden kinderen van God. -Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. -Wij hebben de grootheid van de enige Zoon van de Vader gezien. -Over hem riep Johannes: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ -De wet is door Mozes gegeven, goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

21 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18 Wat valt je op als je goed leest …. ? 1In het begin was het Woord. 2Het was in het begin bij God. (…) 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was.

22 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18 van vers 1 → vers 18 en van vers 18 → vers 1 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Woord - kennen bij God- aan het hart van de Vader het Woord was God - de enige Zoon, die zelf God is

23 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18 3. ‘Het Woord is vlees geworden’: incarnatie (vleeswording) geen tijdelijke verschijning incarnatie als inspiratie voor kerk zijn

24 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18 Gedrukte letters laat ik U hier kijken, maar met mijn warme mond kan ik niet spreken, mijn hete hand uit dit papier niet steken; wat kan ik doen? Ik kan u niet bereiken. (Leo Vroman, overleden in 2014)

25 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18

26 .... 4. Jezus is God  De meest vergaande christelijke bewering  Mythe: ‘staat niet in de Bijbel, later bijverzonnen’

27 .... Tekst: Johannes 1: 1 – 18 5. Johannes 1 en jij niet kennen kind van God worden leven belangrijk!

28 .... Zingen:LvdK 1 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 62 (NG 36) Collecte Zingen:Gezang 59 (NG 34) Zegen

29 ... LvdK 1: 1, 2, 3, 4

30 ...

31 ...

32 ...

33 .... Zingen:LvdK 1 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 62 (NG 36) Collecte Zingen:Gezang 59 (NG 34) Zegen

34 .... Zingen:LvdK 1 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 62 (NG 36) Collecte Zingen:Gezang 59 (NG 34) Zegen

35 Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

36

37

38

39 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 59 (NG 34)

40 .... COLLECTE Oudjaarsavond Is de 1ste collecte voor de Diakonie En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 59 (NG 34)

41 Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 34)

42

43

44

45 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

46 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Oudejaarsavond om 19.30 uur. Van harte welkom.....

47 Oliebollen voor de Oekraïne We hebben voor u weer oliebollen Bestel voor Dinsdag!! U helpt ons om te helpen en geniet op oudejaarsdag van een lekker oliebol. Zie voor info de flyer in uw postvak.

48


Download ppt "De preek gaat over: Johannes 1: 1 – 18 Het Woord werd Mens Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 19: 3, 5 Voorganger:"

Verwante presentaties


Ads door Google