De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Galaten 5 : 1 – 6 en 16 – 26 De preek gaat over: Galaten 5 : 24 en 25 Verlangen naar een heilig leven Alle liederen worden tijdens de dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Galaten 5 : 1 – 6 en 16 – 26 De preek gaat over: Galaten 5 : 24 en 25 Verlangen naar een heilig leven Alle liederen worden tijdens de dienst."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Galaten 5 : 1 – 6 en 16 – 26 De preek gaat over: Galaten 5 : 24 en 25 Verlangen naar een heilig leven Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd In deze dienst wordt door ouderling Sybren Stelpstra een preek gelezen van ds.L.E. Leeftink te Assen Voorlezer: Michael van Casand Votum:Opwekking 640 Zegengroet Zingen:Psalm 68 : 2, 13

2 ... Opwekking 640: a, b, c, d Votum

3 ... Opwekking 640: a, b, c, d

4 ...

5 ... Zegengroet Zingen: Psalm 68 : 2, 13

6 Psalm 68 : 2a, 13a

7 Psalm 68 : 2b, 13a

8 Psalm 68 : 2a, 13a

9 Psalm 68 : 2a, 13b

10 .... Votum:Opwekking 640 Zegengroet Zingen:Psalm 68 : 2, 13 Gebed Lezen:Galaten 5 : 1 – 6 en 16 - 26 Zingen:Psalm 18 : 1 Tekst:Galaten 5 : 24 en 25 Preek Zingen:Psalm 18 : 7, 8, 9

11 .... Votum:Opwekking 640 Zegengroet Zingen:Psalm 68 : 2, 13 Gebed Lezen:Galaten 5 : 1 – 6 en 16 - 26 Zingen:Psalm 18 : 1 Tekst:Galaten 5 : 24 en 25 Preek Zingen:Psalm 18 : 7, 8, 9

12 .... Votum:Opwekking 640 Zegengroet Zingen:Psalm 68 : 2, 13 Gebed Lezen:Galaten 5 : 1 – 6 en 16 - 26 Zingen:Psalm 18 : 1 Tekst:Galaten 5 : 24 en 25 Preek Zingen:Psalm 18 : 7, 8, 9

13 Psalm 18 : 1

14 .... Votum:Opwekking 640 Zegengroet Zingen:Psalm 68 : 2, 13 Gebed Lezen:Galaten 5 : 1 – 6 en 16 - 26 Zingen:Psalm 18 : 1 Tekst:Galaten 5 : 24 en 25 Preek Zingen:Psalm 18 : 7, 8, 9

15 Thema: Het verlangen naar een heilig leven is prioriteit nummer één van de Heilige Geest 15

16 Laat u leiden door de Geest Volg het voorbeeld van God Ga de weg van Jezus Christus Ga de weg van de goede daden Ga de weg van de liefde zoals Christus Treed in de voetsporen van Christus Ga de weg van de kinderen van het licht Een heilig leven leiden betekent: 16

17 Oproepen om te 17

18 1)Hoe belangrijk zijn God de Vader en Jezus Christus voor je? 2)Hoe bewust ga jij de strijd met de zonde in je leven aan? 3)Hoe ga je om met en kijk je aan tegen de mensen om je heen, in de gemeente en daarbuiten? Drie kenmerken van een gelovige die echt verlangt naar een christelijk leven 18

19 STAP 1 = zonden vergeven (redding) STAP 2 = christelijk leven (heiliging) Het is God te doen om die tweede stap! 19

20 STAP 1: ‘Christus heeft ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt … STAP 2: … maar vernieuwt ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn beeld, opdat wij met ons hele leven tonen, dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en opdat Hij door ons geprezen wordt.’ Heidelbergse Catechismus Zondag 32 20

21 TERUG NAAR DE WORTEL !! Eérst wordt God heilig genoemd. Daarna worden wij opgeroepen heilig te leven. Eérst wordt Jezus gekruisigd. Daarna moeten wij onze zondige natuur kruisigen. Eérst wordt Christus de levende steen genoemd. Daarna maakt de Geest levende stenen van ons. Eérst heeft onze Heer Zich voor ons geofferd. Daarna mogen wij geestelijke offers brengen: de lof van onze lippen + onderlinge solidariteit 21

22 Een christelijk leven over heel de linie bestaat uit volledige aandacht op Jezus volmaakte onderlinge liefde Dat kun je niet zelf doen. Dat hoef je ook niet zelf te doen. Vraag daarom steeds weer: Hiertoe helpe ons de almachtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. 22

23 .... Zingen:Psalm 18 : 7, 8, 9 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Opwekking 616 Collecte Zingen: Gezang 165 (NG 85) Zegen

24 Psalm 18 : 7, 8, 9

25

26

27 .... Zingen:Psalm 18 : 7, 8, 9 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Opwekking 616 Collecte Zingen: Gezang 165 (NG 85) Zegen

28 .... Zingen:Psalm 18 : 7, 8, 9 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Opwekking 616 Collecte Zingen: Gezang 165 (NG 85) Zegen

29 ... Opwekking 616: a, b, c, d, e,f, g, h

30 ...

31 ...

32 ...

33 ...

34 ...

35 ...

36 ...

37 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 165 (NG 85) Bloemenbezorging: Vandaag: Naomi Klapwijk Volgende week: Martine Marsman

38 .... COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor Diakonie “De Driehoek” En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Naomi Klapwijk Volgende week: Martine Marsman Na de collecte zingen we: Gezang 165 (NG 85)

39 ... Gezang 165 a (NG 85)

40 ... Gezang 165 b (NG 85)

41 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

42 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 6 juli om 9.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "We lezen: Galaten 5 : 1 – 6 en 16 – 26 De preek gaat over: Galaten 5 : 24 en 25 Verlangen naar een heilig leven Alle liederen worden tijdens de dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google