De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding11 Trainer B Voetbal (UEFA B) Algemeen Gedeelte Trainingsmethodiek Uithouding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding11 Trainer B Voetbal (UEFA B) Algemeen Gedeelte Trainingsmethodiek Uithouding."— Transcript van de presentatie:

1 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding11 Trainer B Voetbal (UEFA B) Algemeen Gedeelte Trainingsmethodiek Uithouding 2009 - 2010

2 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding22 Uithouding 1.Begrippen en definities 2.Methodiek 3.Samenvatting

3 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding33 1. Begrippen en definities 1.algemene definitie 2.fysiologische definities 3.definities uit de trainingspraktijk

4 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding44 1.1 Algemene definitie uithouding = de eigenschap om een inspanning zo lang mogelijk vol te houden (fysiek en psychisch)

5 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding55 1.2 Fysiologische definitie 1.lokaal – algemeen (voetbal = hoofdzakelijk algemeen) 2.aeroob – anaeroob (voetbal = beide) 3.cyclisch – acyclisch (voetbal = acyclisch) (niet in de syllabus)

6 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding66 1.2.1 Lokaal - algemeen 1. lokaal – algemeen (voetbal = hoofdzakelijk algemeen) lokaal UV (= spieruithouding) max 1/6 van de totale spiermassa wordt ingezet prestatiebeperkingen ligt ter hoogte van de spieren algemeen UV meer dan 1/6 van de totale spiermassa wordt ingezet

7 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding77 1.2.2 Aeroob - anaeroob 2. aeroob – anaeroob (voetbal = beide) - algemeen aeroob energielevering door verbranding van KH en vetten - maximaal aëroob UV (VO 2 max): = maat voor algemeen aëroob UV = resultante van zuurstoftoevoer (longen), het zuurstoftransport (hart) en zuurstofverwerking (spieren) VO 2 max = meetbaar via labotests => voor training relatie met max. hartslag!

8 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding88 1.2.2 Aeroob - anaeroob - UV en de “magische grens” kernvraag: aan welk % van de VO2max kan een inspanning langdurig worden volgehouden?  aerobe grens (lactaat = 2mmol/liter bloed)  anaerobe grens (lactaat = 4mmol/liter bloed) omslagpunt: ‘lactaat steady-state’ = inspanning aan de hoogst mogelijke intensiteit kan vrij lang volgehouden worden  zuurstofopname dekt volledig het zuurstofverbruik  melkzuurvorming in evenwicht met melkzuurafbraak

9 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding99 1.2.2 Aeroob - anaeroob - algemeen anaeroob  anaerobe energielevering: eens boven het omslagpunt => sterke toename concentratie lactaat omdat de productie hoger ligt dan de afbraak  de zuiver maximale anaerobe inspanningen hebben een beperkte tijdsduur: -alactisch anaëroob: 0” tot 20” -lactisch anaëroob : 20” tot 2’  voetbal = mix van aerobe, lactisch en alactisch anaerobe inspanningen en resulteert in opstapeling van lactaat.

10 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding10 (A)-Cyclisch (an)aëroob UV Cyclisch bewegingsverloop: –zuurstofsysteem levert brandstof die direct wordt gebruikt om arbeid te leveren –continu bewegingsverloop vb: marathonloper, wielrenner A-cyclisch bewegingsverloop: –zuurstofsysteem alleen levert onvoldoende brandstof om alle inspanning te dekken –intermitterend bewegingsverloop (stoppen, starten, versnellen,…) vb: voetballer 10 1.2.2 cyclisch – acyclisch aeroob en anaeroob UV

11 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding11 1.3 Definities uit de trainingspraktijk 1.Inspanningsduur korte duur: 35” tot 2’ - UV bepaald door capaciteit om lactaat aan te maken VO 2 max techniek doorzettingsvermogen middellange duur: 2’ tot 10’ – UV bepaald door aeroob en anaeroob UV VO 2 max maximale lactaat steady state (evenwicht productie-afbraak) lange duur: > 10’ – UV bepaald door VO 2 max maximale lactaat steady state (evenwicht productie-afbraak)

12 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding12 1.3 Definities uit de trainingspraktijk 2. Doelgebieden algemeen UV –niet specifiek: voetballers fietsen als algemene conditietraining –aanpassingen van het cardio-respiratoir systeem specifiek UV slaat op de specifieke discipline –centraal (cardio-respiratoir systeem) –lokaal (spier) algemeen – specifiek UV –optimale verhouding is nodig voor transfer van algemeen naar specifiek

13 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding13 2. Methodiek 1.Fysiologische indeling 2.Trainingsmethodologische indeling 3.Huidige tendensen 4.Herstelcapaciteit en herstelvermogen 5.Oefenstof 6.Bepaling en controle van de intensiteit

14 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding14 2.1 Fysiologische indeling Trainen voor een niet-specifieke sport –eenvoudige richtlijnen voor effect hartfrequentie: trainingsgevoelige zone duur frequentie oefenvormen: grote spiermassa’s aanspreken Trainen van atleten –indeling in 6 zones

15 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding15 2.1 Fysiologische indeling – 6 zones

16 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding16 2.2 Trainingsmethodologische indeling 4 trainingsmethodes:  de duurmethode  de intervalmethode  de herhalingsmethode  de wedstrijd– en controle methode

17 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding17 2.2.1 de duurmethode continue duurvorm –ononderbroken inspanning met evenwicht zuurstofbehoefte - zuurstofverbruik –2 vormen: extensieve duurtraining: lage lactaatconcentratie intensieve duurtraining : lactaatconcentratie in de buurt van de maximale lactaat steady state (evenwicht productie - afbraak) gefractioneerde duurvorm = intensieve duurtraining met tempowisselingen

18 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding18 2.2.2 de intervalmethode Principe = periodes van inspanning worden gewisseld met periodes van rust rustpauze omdat inspanning boven de steady-state ligt ≠ één methode, maar alle methodes waar rust is ingebouwd relatie van intensiteit en duur van de inspanning tot de duur van de rust bepaalt de specifieke trainingsprikkel

19 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding19 2.2.2 de intervalmethode voordelen –er kan meer arbeid geleverd worden –vorm van krachttraining voor de spieren –herhaaldelijk optreden van de snelle eerste fase van de recuperatie –korte rustpauzes O 2 aanbod blijft op een verhoogd niveau energierijke fosfaten worden aangevuld lactaat wordt weggewerkt –krachtiger en groter hart nadelen –op lange termijn ontbreekt het aan omvang => gelijkblijvend prestatieniveau

20 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding20 2.2.2 de intervalmethode indeling op basis van –intensiteit extensieve interval => aerobe UV intensieve interval => anaerobe UV –duur interval van korte duur: < 1’ interval van middellange duur: 1’ tot 4’ interval van lange duur: 4’tot 15’ algemene regel : hoe korter de duur, hoe hoger de intensiteit

21 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding21 2.2.3 de herhalingsmethode modaliteiten: –intensiteit = wedstrijd –recuperatie = volledig –herhalingen beperkt –fraktie = meestal deelafstand van de wedstrijd belangrijk voor het vinden van het juiste wedstrijdritme

22 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding22 2.2.4 de wedstrijdmethode éénmalige wedstrijdspecifieke belasting –training met wedstrijdsimulatie –testwedstrijd voordeel –aanpassingen realiseren die op training minder tot uiting komen taktische tempowisselingen stress...

23 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding23 2.3 Huidige tendensen modernemoderne indeling van de oefeningen –oefeningen die de “opbouw” van de conditionele eigenschappen tot doel hebben => capaciteitstraining –oefeningen die de “fijnafstelling” van de conditie beogen => vermogenstraining aerobe en anaerobe eigenschappen (uithouding en weerstand) beïnvloeden de wedstrijdprestatie => –uithoudingscapaciteit (herstelcapaciteit) –weerstandscapaciteit (herstelcapaciteit) –uithoudingsvermogen (herstelvermogen) –weerstandsvermogen (herstelvermogen)

24 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding24 2.4 Herstelcapaciteit en herstelvermogen 1. herstelcapaciteit trainingseffect: maximale herstelsnelheid 90 min volhoudentrainingseffect: maximale herstelsnelheid 90 min volhouden = 90 minuten lang goede aanvoer van zuurstof naar de spieren, zodat 90 minuten lang ATP kan worden gemaakt trainingsmethoden: extensieve en intensieve duurtrainingtrainingsmethoden: extensieve en intensieve duurtraining 2. herstelvermogen trainingseffect: maximale herstelsnelheid waarmee ATP tussen explosieve voetbalacties ‘teruggestopt’ kan worden in het fosfaatsysteemtrainingseffect: maximale herstelsnelheid waarmee ATP tussen explosieve voetbalacties ‘teruggestopt’ kan worden in het fosfaatsysteem trainingsmethoden :extensieve en intensieve intervaltrainingtrainingsmethoden :extensieve en intensieve intervaltraining

25 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding25 2.4 Herstelcapaciteit en herstelvermogen II 10 20 lactaatconc.(mmol/l) intensiteit 4 2 hartfrequentie 180 160 140 III IV V I anaeroob zone I - intensieve intervaltraining zone II - extensieve intervaltraining zone III - intensieve duurtraining aeroob zone IV - extensieve duurtraining zone V - recuperatietraining

26 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding26 2.5 Oefenstof zone V – zone V – recuperatietraining tennisvoetbal (tussenvorm) X.X. XX X.X. X X X X.X. X O OO O O O O O O

27 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding27 2.5 Oefenstof zone IV – zone IV – extensieve duurtraining 7 vs 7 (tussenvorm) duur: 30 minuten X X X XX O O O O X O O X O

28 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding28 2.5 Oefenstof zone IV – zone IV – extensieve duurtraining 8+K vs 8+K (wedstrijdvorm) duur: 30 minuten 1 9 5 11 7 43 2 10 9 7 5 43 2 1 11

29 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding29 2.5 Oefenstof zone III – zone III – intensieve duurtraining 4+K vs 4+K met kaatsers (tussenvorm) duur: 30 minuten intensiteit: HF van 160 – 180 spelers mogen af en toe buiten adem zijn inspanningsrooster: opbouw van 3 x 5’ naar 5 x 8’ met 5’ rust X X X XX O O O O Kx.Kx. KoKo O O X

30 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding30 2.5 Oefenstof zone III – zone III – intensieve duurtraining 5 vs 5 (tussenvorm) duur: 30 minuten intensiteit: HF van 160 – 180 spelers mogen af en toe buiten adem zijn inspanningsrooster: opbouw van 3 x 5’ naar 5 x 8’ met 5’ rust X X XX O O O O O X

31 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding31 2.5 Oefenstof zone II – zone II – extensieve intervaltraining 2+K vs 2+K met kaatsers (tussenvorm) arbeid-rust-verhouding! partijspelen 2 vs 2 - 3 vs 3 organisatorisch moeilijk om arbeid–rust verhouding te respecteren  creatieve organisatievormen X X X XX O O O O Kx.Kx. KoKo O O X

32 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding32 2.5 Oefenstof zone I – zone I – intensieve intervaltraining 1 vs 1 met kaatsers (tussenvorm) duur: 15 seconden intensiteit: 95-100% herhalingen: 4-8 series: 2-4 rust: 15”-30” tussen herhalingen 4’-6’ tussen series inspanningsrooster: opbouw van 2 x (4 x 15”) met 30” rust naar 5 x (8 x 15”) met 15” rust X.X. X Z Z.Z. X X X.X. Z O OY Y O O O O Y X

33 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding33 2.5 Oefenstof zone I – zone I – intensieve intervaltraining passvorm (tussenvorm) duur: 15 seconden intensiteit: 95-100% herhalingen: 4-8 series: 2-4 rust: 15”-30” tussen herhalingen 4’-6’ tussen series inspanningsrooster: opbouw van 2 x (4 x 15”) met 30” rust naar 5 x (8 x 15”) met 15” rust D A.A. C B.

34 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding34 2.5 Oefenstof gefractioneerde training ononderbroken inspanningen, maar met variatie in tempo bijna volledig aëroob met tempoversnellingen in anaërobe zone tempotraining tempo dat precies op de uithoudingsgrens ligt lange duurtraining intensiteit die overeenkomt met het begin van zone IV op de melkzuur curve vetloop ifv gewichtsverlies min hf 180 100 60 30 continue duurvorm gefractioneerde duurvorm

35 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding35 2.6 Bepaling en controle van de intensiteit vooral de juiste intensiteit zal het gewenste trainingseffect uitlokken technieken: –lactaattests –hartfrequentie –procent besttijd –30’ test –subjectieve inschatting intensiteit


Download ppt "Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek - Uithouding11 Trainer B Voetbal (UEFA B) Algemeen Gedeelte Trainingsmethodiek Uithouding."

Verwante presentaties


Ads door Google