De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren1 Trainer B Voetbal (UEFA B) Algemeen Gedeelte Trainingsmethodiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren1 Trainer B Voetbal (UEFA B) Algemeen Gedeelte Trainingsmethodiek."— Transcript van de presentatie:

1 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren1 Trainer B Voetbal (UEFA B) Algemeen Gedeelte Trainingsmethodiek Plannen en periodiseren 2009-2010

2 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren2 Plannen en periodiseren Situering en planning Periodisering in voetbal Fysieke, technische en tactische aspecten Bemerkingen bij plannen en periodiseren Methodiek

3 professionalisering van de sport –toename trainingsomvang en -intensiteit –toename trainingsfrequentie –vaker en vroeger pieken –vorm langer aanhouden probleemstelling –alleen sportcarrière? –succes op korte of lange termijn? –geldgewin of eer? –roofbouw op het lichaam? Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren3 1. Situering en planning

4 de oplossing ligt in plannen en periodiseren  visie en planning op lange termijn is de opdracht van de club en de sportfederatie  visie federatie (brochure KBVB)  visie federatie gedragen en gebruikt door de clubs  visie en meerjarenplan (club)  visie en meerjarenplan club gedragen door technische staf (technisch directeur, TVJO, trainers, medewerkers, …)  jaarplan (seizoensplan) per leeftijdscategorie of groepen categorieën (eerste elftal, bovenbouw, onderbouw, …)  de trainer werkt het trainingsproces voor een seizoen uit (in overleg) 1. Situering en planning 4Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

5 seizoensplan de beginsituatie de trainingsdoelen conditioneel (fysiek), technisch (basics), tactisch (teamtactics), mentaal (lifestyle) de “grove” periodisering de evaluaties, labotests, veldtests, medische onderzoeken de keuze van de wedstrijden hoofdobjectief, tussenobjectieven, testwedstrijden de trainingsbelasting de dominante soorten trainingsoefeningen per cyclus, omvang, frequentie, belastingsdynamiek 1. Situering en planning 5Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

6 1.definitie 2.van seizoensplanning tot trainingssessie 1.de macrocyclus 2.de mesocyclus 3.de microcyclus 4.de link van de mesocyclus naar de microcyclus 5.progressie in de periodisering 2. Periodisering in voetbal 6Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

7 periodiseren = met behulp van cycli, de ontwikkeling van de conditie, techniek, tactiek en mentaliteit zo doen evolueren dat de periodes van de beste prestaties vooraf in de tijd kunnen bepaald worden in functie van prestatie en (blessure)preventie if you fail to plan, plan to fail (als je faalt om te plannen, plan dan om te falen) 2.1 definitie 7Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

8 2.2 van seizoensplanning tot trainingssessie 8Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren Macrocyclus (+/- 20 weken) Mesocyclus (4-6 weken) Microcyclus (1 week) Weekplanning Trainingssessie (1 dag)

9 2.2 van seizoensplanning tot trainingssessie 9Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren © Tim Voet, lic. Lichamelijke Opvoeding i.o.v. Oud-Heverlee Leuven, seizoen 2009-2010

10 duurt +/- 20 weken bij de seizoensplanning kunnen we 2 macrocycli onderscheiden, gescheiden door de winterstop, waarbij rekening moet gehouden met een voorbereidings-, wedstrijd- en overgangsperiode - 1 ste voorbereidingsperiode (begin seizoen) - 1 ste wedstrijdperiode - overgangsperiode (winterstop) - 2 de voorbereidingsperiode - 2 de wedstrijdperiode - overgangsperiode (tussenseizoen) 2.2.1 de macrocyclus 10Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

11 duurt 4-6 weken in de macrocyclus kunnen niet alle eigenschappen gelijktijdig getraind worden => opdeling in mesocycli 2.2.2 de mesocyclus 11Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

12 1 mesocyclus bestaat uit 4-6 microcycli 2 methodes om mesocycli op te bouwen rond verschillende eigenschappen (vb: snelheid, kracht, techniek, …) –golfmethode : binnen 1 week van 1 mesocyclus, meerdere soorten conditionele prikkels geven vb: snelheid, interval en intensieve duurtraining binnen 1 week aan bod laten komen –blokmethode : binnen 1 week van 1 mesocyclus, 1 soort conditionele prikkel geven vb: week 1: extensieve duur, week 2: intensieve duur, week 3 extensief interval, … in voetbal is het moeilijk om te pieken naar 1 bepaalde wedstrijd, zoals in atletiek 2.2.2 de mesocyclus 12Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

13 de voorbereidingsperiode (begin seizoen) = mesocyclus 1 (verschillend van mesocycli uit wedstrijdperiode) basis leggen voor rest van het seizoen vanaf de 1e week zo complex mogelijk trainen: –een geleidelijke opbouw van alle energiesystemen –een geleidelijke opbouw van algemene en specifieke basiseigenschappen 2.2.2 de mesocyclus 13Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

14 de voorbereidingsperiode (begin seizoen) via een progressieve en rustige opbouw stijgt het vormpeil minder snel, maar het conditieniveau kan langer aangehouden worden en men werkt zo ook blessurepreventief steeds aandacht voor een opbouw : –van CAPACITEIT naar VERMOGEN –van OMVANG naar INTENSITEIT –van DUUR naar INTERVAL –van ALGEMEEN naar SPECIFIEK 2.2.2 de mesocyclus 14Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

15 de voorbereidingsperiode (begin seizoen) enkele belangrijke bijkomende factoren: –EINDRONDE vorig seizoen: spelers voldoende en evenveel rust geven –KWETSUREN: volledig herstel van kwetsuren –VAKANTIEGANGERS: start met de cyclus als de groep volledig is –LEEFTIJD: jonge tegenover oudere spelers –CONDITIONELE PRIKKEL / OVERLOAD kan ook een midweek- of oefenwedstrijd zijn een rustige, doelgerichte opbouw is de kracht van voetbalconditie (wet van duurzaamheid) 2.2.2 de mesocyclus 15Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

16 de (2 de ) voorbereidingsperiode (begin 2 de wedstrijdperiode) principes zijn dezelfde als bij de voorbereidingsperiode aan het begin van het seizoen 2.2.2 de mesocyclus 16Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

17 de (2 de ) voorbereidingsperiode (begin 2 de wedstrijdperiode) belangrijke verschillen met voorbereidingsperiode begin seizoen: –verschillend vertrekpunt spelers hebben al een half seizoen achter de rug onderbreking is korter dan bij start seizoen voetbalhuiswerk tijdens de winterstop –kortere periode geen tijd voor een lange aanloop door snellere start 2 de wedstrijdperiode 2.2.2 de mesocyclus 17Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

18 1 ste /2 de wedstrijdperiode de overloadtraining is nu een middel om de wedstrijd conditioneel voor te bereiden = conditionele prikkel –in functie van aantal trainingen (1, 2, 3, … per week) –in functie van planning trainingsdagen vb: maandag – woensdag – vrijdag – zondag (wedstrijd)  prikkel op woensdag vb: dinsdag – donderdag – zaterdag (wedstrijd)  prikkel op dinsdag 2.2.2 de mesocyclus 18Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

19 1 ste /2 de wedstrijdperiode in klassiek seizoen 2 mesocycli integratie en ontwikkeling van motorische basiseigenschappen in de reguliere training maximale individualisering van het trainen van de motorische basiseigenschappen 2.2.2 de mesocyclus 19Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

20 2.2.2 de mesocyclus overgangsperiode (winterstop/tussenseizoen) overgangsperiode = relatieve rustperiode tijdens de winterstop moet de basisconditie onderhouden worden (voetbalhuiswerk) met het oog op de 2 de wedstrijdperiode 20Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

21 2.2.2 de mesocyclus overgangsperiode (winterstop/tussenseizoen) het tussenseizoen sluit het jaarplan af en heeft tot doel het fysiek en mentaal herstellen van de inspanningen van het voorbije seizoen, m.a.w. het lichaam rust gunnen  op hoog niveau: recuperatiebevorderende activiteiten  jeugd: zoveel mogelijk andere sporten beoefenen (tennis, squash, zwemmen, …) of voetbalspecifiek: straatvoetbal, tennisvoetbal, … 21Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

22 duurt 1 week bestaat uit de trainingseenheden en de wedstrijd een trainingseenheid bevat de uitvoeringsdetails en bestaat uit een opwarming, kern (WV – TV) en slot (cooling-down) weekplan 2.2.3 de microcyclus 22Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

23 de opbouw van een mesocyclus uit verschillende microcycli is gebaseerd op de golf- of de blokmethode –golfmethode : binnen 1 week van 1 mesocyclus, meerdere soorten conditionele prikkels geven –blokmethode : binnen 1 week van 1 mesocyclus, 1 soort conditionele prikkel geven 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus 23Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

24 Golfmethode – 6 trainingsfasen 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus 24Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren

25 fase 1: extensieve duurfase (herstelcapaciteit) EDT extensieve duurtraining - IDT intensieve duurtraining - HT hersteltraining grote omvang (duur) - lage intensiteit tijdens een EDT kunnen spelers nog tegen elkaar spreken 50-80% HFmax geen grote piekbelastingen continuïteit (15-30 minuten en 4-6 minuten rust, A/R: 4/1) vb oefenvormen: –algemene loopcoördinatie (loopscholing) –pasvormen (veel afstand => spelers constant in beweging!) –grote wedstrijdvormen (8> <11), weinig tot geen duels doel: opbouw van het aerobe vermogen Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren25 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus

26 fase 2: intensieve duurfase (herstelcapaciteit) IDT intensieve duurtraining gemengde combinatie van omvang en intensiteit meer herstel tussen de oefenvormen (5-15’ en 2-7’ rust) inspanningen zitten gemiddeld tussen 60-90% HFmax vb oefenvormen: –wedstrijden op kleinere velden (5> <7, dus meer intensiteit) –intensieve pasvormen –continue of intermittent (5 min) –partijvorm met kaatsers of overtallen (5> <5 in twee vierkanten) doel: stijging van de anaerobe drempel waardoor er langer en sneller in de aerobe zone kan gewerkt worden. Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren26 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus

27 fase 3: intervalfase (herstelvermogen) EIT extensieve intervaltraining - IIT intensieve intervaltraining meer het accent leggen op intensiteit dan op omvang combinatie van aerobe/anaerobe werking kortere inspanningen die intensiever zijn dan in de vorige fase zorg zeker voor voldoende rust (A/R: 1/4) 2 soorten: extensieve intervalfase en intensieve intervalfase (vooral extensief werken, niet overdrijven met intensief interval) (Zorg bij intensief interval voor een korte tijdsduur en voldoende rust) doel: hoge intensiteit in korte intervallen waardoor het anaerobe uithoudingsvermogen en de snelle spiervezels getraind worden Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren27 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus

28 fase 3: intervalfase (herstelvermogen) Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren28 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus extensieve intervalfase 70-100% HFmax tijdsduur 30-120 seconden A/R= 1/4 vb oefenvormen: pas- en trapvorm/circuit met explosiviteit erin (30”) 3> <4 klein terrein (arbeid/rustverhouding: 1 min spelen en 4 min rust) intensieve intervalfase 80-100% HFmax tijdsduur 15-60 seconden A/R=1/4 vb oefenvormen: snelheidsuithouding, versnellingsvermogen heel korte wedstrijden 1><1 inbouwen in afwerkvorm (versnelling na trap of pas) intervallopen

29 fase 4: lactaatfase (weerstand) LA lactaattraining tijdsduur 3 minuten (A/R: 1/2) 80-100% HFmax vb oefenvormen: –2> <3 gedurende 3 minuten gevolgd door 5-6 minuten actieve recuperatie (ezelspel, jongleren, rondje loslopen) doel: herstel tussen twee inspanningen verbeteren (anaerobe vermogen verbeteren) en de werking van de snelle vezels verbeteren Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren29 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus

30 fase 5: snelheidsfase SS Startsnelheid - VS Versnellingsvermogen SU Snelheidsuithouding - HKSV herhaald kort sprintvermogen inspanningen maximaal 4 vormen van snelheid: –explosief vermogen: startsnelheid + versnellingsvermogen –explosieve capaciteit: snelheidsuithouding + herhaald kort sprintvermogen oppassen met oefeningen op snelheidsuithouding (verhoogde kans op spierblessures (vooral hamstrings)) vb oefenvormen: –pas- en afwerkvormen met sprints / estafettespelen met bal doel: verbeteren van de startsnelheid, maximale snelheid, versnellingsvermogen, snelheidsuithouding,… Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren30 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus

31 fase 6: actieve rustfase HT Hersteltraining/Recuperatietraining heel lage intensiteit van trainen omwille van enerzijds een afgelopen intensieve week of anderzijds een week met twee wedstrijden vb oefenvormen: –ludieke vormen (tennisvoetbal, handbal,…) –ezelsspel doel: door een actieve rustweek gaat het prestatieniveau stijgen omwille van het principe van supercompensatie Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren31 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus

32 samenvattend Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren32 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus InspanningsniveauTijdsduur% HFmaxArbeid/rustverhouding Extensieve duurfase15-30 min50-804/1 (4-6 min) Intensieve duurfase5-15 min60-903/1 (2-7 min) IntervalfaseExtensief30-120 sec70-1001/4 (2-8 min) Intensief15-60 sec80-1001/4 (1-4 min) Lactaatfase (weerstand)3 min80-1001/2 (6 min) Actieve rustfaseLange duur50-70Constant aan lage int. SnelheidsfaseTijdsduurHerh.Arbeid/rustverhouding explosief vermogenSS1-2 sec8-101/10 VS2-6 sec61/10 explosieve capaciteitSU6-10 sec4-61/10 HKSV2-4 sec6-101/4

33 Blokmethode – trainingsfasen 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus 33Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren week 1Snelheidsvoorbereidende vormenHERSTELCAPACITEIT Extensieve duurtraining week 2Snelheidsvoorbereidende vormenHERSTELCAPACITEIT Extensieve duurtraining week 3EXPLOSIEVE CAPACITEIT Snelheidsuithoudingsvermogen HERSTELCAPACITEIT Intensieve duurtraining week 4EXPLOSIEVE CAPACITEIT Herhaald kort sprintvermogen HERSTELCAPACITEIT Intensieve duurtraining week 5EXPLOSIEF VERMOGEN Versnellingsvermogen HERSTELVERMOGEN Extensieve intervaltraining week 6EXPLOSIEF VERMOGEN Startsnelheid HERSTELVERMOGEN Extensieve intervaltraining

34 principes blokmethode (fysiek): voetbalwedstrijd = herstellen + explosiviteit een inspanning lang kunnen volhouden: CAPACITEIT  herstelcapaciteit (EDT – IDT) en explosieve capaciteit (HKSV – SUV) een inspanning zo snel mogelijk kunnen uitvoeren: VERMOGEN  herstelvermogen (EIT – IIT) en explosief vermogen (SS – VS) periodisering binnen 1 training (blokmethode) –explosief vermogen = niet- melkzuur –explosieve capaciteit = melkzuur –herstelvermogen = melkzuur –herstelcapaciteit = niet – melkzuur Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren34 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus

35 principes blokmethode (fysiek): kan NIET samen in 1 training –expl vermogen en expl capaciteit = expl + expl –herstelvermogen + herstelcapaciteit = snel herstellen + snel herstellen –expl capaciteit + herstelvermogen = melkzuur + melkzuur kan WEL samen in 1 training –expl vermogen en herstelvermogen= niet melkzuur + melkzuur –expl vermogen + herstelcapaciteit = niet melkzuur + niet melkzuur –expl capaciteit + herstelcapaciteit = melkzuur + niet - melkzuur Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren35 2.2.4 de link van de mesocyclus naar de microcyclus

36 Fundamenteel in de periodisering is dat, naast een goede planning van alle aspecten in verhouding tot elkaar, elk van deze aspecten doorheen de tijd progressief wordt opgebouwd. (= basisprincipe overload) basisdocument progressieve opbouw Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren36 2.2.5 progressie in de periodisering

37 Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren37 3. Fysieke, technische en tactische aspecten uitgangspunten: amateurs (maar ook toepasbaar op andere leeftijden) voorbereidingsperiode 2 trainingen per week + wedstrijd doel: voorbeeld geven van integratie van technische (basics) en tactische (teamtatics) periodisering in de conditionele planning (fysiek)

38 Week 1Week 2 WOENSDAGWOENSDAG Basics passing/controle T 1 + opbouwzone beheersen : aanspeelbaar- heid partijvormen 8-8 tot 11-11 Voorbereidende snelheidstraining fysiek-coordinatief loop–sprong ABC herstelcapaciteit EDT algemene kracht krachtuithouding Basics vrijlopen/afwerking T 1 + opbouwzone beheersen balcirculatie partijvormen 5-5 tot 8-8 Voorbereidende snelheidstraining fysiek-coordinatief frequentie/amplitude coordinatieloop herstelcapaciteit EDT/IDT algemene kracht krachtuithouding VRIJDAGVRIJDAG T 2 + infiltratie naar waarheidszone samenwerking 3 linies fysiek-coordinatief loop ABC coordinatieloop wendbaarheid blessurepreventie Herstelcapaciteit EDT T 3 + waarheidszone beheersen aanval-automatisme stilstaande fases fysiek-coordinatief accent : frequentie amplitude wendbaarheid blessurepreventie Herstelcapaciteit EDT Joost Desender

39 Week 3Week 4 WOENSDAGWOENSDAG Basics druk geven onderlinge dekking T1 – zone doel bal beheersen blokvorming partijvormen 5-5 tot 8-8 snelheidstraining explosieve capaciteit HKSV / SUV herstelcapaciteit IDT algemene kracht Krachtuithouding Basics duel/tackle T3 – waarheidszone beheersen challenge/bezetting partijvormen 3-3 tot 4-4 snelheidstraining explosieve vermogen versnellingsvermogen herstelvermogen EIT explosieve kracht specifieke kracht VRIJDAGVRIJDAG T2 – recuperatie van de bal collectieve pressing stilstaande fases fysiek-coordinatief accent : four steps wendbaarheid blessurepreventie Herstelcapaciteit EDT T4 + gevaarlijke tegenaanvallen opzetten stilstaande fases fysiek-coordinatief accent :versnelling – afremming wendbaarheid blessurepreventie Herstelcapaciteit EDT Joost Desender

40 Week 5Week 6 WOENSDAGWOENSDAG Basics dribbel/afwerking T3 + waarheidszone beheersen aanval- automatisme partijvormen 1-1 tot 4-4 snelheidstraining explosief vermogen startsnelheid herstelvermogen EIT / IIT explosieve kracht specifieke kracht Basics afwerking T – balverlies partijvormen 8-8 tot 11–11 snelheidstraining fysiek-coordinatief loop ABC four steps Herstelcapaciteit EDT VRIJDAGVRIJDAG T4 – gevaarlijke tegenaanvallen beletten stilstaande fases fysiek-coordinatief complextraining blessurepreventie Herstelcapaciteit EDT T + Balbezit Stilstaande fases fysiek-coordinatief complextraining blessurepreventie Herstelcapaciteit EDT Joost Desender

41 aandacht voor de supercompensatie (1, 2, 3 trainingen per dag/week) onthoud dat de mogelijkheid tot supercompensatie in de hand wordt gewerkt door de regeneratietraining of de relatieve rust het is van cruciaal belang dat de dominante trainingsopdrachten op de gepaste trainingsdagen worden vastgelegd aantal cycli tendens: meerdere pieken per jaar (atletiek vs. voetbal) slechts 2 wedstrijdperiodes: extra piek inlassen voordelen van meerdere pieken: –alle eigenschappen worden het ganse jaar door getraind en het lichaam bouwt een “geheugen” op –rustperiodes vermijden overtraining –fouten kunnen snel hersteld worden Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren41 4. Bemerkingen bij plannen en periodiseren

42 nadelen –afzwakken van de conditie kan mentaal zwaar doorwegen  speler betrekken in de planning! –meerdere pieken = kortere cycli jeugdtraining: tijd geven om bepaalde zaken te ontwikkelen! kringloop –training is een continu aanpassingsproces –menselijk lichaam is niet steeds even berekenbaar  wisselwerking tussen plannen, uitvoeren en meten van het resultaat  planning is dus nooit af! (voortdurend bijsturen) Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren42 4. Bemerkingen bij plannen en periodiseren

43 overloadtrainingen bij jeugdspelers U11-U12-U13: geen overloadtraining zij doen aan snelheidstraining met voldoende herstel, hun lactaatsysteem is nog niet voldoende ontwikkeld om de verschillende fasen te doorlopen! U14-U15-U16-U17: overloadtraining hou rekening met de diversiteit van individuen!! (groeispurt is bij elke speler verschillend) overloadtraining doe je nooit wanneer er midweekwedstrijden zijn (altijd twee dagen voor en minstens twee dagen na een wedstrijd) uitzondering: in de voorbereidingperiode kan de combinatie overloadtraining-midweekwedstrijd (extensieve duurfase) Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren43 4. Bemerkingen bij plannen en periodiseren

44 trainingsplanning verloopt in drie stappen: –analyse –vastleggen van de doelstellingen –periodiseren analyse –sterkte-zwakte analyse –wat is bereikt, wat niet? –wat liep mis? –zijn er storende externe factoren? Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren44 5. Methodiek

45 doelstellingen (SMART: Specifiek, Meetbaar, Aangepast, Realistisch en Tijdsgebonden) –verschillende doelstellingen verspreid over het jaar –realistisch voor atleet en trainer –controleerbaar spelsporten en periodisering (complexiteit teamsporten) –splitsen van de competitie –concentreren van de competitie –in welke periode kan gewonnen worden met een verminderd prestatievermogen? –werken met omvangrijke selectie –theoretische inzichten botsen met praktijk (financiële, commerciële belangen) –rekening houden met de trainingsprincipes Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren45 5. Methodiek

46 chronologie –keuze van de wedstrijden (nationale competitie vs. Champions League) –vastleggen van stages, rekening houdende met de examenperiodes en/of vakanties –indelen van de macro in mesocycli –bepalen van de trainingsinhoud inhoud bepaalt de duur van de mesocyclus eerst opbouw, dan fijnregeling vastleggen van de trainingsmethodes (vb golf vs blok) Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren46 5. Methodiek

47 meten van het resultaat –test moet disciplinespecifiek zijn –hoe beter de atleet, hoe complexer de test –zie verder Trainer A Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren47 5. Methodiek


Download ppt "Trainer B Voetbal (UEFA B) - Algemeen Gedeelte - Trainingsmethodiek – Plannen en periodiseren1 Trainer B Voetbal (UEFA B) Algemeen Gedeelte Trainingsmethodiek."

Verwante presentaties


Ads door Google