De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte."— Transcript van de presentatie:

1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator Didactiek

2 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek2 Inhoud Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces Bouwsteen 1: De context Bouwsteen 2: De sportbeoefenaars Bouwsteen 3: Doelen en inhouden Bouwsteen 4: Procedures en methoden Bouwsteen 5: De initiator

3 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek3 Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces Situering en uitgangspunten Het didactisch leerproces Bouwstenen van de didactiek Doel van het didactisch model Taak van de initiator Hulpmiddelen

4 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek4 Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces

5 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek5 Hulpmiddelen voor de initiator Wie? Wat? Waar? Welke Hoe? Waarom? Naam:Voornaam: Datum:Locatie: LESTHEMA: Doelgroep: Leerdoelen: Activiteiten en leerinhouden Organisatie en management Inleiding Kern Slot Reflectie en evaluatie

6 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek6 Bouwsteen 1: de context De fysieke omgeving Waar zal de les doorgaan? Is er didactisch materiaal aanwezig Is de ruimte een veilige leeromgeving Is de ruimte een uitdagende leeromgeving De sociale omgeving

7 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek7 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars De sportbeoefenaars: Een heterogeen publiek, dat vraagt om differentiatie!

8 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek8 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars Verscheidenheid –Wie zijn de sportbeoefenaars? –Wat zijn hun persoonlijke kenmerken? Lichamelijk Sociaal Verstandelijk Emotioneel –Met welke intentie doen zij aan sport? –Wat is het niveau van sportbeoefening? –Op welke manieren nemen zij informatie op Vanuit de situatie of de omgeving Vanuit de beweging Vanuit de lesgever (verbaal, visueel, directe hulp?) –Hoe leren zij? Differentiatie Fiches

9 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek9 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars Het gepeste kind Het drukke kind Personen met een handicap De senior Interculturele communicatie Fiches

10 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek10 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 1. Soorten doelstellingen 2. Formulering van doelstellingen 3. Soorten lesinhouden

11 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek11 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 1. Soorten doelstellingen Korte of lange termijn doelstellingen Bereikbaar of onbereikbaar Motorisch, cognitief of sociaal Controleerbaar of oncontroleerbaar 2. Formuleren van doelstellingen De gerichtheid Het waarneembaar eindgedrag De soort situatie De minimale eis

12 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek12 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 3. Soorten lesinhouden De gekozen leerinhouden moeten aan een aantal eisen voldoen zodat het nuttige en bruikbare leerervaringen kunnen zijn. Hou rekening met volgende aandachtspunten: De fase van het motorisch leerproces De betekenis van de opdrachten De opbouw van makkelijk naar moeilijk De verhouding tussen actie en rust –De globale of analytische aanpak Welke algemene lesinhouden onderscheiden we in een les of training? Inleiding Kern (leerkern vs belevingskern, haltemomenten) Slot

13 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek13 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Didactische werkwijzen 2. Fiches

14 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek14 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Didactische werkwijzen 1. Management 2. Opdrachtvormen 3. Groeperingsvormen 4. Instructievormen 5. Omgangsvormen 6. Correctievormen als vorm van feedback Fiche: conflicten

15 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek15 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Management –Tijdsmanagement De duur van de lesdelen De afwisseling in intensiteit –De actieve leertijd –De rustmomenten –Ruimtemanagement Een optimaal gebruik van de ruimte en het materiaal –Werkregels, werkpatronen en afspraken –Opstellingsvormen De opstelling van de lesgever De opstelling van de groep

16 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek16 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 2. Opdrachtvormen –De opdrachtvorm geeft aan onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. 3. Groeperingsvormen Factoren die een rol spelen bij het groeperen zijn: –De motorische vaardigheden van de sporters –De lengte en het gewicht van de sporters –Het geslacht en de leeftijd van de sporters –Het aantal deelnemers en de hoeveelheid materiaal –De relatie tussen de sporters onderling –De beleving van de sporters

17 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek17 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 4. Instructievormen –Wat is “instructie”? –Waarop is de instructie gericht? –Wat is het doel van instructie? –Hoe geef je instructies?

18 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek18 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 5. Omgangsvormen = de manier waarop de initiator met de sporters omgaat Open vs gesloten –De vaardigheden van de initiator, de oefenstof zelf en de individuele verschillen tussen sporters zijn van belang bij de wijze van aanbreng van de oefenstof –Wanneer belonen, negeren, verbieden en straffen??

19 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek19 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 6. Correctievormen als vorm van feedback – Observeren corrigeren – Verschillende manieren om te corrigeren: In groep of individueel Verandering van situatie Afdalen Voordoen Helpen Samen zoeken naar een oplossing Positief corrigeren

20 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek20 Bouwsteen 4: Procedures en methoden Fiche: conflicten –Wat zijn conflicten? –Hoe ontstaan ze? –Hoe ga je ermee om?

21 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek21 Bouwsteen 5: De initiator 1. Hoe breng ik mijn boodschap over? 2. Hoe zorg ik dat mijn boodschap effect heeft? 3. Hoe kijk ik terug op het lesgebeuren en mijn eigen inbreng

22 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek22 Bouwsteen 5: De initiator 1. Hoe breng ik mijn boodschap over? Verbale communicatie –Geslaagde communicatie –Gestoorde communicatie De lichaamstaal De demonstratie De media

23 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek23 Bouwsteen 5: De initiator Motiveren en gemotiveerd zijn Soorten motivatie Intrinsiek Extrinsiek Hulpmiddelen ter bevordering van de motivatie Voor de les Tijdens de les Na de les 2. Hoe zorg ik dat mijn boodschap effect heeft? 3. Hoe kijk ik terug op het lesgebeuren en mijn eigen inbreng? De zelf-evaluatie De reflectie-vragen

24 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek24 Einde


Download ppt "Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte."

Verwante presentaties


Ads door Google