De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TRAINING GEVEN ALGEMEEN Tafeltennistrainer 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "TRAINING GEVEN ALGEMEEN Tafeltennistrainer 2"— Transcript van de presentatie:

1 TRAINING GEVEN ALGEMEEN Tafeltennistrainer 2

2 TRAINING GEVEN ALGEMEEN
Tafeltennistrainer 2 1. Trainer, pupil, oefenstof en de rest 2. Trainer: kunnen, kennen en zijn 3. Kennen: lichaam en bewegen 4. Kunnen: voorbereiden en uitvoeren 5. Zijn: voorbeeld 6. Pupil: leeftijd, opvoeden, groep, veiligheid 7. Oefenstof 8. Opdrachten 2. De competenties (kennen, kunnen en zijn) zijn terug te vinden in de opzet van de bijeenkomst Opleidingen • Training geven algemeen

3 1. Trainer, pupil, oefenstof en de rest

4 pupil trainer oefenstof Omgevingsfactoren >>
4. De didactische driehoeksverhouding tussen pupil, trainer en oefenstof binnen de grenzen van de omgeving. Op elk van de onderscheiden (maar niet te scheiden) elementen wordt verder ingegaan. Als omgevingsfactor mag gelden dat het gaat om een opleiding tot assistent trainer. In vervolgopleidingen komt een en ander uitgebreider tergu. Opleidingen • Training geven algemeen

5 2. Trainer: kunnen, kennen en zijn

6 De competenties van de trainer:
Kunnen: vaardigheden Kennen: kennis Zijn: attitude en eigenschappen 6. De competenties nog eens anders verwoord. Opleidingen • Training geven algemeen

7 Aanwijzingen geven aan groep en individu
Vaardigheden: Aanwijzingen geven aan groep en individu Inrichten van de trainingssituatie (veilig) Specifieke organisatie bij tafeltennis Training voorbereiden m.b.v. lesplan Indeling van een training / Pijlentaal Schrijven van een training 7. De meeste puntjes komen verderop terug. Even ingaan op Pijlentaal. Daar wordt heel verschillend mee omgegaan. Uitschrijven kan ook. Het is een (handig) hulpmiddel. Geef er een paar voorbeelden van Mogelijk komen er uit de groep al praktijkvarianten. Opleidingen • Training geven algemeen

8 Vereiste vaardigheden:
Voorbereiden Taal- en stemgebruik Houding, voorbeeld, verschijningswijze Corrigeren, stimuleren Enthousiasme, inzet, plezier Overzicht, controle, veiligheid Gebruik hulpmiddelen, tijdbewaking 8. Gehaald uit het protocol dat gebruik wordt bij beoordelingen. Kort nalopen op herkenning en duidelijkheid. Opleidingen • Training geven algemeen

9 3. Kennen: leren, lichaam en bewegen
Wat je moet weten. 9. Bij dit gedeelte komen wat onderwerpen aan bod die in de reader te vinden zijn, of waar nu kort op in moet worden gegaan.

10 Didactische werkvormen (samen zoeken) Theorie: APRE / Van Gelder
Kennis: Didactische werkvormen (samen zoeken) Theorie: APRE / Van Gelder Werking van het lichaam Blessurepreventie Warming up / Cooling down / Hygiene Rol van spel en estafette 10. Didactische werkvormen: Manieren om iets aan te leren, aan te bieden. Leent zich goed om uit de groep te halen. (vertellen, vragen stellen, laten zien, laten doen, etc. Blader nog eens even in een theorieboek. APRE analyseren – plannen – realiseren – evalueren Van Gelder: beginsituatie etc. De verder genoemde onderwerpen zijn in de reader te vinden. Daar naar verwijzen en alleen ingaan op eventuele vragen, of de accenten leggen die je belangrijk vindt. Spel en estafette. Is ieder spel wel geschikt als warming up? Idem m.b.t. estafette. Opleidingen • Training geven algemeen

11 Sport en blessures Maatschappelijk:
Bestuderen via achtergrondinformatie. Aanbeveling: EHBO diploma, zeker als je verder wilt als trainer Maatschappelijk: Invloed van bewegen (in de groep!) 11. Teksten in de reader te vinden. Opleidingen • Training geven algemeen

12 4. Kunnen: voorbereiden en uitvoeren

13 Let altijd op veiligheid (samen zoeken) Wat doe je met linkshandigen?
Organisatie: Let altijd op veiligheid (samen zoeken) Wat doe je met linkshandigen? Oneven aantal? (oplossingen?) (Komt ook nog aan de orde bij praktijk) 13. Samen zoeken naar mogelijk gevaarlijke situaties en de manier om die te voorkomen. Opleidingen • Training geven algemeen

14 Indeling van een training:
Inleiding / warming up (inspeelgedeelte) Kern Afsluiting / cooling down Planning Van een enkele training Over een periode (kernen centraal) Mag je afwijken van de planning? 14. Een gebruikelijke indeling. Sommige trainers pleiten voor een onderscheiden voetenwerkgedeelete, anderen zien dit als een onderdeel van de kern. Een trainer 2 moet een training kunnen voorbereiden. Aanpak: Kies eerst een kern(oefening) Zoek daar een passend inspeelgedeelte bij. Nog een warming up en een afsluiting en klaar ben je. Zorg voor variatie, zeker bij jeugd. Bij het praktijkgedeelte wordt geleerd om te varieren, een oefening gemakkelijker of juist moeilijker maken. Het maken van een planning over langere tijd, komt bij niveau 3 aan de orde. Daarbij bepaalt de inhoud van de kernen de rode draad. Opleidingen • Training geven algemeen

15 5. Zijn: voorbeeld

16 Wat kun je als trainer wel of niet ‘maken’?
Voorbeeld: Voorbeeld gedrag Gedragscode Seksuele intimidatie Wat kun je als trainer wel of niet ‘maken’? 16. Deze items komen in alle opleidingen aan bod. Helaas is daar alle aanleiding toe. Ga in op de situatie dat er inderdaad iets voorvalt. Wat doe je dan? Verwijs naar een van de opdrachten. Daar moeten voornemens verwoord worden. Kunnen daar uit de groep wat voorbeelden van genoemd worden? Opleidingen • Training geven algemeen

17 6. Pupil: leeftijd, opvoeden, groep, veiligheid

18 Leeftijdsfasen en de gevolgen voor trainen Groepskenmerken
Onderwerpen: Leeftijdsfasen en de gevolgen voor trainen Groepskenmerken Zelfstandigheid bijbrengen Sportiviteit en fair play 18. In de reader is meer informatie te vinden. Er zijn ook opdrachten voorzienk om er verder op in te gaan. Opleidingen • Training geven algemeen

19 7. Oefenstof 19. Hier wordt bij het praktijkgedeelte uitgebreid op terug gekomen. Hier het accent richting warming up en cooling down.

20 (komt bij praktijk terug) Bouw een voorraad warming ups op.
Oefenstof: (komt bij praktijk terug) Bouw een voorraad warming ups op. Verzamel leuke afsluitingen Soorten oefeningen: regelmatig, onregelmatig, voetenwerk, meerballentraining 20. Zie vorige dia. Opleidingen • Training geven algemeen

21 Methodische principes Oefenreeksen Varieren en differentieren Leren
Aanleren Methodische principes Oefenreeksen Varieren en differentieren Leren Globaal / analytisch synthetisch 21. Ook hierover meer in de reader.Het aanleren komt later nog terug. Wel even ingaan op globaal leren en analytisch synthetisch. Clobaal: beweging in zijn geheel aanleren en langzaam verbeteren en verfijnen. Aanlytisch synthetisch: Stukken van een beweging oefenen en die later aan elkaar ‘knopen’. Bij jonge kinderen is globaal aanleren te verkiezen. Opleidingen • Training geven algemeen

22 8. Opdrachten 22. Voor soorten opdrachten herinneren aan de startbijeenkomst

23 Hoe gingen de voorbereidende opdrachten? Korte terugkoppeling
Vragen / moeilijkheden / successen Is de vervolgopdracht duidelijk? 23. Terugkoppeling naar de voorbereidende opdrachten. Opleidingen • Training geven algemeen

24 Terugblik en afsluiting
24. Noteren van opvallende reacties en opmerkingen. We willen als organisatie leren van de deelnemers.


Download ppt "TRAINING GEVEN ALGEMEEN Tafeltennistrainer 2"

Verwante presentaties


Ads door Google