De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop badminton Spelenderwijs leren badmintonnen vanuit een meer impliciete aanpak. Welkom Voorstellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop badminton Spelenderwijs leren badmintonnen vanuit een meer impliciete aanpak. Welkom Voorstellen."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop badminton Spelenderwijs leren badmintonnen vanuit een meer impliciete aanpak. Welkom Voorstellen

2 DOELEN Denkstructuur aanreiken om racketspel spelenderwijs aan te bieden (SPATS ) Leren aanpassen om kans op succes te vergroten volgens meer impliciete aanpak Mogelijkheden zelfregulering aanbieden Spelen op eigen niveau in wedstrijden Badminton uit hoek opvulactiviteiten halen WE DO NOT TEACH TENNIS, WE TEACH “SORRY”!! Je slaat een bal en zegt tegen de overkant “sorry”. Pas het spel aan zodat het wel lukt.

3 VISIE WAAROM RACKETSPEL AANBIEDEN?
Bewegingscultuur, life-time, hoge belevingswaarde, schoolrelevant (VWP) HOE RACKETSPEL GEVEN? Waar vragen kinderen om? Spelenderwijs  betekenisvol Impliciete aanpakaanpassen (techniek?) Lukt ’t dan leeft ‘t  spelen op niveau

4 UITGANGSPUNTEN LEREN VAN ELKAAR
VERNIEUWEND? (IMPLICIET LEREN, T-D-T, TGfU, SDT) MORGEN MEE AAN DE SLAG?

5 INHOUD WORKSHOP ACTIEVE START THEORETISCH KADER
AAN DE SLAG MET SPELVORMEN TOERNOOIVORMEN AFSLUITING

6 THEORETISCHE KADER ZELFBEPALINGSTHEORIE (SDT) IMPLICIETE AANPAK
TEACHING GAMES for UNDERSTANDING

7 WHY YOU PLAY IS, HOW YOU PLAY!
ZELFBEPALINGSTHEORIE WHY YOU PLAY IS, HOW YOU PLAY! SOCIALE ERVARINGEN Mislukkingen / successen Competitie / coöperatie Lesgeef gedrag van docent PERCEPTIE VAN DRIE BASALE BEHOEFTEN: Behoefte om bekwaam te zijn Behoefte aan autonomie Behoefte aan sociale verbondenheid Leerlingen die vanuit hun eigen authentieke behoeften aan sport doen, hebben grote kans op een blijvende motivatie voor sportieve activiteiten. We gaan ervan uit dat mensen actieve wezens zijn die een natuurlijke drang tot groei en ontwikkeling hebben. AMOTIVATIE: geen belang hechten aan de inspanning, niet bekwaam voelen, er niet in geloven dat het tot het gewenste doel zal leiden INTRINSIEKE MOTIVATIE: De leerling levert een inspanning zonder dat externe factoren zoals beloning, straf of waardering een rol spelen De mate waarin een leerling zich bekwaam, autonoom en sociaal verbonden voelt hangt af van de kwaliteit van de sociale ervaringen die hij heeft gehad. Bekwaam: behoefte om op een effectieve manier met de omgeving omgaan waarin een leerling zich bevindt. Het is de drang om te leren, te verkennen, te manipuleren, actie te ondernemen. Het gaat niet om een bereikte vaardigheid of capaciteit maar om een gevoel van vertrouwen en doeltreffendheid in de activiteiten die worden ondernomen (Ryan & Deci, 2002). Wordt vervuld door de ervaring dat we effectief gewenste resultaten en effecten kunnen teweegbrengen VOORBEELD VAN Tom Cruise en ik begonnen op de zelfde leeftijd met toneelspelen op school……de gewenste resultaten kennen we….ik had ook niet direct met Shakespeare moeten beginnen daar lag mijn interesse niet… En dat heeft positieve gevolgen voor de gezondheid (Carver & Schreier, 1990). Wanneer we daarentegen ervaren dat ons gedrag, onze inspanningen, niet tot het gewenste resultaat leiden, kan dat een gevoel van hulpeloosheid of hopeloosheid veroorzaken, met alle negatieve gevolgen van dien. Autonomie: behoefte om een stem hebben in het bepalen van je eigen gedag. We spreken van zelfbepaling (of zelfbeheer) wanneer iemand het gevoel heeft dat hij zijn handelingen echt zelf kiest. VOORBEELD KLEUTERS WORDEN AL GEVRAAGD IN WELKE HOEK ZE WILLEN SPELEN (BLOKKENHOEK, LEESHOEK, POPPENHOEK) Wij gaan ons met name bezighouden met de relatie tussen motivatie en autonomie = deelnamemotieven Sociale verbondenheid: behoefte van ieder mens om op een positieve manier met anderen te interacteren. Sociale ervaringen (bepalen voor een groot deel hoe een leerling over zichzelf denkt) beïnvloeden psychologische inmengingen Vb. successen en mislukkingen hebben invloed op het geloof dat je competent bent, je perceptie op autonomie (hebben van een keuze) en relatedness (verbonden voelen met anderen) Competitie heeft een externe beloning; namelijk sociale vergelijking  kan intrinsieke motivatie ondermijnen Als Coöperatie de focus is; bijv. demonstreren van vooruitgang en bijdragen aan teambelang Beide zijn daarom belangrijke voorspellers van het ontwikkelen van intrinsieke motivatie Lesgeef gedrag van de docent; autoritaire stijl kan intrinsieke motivatie ondermijnen. Opleiden skileraar oldschool naar beneden; 15 jaar er overgedaan om zo te skien  FOUT! HELEMAAL FOUT! Gooi die poten uit elkaar en laat de wind er doorheen waaien! De cursist krijgt ter plekke een hartaanval?!?! INTRINSIEKE MOTIVATIE Kennis Voltooiing Enthousiasme ervaren

8 IMPLICIETE AANPAK LEREN GAAT SPRONGSGEWIJS
Door het gedrag en daarmee het leerproces afdwingen Minder instructie nodig  minder expliciete regels worden gebruikt STARTEN VANUIT DE BEWEGINGSUITDAGING Door te variëren in spel en speelregels, eigenschappen/ mogelijkheden van materiaal en arrangementen Landschappelijke aanwijzingen Analogieën Gedrag heeft een bepaalde voorkeursstand, waarin we graag willen blijven. Pas als er iets ingrijpends gebeurt, worden we uit die toestand losgeschud en zal er ander gedrag ontstaan. Denk aan de rivier metafoor overgaan naar andere bedding als water te hoog komt. Dat zegt niet dat er onderhuids niet al veranderingsprocessen aan de gang zijn, maar de echte druppel die de emmer doet overlopen is nog niet gevallen. Pas bij een doorbraakfactor maakt iemand een transitie (gaat over) naar een volgend niveau. Of die ‘factor’ iemands gedrag blijvend veranderd kan je meten met een retentietest enige tijd nadat je gestopt bent met oefenen. Belangrijk dat je van te voren goed overdenkt wat je wilt uitlokken…

9 TEACHING GAMES for UNDERSTANDING
Not HOW but WHY and WHEN! Do not practice isolated skills but modify the game in which you practice the skill. HIER filmpje met verplaatsbaar net! Punt verloren? Verplaats het net, zodat de ander op een groter veld komt te staan. Niet hoe de fh technisch moet maar waarom je hem doet (diep in het veld) en wanneer (als tegenstander voorin staat)

10 Van theorie naar praktijk door ACRONIEM S.P.A.T.S.
Bedenk een voor het niveau relevante spelvorm/spelletje. Met elkaar Sparren Tegen elkaar Jongleren / gewennings- oefeningen verpakt als spel S pelen

11 S.P.A.T.S. P robleem Kijk wat er wel / niet lukt in het spel (letje)
Waar komen de shuttles?

12 S.P.A.T.S. A anpassen Aanpassen waardoor de kans wordt vergroot dat het wel lukt! 1. Materiaal 2. Arrangement 3. Opdracht 4. Aanspelen 5. Techniek  G.R.A.S.

13 1. MATERIAAL RACKETS SHUTTLE

14 2. ARRANGEMENT GROOTTE VAN HET SPEELVELD NETHOOGTE MIKPUNTEN

15 3. OPDRACHT GESLOTEN – HALF OPEN – OPEN AANGEPASTE (EXTRA) REGELS

16 4. AANSPELEN EERSTE SHUTTLE MAKKELIJKE SHUTTLE IN DE RALLY
Bij tennis is de eerste ook belangrijk: anders onderwijzen we SORRY! Oha bij servicelijn Niet raken oh dan is bh ook prima als de rally maar start

17 5. TECHNIEK LIEFST  LANDSSCHAPPELIJK  ANALOGIE G.R.A.S.  G REEP
 R AAKPUNT  A RMACTIE  S TAND VAN HET LICHAAM

18 S.P.A.T.S. T oepassen Ga, indien nodig, kort oefenen in een meer gesloten (speelse) oefenvorm OF………

19 S.P.A.T.S. S pelen Ga zo snel mogelijk weer terug naar een aangepaste spel(vorm) Met elkaar Sparren Tegen elkaar Jongleren / gewennings- oefeningen

20 SAMENGEVAT SPELENDERWIJS LEREN AANPASSEN CENTRAAL
GEEN 1STE FOCUS OP TECHNIEK AAN DE SLAG! SPELVORMEN: - MET ELKAAR, - SPARREN EN - TEGEN ELKAAR


Download ppt "Workshop badminton Spelenderwijs leren badmintonnen vanuit een meer impliciete aanpak. Welkom Voorstellen."

Verwante presentaties


Ads door Google