De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiator Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator Didactiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiator Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator Didactiek"— Transcript van de presentatie:

1 Initiator Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator Didactiek
Najaar 2008

2 Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Inhoud Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces Bouwsteen 1: De context Bouwsteen 2: De sportbeoefenaars Bouwsteen 3: Doelen en inhouden Bouwsteen 4: Procedures en methoden Bouwsteen 5: De initiator Najaar 2008

3 Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces Situering en uitgangspunten Het didactisch leerproces Bouwstenen van de didactiek Doel van het didactisch model Taak van de initiator Hulpmiddelen Najaar 2008

4 Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces Najaar 2008

5 Hulpmiddelen voor de initiator
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Hulpmiddelen voor de initiator Naam: Voornaam: Datum: Locatie: LESTHEMA: Doelgroep: Leerdoelen: Activiteiten en leerinhouden Organisatie en management Inleiding Kern Slot Reflectie en evaluatie Wie? Wat? Waar? Welke Hoe? Waarom? Najaar 2008

6 Bouwsteen 1: de context De fysieke omgeving Waar zal de les doorgaan?
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 1: de context De fysieke omgeving Waar zal de les doorgaan? Is er didactisch materiaal aanwezig Is de ruimte een veilige leeromgeving Is de ruimte een uitdagende leeromgeving De sociale omgeving Najaar 2008

7 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars De sportbeoefenaars: Een heterogeen publiek, dat vraagt om differentiatie! Najaar 2008

8 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars Verscheidenheid Wie zijn de sportbeoefenaars? Wat zijn hun persoonlijke kenmerken? Lichamelijk Sociaal Verstandelijk Emotioneel Met welke intentie doen zij aan sport? Wat is het niveau van sportbeoefening? Op welke manieren nemen zij informatie op Vanuit de situatie of de omgeving Vanuit de beweging Vanuit de lesgever (verbaal, visueel, directe hulp?) Hoe leren zij? Differentiatie Fiches Najaar 2008

9 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars Het gepeste kind Fiches Personen met een handicap Het drukke kind Interculturele communicatie De senior Najaar 2008

10 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 1. Soorten doelstellingen 2. Formulering van doelstellingen 3. Soorten lesinhouden Najaar 2008

11 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 1. Soorten doelstellingen Korte of lange termijn doelstellingen Bereikbaar of onbereikbaar Motorisch, cognitief of sociaal Controleerbaar of oncontroleerbaar 2. Formuleren van doelstellingen De gerichtheid Het waarneembaar eindgedrag De soort situatie De minimale eis Najaar 2008

12 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 3. Soorten lesinhouden De gekozen leerinhouden moeten aan een aantal eisen voldoen zodat het nuttige en bruikbare leerervaringen kunnen zijn. Hou rekening met volgende aandachtspunten: De fase van het motorisch leerproces De betekenis van de opdrachten De opbouw van makkelijk naar moeilijk De verhouding tussen actie en rust De globale of analytische aanpak Welke algemene lesinhouden onderscheiden we in een les of training? Inleiding Kern (leerkern vs belevingskern, haltemomenten) Slot Najaar 2008

13 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Didactische werkwijzen 2. Fiches Najaar 2008

14 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Didactische werkwijzen 1. Management 2. Opdrachtvormen 3. Groeperingsvormen 4. Instructievormen 5. Omgangsvormen 6. Correctievormen als vorm van feedback Fiche: conflicten Najaar 2008

15 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Management Tijdsmanagement De duur van de lesdelen De afwisseling in intensiteit De actieve leertijd De rustmomenten Ruimtemanagement Een optimaal gebruik van de ruimte en het materiaal Werkregels, werkpatronen en afspraken Opstellingsvormen De opstelling van de lesgever De opstelling van de groep Najaar 2008

16 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 2. Opdrachtvormen De opdrachtvorm geeft aan onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. 3. Groeperingsvormen Factoren die een rol spelen bij het groeperen zijn: De motorische vaardigheden van de sporters De lengte en het gewicht van de sporters Het geslacht en de leeftijd van de sporters Het aantal deelnemers en de hoeveelheid materiaal De relatie tussen de sporters onderling De beleving van de sporters Najaar 2008

17 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 4. Instructievormen Wat is “instructie”? Waarop is de instructie gericht? Wat is het doel van instructie? Hoe geef je instructies? Najaar 2008

18 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 5. Omgangsvormen = de manier waarop de initiator met de sporters omgaat Open vs gesloten De vaardigheden van de initiator, de oefenstof zelf en de individuele verschillen tussen sporters zijn van belang bij de wijze van aanbreng van de oefenstof Wanneer belonen, negeren, verbieden en straffen?? Najaar 2008

19 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 6. Correctievormen als vorm van feedback Observeren corrigeren Verschillende manieren om te corrigeren: In groep of individueel Verandering van situatie Afdalen Voordoen Helpen Samen zoeken naar een oplossing Positief corrigeren Najaar 2008

20 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden Fiche: conflicten Wat zijn conflicten? Hoe ontstaan ze? Hoe ga je ermee om? Najaar 2008

21 Bouwsteen 5: De initiator
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 5: De initiator 1. Hoe breng ik mijn boodschap over? 2. Hoe zorg ik dat mijn boodschap effect heeft? 3. Hoe kijk ik terug op het lesgebeuren en mijn eigen inbreng Najaar 2008

22 Bouwsteen 5: De initiator
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 5: De initiator 1. Hoe breng ik mijn boodschap over? Verbale communicatie Geslaagde communicatie Gestoorde communicatie De lichaamstaal De demonstratie De media Najaar 2008

23 Bouwsteen 5: De initiator
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 5: De initiator 2. Hoe zorg ik dat mijn boodschap effect heeft? Motiveren en gemotiveerd zijn Soorten motivatie Intrinsiek Extrinsiek Hulpmiddelen ter bevordering van de motivatie Voor de les Tijdens de les Na de les 3. Hoe kijk ik terug op het lesgebeuren en mijn eigen inbreng? De zelf-evaluatie De reflectie-vragen Najaar 2008

24 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek
Einde Najaar 2008


Download ppt "Initiator Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator Didactiek"

Verwante presentaties


Ads door Google