De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TASK FORCE ‘FOCUS OP DE MARKT’ CASE IJSSELMEERGEBIED Gerben Beetstra, Kees Bons, Simon Groot, Micheline Hounjet, Gerda Lenselink, Maaike Maarse, Gerard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TASK FORCE ‘FOCUS OP DE MARKT’ CASE IJSSELMEERGEBIED Gerben Beetstra, Kees Bons, Simon Groot, Micheline Hounjet, Gerda Lenselink, Maaike Maarse, Gerard."— Transcript van de presentatie:

1 TASK FORCE ‘FOCUS OP DE MARKT’ CASE IJSSELMEERGEBIED Gerben Beetstra, Kees Bons, Simon Groot, Micheline Hounjet, Gerda Lenselink, Maaike Maarse, Gerard van Meurs, Frans van der Ven, Hans Vissers 29 maart 2010

2 de inzicht, positionering, acties - de stedelijke opgave - de natuuropgave het task force proces de leerpunten en aanbevelingen - de methode - de task force inhoud resultaten TASK FORCE: zie wiki - regioteam IJsselmeergebied

3 - update- actoren IJsselmeergebied Levend document regioteam IJsselmeergebied bijgewerkt nav Task Force ‘’Focus op de markt’’ Versie 5 26 maart 2010 inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen

4 Beleidsnota IJsselmeergebied (NWP) V&W ism LNV en VROM ontwikkelingsgericht Klimaatbestendig ecologisch robuust 2100 rijksbeleidstrajecten (2009) geven samenhang en richting inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen Randstadbesluiten Almere- Amsterdam-Markermeer (RAAM) Programma Randstad Urgent rijk en regio versterken internationale concurrentiepositie en de duurzaamheid van de Noordvleugel 2040 2009 – 2015 Beleidsnota IJsselmeergebied

5 de stedelijke opgave inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen

6 de natuuropgave inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen

7 Rol:kennisschakelaar …..partner voor overheden (almere, LNV) Thema:Vanuit overzicht opgave en de oplossingsrichtingen bijdragen aan: studies haalbaarheid en betaalbaarheid Rol:kennisontwikkelaar/integrator…partner voor overheden (almere, LNV) Thema:Met Ontwerpend Onderzoek (koppeling SO – gebiedsontwikkeling, oa instrumentarium) bijdragen aan: draagvlak en kwaliteit in processen Rol:innovator/co-creator ….. partner voor investeerders Thema:Ontwikkelruimte genereren voor nieuwe concepten en innovaties: C2C klimaatadaptief bouwen eco-engineering, ecosystem services Inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen strategie voor stedelijke en natuuropgave -1

8 Met werkmaatschappijen aan het goede verhaal werken Zelfbewust en pro-actief Gekoppeld aan SO/TO Interessante en onmisbare partner voor overheden als gem. Almere, prov. Flevoland, LNV voor investeerders en markt (projectontwikkelaars, banken, aannemers en ingenieursbureaus) Successen boeken en zichtbaar zijn Daarop volgt de (h)erkenning inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen strategie voor stedelijke en natuuropgave -2

9 Komende maand in gesprek met werkmaatschappijen Toekomstbestendig Ecologisch Systeem Almere-Amsterdam-Markermeer Centrum/Weerwater Oosterwold WD aanspreken op vervullen ambassadeursrol Investeerders en markt leren kennen, start R&D proces Intern: SO/TO scannen, programmering 2011 - portfolio speels presenteren inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen voorgenomen acties

10 in potentie maar deze stap is nog niet volledig gemaakt -want tijdsdruk en beperkte doorlooptijd -TO/SO pakket moet gescand inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen betere integratie van onderzoek naar markt?

11 JA, focus aangebracht > vooral op stedelijk waterbeheer > natuur minder ver uitgewerkt we weten beter wat we willen sterk(er) verhaal inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen sterke profilering naar en positionering op de markt?

12 JA: horizontale verbinding versterkt tussen marktteam stedelijk waterbeheer, regioteam IJsselmeergebied, umt’s stedelijke infrastructuur en serious gaming en eco-engineering verticale verbinding en gevoel van commitment is versterkt (MT én marktteams) sense of urgency werd gevoeld doelgerichtheid droeg daaraan bij Inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen Sterkere interne samenwerking en draagvlak?

13 werkt de logframe methode? inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen STERK uniforme benadering sterk structurerend sterk bij complexe projecten ZWAK dwingend werkt door alle stappen te doorlopen kost tijd om terminologie te begrijpen KANSEN vergelijkbaarheid task forces degelijk beproefde methode BEDREIGING methode leidt af van de opgave methode niet inspirerend voor iedereen terminologie sluit niet aan bij benadering gebiedsontwikkeling Verken andere, mogelijk meer effectievere methoden

14 afronding task force, vastlegging acties in marktplan en doorwerking verantwoordelijke voor uitvoering acties (marktteam) en volg dit vanuit MT signalering nieuwe marktontwikkelingen en start nieuwe task force als nodig goede teamsamenstelling (hor. + vert.) bij nieuwe task forces handhaving spelregels en goede cultuur rondom task forces (verplichte aanwezigheid!) inzicht. positionering. acties. proces. leerpunten en aanbevelingen Aanbevelingen Task Forces. Zorg voor…


Download ppt "TASK FORCE ‘FOCUS OP DE MARKT’ CASE IJSSELMEERGEBIED Gerben Beetstra, Kees Bons, Simon Groot, Micheline Hounjet, Gerda Lenselink, Maaike Maarse, Gerard."

Verwante presentaties


Ads door Google