De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TASK FORCE ‘FOCUS OP DE MARKT’ CASE IJSSELMEERGEBIED

Verwante presentaties


Presentatie over: "TASK FORCE ‘FOCUS OP DE MARKT’ CASE IJSSELMEERGEBIED"— Transcript van de presentatie:

1 TASK FORCE ‘FOCUS OP DE MARKT’ CASE IJSSELMEERGEBIED
5 april 2017 TASK FORCE ‘FOCUS OP DE MARKT’ CASE IJSSELMEERGEBIED Gerben Beetstra, Kees Bons, Simon Groot, Micheline Hounjet, Gerda Lenselink, Maaike Maarse, Gerard van Meurs, Frans van der Ven, Hans Vissers 29 maart 2010

2 resultaten TASK FORCE: zie wiki - regioteam IJsselmeergebied
5 april 2017 inhoud de inzicht, positionering, acties - de stedelijke opgave - de natuuropgave het task force proces de leerpunten en aanbevelingen de methode de task force resultaten TASK FORCE: zie wiki - regioteam IJsselmeergebied

3 -update- actoren IJsselmeergebied
5 april 2017 -update- actoren IJsselmeergebied Levend document regioteam IJsselmeergebied bijgewerkt nav Task Force ‘’Focus op de markt’’ Versie 5 26 maart 2010 inzicht . positionering . acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

4 rijksbeleidstrajecten (2009) geven samenhang en richting
Beleidsnota IJsselmeergebied (NWP) V&W ism LNV en VROM ontwikkelingsgericht Klimaatbestendig ecologisch robuust 2100 Randstadbesluiten Almere- Amsterdam-Markermeer (RAAM) Programma Randstad Urgent rijk en regio versterken internationale concurrentiepositie en de duurzaamheid van de Noordvleugel 2040 2009 – 2015 Beleidsnota IJsselmeergebied inzicht . positionering. acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

5 5 april 2017 de stedelijke opgave inzicht . positionering . acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

6 de natuuropgave inzicht . positionering . acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

7 strategie voor stedelijke en natuuropgave -1
5 april 2017 strategie voor stedelijke en natuuropgave -1 Rol: kennisschakelaar …..partner voor overheden (almere, LNV) Thema: Vanuit overzicht opgave en de oplossingsrichtingen bijdragen aan: studies haalbaarheid en betaalbaarheid Rol: kennisontwikkelaar/integrator…partner voor overheden (almere, LNV) Thema: Met Ontwerpend Onderzoek (koppeling SO – gebiedsontwikkeling, oa instrumentarium) bijdragen aan: draagvlak en kwaliteit in processen Rol: innovator/co-creator ….. partner voor investeerders Thema: Ontwikkelruimte genereren voor nieuwe concepten en innovaties: C2C klimaatadaptief bouwen eco-engineering, ecosystem services Inzicht . positionering. acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

8 strategie voor stedelijke en natuuropgave -2
5 april 2017 strategie voor stedelijke en natuuropgave -2 Met werkmaatschappijen aan het goede verhaal werken Zelfbewust en pro-actief Gekoppeld aan SO/TO Interessante en onmisbare partner voor overheden als gem. Almere, prov. Flevoland, LNV voor investeerders en markt (projectontwikkelaars, banken, aannemers en ingenieursbureaus) Successen boeken en zichtbaar zijn Daarop volgt de (h)erkenning inzicht . positionering . acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

9 voorgenomen acties Komende maand in gesprek met werkmaatschappijen
5 april 2017 voorgenomen acties Komende maand in gesprek met werkmaatschappijen Toekomstbestendig Ecologisch Systeem Almere-Amsterdam-Markermeer Centrum/Weerwater Oosterwold WD aanspreken op vervullen ambassadeursrol Investeerders en markt leren kennen, start R&D proces Intern: SO/TO scannen, programmering portfolio speels presenteren inzicht . positionering . acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

10 betere integratie van onderzoek naar markt?
5 april 2017 betere integratie van onderzoek naar markt? in potentie maar deze stap is nog niet volledig gemaakt want tijdsdruk en beperkte doorlooptijd TO/SO pakket moet gescand inzicht . positionering . acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

11 sterke profilering naar en positionering op de markt?
5 april 2017 sterke profilering naar en positionering op de markt? JA, focus aangebracht vooral op stedelijk waterbeheer natuur minder ver uitgewerkt we weten beter wat we willen sterk(er) verhaal inzicht . positionering . acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

12 Sterkere interne samenwerking en draagvlak?
5 april 2017 Sterkere interne samenwerking en draagvlak? JA: horizontale verbinding versterkt tussen marktteam stedelijk waterbeheer, regioteam IJsselmeergebied, umt’s stedelijke infrastructuur en serious gaming en eco-engineering verticale verbinding en gevoel van commitment is versterkt (MT én marktteams) sense of urgency werd gevoeld doelgerichtheid droeg daaraan bij Inzicht . positionering . acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

13 werkt de logframe methode?
5 april 2017 werkt de logframe methode? STERK uniforme benadering sterk structurerend sterk bij complexe projecten ZWAK dwingend werkt door alle stappen te doorlopen kost tijd om terminologie te begrijpen KANSEN vergelijkbaarheid task forces degelijk beproefde methode BEDREIGING methode leidt af van de opgave methode niet inspirerend voor iedereen terminologie sluit niet aan bij benadering gebiedsontwikkeling Verken andere, mogelijk meer effectievere methoden inzicht . positionering . acties . proces . leerpunten en aanbevelingen

14 Aanbevelingen Task Forces. Zorg voor…
5 april 2017 Aanbevelingen Task Forces. Zorg voor… afronding task force, vastlegging acties in marktplan en doorwerking verantwoordelijke voor uitvoering acties (marktteam) en volg dit vanuit MT signalering nieuwe marktontwikkelingen en start nieuwe task force als nodig goede teamsamenstelling (hor. + vert.) bij nieuwe task forces handhaving spelregels en goede cultuur rondom task forces (verplichte aanwezigheid!) inzicht . positionering . acties . proces . leerpunten en aanbevelingen


Download ppt "TASK FORCE ‘FOCUS OP DE MARKT’ CASE IJSSELMEERGEBIED"

Verwante presentaties


Ads door Google