De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Anneke Vos We lezen: Genesis 1: 1 – 19 De preek gaat over: Licht! In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied: Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69) . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69)
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69)

3 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag,
Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69) Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag, dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag

4 Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God, voor al wat leeft.
Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69) Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God, voor al wat leeft. Dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

5 Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal.
Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69) Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal. Dank U, dat U uw Woord wilt geven aan ons allemaal.

6 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69) Wet: Gezang 176a: (GK1) Wetslezing Gezang 176a : 13  (GK 1) Gebed Lezen: Genesis 1: Zingen: Psalm 111: 1, 6 Preek over Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) Doopsformulier 1

7 Gedenk, o volk, met heilig beven, hoe God, met majesteit bekleed,
Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5 (GK1) Wetslezing Gezang 176a: 13  Gedenk, o volk, met heilig beven, hoe God, met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven en zijn Tien Woorden horen deed:

8 Ik ben de HEER, die als uw Koning u uit Egypte heb geleid.
Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5 (GK1) Wetslezing Gezang 176a: 13  Ik ben de HEER, die als uw Koning u uit Egypte heb geleid. Ik riep u uit uw slavenwoning, mijn sterke arm heeft u bevrijd.

9 Geef nooit mijn eer aan andre goden. Leef heilig voor mijn aangezicht.
Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5 (GK1) Wetslezing Gezang 176a: 13  Geef nooit mijn eer aan andre goden. Leef heilig voor mijn aangezicht. Vertrouw op Mij in al uw noden, uw hart alleen op Mij gericht.

10 Voor beeldendienst zult gij u wachten, Ik duld geen eigenwilligheid.
Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5 (GK1) Wetslezing Gezang 176a: 13  Voor beeldendienst zult gij u wachten, Ik duld geen eigenwilligheid. Ik straf dat kwaad in de geslachten, maar zegen uw gehoorzaamheid.

11 Gij zult van God niet ijdel spreken, gebruik zijn naam in heiligheid.
Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5 (GK1) Wetslezing Gezang 176a: 13  Gij zult van God niet ijdel spreken, gebruik zijn naam in heiligheid. Onheilig zweren zal Hij wreken. Welzalig wie de HEER belijdt.

12 Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5 (GK1) Wetslezing Gezang 176a: 13 

13 Geef dat wij trouw uw wet betrachten. Gedenk ons in barmhartigheid.
Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5 (GK1) Wetslezing Gezang 176a: 13  Geef dat wij trouw uw wet betrachten. Gedenk ons in barmhartigheid. Schenk ons in Christus nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid.

14 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69) Wet: Gezang 176a: (GK1) Wetslezing Gezang 176a : 13  (GK 1) Gebed Lezen: Genesis 1: Zingen: Psalm 111: 1, 6 Preek over Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) Doopsformulier 1

15 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69) Wet: Gezang 176a: (GK1) Wetslezing Gezang 176a : 13  (GK 1) Gebed Lezen: Genesis 1: Zingen: Psalm 111: 1, 6 Preek over Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) Doopsformulier 1

16 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69) Wet: Gezang 176a: (GK1) Wetslezing Gezang 176a : 13  (GK 1) Gebed Lezen: Genesis 1: Zingen: Psalm 111: 1, 6 Preek over Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) Doopsformulier 1

17 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 132: 1, 2, 5 (NG 69) Wet: Gezang 176a: (GK1) Wetslezing Gezang 176a : 13  (GK 1) Gebed Lezen: Genesis 1: Zingen: Psalm 111: 1, 6 Preek over Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) Doopsformulier 1

18 Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77)

19 Twee manieren van kijken: Een snelle manier: hoe ziet het er uit?
Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) Twee manieren van kijken: Een snelle manier: hoe ziet het er uit? 2. Een diepe manier: iemand heeft dit gemaakt? Scheppingsverhaal: kijk diep! Iemand heeft deze wereld gemaakt!

20 Water en Geest Tekst: Genesis 1: 2 - 5,14 - 19
Zingen: Gezang 149 (NG 77) Water en Geest

21 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed
Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) Water en Geest De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed

22 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed
Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) Water en Geest De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed maar Gods geest zweefde over het water. [De Geest van God: voorbode van grote dingen die gaan gebeuren]

23 2. Licht God zei: ‘Er moet licht komen,‘ en er was licht.
Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) Water en Geest 2. Licht God zei: ‘Er moet licht komen,‘ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

24 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht
Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) 2. Licht het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht Namen geven: Koningschap “ Ik heb jou gemaakt, dus ik mag kiezen hoe ik jou noem "

25 3. Lampen God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf
Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) 1. Water en Geest 2. Licht 3. Lampen God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het.

26 3. Lampen God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf
Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) 3. Lampen God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het.

27 Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77)

28 de grootsheid van zon en maan en sterren en … God en … mensen
Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77) de grootsheid van zon en maan en sterren en … God en … mensen en … 'alles of niks'

29 Tekst: Genesis 1: 2 - 5, Zingen: Gezang 149 (NG 77)

30 Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan,
Gezang 149 (NG 77) Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan, is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God Zie ik ’s morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen open gaan, is het of de dag mij noemt de naam van een machtig God.

31 Deze God die aard’en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep
Gezang 149 (NG 77) Deze God die aard’en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijkheid licht, zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en die zijn liefde voor mij openbaart mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart: Hoe groot is God voor mij

32 Doopsformulier 1 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan gemeente Collecte Zingen: Liedboek 1 Zegen

33 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of met water besprenkeld. Op die manier wordt zichtbaar gemaakt dat je vuil bent in de ogen van God. Bij je geboorte ben je namelijk al belast met zonde. En God veroordeelt alle zonde. Je kunt het koninkrijk van God dan ook alleen binnenkomen als je

34 De doop wil je ertoe brengen om je verkeerde
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I opnieuw geboren wordt. De doop wil je ertoe brengen om je verkeerde daden en gedachten onder ogen te zien, ze nederig voor God te erkennen en de afwassing van je vuilheid en een nieuw leven helemaal van Jezus Christus te verwachten. In de tweede plaats garandeert de doop dat Jezus Christus je inderdaad wil schoon wassen. Daarom heeft hij bevolen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

35 Door je doop garandeert God de Vader je dat
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig genadeverbond met je sluit. Hij adopteert je als zijn kind enerfgenaam . Hij wil altijd liefderijk voor je zorgen. Het kwaad zal hij van je weren; of hij laat het bijdragen aan het goede. Door je doop garandeert de Zoon dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij maakt je één met zichzelf in zijn dood en opstanding. Hij schenkt je zijn eigen

36 volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je vrijspreekt.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je vrijspreekt. Door je doop garandeert de heilige Geest je dat hij in je wil wonen. Hij maakt je een levend lid van Christus. In Christus bezit je namelijk al de afwassing van je zonde en de dagelijkse vernieuwing van je leven. De Geest maakt dat tot je persoonlijke eigendom. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn.

37 Dan zul je eeuwig leven te midden van het door God uitgekozen volk.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Dan zul je eeuwig leven te midden van het door God uitgekozen volk. In de derde plaats, van jouw kant ben je nu verplicht God te gehoorzamen op een manier die bij je nieuwe leven past. Je moet geloven in deze ene God, Vader, Zoon en heilige Geest en hem liefhebben met heel je ziel, met heel je hart, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Je moet met de zonde breken,

38 je oude aard doden en vol ontzag voor God leven.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I je oude aard doden en vol ontzag voor God leven. Als je uit zwakheid nog zonden doet, hoef je niet aan Gods genade te twijfelen. Evenmin is dat een reden om dan maar door te gaan met zondigen. Je doop is immers de garantie dat het verbond dat God met je gesloten heeft eeuwig is.

39 Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Over de kinderdoop Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Toch is dat geen reden om hen de doop te weigeren. Want God heeft met hen zijn verbond gesloten, al begrijpen ze dat evenmin. De belofte die God aan Abraham heeft gedaan, geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen; namelijk: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle

40 komende generaties, een eeuwigdurend
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. De apostel Petrus zegt hetzelfde met de woorden: voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Om deze reden heeft God Abraham opgedragen zijn nakomelingen te besnijden. De besnijdenis was in de tijd van het oude

41 verbond het garantieteken waardoor God liet
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I verbond het garantieteken waardoor God liet zien dat je door het geloof rechtvaardig bent. Jezus Christus zelf heeft kinderen omarmd, de handen opgelegd en gezegend. In het nieuwe verbond is de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. De kinderen van gelovigen horen er dus helemaal bij. Ze zijn erfgenamen van Gods rijk en delen in zijn verbond.

42 Formulier om de heilige doop te bedienen
aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Daarom moeten ze gedoopt worden. De ouders horen hun kinderen, wanneer die opgroeien, uit te leggen wat het betekent gedoopt te zijn.

43 Doopsformulier 1 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan gemeente Collecte Zingen: Liedboek 1 Zegen

44 Doopsformulier 1 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan gemeente Collecte Zingen: Liedboek 1 Zegen

45 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Brengt mij veilig in de stal.

46 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent. Denk dan eens aan al die schaapjes Die de Heer bij name kent? Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

47 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

48 Doopsformulier 1 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan gemeente Collecte Zingen: Liedboek 1 Zegen

49 Doopsformulier 1 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan gemeente Collecte Zingen: Liedboek 1 Zegen

50 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek”
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de Kerk: bijdr. kerkverband Bloemenbezorging: Vandaag: Kevin Metz Volgende week: Kristian Huisman Na de collecte zingen we Liedboek 1: 1, 2, 3, 4

51 Een uitgestoken hand eerst ontvangen en dan geven de collecte is uiting van dankbaarheid; ‘offer der dankbaarheid’ tijd, geld en aandacht voor hen die onze hulp nodig hebben van harte aanbevolen!

52 Als moeilijkheden problemen worden…

53 Christelijke psychosociale hulpverlening bij o.a.
Relatieproblemen Identiteitsvragen Depressiviteit Angst en paniekstoornis Burnout Seksverslaving Rouwverwerking Verwerking misbruik

54 Hulpverlening aan jongeren (18 +)
Op eigen benen! Veel jongeren zijn op zoek naar een volwaardige plek in kerk en maatschappij. Wie ben jij in relatie met je ouders, vrienden, God? Keuzes maken kun je leren! Emoties: loop er niet voor weg. Soms heb je hier hulp bij nodig….

55 Een uitdaging voor vrouwen…
Als je zorgend bent ingesteld, wie zorgt er dan voor jou? Ja zeggen, als je nee bedoelt..? In de Cursus voor vrouwen leer je: Jezelf beter kennen Je mogelijkheden ontplooien Grenzen te stellen Je gaven te gebruiken

56 Bij relatieproblemen…
Wij maken ruzie, Maar niet meer dan een ander. We hebben geleerd om met elkaar te praten! Samen kom je er niet uit. Natuurlijk vraag je hulp bij relatieproblemen.

57 Over sommige geheimen kun je maar beter praten…
Geldproblemen Seksverslaving Relatieproblemen Eenzaamheid Angsten Eetverslaving Schuldgevoelens

58 Uw steun… Jaarlijks vragen ruim cliënten hulp bij De Driehoek. Dank zij uw bijdrage en uw gebed kunnen wij de hulp blijven geven. Broeders en zusters, Hartelijk dank!

59 Gebedspunten Wilt u blijven bidden voor uw broeders en zusters die (dreigen) vast (te) lopen? Wilt u vragen om wijsheid voor de medewerkers van De Driehoek? Wilt u vragen om voldoende financiële middelen zodat christelijke hulpverlening kan blijven bestaan? Tenslotte: Vergeet niet te danken!

60 Meer informatie op…

61 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek”
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de Kerk: bijdr. kerkverband Bloemenbezorging: Vandaag: Kevin Metz Volgende week: Kristian Huisman Na de collecte zingen we Liedboek 1: 1, 2, 3, 4

62 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne
Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

63 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,
Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

64 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,
Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

65 en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde
Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

66 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

67 HET NIEUWE HANDBOEKJE KOMT ER WEER AAN !
DE KANS OM ER NU GOED IN TE STAAN ! Mail uw correcte gegevens door aan : en/of Schriftelijk mag ook aan Helen Vonk en/of Jan Wind


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google