De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Jan Wind Voorganger: Ds D. Griffioen te Vrouwenpolder We lezen uit: Jozua 2: 1 – 21 Jozua 6: 22 – 25 De preek gaat over: Matteüs 1: 5a, Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Vier Moeders van onze Heer In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: Jozua 6: Voor de kinderen: Gezang 12 (NG 9) Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Preek Zingen: Gezang 17:1, 2 (NG 12)

4 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:
Liedboek 126: 1, 2, 3 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

5 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan;
Liedboek 126: 1, 2, 3 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

6 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer,
Liedboek 126: 1, 2, 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: Jozua 6: Voor de kinderen: Gezang 12 (NG 9) Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Preek Zingen: Gezang 17:1, 2 (NG 12)

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: Jozua 6: Voor de kinderen: Gezang 12 (NG 9) Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Preek Zingen: Gezang 17:1, 2 (NG 12)

9 is een sterke stad, dat zie je zo! is een sterke stad dat zie je zo!
Gezang 12: 1, 2, 3 (NG 9) Jericho, Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo! is een sterke stad dat zie je zo! Als wij Jericho niet winnen, komen wij het land niet binnen, En ons volk zal blijven staan, Aan de poort van Kanaan

10 is een sterke stad, dat zie je zo! is een sterke stad dat zie je zo!
Gezang 12: 1, 2, 3 (NG 9) Jericho, Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo! is een sterke stad dat zie je zo! God geeft Jozua een teken: trek de stad om zonder spreken, doe dat zeven dagen lang, Ik strijd voor U, wees niet bang.

11 is een sterke stad, dat zie je zo! is een sterke stad dat zie je zo!
Gezang 12: 1, 2, 3 (NG 9) Jericho, Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo! is een sterke stad dat zie je zo! Maar als de bazuinen schallen, gaan wij juichen met z’n allen, en de muren, dubbeldik, vallen in elkaar van schrik.

12 is een sterke stad, dat zie je zo! is een sterke stad dat zie je zo!
Gezang 12: 1, 2, 3 (NG 9) Jericho, Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo! is een sterke stad dat zie je zo!

13 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: Jozua 6: Voor de kinderen: Gezang 12 (NG 9) Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Preek Zingen: Gezang 17:1, 2 (NG 12)

14 GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER
Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

15 Rachab van de walletjes
Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) Rachab van de walletjes

16 GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER
Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

17 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12)

18 GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER
Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

19 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12)

20 GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER
Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

21 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12)

22 GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER
Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

23 Marc Chagall De verspieders met Rachab op de muur Tekst: Matteüs 1: 5a
Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) Marc Chagall De verspieders met Rachab op de muur

24 GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER
Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

25 Wie is God behalve onze Heer? En wie is een rots behalve onze God?
Gezang 17: 1, 2 (NG 12) Wie is God behalve onze Heer? En wie is een rots behalve onze God? Een schuilplaats en een schild, Een burcht en een bevrijder Is Hij voor wie vertrouwen op Hem

26 Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God?
Gezang 17: 1, 2 (NG 12) Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Hij sterkt mij in de strijd en doet mij overwinnen keer op keer, ik geef voor eeuwig Hem de eer.

27 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1 Credo over God de Zoon Gezang 123: 5 (GK 2) Collecte Slotzang: Psalm 87:1, 2, 3, 4, 5 Zegen

28 'k Geloof in God de Vader, die uit niets
Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1 Credo over God de Zoon Gezang 123: 5 (GK 2) 'k Geloof in God de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet.

29 Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1
Credo over God de Zoon Gezang 123: 5 (GK 2)

30 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost
Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1 Credo over God de Zoon Gezang 123: 5 (GK 2) 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig, onbevlekt.

31 Volgende week: COLLECTE Vandaag
de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: Theologische Universiteit Bloemenbezorging: vandaag: Henk Treurniet volgende week: Marian Goudappel Na de collecte zingen we: Psalm 87:1, 2, 3, 4, 5

32 Een uitgestoken hand eerst ontvangen en dan geven de collecte is uiting van dankbaarheid; ‘offer der dankbaarheid’ tijd, geld en aandacht voor hen die onze hulp nodig hebben van harte aanbevolen!

33 Als moeilijkheden problemen worden…

34 Christelijke psychosociale hulpverlening bij o.a.
Relatieproblemen Identiteitsvragen Depressiviteit Angst en paniekstoornis Burnout Seksverslaving Rouwverwerking Verwerking misbruik

35 Hulpverlening aan jongeren (18 +)
Op eigen benen! Veel jongeren zijn op zoek naar een volwaardige plek in kerk en maatschappij. Wie ben jij in relatie met je ouders, vrienden, God? Keuzes maken kun je leren! Emoties: loop er niet voor weg. Soms heb je hier hulp bij nodig….

36 Een uitdaging voor vrouwen…
Als je zorgend bent ingesteld, wie zorgt er dan voor jou? Ja zeggen, als je nee bedoelt..? In de Cursus voor vrouwen leer je: Jezelf beter kennen Je mogelijkheden ontplooien Grenzen te stellen Je gaven te gebruiken

37 Bij relatieproblemen…
Wij maken ruzie, Maar niet meer dan een ander. We hebben geleerd om met elkaar te praten! Samen kom je er niet uit. Natuurlijk vraag je hulp bij relatieproblemen.

38 Over sommige geheimen kun je maar beter praten…
Geldproblemen Seksverslaving Relatieproblemen Eenzaamheid Angsten Eetverslaving Schuldgevoelens

39 Uw steun… Jaarlijks vragen ruim cliënten hulp bij De Driehoek. Dank zij uw bijdrage en uw gebed kunnen wij de hulp blijven geven. Broeders en zusters, Hartelijk dank!

40 Gebedspunten Wilt u blijven bidden voor uw broeders en zusters die (dreigen) vast (te) lopen? Wilt u vragen om wijsheid voor de medewerkers van De Driehoek? Wilt u vragen om voldoende financiële middelen zodat christelijke hulpverlening kan blijven bestaan? Tenslotte: Vergeet niet te danken!

41 Meer informatie op…

42 Volgende week: COLLECTE Vandaag
de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: Theologische Universiteit Bloemenbezorging: vandaag: Henk Treurniet volgende week: Marian Goudappel Na de collecte zingen we: Psalm 87:1, 2, 3, 4, 5

43 Zingen: Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

44 Zingen: Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

45 Het tijdelijke adres van Loes Treurniet:
Deurcollecte vergeten?!!    Volgende week staan wij er ook nog een keer. Het tijdelijke adres van Loes Treurniet: Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Zuid1 Postbus 2060, 3000 CB  Rotterdam.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google