De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen uit: Jozua 2: 1 – 21 Jozua 6: 22 – 25 De preek gaat over: Matteüs 1: 5a, Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Vier Moeders van onze Heer Het eerste lied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen uit: Jozua 2: 1 – 21 Jozua 6: 22 – 25 De preek gaat over: Matteüs 1: 5a, Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Vier Moeders van onze Heer Het eerste lied."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen uit: Jozua 2: 1 – 21 Jozua 6: 22 – 25 De preek gaat over: Matteüs 1: 5a, Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Vier Moeders van onze Heer Het eerste lied is: Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet).... Voorlezer: Jan Wind Voorganger: Ds D. Griffioen te Vrouwenpolder

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing:Jozua 2: 1 - 21 Jozua 6: 22 - 25 Voor de kinderen: Gezang 12 (NG 9) Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Preek Zingen:Gezang 17:1, 2 (NG 12)

4 Liedboek 126: 1, 2, 3 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

5 Liedboek 126: 1, 2, 3 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

6 Liedboek 126: 1, 2, 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

7 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing:Jozua 2: 1 - 21 Jozua 6: 22 - 25 Voor de kinderen: Gezang 12 (NG 9) Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Preek Zingen:Gezang 17:1, 2 (NG 12)

8 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing:Jozua 2: 1 - 21 Jozua 6: 22 - 25 Voor de kinderen: Gezang 12 (NG 9) Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Preek Zingen:Gezang 17:1, 2 (NG 12)

9 Gezang 12: 1, 2, 3 (NG 9) Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo! Jericho, is een sterke stad dat zie je zo! Als wij Jericho niet winnen, komen wij het land niet binnen, En ons volk zal blijven staan, Aan de poort van Kanaan

10 Gezang 12: 1, 2, 3 (NG 9) Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo! Jericho, is een sterke stad dat zie je zo! God geeft Jozua een teken: trek de stad om zonder spreken, doe dat zeven dagen lang, Ik strijd voor U, wees niet bang.

11 Gezang 12: 1, 2, 3 (NG 9) Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo! Jericho, is een sterke stad dat zie je zo! Maar als de bazuinen schallen, gaan wij juichen met z’n allen, en de muren, dubbeldik, vallen in elkaar van schrik.

12 Gezang 12: 1, 2, 3 (NG 9) Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo! Jericho, is een sterke stad dat zie je zo!

13 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 98:1, 2 Liedboek 126: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing:Jozua 2: 1 - 21 Jozua 6: 22 - 25 Voor de kinderen: Gezang 12 (NG 9) Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Preek Zingen:Gezang 17:1, 2 (NG 12)

14 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

15 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) Rachab van de walletjes

16 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

17 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12)

18 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

19 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12)

20 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

21 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12)

22 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

23 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) Marc Chagall De verspieders met Rachab op de muur

24 Tekst: Matteüs 1: 5a Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Zingen: Gezang 17: 1, 2 (NG 12) GOD VERANDERT EEN HEIDENSE VROUW VAN LICHTE ZEDEN IN EEN VOORMOE-DER VAN JEZUS CHRISTUS 1. de hoer van Jericho 2. de moeder van Boaz 3. het werk van God

25 Gezang 17: 1, 2 (NG 12) Wie is God behalve onze Heer? En wie is een rots behalve onze God? Een schuilplaats en een schild, Een burcht en een bevrijder Is Hij voor wie vertrouwen op Hem

26 Gezang 17: 1, 2 (NG 12) Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Hij sterkt mij in de strijd en doet mij overwinnen keer op keer, ik geef voor eeuwig Hem de eer.

27 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1 Credo over God de Zoon Gezang 123: 5 (GK 2) Collecte Slotzang: Psalm 87:1, 2, 3, 4, 5 Zegen

28 Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1 Credo over God de Zoon Gezang 123: 5 (GK 2) 'k Geloof in God de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet.

29 Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1 Credo over God de Zoon Gezang 123: 5 (GK 2)

30 Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1 Credo over God de Zoon Gezang 123: 5 (GK 2) 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig, onbevlekt.

31 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week : de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: Theologische Universiteit Bloemenbezorging: vandaag: Henk Treurniet volgende week: Marian Goudappel Na de collecte zingen we: Psalm 87:1, 2, 3, 4, 5

32 Een uitgestoken hand eerst ontvangen en dan geven de collecte is uiting van dankbaarheid; ‘offer der dankbaarheid’ tijd, geld en aandacht voor hen die onze hulp nodig hebben van harte aanbevolen! Een uitgestoken hand eerst ontvangen en dan geven de collecte is uiting van dankbaarheid; ‘offer der dankbaarheid’ tijd, geld en aandacht voor hen die onze hulp nodig hebben van harte aanbevolen!

33 Als moeilijkheden problemen worden…

34 Christelijke psychosociale hulpverlening bij o.a. Relatieproblemen Identiteitsvragen Depressiviteit Angst en paniekstoornis Burnout Seksverslaving Rouwverwerking Verwerking misbruik Relatieproblemen Identiteitsvragen Depressiviteit Angst en paniekstoornis Burnout Seksverslaving Rouwverwerking Verwerking misbruik

35 Hulpverlening aan jongeren (18 +) Wie ben jij in relatie met je ouders, vrienden, God? Keuzes maken kun je leren! Emoties: loop er niet voor weg. Soms heb je hier hulp bij nodig…. Wie ben jij in relatie met je ouders, vrienden, God? Keuzes maken kun je leren! Emoties: loop er niet voor weg. Soms heb je hier hulp bij nodig…. Op eigen benen! Veel jongeren zijn op zoek naar een volwaardige plek in kerk en maatschappij. Op eigen benen! Veel jongeren zijn op zoek naar een volwaardige plek in kerk en maatschappij.

36 Een uitdaging voor vrouwen… Jezelf beter kennen Je mogelijkheden ontplooien Grenzen te stellen Je gaven te gebruiken Jezelf beter kennen Je mogelijkheden ontplooien Grenzen te stellen Je gaven te gebruiken Als je zorgend bent ingesteld, wie zorgt er dan voor jou? Ja zeggen, als je nee bedoelt..? In de Cursus voor vrouwen leer je: Als je zorgend bent ingesteld, wie zorgt er dan voor jou? Ja zeggen, als je nee bedoelt..? In de Cursus voor vrouwen leer je:

37 Bij relatieproblemen… Maar niet meer dan een ander. We hebben geleerd om met elkaar te praten! Wij maken ruzie, Samen kom je er niet uit. Natuurlijk vraag je hulp bij relatieproblemen.

38 Over sommige geheimen kun je maar beter praten… Geldproblemen Seksverslaving Relatieproblemen Eenzaamheid Geldproblemen Seksverslaving Relatieproblemen Eenzaamheid Angsten Eetverslaving Schuldgevoelens Angsten Eetverslaving Schuldgevoelens

39 Uw steun… Jaarlijks vragen ruim 1.000 cliënten hulp bij De Driehoek. Dank zij uw bijdrage en uw gebed kunnen wij de hulp blijven geven. Broeders en zusters, Hartelijk dank! Jaarlijks vragen ruim 1.000 cliënten hulp bij De Driehoek. Dank zij uw bijdrage en uw gebed kunnen wij de hulp blijven geven. Broeders en zusters, Hartelijk dank!

40 Gebedspunten Wilt u blijven bidden voor uw broeders en zusters die (dreigen) vast (te) lopen? Wilt u vragen om wijsheid voor de medewerkers van De Driehoek? Wilt u vragen om voldoende financiële middelen zodat christelijke hulpverlening kan blijven bestaan? Tenslotte: Vergeet niet te danken! Wilt u blijven bidden voor uw broeders en zusters die (dreigen) vast (te) lopen? Wilt u vragen om wijsheid voor de medewerkers van De Driehoek? Wilt u vragen om voldoende financiële middelen zodat christelijke hulpverlening kan blijven bestaan? Tenslotte: Vergeet niet te danken!

41 www.dedriehoek.nl www.dedriehoek.nl Meer informatie op…

42 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week : de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: Theologische Universiteit Bloemenbezorging: vandaag: Henk Treurniet volgende week: Marian Goudappel Na de collecte zingen we: Psalm 87:1, 2, 3, 4, 5

43 Zingen:Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

44 Zingen:Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

45 Het tijdelijke adres van Loes Treurniet: Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Zuid1 Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam. Deurcollecte vergeten?!! Volgende week staan wij er ook nog een keer.


Download ppt "We lezen uit: Jozua 2: 1 – 21 Jozua 6: 22 – 25 De preek gaat over: Matteüs 1: 5a, Hebreeën 11: 31 Jakobus 2: 25 Vier Moeders van onze Heer Het eerste lied."

Verwante presentaties


Ads door Google