De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijnsoverleg Watersportbaan - Ekkergem 24 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijnsoverleg Watersportbaan - Ekkergem 24 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijnsoverleg Watersportbaan - Ekkergem 24 mei 2012

2 Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent http://www.pbdgent.be

3  Stad opgedeeld 12 departementen  PBD dienst binnen Departement Onderwijs en Opvoeding (DOOSG)  Grootste departement  4000 kinderen in kinderopvang – 12.000 kinderen/jongeren in onderwijs PBD binnen de Stad Gent

4 De PBD stelt zich als kernopdracht de pedagogische kwaliteit van alle kinderopvanginitiatieven en scholen te optimaliseren, prioritair de instellingen van het departement, teneinde kinderen en jongeren maximale kansen te bieden, rekening houdend met hun sociaal-culturele achtergrond, om zich optimaal te ontplooien en te komen tot actieve deelname aan de samenleving, nu en in de toekomst Missie PBD

5 Visie PBD  PBD is een adviserende dienst  Basiswerkers, leidinggevenden en beleidsmedewerkers ondersteunen, versterken in hun autonoom en kwalitatief handelen  PBD en instellingen DOOSG als lerende organisaties  Sterk geloof in de mogelijkheden van medewerkers en in samenwerking

6 1.Advieswerk op departementsniveau 2.Advieswerk op instellingsniveau 2.1 Vorming 2.2 Collegiale ondersteuning 2.3 Coaching 2.4 Praktijkbegeleiding 2.5 Projectbegeleiding 3.Informatieverspreiding en kennisdeling Kernactiviteiten PBD

7  Maximale kansen ongeacht sociaal-culturele achtergrond  Finaliteit: optimaal ontplooien en komen tot actieve deelname aan de samenleving  Bestrijden van vooroordelen en discriminatie  Verhogen van welbevinden en participatie bij iedereen  Opzetten van krachtige en zorgbrede leerprocessen en -omgevingen  Participatief en verbindend werken met kinderen, ouders en buurt Accenten bij kernactiviteiten

8 De PBD formuleert mogelijke oplossingen voor de noden en problemen uit het werkveld, reflecteert kritisch op beleidslijnen en ondersteunt bij de implementatie ervan. 1. Advieswerk op departementsniveau

9 Dit kan op vraag van het departement, de instellingen of op basis van een eigen aanbod. 2. Advieswerk op instelllingsniveau

10  De PBD organiseert vorming op maat van de instellingen.  Bij de vorming die de dienst zelf verzorgt, worden steeds praktijkgerichte toepassingen ingebouwd.  Vorming kan tevens onderdeel uitmaken van begeleiding / project. 2.1 Vorming

11 De dienst stimuleert samenwerking met het oog op het uitwisselen van expertise of het uitwerken van een product in collegagroepen (volgens thema, functie). 2.2 Collegiale ondersteuning

12 Het coachen gebeurt via reflectieve gesprekken op de praktijk om zowel de kwaliteit van het werk te verbeteren als competentieontwikkeling te stimuleren. 2.3 Coaching

13 Naast reflectieve gesprekken wordt eveneens gebruik gemaakt van het observeren, voordoen en samen doen van het pedagogisch en/of leidinggevend werk. Het op gang brengen van vernieuwingen neemt hierbij een belangrijke plaats in. 2.4 Praktijkbegeleiding

14 Dit is een bijzondere vorm van praktijkbegeleiding die een impact heeft op het totale pedagogisch concept en de totale instelling. De positieve aspecten van deze projecten worden getransfereerd naar andere instellingen. Er wordt nagegaan of er kritische meerwaarde wordt gerealiseerd door schaalvergroting en/of internationalisering. 2.5 Projectbegeleiding

15 De dienst zoekt, verzamelt, structureert en verstrekt informatie en kennis voor alle medewerkers van het departement en alle betrokkenen bij de organisatie van onderwijs en opvoeding. De dienst breidt haar kwalitatieve samenwerking uit met belangrijke interne en externe partners. 3. Informatieverspreiding en kennisdeling

16  “Thuistaal in onderwijs”  “Techniek”  “Het Leerdorp”  “SamenLerendGent”  Nieuwe initiatieven kinderopvang PBD-projecten binnen Gent2020 Missie Stad Gent: ‘Gent, een scheppende stad, die door een doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten een voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving.’

17 Directeur Teamleider administratie Medewerkers Teamleider Brede Schoolwerking en BF Begeleiders Teamleider SO, ICT, SLG, Intern, Innovatie Begeleiders Teamleider basisonderwijs Begeleiders Teamleider kinderopvang Begeleiders Staf (secretariaat, PR, communicatie) Organigram van de PBD

18 Bedankt!!! els.desmedt@gent.be patricia.pausenberger@gent.be

19 SamenLerendGent Strategisch project van de Pedagogische Begeleidingsdienst en het Departement Onderwijs -Communicatie ondersteunen -Documenten uitwisselen -Informatie verspreiden -Kennis delen -Multimediaal

20 SLG: een open onderwijsnetwerk voor gelijke kansen De stad als leeromgeving De stad als curriculum De stad als expertisecentrum in de kijker - duurzaamheid De stad voor levensecht leren in de onmiddellijke omgeving Blended learning met digitale, interactieve leerprocessen

21 SLG: Gent als curriculum  Gevarieerd educatief aanbod: expert in de klas of bezoek individuen/personen organisaties Bedrijven  Het schoolboek voorbij: actueel, lokaal en internationaal, multimediaal, dynamisch

22 SLG: leervelden ontwerpen  -> educatief aanbod partner (bv. brochure)  -> digitaliseren (bv. pdf)  -> interactief maken (bv. exe, hotpotatos, Jclic)  -> parallellen opstellen (bv. moodle, LAMS, Udutu)

23 www.SamenLerendGent.be

24 1. SLG: een communicatiekanaal  Portaalsite: kruispunt voor onderwijs en externe expertise Onderwijsagenda Educatief aanbod externe partners Netwerkdagen

25 2. SLG: een leeromgeving

26 SamenLerendGent: leeromgeving –Samenwerkingsprocessen ondersteunen –Collegagroepen (intern en extern) –Actieve werkvormen delen –Leermiddelen publiceren

27 SLG : postkaart

28


Download ppt "Welzijnsoverleg Watersportbaan - Ekkergem 24 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google