De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een taalbeleid in het OCMW?. Workshop Naar een taalbeleid in het OCMW? 6 mei 2014 Inspiratiedag voor Sociale Diensten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een taalbeleid in het OCMW?. Workshop Naar een taalbeleid in het OCMW? 6 mei 2014 Inspiratiedag voor Sociale Diensten."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een taalbeleid in het OCMW?

2 Workshop Naar een taalbeleid in het OCMW? 6 mei 2014 Inspiratiedag voor Sociale Diensten

3 Overzicht Theorie over plaats van taal, anders- en meertaligheid in organisaties (10’) Praktijk van OCMW Gent (30’) Vragen (20’)

4 Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum Voor wie? – Lokale en provinciale besturen – Vlaamse en federale overheid – Diensten, instellingen, organisaties – Integratiecentra, onthaalbureaus en sociaal tolk- en vertaaldiensten Waarvoor? – Informatie – Helpdesk vreemdelingenrecht en internationaal privaatrecht – Vorming, leertrajecten, studiedagen – Opleiding en certificering sociaal tolken en vertalers – Procesbegeleidingen – Beleidsadviezen

5 Praktijkvisie Taal Kruispunt (1) Centrale vraag: – Hoe kunnen organisaties constructief omgaan met taal, anderstaligheid en meertaligheid? – Hoe kunnen zij hierin hun maatschappelijke rol vervullen? Voor wie? – Kruispunt medewerkers – Anderen die inspiratie zoeken

6 Praktijkvisie Taal Kruispunt (2) Praktijksituaties organisatieperspectief Uitgangspunten – Ontsluiten van sociale rechten – Maximaal bieden van kansen – Uitgaand van wederkerig aspect van integratie: anderstalige, organisaties en samenleving dienen rol op te nemen – Kwaliteitsbeleid met aandacht voor taal en diversiteit

7 4 thema’s 1)Taal en rechten 2)Dienstverlening aan anderstalige klanten 3)Werkgevers en anderstalige werknemers 4)Taalverwerving van volwassenen en kinderen

8 1. Taal en rechten Bepaald taalniveau en sociale rechten, hoogstens een inspanning – Niet iedereen kan even goed een taal leren – Informeel leren erkennen Geen tijdslimiet taalondersteuning – Taalvariëteiten Taalkennis geen voorwaarde voor verblijfsrecht

9 2. Taalverwerving Volwassenen Ndls leren niet enige middel tot participatie en integratie; geen doel maar middel Leren door te participeren Creëren duale leerwegen: oefenkansen Eigen ambities: behoeftegericht en maatwerk Andere vormen van uitsluiting

10 3. Werkgevers en anderstalige werknemers Aanwervings- en selectieprocedures met aandacht voor taal Proportionele kennis van het Nederlands? Hoe wordt die kennis getest? Opleiding leidinggevenden, Nederlands op de werkvloer, taalscan,… Gebruik meertalige realiteit op de werkvloer

11 4. Dienstverleningen aan anderstalige klanten Kwaliteitsvol communiceren, doel van je boodschap? Waaier aan communicatiemiddelen – Nederlands – Professionele tolken Ontsluiten en professionals opleiden Attitude en kennis professionals Interculturele competenties

12 5. Taalverwerving Kinderen Taalvaardigheid in breder kader Opleiding leerkrachten, oog voor differentiatie Krachtige leeromgevingen en betekenisvolle taken Thuistaal plaats geven en erkennen Interactie en functionele taalverwerving in vrije tijd www.meertaligheid.be

13 Conclusie: Kwaliteitsbeleid DienstverleningWerkgeversTaalverwervingTaal en rechten

14 Extra vragen? Britt Roels britt.roels@kruispuntmi.be Johan Maekelberg johan.maekelberg@ocmwgent.be johan.maekelberg@ocmwgent.be Nurten Özdemir Nurten.ozdemir@gent.be Bedankt!

15


Download ppt "Naar een taalbeleid in het OCMW?. Workshop Naar een taalbeleid in het OCMW? 6 mei 2014 Inspiratiedag voor Sociale Diensten."

Verwante presentaties


Ads door Google