De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toepassingsgebied project- milieueffectrapportage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toepassingsgebied project- milieueffectrapportage."— Transcript van de presentatie:

1 Toepassingsgebied project- milieueffectrapportage

2 Rubrieken 26 (bijlage I) en 13 (bijlage II): steeds in combinatie met een andere rubriek Veranderingen = uitbreidingen of wijzigingen Uitbreidingen: in omvang, grootte, capaciteit Wijzigingen: in aard, methode, proces (karakteristieken wijzigen) Rubrieken aangaande veranderingen Rubrieken aangaande veranderingen

3 Rubrieken 26 (bijlage I) en 13 (bijlage II): steeds in combinatie met een andere rubriek Veranderingen = uitbreidingen of wijzigingen Uitbreidingen: in omvang, grootte, capaciteit Wijzigingen: in aard, methode, proces (karakteristieken wijzigen) Rubrieken aangaande veranderingen Rubrieken aangaande veranderingen

4 Korte Inhoud Overzicht juridisch relevante bepalingen Overzicht juridisch relevante bepalingen Overzicht rubrieken uit besluit 10 december 2004 Overzicht rubrieken uit besluit 10 december 2004 Naar een uitvoeringsbesluit voor het toepassingsgebied project-m.e.r. Naar een uitvoeringsbesluit voor het toepassingsgebied project-m.e.r. Het besluit geanalyseerd Het besluit geanalyseerd De rubrieken nader bekeken De rubrieken nader bekeken Rubrieken aangaande veranderingen Rubrieken aangaande veranderingen

5 I. Juridisch Relevante bepalingen Europese richtlijn inzake projectmilieu-effectrapportage 85/337/EG Europese richtlijn inzake projectmilieu-effectrapportage 85/337/EG (wijzigingen 97/11/EG en 2003/35/EG) Decreet inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18 december 2002 Decreet inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18 december 2002 (BS 13 februari 2003) Besluit van 10 december 2004 met toepassingsgebied project-m.e.r. Besluit van 10 december 2004 met toepassingsgebied project-m.e.r. (BS 17 februari 2005)

6 Decreet inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18/12/2002 Decreet inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18/12/2002 Hoofdstuk III, afdeling I: Toepassingsgebied Hoofdstuk III, afdeling I: Toepassingsgebied De lijsten De lijsten * Steeds MER (ook bij hervergunning) (artikel 4.3.2.§1) * Al dan niet MER (ook bij hervergunning) (artikel 4.3.2.§2) * Veranderingen (artikel 4.3.2.§3) * Selectiecriteria: die van bijlage II

7 Decreet inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18/12/2002 Aanknoping naar motivatie ontheffing (artikel 4.3.3. §3): enkel voor bijlage II !! Aanknoping naar motivatie ontheffing (artikel 4.3.3. §3): enkel voor bijlage II !! * Of op basis van een vroeger (plan- of project)MER: herhaling, voortzetting of alternatief * Of zonder voorgaand MER Inhoud (artikel 4.3.3. §4) Inhoud (artikel 4.3.3. §4)

8 Besluit van 10 december 2004 met toepassingsgebied project-m.e.r. Definities (artikel 1) Definities (artikel 1) Toepassingsgebied: omschrijvende bepalingen (artikel 2) Toepassingsgebied: omschrijvende bepalingen (artikel 2) Opheffing artikels besluiten 1989 en één overgangsbepaling voor een beperkt aantal projecten (artikel 3) Opheffing artikels besluiten 1989 en één overgangsbepaling voor een beperkt aantal projecten (artikel 3) Bijlagen I en II: de lijsten Bijlagen I en II: de lijsten

9 II. OVERZICHT RUBRIEKEN BIJLAGE I EN II Naar een uitvoeringsbesluit voor het toe- passingsgebied project-m.e.r. Naar een uitvoeringsbesluit voor het toe- passingsgebied project-m.e.r. Resultaat van: * Expertise Cel Mer, andere administraties obv praktijk sinds 1989 Cel Mer, andere administraties obv praktijk sinds 1989 Binnen werkgroepen doelgroepenoverleg Binnen werkgroepen doelgroepenoverleg * Vergelijkend onderzoek Andere lidstaten Andere lidstaten Andere wetgeving (IPPC, Verdrag van Aarhus, Vlarem) Andere wetgeving (IPPC, Verdrag van Aarhus, Vlarem)

10 * D oelgroepenoverleg Plenair Plenair - Commissie Evaluatie Milieu-uitvoeringsreglementering (CEM)(eindverslag mei 1998): eerste integrale tekstvoorstellen als basis voor verdere studie, verfijning, overleg. - Technumstudie Criteriumset screening mer (september 1999) - Technisch Overleg Milieureglementering (januari 2003) - Kruispuntencommissie LIN (mei 2003) Bilateraal: Bilateraal: - Agoria (Fabrimetal) (voorjaar 2001) - Fevia (zomer 2003) - VEV (zomer 2003) … Naar een uitvoeringsbesluit voor het toepassings- gebied project-m.e.r. Naar een uitvoeringsbesluit voor het toepassings- gebied project-m.e.r. Resultaat van: (vervolg)

11 * Politiek overleg naar een ontwerp uitvoeringsbesluit (integrale versie) (voorjaar 2004) naar een ontwerp uitvoeringsbesluit (integrale versie) (voorjaar 2004) naar een uitvoeringsbesluit met toepassingsgebied project-mer 10 december 2004. naar een uitvoeringsbesluit met toepassingsgebied project-mer 10 december 2004. Naar een uitvoeringsbesluit voor het toepassings- gebied project-m.e.r. Naar een uitvoeringsbesluit voor het toepassings- gebied project-m.e.r. Resultaat van: (vervolg)

12 * Correcte omzetting EU-Richtlijn: Zo nauw mogelijk aanleunen bij de bepalingen van de richtlijn: Bijlage I en II + redactionele opbouw cfr richtlijn Bijlage I en II + redactionele opbouw cfr richtlijn Bijlage I overname richtlijn: geen inperking toegelaten Bijlage I overname richtlijn: geen inperking toegelaten Bijlage II als basis, gebruik maken van criteria en drempelwaarden, herformulering naar Vlaamse context Bijlage II als basis, gebruik maken van criteria en drempelwaarden, herformulering naar Vlaamse context Allemaal ‘verticale’ rubrieken, behalve rubriek 26 in bijlage I en rubrieken 13 en 14 in bijlage II (‘horizontaal’ met name snijdend doorheen overige rubrieken van bijlage I of van bijlage I en II ) = “catch all” formulering Allemaal ‘verticale’ rubrieken, behalve rubriek 26 in bijlage I en rubrieken 13 en 14 in bijlage II (‘horizontaal’ met name snijdend doorheen overige rubrieken van bijlage I of van bijlage I en II ) = “catch all” formulering Extra rubrieken buiten bijlage I en II: beperkt Extra rubrieken buiten bijlage I en II: beperkt Na advies Raad van State: ‘nucleaire’ rubrieken toegevoegd en artikel 2, §5 Na advies Raad van State: ‘nucleaire’ rubrieken toegevoegd en artikel 2, §5 Het Besluit geanalyseerd… Het Besluit geanalyseerd…

13 * De definities: de productiecapaciteit: de jaarlijkse of dagelijkse effectieve productiecapaciteit van de installaties, rekening houdend met onder andere de eigenschappen van de inrichtingen zoals de opslagcapaciteiten, de werkuren, het aantal werknemers, de werkregeling (personeelsbezetting) en rekening houdend met de bij de vergunning aan te vragen capaciteit; Het Besluit geanalyseerd… Het Besluit geanalyseerd…

14 bijzonder beschermde gebieden: - Europese beschermingszones - Ramsargebieden - duingebieden - ’groene’ bestemmingen - beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, monument of archeologische zone - waterwingebieden - Vaams ecologisch netwerk - erfgoedlandschappen Het Besluit geanalyseerd… Het Besluit geanalyseerd…

15 * Zowel voor projecten onder bijlage I als bijlage II geldt: een milieueffectrapport opstellen MAAR voor bijlage II-projecten kan een ontheffing worden verleend, MITS de initiatiefnemer aantoont dat er van zijn project geen aanzienlijke milieugevolgen zijn te verwachten. Het Besluit geanalyseerd… Het Besluit geanalyseerd…

16 * (Potentiële) Knelpunten (deels eigen aan de richtlijn): Gebrek aan consistentie in opbouw tussen bijlage I en II Gebrek aan consistentie in opbouw tussen bijlage I en II Interpretatieproblematiek: vraagt praktijkgerichte oplossingen (Europa heeft het laatste woord) Interpretatieproblematiek: vraagt praktijkgerichte oplossingen (Europa heeft het laatste woord) Veranderingen zeer algemeen/onduidelijk omschreven via rubriek 13 in bijlage II (en in mindere mate rubriek 26 bijlage I) Veranderingen zeer algemeen/onduidelijk omschreven via rubriek 13 in bijlage II (en in mindere mate rubriek 26 bijlage I) Sluipend gevaar ingeval van EU-klacht voor bijlage II activiteiten Sluipend gevaar ingeval van EU-klacht voor bijlage II activiteiten Het Besluit geanalyseerd… Het Besluit geanalyseerd…

17 Zijn er rubrieken ten opzichte van vroegere lijst(en) weggevallen? Zijn er rubrieken ten opzichte van vroegere lijst(en) weggevallen? pelsdieren pelsdieren inheemse kleine zoogdieren inheemse kleine zoogdieren inheemse grote zoogdieren (tenzij mestkalveren) inheemse grote zoogdieren (tenzij mestkalveren) wolwasserijen wolwasserijen landinrichtingsprojecten landinrichtingsprojecten De rubrieken nader bekeken De rubrieken nader bekeken

18 Enkele rubrieken van de vroegere lijst(en) die behouden zijn (ten opzichte van de richtlijn) Enkele rubrieken van de vroegere lijst(en) die behouden zijn (ten opzichte van de richtlijn) Enkel onder bijlage II en in functie van: Brede maatschappelijke consensus Brede maatschappelijke consensus Milieugevoelig Milieugevoelig Met name: houtvezelplaat, spaanderplaat… fabrieken houtvezelplaat, spaanderplaat… fabrieken koudwalsen als (ontbrekende) activiteit toegevoegd in 4d koudwalsen als (ontbrekende) activiteit toegevoegd in 4d golfterreinen golfterreinen petrochemische installaties petrochemische installaties De rubrieken nader bekeken De rubrieken nader bekeken

19 Enkele nieuwe rubrieken die ten opzichte van de vroegere lijsten (en de richtlijn) zijn toegevoegd Enkele nieuwe rubrieken die ten opzichte van de vroegere lijsten (en de richtlijn) zijn toegevoegd gemengde veeteeltbedrijven (1,e) gemengde veeteeltbedrijven (1,e) struisvogelachtigen (1,e) struisvogelachtigen (1,e) mestbewerking en -verwerking (11,l) mestbewerking en -verwerking (11,l) destructie dieren (11 k) destructie dieren (11 k) opslag en fysisch-chemische behandeling gevaarlijke afvalstoffen (11 b, ten derde) opslag en fysisch-chemische behandeling gevaarlijke afvalstoffen (11 b, ten derde) windturbines (3 i) windturbines (3 i) monostortplaatsen (nieuw?)(11e) monostortplaatsen (nieuw?)(11e) grondwaterwinningen (nieuw?)(ook bijlage I) grondwaterwinningen (nieuw?)(ook bijlage I) kunstmeststoffen (nieuw?) kunstmeststoffen (nieuw?) De rubrieken nader bekeken De rubrieken nader bekeken

20 Afval Afval Rubrieksomschrijving Rubrieksomschrijving I, 13: Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, zoals gedefinieerd in punt D10 van artikel 1.3.1 VLAREA, of chemische behandeling, zoals gedefinieerd in punt D9 van artikel 1.3.1. VLAREA, of het storten van gevaarlijke afvalstoffen. I, 13: Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, zoals gedefinieerd in punt D10 van artikel 1.3.1 VLAREA, of chemische behandeling, zoals gedefinieerd in punt D9 van artikel 1.3.1. VLAREA, of het storten van gevaarlijke afvalstoffen. I,14: …van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 100 ton per dag: aandacht voor deze rubriek I,14: …van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 100 ton per dag: aandacht voor deze rubriek Begrippen Begrippen chemische behandeling: verduidelijkt door verwijzing naar afvalstoffen-richtlijn (en verder Vlarem-rubriek 2.3.2 en technical guidelines (Basel-conventie) chemische behandeling: verduidelijkt door verwijzing naar afvalstoffen-richtlijn (en verder Vlarem-rubriek 2.3.2 en technical guidelines (Basel-conventie) uitgesloten als nuttige toepassing uitgesloten als nuttige toepassing Enkele rubrieken nader bekeken Enkele rubrieken nader bekeken

21 Ontginningen Ontginningen Rubrieksomschrijving Rubrieksomschrijving I, 23: Steengroeven en dagbouwmijnen, met inbegrip van ontginningen van oppervlaktedelfstoffen of grind, met een terreinoppervlakte van meer dan 10 hectare, of turfwinning met een terreinoppervlakte van meer dan 150 hectare. I, 23: Steengroeven en dagbouwmijnen, met inbegrip van ontginningen van oppervlaktedelfstoffen of grind, met een terreinoppervlakte van meer dan 10 hectare, of turfwinning met een terreinoppervlakte van meer dan 150 hectare. II,2, a): Ontginningen in gebieden die volgens de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen bestemd zijn om oppervlaktedelfstoffen of grind te ontginnen en die een ontginbare oppervlakte hebben van 10 ha of meer. II,2, a): Ontginningen in gebieden die volgens de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen bestemd zijn om oppervlaktedelfstoffen of grind te ontginnen en die een ontginbare oppervlakte hebben van 10 ha of meer. Begrippen Begrippen Bijlage I: de drempelwaarde heeft betrekking op de oppervlakte gevraagd in de vergunningsaanvraag Bijlage I: de drempelwaarde heeft betrekking op de oppervlakte gevraagd in de vergunningsaanvraag Bijlage II: de oppervlakte heeft betrekking op de nog ontginbare oppervlakte volgens plan van aanleg/ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: de oppervlakte heeft betrekking op de nog ontginbare oppervlakte volgens plan van aanleg/ruimtelijk uitvoeringsplan Enkele rubrieken nader bekeken Enkele rubrieken nader bekeken

22 Ontginningen (vervolg) Ontginningen (vervolg) Ontginningen en oppervlaktedelfstoffen: definities volgens oppervlaktedelfstoffendecreet Ontginningen en oppervlaktedelfstoffen: definities volgens oppervlaktedelfstoffendecreet ontginning: activiteit waarbij oppervlaktedelfstoffen worden onttrokken aan de bodem door middel van een bovengrondse exploitatie ontginning: activiteit waarbij oppervlaktedelfstoffen worden onttrokken aan de bodem door middel van een bovengrondse exploitatie oppervlaktedelfstoffen: elke delfstof die, als geologische afzetting, aan of in de nabijheid van het aardoppervlak in openlucht wordt ontgonnen, met uitzondering van…tot regeling van de grindwinning oppervlaktedelfstoffen: elke delfstof die, als geologische afzetting, aan of in de nabijheid van het aardoppervlak in openlucht wordt ontgonnen, met uitzondering van…tot regeling van de grindwinning Enkele rubrieken nader bekeken Enkele rubrieken nader bekeken

23 Dieren Dieren Rubrieksomschrijving: Rubrieksomschrijving: II, 1,e: Stal met 60.000 tot 85.000 plaatsen voor ander gevogelte dan legkippen of met 40.000 tot 60.000 plaatsen voor legkippen, en geheel of gedeeltelijk gelegen in een ander gebied dan "agrarisch gebied in de ruime zin” II, 1,e: Stal met 60.000 tot 85.000 plaatsen voor ander gevogelte dan legkippen of met 40.000 tot 60.000 plaatsen voor legkippen, en geheel of gedeeltelijk gelegen in een ander gebied dan "agrarisch gebied in de ruime zin” Begrippen Begrippen agrarisch gebied in ruime zin: inclusief woongebied met landelijk karakter agrarisch gebied in ruime zin: inclusief woongebied met landelijk karakter Enkele rubrieken nader bekeken Enkele rubrieken nader bekeken

24 Chemie Chemie Rubrieksomschrijving Rubrieksomschrijving I6: Geïntegreerde chemische installaties, d.w.z. installaties voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: I6: Geïntegreerde chemische installaties, d.w.z. installaties voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: - … Begrippen Begrippen Geïntegreerde chemische installaties: verduidelijkt aan de hand van volgende begrippen: chemische installatie, geïntegreerd/functionele binding, proceseenheid, industriële schaal. Geïntegreerde chemische installaties: verduidelijkt aan de hand van volgende begrippen: chemische installatie, geïntegreerd/functionele binding, proceseenheid, industriële schaal. Enkele rubrieken nader bekeken Enkele rubrieken nader bekeken

25 Waterbeheer: grondwater Waterbeheer: grondwater I,15: Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater wanneer het jaarlijkse volume onttrokken of aangevuld water 10 miljoen m³ of meer bedraagt. I,15: Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater wanneer het jaarlijkse volume onttrokken of aangevuld water 10 miljoen m³ of meer bedraagt. II, 10 o) Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater: II, 10 o) Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater: - Grondwaterwinningen of kunstmatige aanvullingen van grondwater als de capaciteit 2.500 m³ per dag of meer bedraagt. - Onttrekken van grondwater als de capaciteit 1.000 m³ per dag of meer bedraagt en de activiteit gelegen is in of een aanzienlijke invloed kan hebben op een gebied zoals aangeduid in uitvoering van het decreet houdende maatregelen ter bescherming van de kustduinen van 14 juli 1993 of als de activiteit een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken. Enkele rubrieken nader bekeken Enkele rubrieken nader bekeken

26 Rubrieken 26 (bijlage I) en 13 (bijlage II): steeds in combinatie met een andere rubriek Veranderingen = uitbreidingen of wijzigingen Uitbreidingen: in omvang, grootte, capaciteit Wijzigingen: in aard, methode, proces (karakteristieken wijzigen) Rubrieken aangaande veranderingen Rubrieken aangaande veranderingen

27 Rubriek 26: Wijziging of uitbreiding van in deze bijlage (=I) opgenomen projecten, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding geeft tot de overschrijding van de in deze bijlage genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan. Rubriek 13: Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of II, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (niet in bijlage I opgenomen wijziging of uitbreiding). Rubrieken aangaande veranderingen Rubrieken aangaande veranderingen

28 Enkele illustraties Rubriek 26: Toegepast op volgende rubriek (bijlage I): thermische centrale vanaf 300 megawatt (rubriek 2) - Eerste mogelijkheid: een bestaande centrale van 350 megawatt breidt uit tot meer dan 650 megawatt. - Tweede mogelijkheid: een bestaande centrale van 250 megawatt breidt uit tot meer dan 300 megawatt. Rubrieken aangaande veranderingen Rubrieken aangaande veranderingen

29 Rubriek 13: Voorbeeld toegepast op anorganische chemie (drempel voor mer plicht volgens bijlage II: 250.000 ton per jaar): - Bestaande vergunning: bedrijf is vergund voor een productie van 150.000 ton anorganische producten per jaar: mer-plicht niet van toepassing - Eerste geval: Geplande uitbreiding van 150.000 ton zodat voor 300.000 ton per jaar: valt onder toepassing van de milieueffectrapportage (rubriek 13) - Tweede geval: Geplande uitbreiding van 50.000 ton zodat nu te vergunnen voor 200.000 ton per jaar: milieueffectrapportage niet van toepassing Rubrieken aangaande veranderingen Rubrieken aangaande veranderingen

30 Rubriek 13: Toegepast op chemie: Voorbeeld: een chemisch bedrijf uit de anorganische sector: - nu vergund voor een productie van 230.000 ton anorganische producten per jaar. - geplande uitbreiding van 80.000 ton zodat voor 310.000 ton per jaar. - uit rubriek II6, a, tertio en rubriek 13: vraagt een ontheffing aan waarbij de impact voor totale bedrijf wordt onderzocht op significantie milieueffecten. Rubrieken aangaande veranderingen Rubrieken aangaande veranderingen

31 Rubriek 13: Voorbeeld toegepast op stortplaats voor gevaarlijke afval stoffen (geen drempel en rubriek van bijlage I): Bestaande vergunning - Eerste geval: wijziging in aard te storten materiaal (bvb baggerspecie) zonder uitbreiding en binnen lopende vergunningen : milieueffectrapportage is van toepassing volgens bijlage II, rubriek 13. - Tweede geval: hervergunning stortplaats gevaarlijk afval en wijziging aard te storten materiaal: milieueffectrapport opstellen volgens bijlage I. Rubrieken aangaande veranderingen Rubrieken aangaande veranderingen

32 Vaststelling: hoe rubriek 13 aanpakken? Doel en vragen: *hoe omschrijf je wijzigingen (algemeen/ per rubriek)? *hoe ga je om met uitbreidingen? *schema en casuïstiek. Rubrieken aangaande veranderingen Rubrieken aangaande veranderingen

33 Toepassing rubriek 13 Verandering van een bijlage I of bijlage II rubriek? Betreft het een uitbreiding? JA NEE

34 Toepassing rubriek 13 Betreft het een project waarvan de uitbreiding ≥ de Mer-drempel volgens bijlage I? MER Betreft het een project waarvan de uitbreiding + de vergunde capaciteit ≥ de drempel volgens bijlage I? Betreft het een uitbreiding van een mer-rubriek? JA NEE JA NEE

35 Toepassing rubriek 13 Betreft het een project waarvan de uitbreiding ≥ de Mer-drempel volgens bijlage II? Mogelijkheid tot ontheffingsaanvraag Betreft het een project waarvan de uitbreiding + de vergunde capaciteit ≥ de Mer-drempel volgens bijlage II? Milieueffectrapportage niet van toepassing NEE JA NEE

36 Toepassing rubriek 13 Verandering van een bijlage I of bijlage II rubriek? Betreft het een uitbreiding? JANEE

37 Toepassing rubriek 13 Betreft het een wijziging van een mer-rubriek? NEE Betreft het een wijziging van een Vlarem I-rubriek? JA Heeft de wijziging invloed op de emissies/immissies van het bedrijf? JA Mogelijkheid tot ontheffingsaanvraag JA Milieueffectrapportage niet van toepassing NEE


Download ppt "Toepassingsgebied project- milieueffectrapportage."

Verwante presentaties


Ads door Google