De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forum deskundigen 31 januari 2006 Toelichting bij actualisatie richtlijnenboek bodem, water, fauna en flora Aanleiding en aanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forum deskundigen 31 januari 2006 Toelichting bij actualisatie richtlijnenboek bodem, water, fauna en flora Aanleiding en aanpak."— Transcript van de presentatie:

1 Forum deskundigen 31 januari 2006 Toelichting bij actualisatie richtlijnenboek bodem, water, fauna en flora Aanleiding en aanpak

2 -Doelstelling van een richtlijnenboek -Concept voor een richtlijnenboek -Voordien-Nu

3 Doelstelling van een richtlijnenboek “… is de kwaliteit van het milieueffectrapport te verbeteren en de vereiste diepgang van een MER af te bakenen. In het richtlijnenboek wordt alle kennis, zowel procedureel als methodologisch, gebundeld op het gebied van de milieueffectrapportage. “ (1997)

4 Doelstelling van een richtlijnenboek Doelgroep-initiatiefnemer-MER-makers-administratie -bevoegde administratie en betrokken overheid -de bevolking

5 Concept voor een richtlijnenboek Richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten (=projectMER) Algemene delen Per discipline Per activiteitengroep

6 Concept voor een richtlijnenboek Algemene delen -Procedurele aspecten: stand van zaken 1997 huidige waarde: achterhaald nu: zie internet, publicaties… -Algemeen methodologische aspecten huidige waarde: actueel voor 90 %

7 Concept voor een richtlijnenboek Per discipline : (9 delen) (gepubliceerd) Basis: besluiten van 23 maart 1989 Mens-gezondheid, Mens-gezondheid, Mens-ruimtelijke aspecten, Mens-ruimtelijke aspecten, Fauna en flora, Fauna en flora, Bodem, Bodem, Water, Water, Lucht, Lucht, Licht, warmte en straling, Licht, warmte en straling, Geluid en trillingen Geluid en trillingen Monumenten en landschappen en materiële goederen in het algemeen. Monumenten en landschappen en materiële goederen in het algemeen.

8 Concept voor een richtlijnenboek Per activiteitengroep : niet-gepubliceerde teksten beperkt beschikbaar Basis: besluiten van 23 maart 1989 Aardolie, Aardolie, Thermische Centrales en energiebedrijven, Thermische Centrales en energiebedrijven, Dieren, Dieren, Chemie, Chemie, Asbest, Asbest, Afval, Afval, Zware industrie, Zware industrie, Autosnelwegen en spoorwegen, Autosnelwegen en spoorwegen, Aanleg van transportleidingen, Aanleg van transportleidingen,

9 Concept voor een richtlijnenboek Activiteitengroepen (vervolg) Havens en waterwegen, Havens en waterwegen, Groeven en graverijen, Groeven en graverijen, Industriegebieden, Industriegebieden, Vliegvelden, Vliegvelden, Stadsprojecten, Stadsprojecten, Waterbekkens en waterhuishoudingsprojecten, Waterbekkens en waterhuishoudingsprojecten, Ruilverkavelingen Ruilverkavelingen Nota’s voor Steenkool en ertsen, LNG en Bossen

10 Voordien -Besluiten 23 maart 1989 -Vanuit praktijk: behoefte aan richtlijnen -Discipline-onderzoek in 3 fasen (1997) Uitvoerder: interuniversitaire groep van verschillende universiteiten (begeleiding stuurgroep: administraties, overige ervaringsdeskundigen) - Activiteitengroepen: 2 delen (uitvoerders: UIA en SGS, 1999)

11 Voordien - Decreet van 18 december 2002 Uit Hoofdstuk VI: Gemeenschappelijke aspecten van kwaliteitszorg “De administratie stelt een richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage op. Dit m.e.r.-richtlijnenboek is het referentiewerk waarop de administratie, de initiatiefnemer, de erkende coördinatoren en de deskundigen zich baseren voor het goede verloop van de rapportage en voor de inhoud van en plan- MER of project-MER, met inbegrip van de methodologische aspecten.”

12 Nu Actualisatie richtlijnenboeken disciplines Actualisatie richtlijnenboeken disciplines –Bodem –Water –Fauna en Flora Aanleiding: -Nood aan actuele richtlijnen - Methodiek en wetgeving ( mer, sector), wetenschappelijke en maatschappelijke evoluties -Nood aan een dynamisch richtlijnenboek -Nood aan een praktisch bruikbaar richtlijnenboek

13 Nu Studieopdracht: Studieopdracht: –Uitvoerder: Soresma –Gestart 1 februari 2005 Stuurgroepbegeleiding Stuurgroepbegeleiding


Download ppt "Forum deskundigen 31 januari 2006 Toelichting bij actualisatie richtlijnenboek bodem, water, fauna en flora Aanleiding en aanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google