De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondwaterbescherming 1 Brabant Water 9 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondwaterbescherming 1 Brabant Water 9 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Grondwaterbescherming 1 Brabant Water 9 oktober 2012

2 Even voorstellen.. • Sandra Verheijden • Mario van den Akker 2

3 Kengetallen Brabant Water •Productie in m 3 per jaar180 miljoen •Leidingnet18.000 km •Aantal aansluitingenca. 1,1 miljoen •Aantal inwoners2,4 miljoen •Aantal waterproductiebedrijven31 •Omzet per jaar€ 220 miljoen •Aantal medewerkers800

4

5 Op hoeveel plaatsen onttrekt Brabant Water grondwater voor drinkwater? a)24 b)30 c)38 d)45

6 Van welke diepte in de ondergrond komt ons water? a)8-18 m–mv b)30-60 m-mv c)120-180 m-mv d)200-300 m-mv

7 Beschermen, maar hoe? 7

8 Grondwaterbescherming

9 Beschermen, maar hoe? 9 (bron www.skbodem.nl)

10 Wettelijk kader Europa Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn, Nitraatrichtlijn, Bestrijdingsmiddelenrichtlijn Nationaal Drinkwaterwet, Waterwet, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Wet Ruimtelijke ordening, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, Structuurvisie ondergrond (STRONG; in voorbereiding) 10

11 Beleid en regels Provincie Provinciale Milieuverordening (PMV), Verordening Ruimte Provinciaal Waterplan (PWP), Gebiedsdossier Gemeente Bestemmingsplan, Omgevingsvergunning (milieu) 11

12 Bescherming in de PMV •Waterwingebied •Grondwaterbeschermingsgebied •Boringsvrije zone Maar de PMV stelt ook regels voor bijvoorbeeld •Stiltegebieden •Voormalige stortplaatsen 12

13 Waterwingebied •Hier bevinden zich de waterbronnen •Maximale bescherming •Duurzaam beheer door drinkwaterbedrijf 13

14 Grondwaterbeschermingsgebied •Schil om het waterwingebied •Waterdeeltje is nog maximaal 25 jaar onderweg •Weren ongewenste ontwikkelingen •Regels voor (nieuwe) activiteiten 14

15 Boringsvrije zone •Watervoerende laag onder dikke kleilaag •Aantasting kleilaag niet toegestaan •Meldingsplicht activiteiten dieper dan 3 m-mv •Zone niet aangegeven door borden 15

16 Bescherming in beeld 16

17 17

18 Wat is een gebiedsdossier? •Gebiedsgerichte aanpak grondwaterbescherming •Provincie, Brabant Water, gemeente en Waterschap bespreken de bescherming van een winning. •Knelpunten, Risico’s en Kansen •Afspraken over maatregelen om de bescherming te verbeteren •Jaarlijks afstemming over voortgang afspraken 18

19 Wie spelen welke rol? •Provincie •Gemeenten •Brabant Water •Inwoners en gebruikers beschermingszones 19

20 Hoeveel hectare grond in Brabant kent een vorm van bescherming voor drinkwaterbronnen? a)1.950 hectare b)18.000 hectare c)21.250 hectare d)33.500 hectare

21 Hoeveel gemeenten in Brabant hebben te maken met grondwaterbescherming? a)16 b)31 c)40 d)48

22 •Nog invoegen, kaart waarop duidelijk te zien is hoeveel gemeenten in Brabant (en waar ze liggen) te maken hebben met grondwaterbescherming Brabantse gemeenten en grondwaterbescherming

23 Wat is nodig voor goede bescherming? •Tijdig signaleren van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit •Goed toepassen van de regels •Juiste maatregelen nemen Klinkt simpel… 23

24 Bescherming is lastig.. •Bescherming is een breed thema, de werkzaamheden (RO en milieu) zijn vaak versnipperd over meerdere afdelingen •Bescherming van drinkwaterbronnen staat niet “standaard” op de agenda of op afvinklijstjes •Kennis over te nemen maatregelen is beperkt 24

25 Hoe beschermen we zo goed mogelijk? •Signaleren dat bescherming speelt –Steeds actief op de agenda plaatsen –Zoveel mogelijk verankeren in processen –Samenwerking met BMF (sinds 2012) •Kennisniveau over bescherming verbeteren –Inhoudelijk advisering –Kennisdelen via bijeenkomsten –Gebiedsdossiers en werkverbanden –Informatie op website provincie 25

26 Hoe kunt u helpen? •Mocht u zelf een initiatief willen ondernemen in een beschermingzone? Doe een check via de provinciale website •Zijn de beschermingszones goed opgenomen in (nieuwe) ruimtelijke plannen van de gemeenten? •Meld risicovolle activiteiten voor bodem en grondwater aan bevoegd gezag. 26

27 Praktijk - Hemelwaterafvoer Via gemengd of gescheiden afvoerstelselInfiltratie via wadi of … 27

28 Praktijk - Hemelwaterafvoer Infiltratietransport (IT)rioolKrattensystemen 28

29 Praktijk - Parkeren Liever niet zo …Maar op deze manier 29

30 Praktijk - Bouwmaterialen Koperen goten en …daken zijn niet toegestaan 30

31 Dank voor uw aandacht! •Zijn er vragen? 31


Download ppt "Grondwaterbescherming 1 Brabant Water 9 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google