De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondwaterbescherming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondwaterbescherming"— Transcript van de presentatie:

1 Grondwaterbescherming
Brabant Water 9 oktober 2012

2 Even voorstellen.. Sandra Verheijden Mario van den Akker

3 Kengetallen Brabant Water
Productie in m3 per jaar miljoen Leidingnet km Aantal aansluitingen ca. 1,1 miljoen Aantal inwoners 2,4 miljoen Aantal waterproductiebedrijven 31 Omzet per jaar € 220 miljoen Aantal medewerkers 800

4

5 Op hoeveel plaatsen onttrekt Brabant Water grondwater voor drinkwater?
24 30 38 45

6 Van welke diepte in de ondergrond komt ons water?
8-18 m–mv m-mv m-mv m-mv

7 Beschermen, maar hoe?

8 Grondwaterbescherming

9 Beschermen, maar hoe? (bron

10 Wettelijk kader Europa Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn, Nitraatrichtlijn, Bestrijdingsmiddelenrichtlijn Nationaal Drinkwaterwet, Waterwet, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Wet Ruimtelijke ordening, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, Structuurvisie ondergrond (STRONG; in voorbereiding)

11 Beleid en regels Provincie Provinciale Milieuverordening (PMV), Verordening Ruimte Provinciaal Waterplan (PWP), Gebiedsdossier Gemeente Bestemmingsplan, Omgevingsvergunning (milieu)

12 Bescherming in de PMV Waterwingebied Grondwaterbeschermingsgebied
Boringsvrije zone Maar de PMV stelt ook regels voor bijvoorbeeld Stiltegebieden Voormalige stortplaatsen

13 Waterwingebied Hier bevinden zich de waterbronnen Maximale bescherming
Duurzaam beheer door drinkwaterbedrijf

14 Grondwaterbeschermingsgebied
Schil om het waterwingebied Waterdeeltje is nog maximaal 25 jaar onderweg Weren ongewenste ontwikkelingen Regels voor (nieuwe) activiteiten

15 Boringsvrije zone Watervoerende laag onder dikke kleilaag
Aantasting kleilaag niet toegestaan Meldingsplicht activiteiten dieper dan 3 m-mv Zone niet aangegeven door borden

16 Bescherming in beeld

17

18 Wat is een gebiedsdossier?
Gebiedsgerichte aanpak grondwaterbescherming Provincie, Brabant Water, gemeente en Waterschap bespreken de bescherming van een winning. Knelpunten, Risico’s en Kansen Afspraken over maatregelen om de bescherming te verbeteren Jaarlijks afstemming over voortgang afspraken

19 Wie spelen welke rol? Provincie Gemeenten Brabant Water
Inwoners en gebruikers beschermingszones

20 Hoeveel hectare grond in Brabant kent een vorm van bescherming voor drinkwaterbronnen?

21 Hoeveel gemeenten in Brabant hebben te maken met grondwaterbescherming?
16 31 40 48

22 Brabantse gemeenten en grondwaterbescherming
Nog invoegen, kaart waarop duidelijk te zien is hoeveel gemeenten in Brabant (en waar ze liggen) te maken hebben met grondwaterbescherming

23 Wat is nodig voor goede bescherming?
Tijdig signaleren van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit Goed toepassen van de regels Juiste maatregelen nemen Klinkt simpel…

24 Bescherming is lastig.. Bescherming is een breed thema, de werkzaamheden (RO en milieu) zijn vaak versnipperd over meerdere afdelingen Bescherming van drinkwaterbronnen staat niet “standaard” op de agenda of op afvinklijstjes Kennis over te nemen maatregelen is beperkt

25 Hoe beschermen we zo goed mogelijk?
Signaleren dat bescherming speelt Steeds actief op de agenda plaatsen Zoveel mogelijk verankeren in processen Samenwerking met BMF (sinds 2012) Kennisniveau over bescherming verbeteren Inhoudelijk advisering Kennisdelen via bijeenkomsten Gebiedsdossiers en werkverbanden Informatie op website provincie

26 Hoe kunt u helpen? Mocht u zelf een initiatief willen ondernemen in een beschermingzone? Doe een check via de provinciale website Zijn de beschermingszones goed opgenomen in (nieuwe) ruimtelijke plannen van de gemeenten? Meld risicovolle activiteiten voor bodem en grondwater aan bevoegd gezag.

27 Praktijk - Hemelwaterafvoer
Via gemengd of gescheiden afvoerstelsel Infiltratie via wadi of …

28 Praktijk - Hemelwaterafvoer
Infiltratietransport (IT)riool Krattensystemen

29 Praktijk - Parkeren Liever niet zo … Maar op deze manier

30 Praktijk - Bouwmaterialen
Koperen goten en … daken zijn niet toegestaan

31 Dank voor uw aandacht! Zijn er vragen?


Download ppt "Grondwaterbescherming"

Verwante presentaties


Ads door Google