De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartfalen Groep 5. Casusbeschrijving U bent een tweede jaars HIBO. Uw eerste patiënt vanmiddag is een 69 jarige dame, een onderwijzeres op rust die op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartfalen Groep 5. Casusbeschrijving U bent een tweede jaars HIBO. Uw eerste patiënt vanmiddag is een 69 jarige dame, een onderwijzeres op rust die op."— Transcript van de presentatie:

1 Hartfalen Groep 5

2 Casusbeschrijving U bent een tweede jaars HIBO. Uw eerste patiënt vanmiddag is een 69 jarige dame, een onderwijzeres op rust die op consult komt om haar resultaten te bespreken. Een maand geleden vertoonde ze tekens van hartfalen. Ze was bekend als hypertensiepatiënte sinds 15 jaar. Maar verder had ze een blanco medische voorgeschiedenis. U bent een tweede jaars HIBO. Uw eerste patiënt vanmiddag is een 69 jarige dame, een onderwijzeres op rust die op consult komt om haar resultaten te bespreken. Een maand geleden vertoonde ze tekens van hartfalen. Ze was bekend als hypertensiepatiënte sinds 15 jaar. Maar verder had ze een blanco medische voorgeschiedenis. Een EKG toont tekens van linker ventrikelhypertrofie. Een echocardiografisch onderzoek toont dilatatie van de linker ventrikel en een hypertrofie. Zowel de diastolische als de systolische functie zijn verminderd. De ventrikel ejectiefractie wordt geschat op 35%. Een EKG toont tekens van linker ventrikelhypertrofie. Een echocardiografisch onderzoek toont dilatatie van de linker ventrikel en een hypertrofie. Zowel de diastolische als de systolische functie zijn verminderd. De ventrikel ejectiefractie wordt geschat op 35%. U overloopt samen met patiënte de testresultaten en informeert hoe één en ander geëvolueerd is sinds de laatste keer dat U haar zag. “ Hartfalen, dat klinkt ernstig? Wat moet ik hiervan verwachten?”. U antwoord ontwijkend en zoekt naar een voorwendsel om niet op de vraag te moeten ingaan. U overloopt samen met patiënte de testresultaten en informeert hoe één en ander geëvolueerd is sinds de laatste keer dat U haar zag. “ Hartfalen, dat klinkt ernstig? Wat moet ik hiervan verwachten?”. U antwoord ontwijkend en zoekt naar een voorwendsel om niet op de vraag te moeten ingaan. U besluit om zelf op zoek te gaan naar concrete informatie. U besluit om zelf op zoek te gaan naar concrete informatie.

3 Zoekvragen Hoofdvraag: Wat is de prognose van een 69-jarige dame met hartfalen en 15 jaar hypertensie ? Hulpvragen: Wat is de definitie/etiologie van hartfalen? Wat is de definitie/etiologie van hartfalen? Wat is de prognose bij hartfalen? Wat is de prognose bij hartfalen? Afhankelijk van de ernst, wat is ons beleid? Afhankelijk van de ernst, wat is ons beleid?

4 Zoektocht PubMed: "Heart Failure, Congestive"[MAJR] AND guideline[PT] PubMed: "Heart Failure, Congestive"[MAJR] AND guideline[PT] => resultaat: 42 artikels, waarvan 1. ACC/AHA guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult: executive summary. 2. Comprehensive guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Task force for the diagnosis and treatment of chronic heart failure of the European Society of Cardiology. = 2 quaternaire bronnen => resultaat: 42 artikels, waarvan 1. ACC/AHA guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult: executive summary. 2. Comprehensive guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Task force for the diagnosis and treatment of chronic heart failure of the European Society of Cardiology. = 2 quaternaire bronnen

5 Zoektocht II Opgezocht in Clinical Evidence : Opgezocht in Clinical Evidence : The epidemiology of heart failure. = tertiaire bron (review) En natuurlijk Clinical Evidence zelf. = tertiaire bron En natuurlijk Clinical Evidence zelf. = tertiaire bron

6 Zoektocht III weinig resultaat  Up to date weinig resultaat  Up to date –prognose van hartfalen   grafiek, met referentie: Underlying causes and long-term survival in patients with initially unexplained cardiomyopathy, NEJM   grafiek, met referentie: Underlying causes and long-term survival in patients with initially unexplained cardiomyopathy, NEJM MeSH-termen (subheadings): MeSH-termen (subheadings): –etiology, mortality –survival analysis –risk factors

7 Zoektocht IV Nieuwe search: Nieuwe search: PubMed: “heart failure/congestive [MAJR] and mortality and survival analysis”  11 artikels More ‘malignant’ than cancer? Five-years survival following a first admission for heart failure = primaire bron

8 Zoektocht V PubMed: "Heart Failure, Congestive"[MAJR] AND "Stroke Volume"[MAJR] AND prognosis PubMed: "Heart Failure, Congestive"[MAJR] AND "Stroke Volume"[MAJR] AND prognosis => resultaat: 56 artikels, waarvan Prognosis of congestive heart failure in patients with normal versus reduced ejection fractions: results from a cohort of 2,258 hospitalized patients. = primaire bron => te eng, niet bruikbaar => resultaat: 56 artikels, waarvan Prognosis of congestive heart failure in patients with normal versus reduced ejection fractions: results from a cohort of 2,258 hospitalized patients. = primaire bron => te eng, niet bruikbaar

9 Wat is de definitie van hartfalen? Algemeen: hart kan niet voldoen aan de metabole vraag van het lichaam Algemeen: hart kan niet voldoen aan de metabole vraag van het lichaam Belangrijkste klinische kenmerken: dyspnoe (d’effort), inspanningsintolerantie, vochtretentie Belangrijkste klinische kenmerken: dyspnoe (d’effort), inspanningsintolerantie, vochtretentie Opmerking: Opmerking: –klinische parameters hebben een lage sensitiviteit (tabel 1) –er is geen algemeen aanvaarde gouden standaard voor de diagnose (tabel 2)

10

11

12 Wat is de etiologie van hartfalen?

13 Wat is de prognose bij hartfalen? Opmerkingen: Deze studies is uitgevoerd met het gebruik van medicatie, aangezien men in deze tijd reeds diuretica gebruikte Framingham Study: mediane overleving: M: 1,66j; V: 3,17; Na exclusie van de ischemische hartziekten met overlijden binnen de 90 dagen: M: 3,2j; V: 5,4j het sterftecijfer stijgt met 27% bij de man en 61% bij de vrouw per 10 jaar

14 Fig. 1. Five-year survival following a first admission to any Scottish hospital in 1991 for heart failure, myocardial infarction and the four most common sites of cancer specific to men and women.

15

16

17 Kaplan-Meier vs Cox overlevingstabellen overlevingstabellen houden rekening met patiënten die eerder uit de studie verdwijnen dan de geplande follow-up houden rekening met patiënten die eerder uit de studie verdwijnen dan de geplande follow-up geen covariabelen bij kaplan-meier in tegenstelling tot cox geen covariabelen bij kaplan-meier in tegenstelling tot cox hoe groter de populatie, hoe meer betrouwbaar hoe groter de populatie, hoe meer betrouwbaar

18 Classificatie Amerikaanse Guidelines: 4 Stadia Stadium A: Patiënt met hoog risico voor ontwikkelen van hartfalen maar zonder structurele hartafwijking. Stadium B: patïent met structurele hartafwijking, maar geen symptomen van hartfalen. Stadium C: Symptomen van hartfalen, recent of in het verleden, met onderliggende structurele hartafwijking. Stadium D: Patiënt in het eindstadium van hartfalen.

19 Europese Guidelines Hier wordt geen echte classificatie gegeven => De behandeling wordt uitgewerkt volgens de NYHA- classificatie. Algemene classificatie: NYHA-classificatie Klasse I: symptomen bij zware inspanning. Klasse II: symptomen bij normale inspanning. Klasse III: symptomen bij lichte inspanning. Klasse IV: symptomen in rust. Classificatie

20 Beleid Doel: Preventie: Behandelen van ziekten (AHT, klepziekten, …) die aanleiding geven tot hartfalen. Verdere progressie tegengaan. Behoud van levenskwaliteit Verbeterde overleving

21 Beleid Farmacotherapie 1e lijn: ACE-inhibitoren (bij EF < 40%) Diuretica: Vochtretentie ß-blokker: Hypertensie en NYHA II-IV( of vanaf stadium B) Digitalis: NYHA II-IV( of vanaf stadium C) Algemene maatregelen Zout beperken. Gewichtscontrole Aanmoedigen fysieke activiteit. Vaccinatie influenza en pneumokokken.

22 CONCLUSIE Ernstige aandoening met slechte prognose Ernstige aandoening met slechte prognoseMAAR: Van alle oorzaken behoort hypertensie tot de betere prognostische categorieën Van alle oorzaken behoort hypertensie tot de betere prognostische categorieën

23 Gerlinde Roobaert Rita Stegen Leen T’Seyen Björn Stessel Koen Thomeer Alexander Seurinck The End


Download ppt "Hartfalen Groep 5. Casusbeschrijving U bent een tweede jaars HIBO. Uw eerste patiënt vanmiddag is een 69 jarige dame, een onderwijzeres op rust die op."

Verwante presentaties


Ads door Google