De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedragstoezicht op pensioenuitvoerders Over het wat en waarom en een beetje over het hoe Rieneke van Praag Sigaar Beleidsmedewerker Studiebijeenkomst Vereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedragstoezicht op pensioenuitvoerders Over het wat en waarom en een beetje over het hoe Rieneke van Praag Sigaar Beleidsmedewerker Studiebijeenkomst Vereniging."— Transcript van de presentatie:

1 Gedragstoezicht op pensioenuitvoerders Over het wat en waarom en een beetje over het hoe Rieneke van Praag Sigaar Beleidsmedewerker Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht Utrecht, 7 juni 2005

2 01-03-2002 Autoriteit Financiële Markten Een korte historie van de STE/AFM 2000 2003 1999 1997 1996 1995 1992 1991 1988 320 fte 40 fte80 fte160 fte Oprichting STE (Beurswet 1914) Eigen controle- afdeling gericht op voorkennis en vergunninghouders (herziening Wte 92) Schandalen in IT hausse in jaren 80 Voorkennis: Nieuwenhuizen met HCS Onderzoek naar beurscontrole: Nusse Brink Regio Effekt Voorkennis: Bestuur Content met eigen aandelen Voorkennis: Boonstra met Endemol Deskundigheid en zorgplicht: Rabo Doetichem en Legio Lease Beursgang: WOL Via Networks 2002 Hervorming Financieel Toezicht Financiële Bijsluiter Wck E-money 1993 EU richtlijn (Investment Services Directive) 3 fte 2004 Wid/MOT ETGT Wet IDBB Toezicht OBE Boekhoudschan- dalen Enron, Ahold, Parmalat Wet Melding Zeggenschap Wet toezicht Effectenverkeer) Full-time bestuur treedt aan en één eisenstelsel en vergunningregime (herijking Wte 95) 400 fte 2001

3 Raad van Toezicht Bestuur Directeuren ToezichtvoorbereidingToezichtuitvoeringBedrijfsvoering Beleid Strategische Analyse Internationale Coördinatie Ontwikkeling Nieuwe Taken Toetreding Juridische Zaken Markten & Beurzen Gedragstoezicht Consument Illegale Financiële Activiteiten Personeel Informatisering Facilitaire Dienst Control en Financiën Communicatie Organisatie Ondersteuning Accountgroepen Boete functionaris Compliance & privacy

4 Effecten- instellingen BankenVerzekeraars Gedrags- toezicht Prudentieel toezicht STE DNB / STEPVK Autoriteit Financiële Markten DNB Toezichtstructuur

5 Doelstellingen AFM Bevorderen van de toegankelijkheid van financiële markt Bevorderen van de werking van financiële markt Borgen van het vertrouwen in financiële markt Toegankelijkheid voor vragers en aanbieders Eerlijke en adequate toegangseisen Indien nodig ontzegging toegang van marktspelers Kenbare normen die, samen met de handhaving ervan, een gelijk speelveld creëren Voldoende informatie die voor iedereen toegankelijk is Bescherming van de zwakkere belangen Normen die de eerlijkheid van transacties waarborgen Dat marktpartijen verantwoordelijkheid nemen bij incidenten (individueel en gezamenlijk)… …en waar nodig de AFM ingrijpt DoelstellingenDit betekent zorgdragen voor…

6 Gedragstoezicht op pensioenuitvoerders Bij van kracht worden Pensioenwet: –DNB: prudentieel en materieel toezicht –AFM: gedragstoezicht = toezicht op communicatie van pensioenuitvoerders –Convenant over samenwerking  Moet nog in AMvB worden uitgewerkt  Past binnen ‘Twin-Peaks’ model

7 Doelstellingen en toezicht Doelstellingen AFM WaarborgenToezicht Bevorderen van de toegankelijkheid van financiële markt Toegangseisen DNB (prudentieel) Bevorderen van de werking van financiële markt Bescherming zwakke belangen DNB (materieel) Informatie AFM (gedrags) Borgen van het vertrouwen in financiële markt Afbakening verantwoordelijkheid en Zelfregulering Eerlijke transactiesAFM (ETGT)

8 Sancties/Maatregelen Normoverdragend gesprek (‘wij vragen’) Aanwijzing (‘wij eisen’) Boete Last onder dwangsom Intrekking vergunning/beëindiging bedrijf Stille curator Aangifte OM

9 Beperkingen Geheimhoudingsplicht

10 Publicatiebevoegdheden Publieke waarschuwing Publicatie van boete/dwangsom

11

12 Controlestrategie Regulier toezicht via bijdragemodel (self assessment) Specifiek toezicht bij incidenten Thema onderzoeken  Meer op systemen dan op individuele overzichten  Stimuleren zelfregulering waar mogelijk

13 Relevante marktontwikkelingen Vergrijzing (en dalende beurskoersen) Communicatie wordt vaak als slecht ervaren Individualisering / keuzemogelijkheden Branchevervaging

14 Criteria voor toetsing toegankelijkheid tijdigheidjuistheid Rekening houden met kennisniveau en reden van communicatie (events), vorm. Transparantie over rendement en risico’s. Vóórdat beslissingen moeten worden genomen, binnen de termijn.

15 Pensioenuitvoerders maken het de consument niet makkelijk Geachte verzekerde, Hierbij ontvangt u de opgave van uw pensioenaangroei (A-factor) […] Deze factor A opgave over het jaar 2003 kunt u alleen gebruiken voor de jaarruimteberekening van het belastingjaar 2004; niet benutte jaarruimte kan (althans volgens de huidige wettelijke bepalingen) worden gebruikt voor de inhaaljaarruimte van de zeven belastingjaren na 2004. Ingeval u gelden uit een bedrijfsspaarregelling heeft gedeblokkeerd en heeft gestort als vrijwillige pensioenbetalingen (t.b.v. levenslang ouderdomspensioen), dient u zelf een correctie aan te brengen op de door ons verstrekte factor A; wij weten immers niet of de door ons ontvangen stortingen afkomstig zijn uit een bedrijfsspaarregeling. Voor de toepassing hiervan verwijzen wij naar de BSR instructie op de volgende site

16 Vijf criteria voor pensioencommunicatie 1.Inhoud: relevante onderwerpen, geen volledigheid nastreven 2.Tijdigheid: ook vóór het aangaan van de arbeidsrelatie 3.Begrijpelijkheid: geen jargon 4.Vorm: overzichtelijk, zoveel mogelijk grafisch, kort 5.Vergelijkbaarheid: gelijke definities

17 Relevante inhoud:Mogelijke uitwerking –Wat houdt het product in?Levenslange uitkering nadat u stopt met werken, Hoogte afhankelijk aantal jaren premie, U ontvangt op basis van huidige rechten: U ontvangt bij doorstorten: –Wat zijn de financiële risico’s?Indexering, korting, beleggingsbeleid –Waartoe verplicht u zich?Evt. werknemersbijdrage –Kunt u uitstappen?Alleen bij wisseling werkgever, berekening overdracht –Wat gebeurt er bij overlijden?Nabestaandenpensioen, mogelijkheid uitruil –Vb. van rendementen Rendement afgelopen 20, 10, 5 jr. Uitwerking van het eerste criterium: relevante inhoud

18 Doelstellingen betere communicatie Tot nul reduceren van onacceptabele praktijken (bv. bij geen of onleesbare overzichten) Verhogen van niveau van communicatie, waarbij deelnemer die keuzes maakt het uitgangspunt is (bv. bij waardeoverdracht) Vergroten transparantie t.b.v verantwoording o.a. in kader van discussie over pensioensystemen


Download ppt "Gedragstoezicht op pensioenuitvoerders Over het wat en waarom en een beetje over het hoe Rieneke van Praag Sigaar Beleidsmedewerker Studiebijeenkomst Vereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google