De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Augustus. WELKOM Onderwijs vandaag de dag Een terugblik afgelopen 2 jaren Waar staan we nu Waar gaan we naar toe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Augustus. WELKOM Onderwijs vandaag de dag Een terugblik afgelopen 2 jaren Waar staan we nu Waar gaan we naar toe."— Transcript van de presentatie:

1 augustus

2 WELKOM Onderwijs vandaag de dag Een terugblik afgelopen 2 jaren Waar staan we nu Waar gaan we naar toe

3 ‘t Baken – ‘t Hout (Mierlo Hout) 3

4 Een gemiddeld kind in groep 1 van 2012 zwaait af in 2027 Hoe ziet zijn of haar wereld er dan uit ? Hoe leren mensen dan ? Wat moet hij of zij dan kennen en kunnen ?

5 Welk niveau Klas niveau School niveau Buurt niveau Wijk niveau Stad niveau Regio niveau Nationaal niveau Europees Wereld

6 Taakopdracht school anno 1959 School Lesgeven Straffen disciplineren

7 Taakopdracht school anno 2005 School l Lesgeven Opvoedbegeleiding Jeugdvoorzieningen Multiculturele vraagstukken Voor- en naschoolse opvang Achterstandsleerlingen ZorgbegeleidingOuderparticipatie Doorstroom PO - VO Leerlingenvervoer ICT ondersteuningVeiligheid Onderwijsprestaties Huisvesting Maatschappelijke stages Schakelklassen Kinderopvang

8 School Lesgeven Opvoedbegeleiding Jeugdvoorzieningen Multiculturele vraagstukken Voor- en naschoolse opvang Achterstandsleerlingen ZorgbegeleidingOuderparticipatie Doorstroom PO - VO Leerlingenvervoer ICT ondersteuningVeiligheid Onderwijsprestaties Huisvesting Maatschappelijke stages Schakelklassen Kinderopvang

9 Politiek Actualiteit Waan van de Dag Ouders Referentiepunt Reisdoel: De Toekomst! Horizon de Horizon School Concurrent

10 Koersbepaling als school ‘t Baken, als organisatie QliQ, Waar wil ik/we naar toe ? Wat wordt het weer / de wind ? Hoe zet ik de zeilen bij ? Wat is een goed referentiepunt ?

11 Onderwijs heeft drie belangrijke functies: het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving.

12 De school en haar maatschappelijke taak De maatschappelijke taak van het onderwijs is een actueel en veelzijdig onderwerp. Voor het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen wordt er nogal eens naar de school gekeken. …………….. Postbus 51!

13 BLAD. Meer leerlingen en minder leraren door geldgebrek in basisonderwijs Naar verwachting 1.600 leraren zullen komend jaar hun baan verliezen, waarschuwt Walvisch. Alleen al door de ontslagkosten die dat met zich meebrengt, zullen nog eens vijfhonderd leraren hun baan verliezen, aldus Walvisch.

14 Wat moet er dan zoal gebeuren in onderwijstijd? Aanbod van diverse vakken: Nederlandse Taal, Rekenen en Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurkunde, Biologie, Dramatische Vorming, Tekenen, Gymnastiek, Levensbeschouwing, Burgerschapszin….. Wat nog meer: leefstijl, gezonde voeding, voorkoming van verslaving, armoedepreventie, omgaan met geld, carnavalfestiviteit….. Ook nog vindplaats van: Zorg, Sport, Gezinsproblematieken.

15 Concreet voor ‘t Baken Kleine school: Financiën staan onder druk; jarenlang “teveel” uitgegeven Met MR veelvuldig overleg gevoerd Imago-onderzoek

16 Uit Imago-Onderzoek Sterke punten die genoemd worden zijn o.a.; Kleinschalig, informeel, gemoedelijk en veilig. De locatie (wijkschool) contact met de leerkrachten. Meest genoemde negatieve punten zijn uitstraling gebouw en schoolplein, wisseling in directie, geruchten dat de school nagenoeg failliet is, er zou een taalachterstand zijn, er worden nogal veel negatieve recommandaties genoemd. Ten aanzien van het bestuur worden een aantal opmerkingen geplaatst: – ‘t Baken is het ondergeschoven kindje van QliQ, gebouw is een van de slechtste in Helmond. – Is het afvoerputje van QliQ, wat willen ze met de school, wordt het onderdeel van de Jorisschool. Het Baken krijgt directeuren die elders niet gepresteerd hebben.

17 Toekomst ‘t Baken vanuit bestuurlijk perspectief Financieel op orde krijgen: – Afstoten gymzaal (terug naar gemeente) – Bovenschoolse financiële ondersteuning – Juist personele inzet Huisvesting: – Verbetering huisvesting: verbouwing (2014) Onderwijs: – Inspectiebezoek 09-01-2013: basisarrangement Personeel: – Directie Algemeen: ‘t Baken moet weer nieuw elan krijgen: Hoe? Zie presentatie van Mieke Theus

18 De toekomst begint vandaag!


Download ppt "Augustus. WELKOM Onderwijs vandaag de dag Een terugblik afgelopen 2 jaren Waar staan we nu Waar gaan we naar toe."

Verwante presentaties


Ads door Google