De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervanging Afup door: extra opbouw nabestaandenpensioen en levensloop (in aanvulling op ABP-keuzepensioen) Géke Hovius / Paul Müller.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervanging Afup door: extra opbouw nabestaandenpensioen en levensloop (in aanvulling op ABP-keuzepensioen) Géke Hovius / Paul Müller."— Transcript van de presentatie:

1 Vervanging Afup door: extra opbouw nabestaandenpensioen en levensloop (in aanvulling op ABP-keuzepensioen) Géke Hovius / Paul Müller

2 23 november 2005 Ondertekening van het Arbeidsvoorwaardenakkoord bij het CAOP, Lange Voorhout te Den Haag

3 Deel I Stelselwijziging Stelselwijziging Afup-garanties (reminder) Afup-garanties (reminder) Gevolgen nieuwe fiscaal kader Gevolgen nieuwe fiscaal kader Aanpassing FPU Aanpassing FPU Polisvoorwaarden FLO en TOR Polisvoorwaarden FLO en TOR Elementen nieuwe regeling Elementen nieuwe regeling Was/wordt Was/wordt

4 Deel II Keuze spaarloon / levensloop Keuze spaarloon / levensloop Keuzehulpmiddel en rekenhulp Keuzehulpmiddel en rekenhulp Karakter levensloop Karakter levensloop Levensloop en verlofsparen Levensloop en verlofsparen Wat wordt van korpsen verwacht Wat wordt van korpsen verwacht Stand van zaken Stand van zaken Vragen Vragen

5 Stelselwijzigingen Vóór 1997: FLO Vóór 1997: VUT v/a 1997: FLO-top FPU v/a 2001: AFUP FPU Garanties FPU Garanties AFUP OP NP v/a 65 jr. OP NP v/a 65 jr. OP NP v/a 65 jr. v/a 2006 Keuzepensioen (eerder dan 65 jaar) (FPU/AFUP) v/a 2006: Levensloop (AFUP en Garantie AFUP)

6 Afup-garanties Wat waren de Afup-garanties? Op 12-03-1999 en op 31-12-2000 FLO- gerechtigd?: Op 12-03-1999 en op 31-12-2000 FLO- gerechtigd?: –Op 1 januari 2001 50 jaar of ouder? –Op 1 januari 2001 jonger dan 50 jaar? 1e in diensttreding 35 jaar of ouder? 1e in diensttreding 35 jaar of ouder? Vlieger bij KLPD? Vlieger bij KLPD?

7 Afup-garanties Afup met polisvoorwaarden FLO: Afup met polisvoorwaarden FLO: –FLO uitkering 80 tot 85% –50% pensioenopbouw tijdens FLO-periode met bijdrage werkgever voor 75% –40/50 jr. Ambtsjubileum tijdens FLO- periode –Overlijdensuitkering 3 maanden –Bijverdienen tot 100% berekeningsgrondslag mogelijk Aanspraken blijven, daarom geen levenslooptoelagen! Aanspraken blijven, daarom geen levenslooptoelagen!

8 Afup-garanties Afup garanties (op 1-1-2001 FLO-gerechtigd en jonger dan 50 jaar): Afup garanties (op 1-1-2001 FLO-gerechtigd en jonger dan 50 jaar): –Garantiejaren algemeen: politiejaren –Garantiejaren specifiek: politiejaren minus eerste opleiding Deze garanties komen via voorwaardelijke inkoop pensioen en “bijzondere levenslooptoelage” iTBF beschikbaar Deze garanties komen via voorwaardelijke inkoop pensioen en “bijzondere levenslooptoelage” iTBF beschikbaar

9 Gevolgen nieuw fiscaal kader VUT en prepensioen wordt fiscaal onaantrekkelijk via “boetes” VUT en prepensioen wordt fiscaal onaantrekkelijk via “boetes” Begrotingsgefinancierde regeling = VUT Begrotingsgefinancierde regeling = VUT Beperkte periode voor inkoop pensioenaanspraken (15 jaar) Beperkte periode voor inkoop pensioenaanspraken (15 jaar) Nieuw: levensloopregeling Nieuw: levensloopregeling

10 Aanpassing FPU Voor 55-plussers en “40-dienstjaren” blijft FPU bestaan, wel paar maanden langer doorwerken Voor 55-plussers en “40-dienstjaren” blijft FPU bestaan, wel paar maanden langer doorwerken FPU wordt vervangen door Keuzepensioen (uittreden na 62 jaar en negen maanden) FPU wordt vervangen door Keuzepensioen (uittreden na 62 jaar en negen maanden) Financieringsarrangement voor VUT-delen FPU Financieringsarrangement voor VUT-delen FPU 0,8% sectoraal beschikbaar voor levensloop 0,8% sectoraal beschikbaar voor levensloop

11 TOR en polisvoorwaarden FLO TOR wijzigt niet, wordt wel “fiscaal onzuiver”: TOR wijzigt niet, wordt wel “fiscaal onzuiver”: –26% boete werkgever (eindheffing) –Splitsen regeling –Gèèn relatie met groene/witte tabellen Polisvoorwaarden FLO wijzigen wel: uitstel uittreden levert hogere uitkering op Polisvoorwaarden FLO wijzigen wel: uitstel uittreden levert hogere uitkering op

12 TOR en polisvoorwaarden FLO Toepassing actuariële verhoging langer doorwerken (bij uitkering € 33.000): Toepassing actuariële verhoging langer doorwerken (bij uitkering € 33.000): –601,000 = € 33.000 –611,275 = € 42.075 –621,735 = € 57.255 –632,655 = € 87.615 –645,416 = € 178.728 Eén leeftijdsjaar FLO-doelgroep valt buiten fiscaal overgangsregime, daarvoor fiscale boete. Eén leeftijdsjaar FLO-doelgroep valt buiten fiscaal overgangsregime, daarvoor fiscale boete.

13 Elementen nieuwe regeling Niet voor werknemers met polisvoorwaarden FLO Niet voor werknemers met polisvoorwaarden FLO Voor de rest : algemeen Voor de rest : algemeen –Extra opbouw nabestaandenpensioen –Werkgeversbijdrage levensloop Resultaat na 35 jaar: 66,5% middelloon op leeftijd 61 jaar. Voorwaarde: ook zelf ingelegd voor levensloop. Resultaat na 35 jaar: 66,5% middelloon op leeftijd 61 jaar. Voorwaarde: ook zelf ingelegd voor levensloop.

14 Elementen nieuwe regeling Specifiek, in aanvulling op algemeen: Extra inkoop pensioen voor iedereen met garantiejaren Extra inkoop pensioen voor iedereen met garantiejaren Toelage bezwarende functies (TBF) voor executieven en aangewezen functies t/m schaal 11 Toelage bezwarende functies (TBF) voor executieven en aangewezen functies t/m schaal 11 Op garantiejaren Afup afgestemde inhaaltoelage (iTBF) voor iedereen met garantiejaren Op garantiejaren Afup afgestemde inhaaltoelage (iTBF) voor iedereen met garantiejaren Resultaat na 35 jaar met 25 jaar “specifiek”: 76% middelloon op leeftijd 60 jaar. Voorwaarde: ook zelf ingelegd voor levensloop. Resultaat na 35 jaar met 25 jaar “specifiek”: 76% middelloon op leeftijd 60 jaar. Voorwaarde: ook zelf ingelegd voor levensloop.

15 Van garantiejaren naar inhaaltoelage (iTBF) Wat wordt van korpsen verwacht? Vaststellen waarde “bijzondere levenslooptoelage” iTBF ABP levert ondersteuning, misschien zonder garantiejaren; input door korpsen! Afup bestanden 2001?? Informatie aan betrokkenen Voor extra inkoop pensioen waarschijnlijk geen acties korpsen nodig Afup Garantie- jaren Inhaaltoelage (iTBF)

16 Was/wordt Was (percentages 2005): Was (percentages 2005): 1.Afup-algemeen van 1,9% 2.Afup-specifiek van 3% 3.Afup-garantiejaren begrotingsgefinancierd Wordt (voorlopige percentages): Wordt (voorlopige percentages): 1.Extra opbouw NP van 1,4% en levensloopbijdrage van 0,45% werkgever en 0,25% werknemer 2.Toelage bezwarende functies (TBF) van 1,6% 3.Garantiejaren gedekt door inhaaltoelage (iTBF) oplopend tot 12% of meer, en extra inkoop pensioen

17 Van 2005 naar 2006 FPU Afup Algemeen AT/Exec Afup Specifiek Exec Afup Garanties (BZK-begroting) Keuze- Pensioen (kapitaal) Inclusief extra NP Algemene levensloop bijdrage Toelage bezwarende functies (TBF) Inhaal Toelage (iTBF) OP/NP (kapitaal) Afup Situatie vanaf 1 januari 2006

18 Keuze spaarloon/levensloop Geen gelijktijdig stortingen in één jaar in spaarloon én levensloop Geen gelijktijdig stortingen in één jaar in spaarloon én levensloop Advies aan Salarisadministrateurs: Advies aan Salarisadministrateurs: –Blokkeer automatische stortingen in spaarloonregeling per 1 januari 2006 –Voer alleen stortingen uit na schriftelijke individuele bevestiging Tweede Kamer 17-11-05: keuze tot 1-7-2006 Tweede Kamer 17-11-05: keuze tot 1-7-2006

19 Keuze spaarloon / levensloop Keuze spaarloon: JA: Keuze spaarloon: JA:  geen storting in levensloopregeling voor dat jaar mogelijk  bijdrage(n) werkgever levensloop wordt onder inhouding van loonheffing e.d. aan werknemer uitbetaald Keuze Levensloop JA  geen storting in spaar- loonregeling voor dat jaar mogelijk  geen inhouding spaar- bedrag van € 51,= bruto per maand; netto inkomen stijgt plm. € 25,=

20 Keuze spaarloon / levensloop Keuze spaarloon: JA: Keuze spaarloon: JA:  uittreden op gewenste leeftijd wordt minder gemakkelijk haalbaar, dan wel met een lager uitkeringspercentage.  Fiscaal voordeel: Bruto geld is na 48 maanden als netto bedrag beschikbaar Keuze Levensloop JA  deblokkering voor be- talingen lijfrentepremie of ABP ExtraPensioen niet meer mogelijk  Fiscaal voordeel: per jaar storting in levens- loop geeft € 183,= korting op loonheffing bij opname levensloop voor verlof

21 Keuze spaarloon / levensloop Doe de communicatie in twee stappen 1. Keuze spaarloon / levensloop –Schenk reeds aandacht aan traject levensloop en wijze financiering –Benadruk belang voor uittreden op termijn 2. Keuze levensloop en hoogte stortingen  Voordeel: overwogen keuze  Voordeel: overwogen keuze  tijd voor informatieverwerking  tijd voor informatieverwerking

22 Hulpmiddel levensloop..\CAO's\CAO 2005- 2007\keuzeoverzicht wenselijkheid levensloop.doc..\CAO's\CAO 2005- 2007\keuzeoverzicht wenselijkheid levensloop.doc

23 Financiering levensloop Levensloop naar keuze te storten met: Algemene levensloopbijdrage werkgever (0,45%) (Adm.techn en Executief) Algemene levensloopbijdrage werkgever (0,45%) (Adm.techn en Executief) Toelage bezwarende functies (1,6%) (Executief en aangewezen t/m schaal 11) Toelage bezwarende functies (1,6%) (Executief en aangewezen t/m schaal 11) Inhaaltoelage TBF (waarde garantiejaren AFUP, zoals 1-1-2001 vastgesteld) Inhaaltoelage TBF (waarde garantiejaren AFUP, zoals 1-1-2001 vastgesteld) Vrijval werknemersbijdrage Afup-algemeen en andere inkomensbestanddelen Vrijval werknemersbijdrage Afup-algemeen en andere inkomensbestanddelen

24 Voorbeeld berekeningen Inkomen € 40.000,= ……rente 4% 35 jaar algemeen (0,7%) + 25 jaar specifiek (1,6%) Na 35 jaar opgebouwd incl. 4% rente: 156% 35 jaar algemeen (0,7%)+ 15 jaar specifiek (1,6%) Na 35 jaar opgebouwd incl. 4% rente: 123% 35 jaar algemeen (0,7%) Na 35 jaar opgebouwd incl. 4% rente: 30,5%

25 Rekenhulp..\CAO's\CAO 2005- 2007\Levensloop (storting en rente).xls..\CAO's\CAO 2005- 2007\Levensloop (storting en rente).xls

26 Karakter levensloop Stortingen in levensloop zijn onvervreemdbare rechten: Stortingen in levensloop zijn onvervreemdbare rechten: –Niet gebruikt voor verlof ?, of –Bij vroegtijdig overlijden ?  Uitbetaald onder inhouding van …. Bij echtscheiding: kapitaal onderdeel van boedelscheiding Bij echtscheiding: kapitaal onderdeel van boedelscheiding

27 Levensloop en verlofsparen Levensloop komt i.p.v. verlofsparen Levensloop komt i.p.v. verlofsparen Kapitaal verlofsparen onderdeel 210% Kapitaal verlofsparen onderdeel 210% Regeling verlofsparen is opgenomen in Levensloopregeling Politie en is ruimer! Regeling verlofsparen is opgenomen in Levensloopregeling Politie en is ruimer! Tussentijdsverlof: 2 tot 12 maanden Tussentijdsverlof: 2 tot 12 maanden Eindeloopbaanverlof: max. 36 maanden Eindeloopbaanverlof: max. 36 maanden

28 Langer doorwerken Kiezen werknemers niet voor levensloop cq. kiezen zij voor langer doorwerken? Leeftijdsopbouw korps wijzigt Leeftijdsopbouw korps wijzigt Leeftijdsbewust personeelsbeleid extra Leeftijdsbewust personeelsbeleid extra relevant relevant Activiteiten Fit en gezondheid extra Activiteiten Fit en gezondheid extra relevant relevant Druk op “binnen”banen kan toenemen Druk op “binnen”banen kan toenemen

29 Acties voor korpsen Enthousiasmeren personeelsleden Enthousiasmeren personeelsleden Geef gefaseerde informatie Geef gefaseerde informatie Vaststellen hoogte iTBF Vaststellen hoogte iTBF Wanneer 25 jaar bereikt: Wanneer 25 jaar bereikt:  staken TBF Bewaken 210% grens Bewaken 210% grens Leeftijdsbewust personeelsbeleid Leeftijdsbewust personeelsbeleid

30 Stavaza Regelgeving TOR en polisvoorwaarden FLO in concept gereed, overige regelgeving moet nog. Regelgeving TOR en polisvoorwaarden FLO in concept gereed, overige regelgeving moet nog. Over uitvoering nog deze maand nader bericht Over uitvoering nog deze maand nader bericht Aanbesteding preferred provider uitvoering levensloop in de startblokken Aanbesteding preferred provider uitvoering levensloop in de startblokken Er zijn nog wat “losse eindjes” Er zijn nog wat “losse eindjes”

31 Vragen Vragen Vragen vragen vragen


Download ppt "Vervanging Afup door: extra opbouw nabestaandenpensioen en levensloop (in aanvulling op ABP-keuzepensioen) Géke Hovius / Paul Müller."

Verwante presentaties


Ads door Google