De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervanging Afup door: extra opbouw nabestaandenpensioen en levensloop (in aanvulling op ABP-keuzepensioen) Géke Hovius / Paul Müller.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervanging Afup door: extra opbouw nabestaandenpensioen en levensloop (in aanvulling op ABP-keuzepensioen) Géke Hovius / Paul Müller."— Transcript van de presentatie:

1 Vervanging Afup door: extra opbouw nabestaandenpensioen en levensloop (in aanvulling op ABP-keuzepensioen) Géke Hovius / Paul Müller

2 23 november 2005 Ondertekening van het Arbeidsvoorwaardenakkoord
bij het CAOP, Lange Voorhout te Den Haag

3 Deel I Stelselwijziging Afup-garanties (reminder)
Gevolgen nieuwe fiscaal kader Aanpassing FPU Polisvoorwaarden FLO en TOR Elementen nieuwe regeling Was/wordt

4 Deel II Keuze spaarloon / levensloop Keuzehulpmiddel en rekenhulp
Karakter levensloop Levensloop en verlofsparen Wat wordt van korpsen verwacht Stand van zaken Vragen

5 Stelselwijzigingen v/a 2006: Levensloop (AFUP en Garantie AFUP)
Vóór 1997: FLO v/a 1997: FLO-top v/a 2001: AFUP FPU FPU Vóór 1997: VUT v/a 2006 Keuzepensioen (eerder dan 65 jaar) (FPU/AFUP) Garanties FPU Garanties AFUP OP NP v/a 65 jr. OP NP v/a 65 jr. OP NP v/a 65 jr.

6 Afup-garanties Wat waren de Afup-garanties?
Op en op FLO-gerechtigd?: Op 1 januari jaar of ouder? Op 1 januari 2001 jonger dan 50 jaar? 1e in diensttreding 35 jaar of ouder? Vlieger bij KLPD?

7 Afup-garanties Afup met polisvoorwaarden FLO:
FLO uitkering 80 tot 85% 50% pensioenopbouw tijdens FLO-periode met bijdrage werkgever voor 75% 40/50 jr. Ambtsjubileum tijdens FLO-periode Overlijdensuitkering 3 maanden Bijverdienen tot 100% berekeningsgrondslag mogelijk Aanspraken blijven, daarom geen levenslooptoelagen!

8 Afup-garanties Afup garanties (op FLO-gerechtigd en jonger dan 50 jaar): Garantiejaren algemeen: politiejaren Garantiejaren specifiek: politiejaren minus eerste opleiding Deze garanties komen via voorwaardelijke inkoop pensioen en “bijzondere levenslooptoelage” iTBF beschikbaar

9 Gevolgen nieuw fiscaal kader
VUT en prepensioen wordt fiscaal onaantrekkelijk via “boetes” Begrotingsgefinancierde regeling = VUT Beperkte periode voor inkoop pensioenaanspraken (15 jaar) Nieuw: levensloopregeling

10 Aanpassing FPU Voor 55-plussers en “40-dienstjaren” blijft FPU bestaan, wel paar maanden langer doorwerken FPU wordt vervangen door Keuzepensioen (uittreden na 62 jaar en negen maanden) Financieringsarrangement voor VUT-delen FPU 0,8% sectoraal beschikbaar voor levensloop

11 TOR en polisvoorwaarden FLO
TOR wijzigt niet, wordt wel “fiscaal onzuiver”: 26% boete werkgever (eindheffing) Splitsen regeling Gèèn relatie met groene/witte tabellen Polisvoorwaarden FLO wijzigen wel: uitstel uittreden levert hogere uitkering op

12 TOR en polisvoorwaarden FLO
Toepassing actuariële verhoging langer doorwerken (bij uitkering € ): 60 1,000 = € 61 1,275 = € 62 1,735 = € 63 2,655 = € 64 5,416 = € Eén leeftijdsjaar FLO-doelgroep valt buiten fiscaal overgangsregime, daarvoor fiscale boete.

13 Elementen nieuwe regeling
Niet voor werknemers met polisvoorwaarden FLO Voor de rest : algemeen Extra opbouw nabestaandenpensioen Werkgeversbijdrage levensloop Resultaat na 35 jaar: 66,5% middelloon op leeftijd 61 jaar. Voorwaarde: ook zelf ingelegd voor levensloop.

14 Elementen nieuwe regeling
Specifiek, in aanvulling op algemeen: Extra inkoop pensioen voor iedereen met garantiejaren Toelage bezwarende functies (TBF) voor executieven en aangewezen functies t/m schaal 11 Op garantiejaren Afup afgestemde inhaaltoelage (iTBF) voor iedereen met garantiejaren Resultaat na 35 jaar met 25 jaar “specifiek”: 76% middelloon op leeftijd 60 jaar. Voorwaarde: ook zelf ingelegd voor levensloop.

15 Van garantiejaren naar inhaaltoelage (iTBF)
Afup Garantie- jaren Wat wordt van korpsen verwacht? Vaststellen waarde “bijzondere levenslooptoelage” iTBF ABP levert ondersteuning, misschien zonder garantiejaren; input door korpsen! Afup bestanden 2001?? Informatie aan betrokkenen Voor extra inkoop pensioen waarschijnlijk geen acties korpsen nodig Inhaaltoelage (iTBF)

16 Was/wordt Was (percentages 2005): Wordt (voorlopige percentages):
Afup-algemeen van 1,9% Afup-specifiek van 3% Afup-garantiejaren begrotingsgefinancierd Wordt (voorlopige percentages): Extra opbouw NP van 1,4% en levensloopbijdrage van 0,45% werkgever en 0,25% werknemer Toelage bezwarende functies (TBF) van 1,6% Garantiejaren gedekt door inhaaltoelage (iTBF) oplopend tot 12% of meer, en extra inkoop pensioen

17 Situatie vanaf 1 januari 2006
Van 2005 naar 2006 OP/NP (kapitaal) Afup Afup Algemeen AT/Exec Afup Specifiek Exec Afup Garanties (BZK-begroting) FPU Algemene levensloop bijdrage Toelage bezwarende functies (TBF) Inhaal Toelage (iTBF) Keuze- Pensioen (kapitaal) Inclusief extra NP Situatie vanaf 1 januari 2006

18 Keuze spaarloon/levensloop
Geen gelijktijdig stortingen in één jaar in spaarloon én levensloop Advies aan Salarisadministrateurs: Blokkeer automatische stortingen in spaarloonregeling per 1 januari 2006 Voer alleen stortingen uit na schriftelijke individuele bevestiging Tweede Kamer : keuze tot

19 Keuze spaarloon / levensloop
Keuze spaarloon: JA: geen storting in levensloopregeling voor dat jaar mogelijk bijdrage(n) werkgever levensloop wordt onder inhouding van loonheffing e.d. aan werknemer uitbetaald Keuze Levensloop JA geen storting in spaar-loonregeling voor dat jaar mogelijk geen inhouding spaar-bedrag van € 51,= bruto per maand; netto inkomen stijgt plm. € 25,=

20 Keuze spaarloon / levensloop
Keuze spaarloon: JA: uittreden op gewenste leeftijd wordt minder gemakkelijk haalbaar, dan wel met een lager uitkeringspercentage. Fiscaal voordeel: Bruto geld is na 48 maanden als netto bedrag beschikbaar Keuze Levensloop JA deblokkering voor be-talingen lijfrentepremie of ABP ExtraPensioen niet meer mogelijk Fiscaal voordeel: per jaar storting in levens-loop geeft € 183,= korting op loonheffing bij opname levensloop voor verlof

21 Keuze spaarloon / levensloop
Doe de communicatie in twee stappen 1. Keuze spaarloon / levensloop Schenk reeds aandacht aan traject levensloop en wijze financiering Benadruk belang voor uittreden op termijn 2. Keuze levensloop en hoogte stortingen  Voordeel: overwogen keuze  tijd voor informatieverwerking

22 Hulpmiddel levensloop
..\CAO's\CAO \keuzeoverzicht wenselijkheid levensloop.doc Hulpmiddel

23 Financiering levensloop
Levensloop naar keuze te storten met: Algemene levensloopbijdrage werkgever (0,45%) (Adm.techn en Executief) Toelage bezwarende functies (1,6%) (Executief en aangewezen t/m schaal 11) Inhaaltoelage TBF (waarde garantiejaren AFUP, zoals vastgesteld) Vrijval werknemersbijdrage Afup-algemeen en andere inkomensbestanddelen

24 Voorbeeld berekeningen
Inkomen € ,= ……rente 4% 35 jaar algemeen (0,7%) + 25 jaar specifiek (1,6%) Na 35 jaar opgebouwd incl. 4% rente: 156% 35 jaar algemeen (0,7%)+ 15 jaar specifiek (1,6%) Na 35 jaar opgebouwd incl. 4% rente: 123% 35 jaar algemeen (0,7%) Na 35 jaar opgebouwd incl. 4% rente: 30,5%

25 Rekenhulp ..\CAO's\CAO \Levensloop (storting en rente).xls Rekenhulp

26 Karakter levensloop Stortingen in levensloop zijn onvervreemdbare rechten: Niet gebruikt voor verlof ?, of Bij vroegtijdig overlijden ? Uitbetaald onder inhouding van …. Bij echtscheiding: kapitaal onderdeel van boedelscheiding

27 Levensloop en verlofsparen
Levensloop komt i.p.v. verlofsparen Kapitaal verlofsparen onderdeel 210% Regeling verlofsparen is opgenomen in Levensloopregeling Politie en is ruimer! Tussentijdsverlof: 2 tot 12 maanden Eindeloopbaanverlof: max. 36 maanden

28 Langer doorwerken Kiezen werknemers niet voor levensloop cq. kiezen zij voor langer doorwerken? Leeftijdsopbouw korps wijzigt Leeftijdsbewust personeelsbeleid extra relevant Activiteiten Fit en gezondheid extra Druk op “binnen”banen kan toenemen

29 Acties voor korpsen Enthousiasmeren personeelsleden
Geef gefaseerde informatie Vaststellen hoogte iTBF Wanneer 25 jaar bereikt:  staken TBF Bewaken 210% grens Leeftijdsbewust personeelsbeleid

30 Stavaza Regelgeving TOR en polisvoorwaarden FLO in concept gereed, overige regelgeving moet nog. Over uitvoering nog deze maand nader bericht Aanbesteding preferred provider uitvoering levensloop in de startblokken Er zijn nog wat “losse eindjes”

31 Vragen Vragen vragen


Download ppt "Vervanging Afup door: extra opbouw nabestaandenpensioen en levensloop (in aanvulling op ABP-keuzepensioen) Géke Hovius / Paul Müller."

Verwante presentaties


Ads door Google